Tải bản đầy đủ

Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hành Giao Dịch Quyền Chọn Nhịn Phân Binary Option (BO) Trên Nền Tảng Iq Option


THỰC HÀNH
GIAO DỊCH BINARY TRÊN NỀN TẢNG

… “ Cấu trúc thị trường có thể lặp lại nhưng mỗi điểm vào
lệnh luôn luôn là duy nhất. Điều đó có nghĩa giao dịch trước
Win hay Loss không liên quan gì đến xác suất Loss hay Win của
giao dịch tiếp theo. Hãy luôn tận tâm cho mỗi giao dịch của
mình thay vì kì vọng một điều gì đó từ thị trường”…
(TƯỜNG LAM)

Giao dịch Binary Option luôn chứa đựng nguy cơ rủi ro cao cho số tiền đầu tư của bạn !
Page 3


MỤC LỤC
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ CỐT LÕI VỀ GIAO DỊCH BINARY
TRÊN NỀN TẢNG IQ OPTION ............................................................................. 11
1.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH VÀ CÁC CẶP TIỀN TỆ ...... 12
1.1.1. Thị trường giao dịch (TTGD) .................................................................... 12
1.1.2. Các cặp tiền tệ và lựa chọn các cặp tiền tệ khi giao dịch ............................ 19

1.1.3. Tổng kết chung về thị trường giao dịch và các cặp ngoại tệ ....................... 22
1.2. NẾN, XUNG LỰC CỦA NẾN VÀ MÔ HÌNH NẾN ....................................... 23
1.2.1. Nến Nhật và biểu đồ nến Nhật ................................................................... 23
1.2.2. Xung lực của nến và các vấn đề khi giao dịch với nến ............................... 32
1.2.3. Các mô hình nến và mô hình giá có độ tin cậy cao trong giao dịch ............ 43
1.2.4. Về mô hình giá khi giao dịch Binary Option .............................................. 86
1.2.5. Tổng kết chung về mô hình nến ................................................................. 88
1.3. HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ TRONG BIỂU ĐỒ GIAO DỊCH .......................... 88
1.3.1. Định nghĩa vùng hỗ trợ và vùng kháng cự trong biểu đồ giao dịch ............. 88
1.3.2. Xác định các loại vùng hỗ trợ và kháng cự khi giao dịch Binary ................ 89
1.3.3. Sử dụng hợp lí các mức hỗ trợ và kháng cự khi giao dịch ........................ 103
1.4. XU HƯỚNG CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ ĐƯỜNG XU HƯỚNG TRONG GIAO
DỊCH .................................................................................................................... 104
1.4.1. Định nghĩa về xu hướng của thị trường và các đường xu hướng............... 104
1.4.2. Xác định đường xu hướng và các vấn đề cần lưu ý .................................. 108
1.5. MỘT SỐ INDICATOR QUAN TRỌNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG GIAO
DỊCH .................................................................................................................... 114
1.5.1. Indicator chỉ là công cụ cho bài toán xác suất .......................................... 114
1.5.2. Bollinger Bands (BB) .............................................................................. 114
1.5.3. Stochastic Oscillator (SO) ........................................................................ 117
1.5.4. MACD ..................................................................................................... 120
1.5.5. SMA ........................................................................................................ 122
1.6. HỆ THỐNG GIAO DỊCH TRONG BINARY OPTION................................. 125
1.6.1. Phương pháp giao dịch ............................................................................ 126
1.6.2. Kỉ luật giao dịch ...................................................................................... 126
1.6.3. Tâm lí giao dịch ....................................................................................... 128
Chương 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH BINARY TRÊN NỀN
TẢNG IQ OPTION VỚI NẾN M1 ....................................................................... 130
2.1. GIAO DỊCH VỚI CÁC VÙNG HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ KẾT HỢP VỚI
CÁC MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU TIN CẬY .................................................... 131
2.1.1. Vấn đề quan trọng và sự khác biệt cơ bản giữa Binary Option với Forex khi
sử dụng các mô hình nến đảo chiều ................................................................... 131

4

TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option


2.1.2. Các lưu ý khi giao dịch với các vùng hỗ trợ và kháng cự kết hợp với các mô
hình nến đảo chiều tin cậy ................................................................................. 133


2.1.3. Phương pháp vào lệnh giao dịch khi kết hợp các vùng hỗ trợ - kháng cự với
mô hình nến nhấn chìm ..................................................................................... 134
2.1.4. Hỗ trợ và kháng cự với mô hình nến mây đen bao phủ và mô hình nến
Bullish Piercing Line (BPL) .............................................................................. 140
2.1.5. Hỗ trợ và kháng cự với mô hình nến Morning Star và Evening Star ......... 144
2.1.6. Hỗ trợ và kháng cự với mô hình nến Shooting Star và Hammer ............... 148
2.2. GIAO DỊCH VỚI XUNG LỰC VÀ ĐIỂM HỒI CỦA NẾN .......................... 157
2.2.1. Tổng quan về giao dịch với xung lực của nến và điểm hồi của nến .......... 157
2.2.2. Giao dịch với xung lực và điểm hồi của nến ............................................ 159
2.3. GIAO DỊCH VỚI ĐƯỜNG XU HƯỚNG KẾT HỢP VỚI CÁC MÔ HÌNH
NẾN ĐẢO CHIỀU TIN CẬY ............................................................................... 163
2.4. GIAO DỊCH VỚI PHÂN KỲ ........................................................................ 165
2.4.1. Các loại phân kì trong giao dịch Binary Option ....................................... 165
2.4.2. Phương pháp giao dịch với phân kỳ ......................................................... 169
2.4.3. Tổng kết chung về giao dịch với phân kì .................................................. 173
Chương 3: MỘT SỐ KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU VÀ CÁC BÀI HỌC QUAN
TRỌNG TRONG GIAO DỊCH BINARY OPTION ............................................ 175
3.1. BINARY OPTION – CUỘC CHƠI KHÔNG DÀNH CHO TẤT CẢ ............ 176
3.2. MỐI QUAN HỆ GIỮA VỐN ĐẦU TƯ, VOLUME VÀO LỆNH VÀ MỤC
TIÊU LỢI NHUẬN KHI GIAO DỊCH BINARY OPTION .................................. 177
3.3. NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT SỚM KHI GIAO DỊCH BINARY OPTION178
3.3.1. Giao dịch quá nhiều là điều rất dễ mắc phải với anh em Trader ............... 178
3.3.2. Các Indicator không bao giờ là một điều kiện đầy đủ để vào lệnh ............ 179
3.3.3. Suy nghĩ và phân tích giản đơn là yếu tố quan trọng ................................ 179
3.3.4. Tập trung vào quá trình giao dịch, chứ không phải chỉ biết đến lợi nhuận 180
3.4. TÂM LÍ GIAO DỊCH .................................................................................... 181
3.5. CHIẾN LƯỢC QUẢN LÍ VỐN KHI GIAO DỊCH BINARY OPTION ......... 184
3.5.1. Một số phương pháp quản lí vốn khi giao dịch Binary Option ................. 184
3.5.2. Bạn nên quản lí vốn thế nào cho phù hợp ................................................. 186
3.6. GIAO DỊCH LÀ TRÒ CHƠI CỦA XÁC SUẤT ............................................ 186
3.7. VẤN ĐỀ NẠP TIỀN VÀ RÚT TIỀN KHI GIAO DỊCH................................ 188
3.8. GIAO DỊCH VẶT LÀ MỘT THÓI QUEN CỦA NHỮNG TRADER NGHIỆP
DƯ - BẠN CÓ ĐANG GIAO DỊCH VẶT KHÔNG? ........................................... 191
3.9. HÃY CẨN TRỌNG KHI GIAO DỊCH VỚI TÀI KHOẢN LỚN ................... 192
3.10. THAM GIA CÁC KHÓA HỌC GIAO DỊCH, CÁC NHÓM BẮN TÍN HIỆU,
CÁC BUỔI OFFLINE, MUA BOT GIAO DỊCH … NÊN HAY KHÔNG?.......... 193
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................ Error! Bookmark not defined.
Giao dịch Binary Option luôn chứa đựng nguy cơ rủi ro cao cho số tiền đầu tư của bạn !
Page 5


