Tải bản đầy đủ

GA TRAI NGHIEM SANG TAO

PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỌ SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Anh Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2019

GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: ĐỊA LÍ 7 - Số tiết: 2 tiết
Người thực hiện:
1. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thời gian, địa điểm thực hiện
Tháng 1/2020
Tại trường THCS Thọ Sơn

CHỦ ĐỀ :
KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN CHÂU PHI
I. MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ:

1.Kiến thức:
- Xây dựng được bài thuyết trình về thiên nhiên Châu Phi dưới dạng PowerPoil, báo
tường hoặc video clip...
2. Kỹ năng:
- Hình thành kĩ năng làm việc theo nhóm, thuyết trình trước đám đông, năng lực sử
dụng công nghệ thông tin..
3.Thái độ :
- Giúp các em hiểu biết thêm về các vận động của trái Đất
4. Phát triển các năng lực:
A. Các năng lực chung:
a. NL tự học (Là NL quan trọng nhất)
Lên kế hoạch thời gian tìm hiểu nội dung bài học.
b. NL giải quyết vấn đề
- Giải thích được các hiện tượng tự nhiên của Châu Phi
- Giải thích được các hậu quả do thiên nhiên mang lại
c. NL tư duy sáng tạo
- Biết vận dụng vào thực tiễn vào trong cuộc sống
d. NL tự quản lý
- Quản lí bản thân: Nhận thức được các nhiệm vụ phải làm theo sự phân công của
gv, nhóm.
- Xác định đúng quyền và nghĩa vụ học tập chủ đề
- Quản lí nhóm:
+ Biết tổ chức, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
+ Lắng nghe và phản hồi tích cực ý kiến của các thành viên trong nhóm.
+ Tạo hứng khởi học tập của các thành viên trong nhóm.
e. NL giao tiếp
Xác định đúng các hình thức giao tiếp:
+ Trình bày quan điểm của mình qua nhiều dạng ngôn ngữ: lời nói, hình ảnh, bài
thuyết trình


g. NL hợp tác
Làm việc cùng nhau, chia sẻ kinh nghiệm: Các cá nhân cùng thảo luận đưa ra ý kiến
cá nhân của mình
h. NL sử dụng CNTT và truyền thông (ICT)
Sử dụng máy tính và mạng internet để khai thác thông tin, hình ảnh
i. NL sử dụng ngôn ngữ
NL sử dụng Tiếng Việt: Dùng các thuật ngữ khoa học, các từ đắt có sức thuyết phục
cao
B. Các năng lực chuyên biệt:


a. Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình video….
- Để giải thích các hiện tượng trên
b. Sử dụng bản đồ.
- Để biết được vị trí của Châu Phi trên bản đồ thế giới, biết được các đặc điểm cơ
bản về địa hình, khí hậu...
c. Sử dụng số liệu thống kê.
II. THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ DẠY DỌC:
- SGK Địa lí 7, máy tính có kết nối Internet, Giấy A4, bút chì, bút màu, máy chiếu...
III. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
Làm việc theo nhóm từ 4 - 6 người
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (Giáo án chi tiết)
(Tiết 29 và tiết 35 theo ppct):
KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN CHÂU PHI
* Chia lớp thành 5 nhóm:
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm kiếm thông tin:
1, Thông tin từ SGK Địa lí 7: Qua bài 26, 27 trong SGK tìm kiếm các thông tin về
thiên nhiên Châu Phi như: vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ, địa hình, khí hậu, sông
ngòi, sinh vật...
2, Thông tin từ các nguồn khác: Nhóm trưởng phân công các nhóm tìm kiếm thông
tin từ các nguồn khác:
- Tập bản đồ Thế giới và Châu Lục, Sách báo, tạp chí...
- Thông tin từ Internet...
HOẠT ĐỘNG 2: Xử lí thông tin
* Bước 1: Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên trình bày kết quả tìm kiếm được.
* Bước 2: Cả nhóm thống nhất lựa chọn và sắp xếp thông tin đã tìm được theo các
nội dung sau và xây dựng sơ đồ tư duy về nội dung trình bày trong sản phẩm:
- Một số nét khái quát về Châu Phi ( Diện tích, dân số, số quốc gia...)
- Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ
- Địa hình và khoáng sản
- Khí hậu
- Sông ngòi
- Sinh vật
- Khoáng sản
- Các loại môi trường tự nhiên