THÂN GỬI CÁC TRADER
Cuốn sách “THỰC HÀNH GIAO DỊCH BINARY TRÊN NỀN TẢNG IQ
OPTION” là một công trình được đầu tư một cách công phu, khoa học và hợp lí. Sách
đi sâu phân tích và trình bày các kiến thức thực hành về giao dịch Binary trên nền tảng
IQ Option. Sách được viết bằng kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm
giao dịch của tác giả trong suốt thời gian hơn 3 năm tham gia thị trường.
Đúng như tên gọi, sách được trình bày chủ yếu bằng các kiến thức thực hành
thông qua các ví dụ và hình ảnh minh họa thực tế. Việc đọc sách luôn luôn đi kèm với
thực hành giao dịch và nghiên cứu trực tiếp trên thị trường. Tác giả không đi sâu vào
các vấn đề lý thuyết mà chỉ tập trung khai thác các vấn đề, yếu tố cốt lõi về giao dịch
và thực hành giao dịch. Cũng chính vì thế mà sách không phù hợp với mọi đối tượng.
Bạn chỉ nên mua sách khi đã có các kiến thức nền tảng cơ bản về giao dịch ngoại hối
như: Các kiến thức chung về thị trường giao dịch tiền tệ, lý thuyết về nến Nhật, các mô
hình nến, mô hình giá, kênh giá, xu hướng, cản – hỗ trợ và một vài Indicator thông
dụng như: mô men, động lượng, đường trung bình động...
Trong đầu tư ngoại hối, để có thể thu lại lợi nhuận từ thị trường, bạn cần sở hữu
một “HỆ THỐNG GIAO DỊCH” tốt. Hệ thống giao dịch được cấu thành từ 3 yếu tố
chính: PHƯƠNG PHÁP (1) giao dịch, TÂM LÍ (2) giao dịch và KỈ LUẬT (3) giao
dịch. Cuốn sách này có lẽ không giải quyết được vấn đề (2) và vấn đề (3) cho bạn mặc
dù tôi đã cố gắng đưa vào hẳn một Chương các vấn đề về kỉ luật, tâm lí và các bài học
xương máu khi giao dịch. Bởi đó là 2 vấn đề thuộc về bản thân nội tại của mỗi Trader
và theo tôi nó chỉ có được từ những trải nghiệm thực tế (Nhất là khi bạn cháy tài khoản
nhiều lần). Nội dung chủ yếu của cuốn sách chỉ dừng lại ở việc trình bày một số
“PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH” tốt có thể mang lại lợi nhuận từ thị trường. Các
phương pháp giao dịch này được xây dựng dựa trên cơ sở phân tích kỹ thuật kết hợp
với các kỹ năng phân tích thị trường và hành động giá. Để hoàn thiện hệ thống giao
dịch thì các phương pháp này phải đi cùng với kỉ luật và tâm lí giao dịch chuyên
nghiệp của mỗi Trader và đó là cái mà chính bản thân các bạn sau khi đọc sách phải tự
hoàn thiện cho riêng mình mà không ai có thể giúp được. Chính vì thế xin đừng kì
vọng: “Đọc xong cuốn sách này bạn ngay lập tức có thể giao dịch và thu được lợi
nhuận từ thị trường”. Hãy cân nhắc đến số tiền phải bỏ ra để sở hữu nó trước khi
nghĩ đến việc kiếm tiền từ thị trường.
Chúc các bạn giao dịch thành công và có lợi nhuận từ thị trường !
TƯỜNG LAM

6

TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option


NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỚI CÁC TRADER TRƯỚC
KHI CÓ Ý ĐỊNH BỎ TIỀN RA MUA CUỐN SÁCH NÀY
********************
1. Vấn đề đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là cuốn sách này chắc chắn không
phải chén thánh hay cẩm nang, bí kíp gì khủng khiếp. Và tôi xin khẳng định luôn: “Tôi
không đảm bảo sau khi đọc và thẩm thấu xong nó bạn ngay lập tức có thể giao dịch
và có lãi từ thị trường”. Bởi đây là hệ thống giao dịch của tôi, phương pháp giao dịch
của tôi và điều đó không có nghĩa nó cũng phù hợp với bạn hay bất cứ một người nào
khác. Chính vì thế hãy cân nhắc thật kĩ trước khi muốn sở hữu nó vì “Hệ thống và
phương pháp giao dịch là của tôi nhưng tiền là của các bạn”.
2. Tôi đang bán kinh nghiệm, kỹ năng và phương pháp giao dịch cho bạn thông
qua cuốn sách này – điều đó hoàn toàn đúng. Những thứ đó tôi có được hoàn toàn từ
thị trường, từ vô số lần thất bại, cháy tài khoản, từ cả chục nghìn $ học phí cho thị
trường và từ thành công sau những lần thất bại ấy. Điều đó đồng nghĩa với việc các
bạn hoàn toàn có thể có được những thứ trong cuốn sách này thông qua việc giao dịch,
rèn luyện với thị trường như tôi đã làm trong hơn 3 năm qua. Thậm chí bạn thông
minh hơn tôi bạn có thể mất ít thời gian hơn và có thể chả tốn xu nào nếu bạn rèn
luyện nghiêm túc với tài khoản Demo. Vì vậy, hãy cân nhắc giữa việc bỏ tiền ra mua
sách với việc dùng chính số tiền đó đem vào thị trường để đầu tư giao dịch và tự tìm ra
phương pháp cho riêng mình. Tôi có thể làm phép tính đơn giản cho bạn thấy với 200
($) vốn, Volume vào lệnh 1 ($), tỷ suất lợi nhuận 80% và lỉ lệ Win/Loss chỉ cần 50-50
(tức là cứ thắng 1 giao dịch lại thua 1 giao dịch) thì bạn cũng cần tới 2000 giao dịch
mới cháy tài khoản. 2000 giao dịch nếu thật sự nghiêm túc với nó tôi nghĩ bạn hoàn
toàn có thể xây dựng được phương pháp cho riêng mình.
3. Khi bạn bỏ qua 2 vấn đề đầu tiên ở trên và cầm trên tay cuốn sách này, tức là
bạn đã sở hữu toàn bộ phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm giao dịch của tôi. Đối
với tôi, đó là thứ giá trị không thể đong đếm vì để có được nó tôi đã phải trả giá rất
nhiều. Những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm được trình bày trong sách này là nền
tảng quan trọng mà không phải ai cũng có thể có được cho dù bạn có lăn lộn trên thị
trường nhiều năm đi chăng nữa. Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều anh em Trader từ
Forex đến Binary Option đã tham gia thị trường 5-7 năm mà vẫn chưa tìm được cho
mình một hệ thống giao dịch tốt và có thể mang lại lợi nhuận từ thị trường. Bởi vậy,
nếu bạn vẫn còn đang loay hoay tìm hướng đi cho mình trên thị trường thì nội dung
cuốn sách này thật sự đáng để bạn tham khảo. Số tiền để sở hữu nó có thể tương
đương với một khóa học, một con BOT, phí vào một nhóm tín hiệu… mà bạn sẵn sàng
bỏ tiền ra nhưng giá trị thực sự của nó tôi nghĩ lớn hơn rất nhiều và hoàn toàn tương
xứng với số tiền bạn phải bỏ ra. Và điều đặc biệt là bên cạnh các kiến thức trong sách
bạn còn nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ trực tiếp của tôi trong suốt quá trình giao dịch
của mình về sau.
Giao dịch Binary Option luôn chứa đựng nguy cơ rủi ro cao cho số tiền đầu tư của bạn !
Page 7


4. Nội dung trình bày trong sách cũng đúng như tên gọi của nó chỉ được xây
dựng trên nền tảng IQ Option. Điều đó có nghĩa rằng nếu bạn sử dụng các kiến thức
trong sách để giao dịch với các sàn giao dịch khác thì vui lòng test kỹ và cẩn trọng.
Mỗi Broker có một đặc điểm khác nhau và tôi không bảo đảm nó đúng cho mọi sàn
giao dịch. Có bạn đề nghị tôi đổi tên là “Giao dịch quyền chọn nhị phân” và bỏ tiêu đề
“Trên nền tảng IQ Option” ra vì như thế có thể phù hợp với nhiều sàn khác và tôi có
thể bán được nhiều sách hơn J! Nhưng tôi không làm vậy, vì tôi chỉ giao dịch trên IQ
Option mà không tham gia bất cứ Broker nào khác nên tôi không thể cho rằng những
gì tôi viết ra áp dụng được cho các sàn giao dịch khác. Thậm chí trên IQ Option tôi
cũng chỉ giao dịch mỗi Binary nên nó phải là “Binary” chứ không thể là “Quyền chọn
nhị phân” để tránh nhầm lẫn cho những anh em muốn tham khảo sách nhưng lại đang
giao dịch Digital, CFD; FX Option, Crypto… Còn việc bán được nhiều hay ít sách
không phải vấn đề tôi đặt ra khi viết cuốn sách này.
5. Phương pháp giao dịch được xây dựng và trình bày trong sách chỉ sử dụng
khung thời gian nến 1 phút. Tôi đã từng giao dịch với các khung thời gian khác nhau:
15s; 30s; 1p; 2p; 5p và tôi thấy giao dịch với nến 1 phút là phù hợp nhất với hệ thống
của tôi. Và nó cũng chả có quy chuẩn, tiêu chuẩn nào để tôi chọn nến 1 phút cả. Chỉ là
theo kinh nghiệm của tôi tôi thấy nến 1 phút là phù hợp thì tôi giao dịch và xây dựng
hệ thống của mình với nến 1 phút mà thôi. Thậm chí có anh em còn vào Group phê
phán tôi khi giao dịch với nến 1 phút vì anh em cho rằng nó quá mạo hiểm. Nhưng
mạo hiểm hay không là tùy theo phương pháp của từng người và tôi thấy phù hợp nên
tôi trung thành với nến 1 phút. Cũng chính vì vậy, nếu bạn sử dụng các kiến thức trong
sách để giao dịch cho các khung thời gian khác thì một lần nữa tôi khuyên bạn cũng
cần phải test kỹ và thật cẩn trọng.
Và cuối cùng, một lần nữa bạn hãy đọc thật kĩ những gì tôi viết và cảnh báo
trên đây trước khi bạn nghĩ đến việc bỏ tiền ra để sở hữu cuốn sách này. Xin nhắc
lại – Hệ thống và phương pháp giao dịch là của tôi còn tiền là của các bạn.
Chúc các bạn thành công với các giao dịch của mình và tiếp tục ủng hộ tôi cũng
như Group “Giao dịch ngoại hối với IQ Option Việt Nam” trong tương lai !
TƯỜNG LAM
(Hà Nội, 10/2018)