HOẠT ĐỘNG 3: Xây dựng ý tưởng và thiết kế sản phẩm
* Bước 1: Các thành viên đưa ra ý tưởng và thiết kế sản phẩm:
- Ý tưởng thiết kế Powerpoint
+ Nội dung chính của bài trình chiếu
+ số lượng Slide dự kiến
+ Số lượng hình ảnh minh họa dự kiến
+ Âm thanh, video clip...
* Bước 2: Nhóm trưởng thống nhất lựa chọn ý tưởng thiết kế sản phẩm
* Bước 3: Nhóm trưởng lên kế hoạch xây dựng sản phẩm và phân công nhiệm vụ
cho các thành viên:
- 1 đến 2 người phụ trách chuẩn bị cơ sở vật chất: giấy A4. A0, bút bi, bút màu, máy
tính kết nối Internet...
- 1 đến 2 người phụ trách biên tập nội dung.
- 1 đến 2 người phụ trách thiết kế sản phẩm
* Bước 4: Tiến hành thiết kế sản phẩm
- Trên giấy A0: Ghi rõ tên nhóm, thành viên, tên chủ đề và nội dung chi tiết cho từng
thành phần tự nhiên kèm theo hình ảnh minh họa...
- Trên PowerPoint: Các slide với nội dung bố cục hợp lí, có kèm theo hình ảnh và
vedeo clip minh họa...
- Xây dựng đoạn vi deo clip tiêu biểu, tiến hành cắt ghép, xây dựng phụ đề...
* Bước 5: Tham khảo ý kiến Giáo viên về sản phẩm: Giáo viên góp ý, bổ sung để
nội dung của các nhóm hoàn chỉnh hơn(có giáo án kèm theo)
HOẠT ĐỘNG 4: Báo cáo và đánh giá sản phẩm
* Bước 1: Trưởng nhóm phân công nhiệm vụ lên báo cáo trước lớp cho các thành
viên theo những hình thức:
- Một thành viên lên báo cáo, các thành viên khác lên hỗ trợ.
- Mỗi thành viên lên báo cáo một nội dung chủ đề
* Bước 2: Từng thành viên trong nhóm tự đánh giá, nhận xét về hoạt động của cá
nhân và ý nghĩa của nó đối với bản thân (nêu rõ những điều đạt được, những điều
cần điều chỉnh, rút kinh nghiệm...)
* Bước 3: Các nhóm khác đưa ra ý kiến đánh giá về sản phẩm
- Tiêu chí đánh giá:
+ Về sản phẩm:
Bài thuyết trình đưa ra các đặc điểm cơ bản một cách chính xác. Khoa học về thiên
nhiên châu Phi qua các yếu tố Vị trí địa lí, địa hình, khí hậu, sông ngòi, khoáng sản,
môi trường tự nhiên...
Bài thuyết trình đảm báo tính thẩm mĩ, hình ảnh phong phú, sinh động...
+ Về hoạt động:
Từng thành viên trong nhóm phát huy được năng lực hợp tác, làm việc nhóm, cùng
nhau trao đổi, tìm kiếm thông tin, đưa ra ý tưởng thiết kế và xây dựng sản phẩm.
- Phiếu đánh giá hoạt động: +Cá nhân tự đánh giá/ đánh giá đóng góp của các thành viên trong
nhóm theo các mức độ 0,1,2,3,4

Họ và tên thành viên
Mức độ đóng góp
+ Cả nhóm thống nhất tự đánh giá các nội dung bằng cách khoanh tròn vào các mức độ A,B,C,D


Nội
dung

Tinh thần làm việc nhóm

Hiệu quả làm việc

A

A

B

C

D

B

C

D

Trao đổi, thảo luận trong
nhóm
A B
C
D

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
- GV đánh giá toàn bộ nội dung và cách thức của 2 tiết hoạt động theo hình thức trải
nghiệm sáng tạo
- Rút kinh nghiệm cho các buổi hoạt động sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×