8

TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option


SỰ KHÁC BIỆT QUAN TRỌNG GIỮA GIAO DỊCH
BINARY OPTION VỚI GIAO DỊCH FOREX
*****************
Binary Option xuất hiện trên thị trường ngoại hối muộn hơn rất nhiều so với
Forex. Và nó cũng mang những đặc điểm, tính chất rất khác biệt so với Forex mà các
bạn bắt buộc phải nắm được trước khi bắt đầu học tập, nghiên cứu và giao dịch với
Binary Option. Vì sao bạn cần phải biết sự khác biệt này? Lí do quan trọng nhất là
hiện nay trên thị trường ngoài cuốn sách chưa ra đời này thì tất cả các sách, tài liệu,
website… phân tích kỹ thuật đều dành cho Forex và chứng khoán. Và rất nhiều anh
em không hiểu sự khác biệt này cứ bê nguyên các kiến thức, phân tích kỹ thuật dành
cho Forex, chúng khoán đó sang giao dịch Binary Option để rồi sấp mặt với thị trường.
Đó cũng là lí do mà tôi phải viết bài này đầu tiên như là một chủ đề độc lập để các bạn
đọc, hiểu rõ trước khi bắt đầu tìm hiểu những kiến thức về phân tích kỹ thuật, hành
động giá và bắt đầu giao dịch với Binary Option.
Forex hiểu đơn giản là giao dịch dài hạn, nhưng bạn có thể đóng lệnh giao dịch
của bạn bất cứ lúc nào. Bạn có thể đặt các mức chốt lời (Take Profit) và dừng lỗ (Stop
Loss) khi giao dịch. Lợi nhuận của giao dịch Forex tùy thuộc vào số Pip mà thị trường
di chuyển theo hướng bạn chọn từ điểm đặt lệnh. Bạn hoàn toàn không thể xác định
trước lợi nhuận của giao dịch cho đến khi bạn đóng lệnh và kết thúc giao dịch đó.
Tương tự với thua lỗ, bạn cũng không thể biết trước số tiền bị mất cho đến khi đóng
lệnh. Nếu không đặt điểm dừng lỗ (Stop Loss) bạn hoàn toàn có thể lỗ số tiền bằng cả
tài khoản của bạn.
Với Binary Option thì bạn phải lựa chọn thời gian kết thúc lệnh trước khi giao
dịch và không thể thay đổi được sau khi vào lệnh. Bạn chỉ có thể Sell non lệnh giao
dịch của mình trong phạm vi thời gian cho phép để rút một phần lãi sớm trong an toàn
hoặc giảm thiểu một chút rủi ro. Số tiền mất và số tiền lãi bạn có thể biết trước khi
giao dịch kết thúc và nó luôn là cố định theo tỷ lệ Profit của thị trường. Điều đó cho
thấy rằng với giao dịch Forex xu hướng dài hạn mới là tiềm năng cho lợi nhuận cao
còn với Binary Option điều đó không quan trọng, chỉ cần giao dịch kết thúc đúng dự
đoán là bạn đã đạt 100% lợi nhuận mà không liên quan đến giao dịch kết thúc khi tỷ
giá ở đâu? Chính vì vậy các điểm vào lệnh của Binary Option và Forex là hoàn toàn
khác nhau. Bạn không thể bê nguyên lý thuyết về Forex sang để giao dịch Bnary
Option. Hình dưới là một ví dụ điển hình, khi giao dịch với mô hình Double Top
chúng ta sẽ có các điểm vào lệnh khác nhau giữa BO và Forex.
Giao dịch Binary Option chúng ta chỉ cần một vùng đảo chiều hoặc tiếp diễn
ngắn hạn là có thể có một giao dịch thành công nhưng nếu đặt lệnh Forex ở đó chúng
ta sẽ thua và ngược lại. Trong các nội dung cụ thể sẽ làm rõ sự khác biệt này cho các
bạn. Có nhiều ý kiến cho rằng đa số các Trader Binary Option thành công đều từ Forex
sang. Tôi không biết cái đa số này được lấy ở đâu và tính chính xác ra sao nhưng tôi
Giao dịch Binary Option luôn chứa đựng nguy cơ rủi ro cao cho số tiền đầu tư của bạn !
Page 9


cho rằng chưa hẳn là như vậy. Tôi đã từng gặp vài anh em giao dịch Forex cả 4-5 năm
nhưng kiến thức của họ cũng chưa chắc đã bằng tôi vì thực tế khi tôi phân tích họ cho
rằng tôi đã nói về một khoảng tối trong hệ thông giao dịch của họ mà trước nay họ
chưa từng nghĩ đến - trong khi tôi chưa bao giờ giao dịch Forex. Điều đó chứng tỏ là
kinh nghiệm giao dịch Forex chưa hẳn đã đảm bảo thành công khi giao dịch BO.

Điểm vào lệnh khác nhau giữa Binary Option và Forex
Tóm lại, điểm khác biệt lớn nhất giữa Binary Option và Forex là tính ngắn hạn và
dài hạn của xu hướng. Xu hướng dài hạn quyết định lợi nhuận của Forex còn xu hướng
ngắn hạn đảm bảo thành công cho giao dịch Binary Option. Chính điều này dẫn đến
điểm vào lệnh của Binary Option khác hoàn toàn so với Forex mà chúng ta sẽ xem xét
trong từng nội dung cụ thể. Và một lần nữa xin nhắc lại – gần như tất cả các tài liệu
phân tích kỹ thuật hiện nay đều dành cho Forex, bạn không nên bê nguyên nó sang để
giao dịch Binary Option. Chúc các bạn giao dịch tốt hơn và có thể thành công với việc
tham khảo cuốn sách này !

10

TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option


Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ CỐT LÕI VỀ GIAO DỊCH
BINARY TRÊN NỀN TẢNG IQ OPTION
Nội dung chương đầu tiên này tác giả trình bày những vấn đề cơ bản và cốt lõi
nhất trong giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option. Đây là các kiến thức căn bản,
mang tính chất nền tảng cho mọi phương pháp giao dịch được xây dựng sau này. Thực
chất, đây là các vấn đề lý thuyết kinh điển về giao dịch nhưng được trình bày ngắn
gọn, xúc tích và dễ hiểu qua kinh nghiệm và kiến thức thực tế của tác giả. Do đó, bạn
sẽ thấy nó khác hoàn toàn với những gì bạn đã được đọc và tham khảo trên Internet
hay các nguồn khác. Chính vì vậy, khi đọc và nghiên cứu sách này các bạn sẽ không
có cảm giác dài dòng, hàn lâm và khó hiểu. Mà đơn giản tác giả chỉ đưa vào những
yếu tố cốt lõi để bạn ứng dụng trực tiếp nó khi giao dịch. Các kiến thức trong Chương
đều được trình bày, diễn giải chi tiết kết hợp với hình ảnh minh họa theo đúng tiêu chí
lý thuyết kết hợp với thực hành để các bạn có thể hình dung và hiểu được tốt nhất.
Trong giao dịch Binary Option, với mỗi Trader thì các vấn đề này đều là các vấn đề
sống còn và mang tính chất quan trọng. Bởi vậy tôi khuyên bạn khi chưa đọc xong
Chương này thì không nên bập vào đọc các chương sau để nhanh chóng giao dịch với
mong muốn kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đó là một việc làm hoàn toàn sai lầm.
Các vấn đề được trình bày trong Chương bao gồm:
1. Tổng quan về thị trường giao dịch và các cặp tiền tệ;
2. Tổng quan về nến, xung lực của nến và các mô hình nến;
3. Hỗ trợ và kháng cự trong biểu đồ giao dịch;
4. Xu hướng của thị trường và đường xu hướng trong giao dịch;
5. Một số Indicator quan trọng và ứng dụng trong giao dịch;
6. Hệ thống giao dịch trong Binary Option.

Giao dịch Binary Option luôn chứa đựng nguy cơ rủi ro cao cho số tiền đầu tư của bạn !
Page 11


1.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH VÀ CÁC CẶP TIỀN TỆ
Phần này trình bày tổng quan về thị trường giao dịch và các cặp tiền tệ để anh em
có thể hiểu bản chất vấn đề cũng như lựa chọn cho mình những thị trường nên giao
dịch, thị trường nên tránh; các khung thời gian giao dịch hợp lí, nên lựa chọn các cặp
tiền tệ khi giao dịch…
1.1.1. Thị trường giao dịch (TTGD)
TTGD là một khái niệm rộng và tương đối phức tạp. Nếu bạn nào đã từng giao
dịch hoặc tìm hiểu về Forex chắc hẳn các bạn sẽ thấy để định nghĩa và phân tích về thị
trường giao dịch là cả một vấn đề lớn. Trong phạm vi cuốn sách này tôi sẽ không đi
sâu vào phân tích các vấn đề này. Các vấn đề về lý thuyết thị trường giao dịch các bạn
có thể tham khảo trên các Website, các tài liệu chuyên sâu về Forex và chứng khoán.
Phần này chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn về thị trường giao dịch ngoại hối trên IQ
Option và một số vấn đề cần lưu ý khi lựa chọn thời gian giao dịch trên các thị trường.
IQ Option cho phép bạn giao dịch 24/24 trong tất cả các ngày trong tuần kể cả
thứ 7 và chủ nhật. Trong đó, chia làm hai loại thị trường khác nhau: Thị trường tập
trung và thị trường phi tập trung (Hay còn gọi là thị trường OTC). Có rất nhiều bạn
tham gia giao dịch nhưng không hiểu rõ và phân biệt được hai loại thị trường này. Chỉ
thấy anh em hay than vãn về việc thường xuyên cháy tài khoản với thị trường OTC
trong khi tuần nào tôi cũng khuyên anh em cuối tuần nên nghỉ ngơi và dành thời gian
cho gia đình. Vậy thế nào là thị trường tập trung và thị trường phi tập trung?
a) Thị trường tập trung
Hoạt động vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Ngoại trừ một số
ngày lễ đặc biệt trong năm). Sở dĩ thị trường có thể hoạt động liên tục như vậy là do
khi một trung tâm giao dịch quốc tế lớn đóng cửa, thì một trung tâm khác lại tới giờ
mở cửa, và các thị trường này sẽ bị trùng nhau một số giờ giao dịch. Những giờ trùng
nhau này thường là những giờ diễn ra khối lượng giao dịch cao nhất và do vậy, đó là
những giờ lý tưởng nhất để nắm bắt cơ hội giao dịch. Về mặt nguyên tắc thì ở thị
trường tập trung chỉ có một mức tỷ giá đối với một cặp ngoại tệ trong cùng một thời
điểm. Nghĩa là, các sàn giao dịch có lấy giá từ nguồn nào thì sự sai khác về tỷ giá các
cặp ngoại tệ là gần như không đáng kể. Do đó, khi giao dịch chúng ta có cơ sở để so
sánh tỷ giá của một cặp ngoại tệ giữa các sàn khác nhau. Thông thường anh em hay
lấy nến của MT4 ra để làm chuẩn so sánh. Và trên thực tế, nến của IQ Option và nến
của MT4 là tương đương. Khi bạn nghi ngờ có sự gian lận hay can thiệp từ sàn giao
dịch nào đó vào giao dịch của bạn dẫn đến thua lỗ bạn có thể lấy tỷ giá ở các sàn giao
dịch khác để so sánh và đối chiếu. Sau đó có thể khiếu nại với bộ phận Support để giải
quyết nếu sự sai khác đó là rõ ràng và dẫn đến giao dịch của bạn thất bại. Rất nhiều
sàn giao dịch không chuyên nghiệp đã có những trường hợp như vậy xảy ra nhất là khi
bạn giao dịch với khối lượng lớn. Tuy nhiên, với IQ Option các bạn có thể hoàn toàn

12

TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option


yên tâm khi giao dịch bới đây là nhà môi giới hàng đầu thế giới về tính chuyên nghiệp
và uy tín.
Các phiên giao dịch và giờ mở đóng cửa theo mùa được thể hiện trong hai hình
ảnh dưới đây để các bạn tham khảo và lựa chọn khung giờ giao dịch cho mình.

Hình 1.1. Giờ mở và đóng cửa các phiên giao dịch của thị trường tập trung vào
mùa hè theo giờ GMT
b) Thị trường phi tập trung (Thị trường OTC)
Diễn ra vào cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật). Là thị trường được tổ chức không dựa
vào một mặt bằng giao dịch cố định như thị trường sàn giao dịch (thị trường giao dịch
tập trung), mà dựa vào một hệ thống vận hành theo cơ chế chào giá cạnh tranh và
thương lượng thông qua sự trợ giúp của các phương tiện và công nghệ thông tin. Thị
trường OTC không có một không gian giao dịch tập trung. Thị trường này thường
được các Broker cùng nhau duy trì, việc giao dịch và thông tin được dựa vào hệ thống
điện thoại và Internet với sự trợ giúp của các thiết bị đầu cuối. Thế nên, chúng ta vẫn
thấy mỗi sàn giao dịch có một tỷ giá khác nhau cho cùng một cặp tiền tệ dẫn đến biểu
đồ, nến của mỗi sàn cũng khác nhau. Và chúng ta không có cơ chế nào để so sánh, đối
chiếu như đối với thị trường tập trung.

Giao dịch Binary Option luôn chứa đựng nguy cơ rủi ro cao cho số tiền đầu tư của bạn !
Page 13


Hình 1.2. Giờ mở và đóng cửa các phiên giao dịch của thị trường tập trung
vào mùa đông theo giờ GMT
Thực tế khi giao dịch OTC thì gần như là chúng ta đang chiến tay đôi với sàn.
OTC gần như không có theo nguyên tắc gì, chính vì đặc điểm này mà những mô hình
nến đảo chiều, tiếp diễn, các Indicator dự báo quá mua, quá bán như RSI, Stoch…
thường không có hiệu quả và thường xuyên bị phá vỡ khi giao dịch. Tuy nhiên thì thị
trường này thường có Profit cao trong suốt thời gian mở cửa nên cũng mang lại nhiều
cám dỗ cho anh em nhất là khi thị trường tập trung không hoạt động. Nếu không có lí
do làm việc khác thì anh em đều sẵn sàng chiến với nó và ít khi quan tâm đến những
điều tôi đã phân tích ở trên. Thông thường khả năng cháy tài khoản của anh em
Newbie ở thị trường OTC là khá cao. Vậy nên lời khuyên của tôi là anh em nên dành
thời gian cho gia đình, người yêu, bạn bè thay vì đấu tay đôi với thị trường OTC để rồi
đổ máu với nó.
c) Lựa chọn Thị trường giao dịch và thời gian giao dịch
Như đã phân tích ở trên, theo quan điểm của tôi chúng ta chỉ nên giao dịch ở thị
trường tập trung vào các ngày làm việc trong tuần. Việc giao dịch cũng như việc bạn
làm bất cứ công việc gì khác, cũng nên có ngày nghỉ vì chúng ta ai cũng có gia đình,
bạn bè. Hãy cố gắng dành 2 ngày cuối tuần cho bản thân, gia đình, bạn bè thay vì vùi
đầu vào máy tính để đấu tay đôi với thị trường OTC đầy thách thức. Việc có lợi nhuận
hay thua lỗ không bàn đến ở đây nhưng dành thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi cũng là
một hình thức nạp năng lượng cho bạn để bắt đầu một tuần giao dịch mới. Việc thua lỗ

14

TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option


hay cháy tài khoản trong 2 ngày cuối tuần chắc chắn sẽ khiến bạn bắt đầu một tuần
mới với một tâm trạng không lấy gì dễ chịu. Và việc này có ảnh hưởng nhất định đến
hiệu quả công việc và giao dịch trong tuần sau. Thế nên, anh em hãy cân nhắc để có
cho mình một lựa chọn hợp lí.
Vấn đề tiếp theo về thời gian giao dịch trong ngày với thị trường tập trung. Điều
đầu tiên các bạn nên tránh giao dịch Full thời gian. Việc ngồi lì bên máy tính và giao
dịch thường xuyên chắc chắn không mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận hơn mà ngược
lại. Hãy chọn cho mình một vài khoảng thời gian trong ngày mà thị trường ít biến
động, các phương pháp giao dịch của bạn cho xác suất thành công cao hơn, các phân
tích thị trường không thường xuyên bị sai, nhiễu… và tập trung giao dịch trong các
khoảng thời gian đó. Hết thời gian thì nên ngừng giao dịch và chuyển sang làm việc
khác. Để có được những khoảng thời gian giao dịch đó, bạn cần phải có một quá trình
giao dịch đủ lớn để đúc rút kinh nghiệm cho mình. Ở đây chưa xét đến các cặp tiền tệ
khác nhau thì có những giờ giao dịch phù hợp khác nhau. Và tất nhiên chúng ta cũng
cần kết hợp với các thông tin biến động mạnh từ thị trường như ảnh hưởng tin tức,
chính sách kinh tế… của các quốc gia lên tỷ giá của các đồng tiền.
Theo kinh nghiệm của tôi, tôi thường lựa chọn hai khoảng thời gian để giao dịch
trong ngày. Buổi sáng tôi thường giao dịch từ 09h00 đến 11h00. Lúc này mới chỉ có
phiên Úc và phiên Á mở cửa do đó chúng ta cũng không có nhiều sự lựa chọn về các
cặp ngoại tệ để giao dịch. Buổi sáng thông thường thị trường ít biến động, nến đều
hơn, xu hướng rõ ràng hơn và các vấn đề quan trọng khi phân tích để vào lệnh như
kháng cự - hỗ trợ, các mô hình nến thường có tỷ lệ thành công khá cao. Tuy nhiên,
thời gian gần đây thì Profit của IQ Option vào buổi sáng khá thấp, dao động từ 7076%. Đây cũng là một vấn đề khiến nhiều anh em ngại giao dịch vào buổi sáng. Mặc
dù vậy, tôi nghĩ rằng Profit chưa hẳn là vấn đề quan trọng để quyết định có giao dịch
hay không ? Mà vấn đề ở đây là tỷ lệ thành công cho mỗi giao dịch. Nếu bạn thất bại
trong một giao dịch thì Profit thấp hay cao bạn vẫn mất 100% số tiền đặt cược. Nếu
bạn thành công thì lợi nhuận bạn thu về sẽ thấp hơn so với khi Profit cao hơn. Vậy nếu
thị trường buổi sáng đẹp hơn, an toàn hơn, xác suất thành công cao hơn và bạn tự tin
hơn với phương pháp của mình thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn để giao dịch. Sau
11h trưa cũng là lúc anh em nên dừng lại để tổng kết lại kết quả phiên giao dịch của
mình và nghỉ ngơi ăn trưa.
Buổi chiều, vào đầu giờ chiều là giờ mở cửa của phiên Âu (14h00), lúc này thị
trường biến động khá mạnh, các tin tức cũng thường xuyên xuất hiện khá nhiều ở
khoảng thời gian này nên anh em hạn chế giao dịch. Mình thường giao dịch trong
khoảng thời gian từ sau 15h00 đến 17h30. Lúc này thị trường đã đi vào ổn định nên
việc giao dịch có nhiều thuận lợi. Ngoài ra, chúng ta sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn các
cặp ngoại tệ để giao dịch. Các bạn có thể tham khảo giờ đóng mở cửa của các phiên
theo giờ Việt Nam ở Hình 1.3. Buổi tối thì với bản thân tôi tôi không giao dịch. Tôi
dành thời gian cho gia đình, con cái.
Giao dịch Binary Option luôn chứa đựng nguy cơ rủi ro cao cho số tiền đầu tư của bạn !
Page 15


Hình 1.3. Giờ mở và đóng cửa các phiên giao dịch cơ bản của thị trường
tập trung theo giờ Việt Nam (GMT+7)
d) Phương pháp xác định Thị trường giao dịch tốt
Các Trader thường hay dùng khái niệm Thị trường đẹp để nói về khung thời gian
giao dịch ưa thích của mình. Và chúng ta có thể hiểu nôm na thị trường đẹp là thị
trường cho xác suất thành công trong mỗi giao dịch cao và mang lại cho chúng ta lợi
nhuận. Vậy thế nào là thị trường đẹp ? làm thế nào để biết thị trường có đang đẹp hay
không ? Đây mới là những vấn đề quan trọng mà mỗi Trader nên hiểu biết và nắm rõ.
Theo tôi, trước khi bắt đầu giao dịch mỗi Trader nên có động thái nghiên cứu và
Test thị trường để xác định xem thị trường có đang đẹp như chúng ta kì vọng hay
không ? Có rất nhiều Trader mở máy tính lên lướt qua Chart, đồ thị một cái là nhảy bổ
vào giao dịch ngay, điều này thường dẫn đến các giao dịch thua lỗ và sau đó chúng ta
sẽ cho rằng thị trường đang xấu. Vậy nên, trước khi giao dịch cần phải phân tích thị
trường, kiểm tra thị trường xem nó có đang phù hợp với phương pháp giao dịch của
mình hay không. Việc phân tích và kiểm tra thị trường không phải là bạn giao dịch
Demo vài lệnh xem có ăn hay không mà bạn cần phải phân tích tổng quan thị trường
một cách có chiều sâu. Phương pháp phân tích kiểm tra phụ thuộc vào phương pháp
giao dịch của từng Trader. Ví dụ, tôi giao dịch theo Nến ; cản – hỗ trợ ; xu hướng…
khi bắt đầu giao dịch tôi sẽ kiểm tra đồ thị giao dịch trong quá khứ, đặt vào các vùng
cản – hỗ trợ và sau đó kiểm tra xem thị trường di chuyển ra sao ? Xu hướng có thực sự
rõ ràng ? Các vùng cản – hỗ trợ có ổn định hay thường xuyên bị phá vỡ không ? Các
mô hình nến đảo chiều, tiếp diễn có thường xuyên đúng với tỷ lệ cao không ? Nếu vào
lệnh theo phân tích như mọi lần ở thị trường này thì tỷ lệ Win/Loss của mình sẽ ra

16

TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option


sao ? … Đó là một loạt các câu hỏi mà bạn phải trả lời khi nhìn vào lịch sử biến động
của giá và thị trường . Nếu trả lời được hết những câu hỏi này thì bạn đã tự trả lời
được cho bạn rằng thị trường có đang đẹp và phù hợp để giao dịch hay không ? Rồi
sau đó mới nghĩ đến việc có nên giao dịch với thị trường ?
Một kinh nghiệm nữa của tôi đó là bạn nên nhìn tổng quan một lượt các cây nến.
Nếu một thị trường có các cây nến xanh – đỏ lẫn lộn nhau không theo một quy luật
nào, các xu hướng không rõ ràng, các nến có râu ria tùm lum, xuất hiện quá nhiều nến
Doji và các nến không (Còn gọi là nến thăng bằng – giá mở cửa bằng giá đóng cửa) thì
tôi khẳng định với bạn đó chắc chắn không phải là một thị trường đẹp (Xem hình 1.4).

Hình 1.4. Thị trường với xu hướng không rõ ràng, các nến thất thường, xuất hiện
nhiều nến Doji và nến thăng bằng (Thị trường xấu không phù hợp cho giao dịch
Binary Option)
Thị trường đẹp thường có các nến tương đối đều nhau và các nến không có các
râu nến quá nhiều. Xu hướng của thị trường là khá rõ ràng (Xem hình 1.5). Tuy nhiên
đây cũng mới chỉ là nhận định ban đầu. Sau đó, chúng ta vẫn cần phải phân tích các
dấu hiệu khác khi vào lệnh và kiểm chứng mức độ hiệu quả của nó như đã phân tích ở
trên.

Giao dịch Binary Option luôn chứa đựng nguy cơ rủi ro cao cho số tiền đầu tư của bạn !
Page 17


Hình 1.5. Một đoạn thị trường có xu hướng rõ ràng, các nến tương đối đều nhau,
các mô hình nến có tỷ lệ chính xác cao

Hình 1.6. Đoạn thị trường đẹp với xu hướng rõ ràng, các nến đều đặn và thường
xuyên lặp lại các mô hình nến đảo chiều hiệu quả (Đoạn theo Trend tăng này
mình vào 10 lệnh Win 9 và chỉ Loss 1 lệnh duy nhất)
LƯU Ý QUAN TRỌNG : Không nên kiểm tra thị trường bằng cách giao dịch
một vài lệnh Demo. Bạn cần hiểu rằng chỉ có cấu trúc thị trường là lặp lại còn mỗi

18

TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option


điểm vào lệnh luôn là duy nhất. Do đó, lệnh trước Win không liên quan gì đến việc
lệnh sau có Win hay không ? Nhưng nếu một cấu trúc thị trường đang được lặp lại
một cách đều đặn với xác suất cao thì đó hoàn toàn có thể là đoạn thị trường tiềm
năng cho các giao dịch của bạn.
1.1.2. Các cặp tiền tệ và lựa chọn các cặp tiền tệ khi giao dịch
a) Các cặp tiền tệ
Thời gian gần đây, sau khi cập nhật IQ Option cho phép giao dịch với rất nhiều
các cặp ngoại tệ khác nhau bên cạnh một số đồng tiền chủ yếu như: EUR; USD; AUD;
JPY; CAD; CHF; GPB; NZD thì xuất hiện thêm rất nhiều đồng tiền mới như: NOK
(Đồng Krone của NA Uy); DKK (Đồng tiền Đan Mạch); MXN (Đồng Peso của
Mexico); PLN (Đồng Zloty của Ba Lan); TRY (Đồng Lia của Thổ Nhĩ Kỳ); ZAR
Đồng Rand của Nam Phi; SGD (Đồng Đôla Singapor); ILS (Đồng tiền Israel); SEK
(Đồng Krona của Thụy Điển… Tổng số cặp ngoại tệ có thể giao dịch trên IQ Option
lên tới trên 50 cặp. Tùy từng khung thời gian giao dịch và giờ đóng mở cửa của các
phiên giao dịch chúng ta có thể có nhiều lựa chọn các cặp tiền để giao dịch. Tuy nhiên,
việc lựa chọn cặp tiền như thế nào, giao dịch với các khung thời gian nào mới thực sự
là vấn đề quan trọng với anh em Trader mà tôi sẽ trình bày chủ yếu trong phần này.

Hình 1.7. Các cặp ngoại tệ mới bổ sung cho phép giao dịch trên IQ Option
b) Lựa chọn các cặp tiền tệ và khung thời gian khi giao dịch
Giao dịch Binary Option luôn chứa đựng nguy cơ rủi ro cao cho số tiền đầu tư của bạn !
Page 19


Dù số cặp ngoại tệ khá phong phú và đa dạng nhưng theo quan điểm của mình
điều đó không quan trọng lắm. Mà anh em chỉ nên tập trung vào một vài cặp ngoại tệ
quen thuộc. Mình thấy nhiều anh em giao dịch cùng lúc với trên dưới 10 cặp ngoại tệ.
Tuy giao dịch với nhiều cặp ngoại tệ sẽ có nhiều cơ hội để vào lệnh hơn nhưng đó
chưa hẳn đã là tốt vì những vấn đề mình sẽ phân tích dưới đây. Đó cũng là lời khuyên
đối với anh em khi lựa chọn các cặp ngoại tệ để giao dịch.
Thị trường biến động là liên tục, nên việc chăm chú quan sát và phân tích nến, xu
hướng là cực kì quan trọng. Nó đòi hỏi sự quan sát thường xuyên và tập trung cao độ.
Bạn phải tập trung quan sát sự di chuyển giá và hình thành của từng cây nến (Xung lực
của nến), sự hình thành của từng mô hình nến, sự tiếp xúc của giá với từng vùng cản,
vùng hỗ trợ, sự phản ứng của giá với các vùng cản đó… Nếu không có được sự tập
trung cao độ như vậy thì phân tích của bạn thật khó có thể chính xác được. Nếu cứ liên
tục chuyển qua chuyển lại màn hình của nhiều cặp ngoại tệ, chúng ta sẽ không có đủ
thời gian để cảm nến và phân tích được lực nến cũng như các yếu tố tôi vừa chỉ ra ở
trên. Thậm chí trong quá trình chuyển qua lại đó bạn đã bỏ lỡ một cơ hội giao dịch tốt
ở một cặp nào đó mà bạn chưa kịp mở đến. Thêm vào đó, đầu óc chúng ta cũng không
thể phân tích cùng lúc cho nhiều cặp ngoại tệ được, việc phân tích không cụ thể, chi
tiết hoàn toàn có thể dẫn đến nhận định sai lầm với các điểm vào lệnh cẩu thả.
Thêm vào đó, các cặp ngoại tệ mới, it phổ biến mình cũng đã dành thời gian để
Test thử thì cảm nhận chung rằng rất khó giao dịch. Thị trường biến động khó lường,
nến hình thành không theo quy luật cụ thể nào, các xu hướng gần như không mấy khi
rõ ràng. Các bạn có thể tham khảo biểu đồ giao dịch của một số cặp ngoại tệ mới với
USD dưới đây để có cái nhìn cụ thể.

Hình 1.8. Biểu đồ giao dịch nến 1M của cặp USD/INR

20

TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option


Hình 1.9. Biểu đồ giao dịch nến 1M của cặp USD/HKD

Hình 1.10. Biểu đồ giao dịch nến 1M của cặp USD/ZAR
Vậy mấu chốt vấn đề là chúng ta sẽ lựa chọn cặp ngoại tệ để giao dịch như thế
nào là hợp lí?
Khi giao dịch, các bạn chỉ nên mở tối đa 3 cặp ngoại tệ và chỉ giao dịch với 3 cặp
đó. Các cặp ngoại tệ nên là các đồng tiền quen thuộc, phổ biến trên thị trường từ lâu
như: EUR; USD; AUD; JPY; CAD; CHF; GPB; NZD. Và bạn nên duy trì sự làm việc
ổn định với các cặp ngoại tệ này. Nghĩa là vào các khung thời gian cố định trong ngày
bạn chỉ giao dịch với các cặp đó mà không quan tâm đến các cặp khác. Khi bạn làm
việc với một cặp ngoại tệ nhiều lần, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng
Giao dịch Binary Option luôn chứa đựng nguy cơ rủi ro cao cho số tiền đầu tư của bạn !
Page 21


khác, thậm chí là năm này qua năm khác tôi tin chắc rằng bạn sẽ hiểu nó và phân tích
nó tốt hơn rất nhiều so với các cặp ngoại tệ mới. Không nên tham lam và thử nghiệm
quá nhiều cặp ngoại tệ khác nhau. Tất nhiên để rút ra kinh nghiệm và lựa chọn cặp
ngoại tệ hợp lí các bạn cũng cần một thời gian nhất định để Test và thử nghiệm. Hoặc
có thể tham khảo lựa chọn của tôi ở phần dưới đây.
Thêm vào đó, theo kinh nghiệm của tôi thì 3 cặp ngoại tệ đó phải chứa 6 đồng
tiền khác nhau. Tức là không có cặp nào có chung một đồng tiền kể cả tử số và mẫu
số. Tại sao lại như vậy? Giả sử bạn giao dịch với 2 cặp ngoại tệ A/B và B/C chẳng
hạn. Khi đó 2 cặp này có cùng đồng tiền B, một cặp ở tử số và một cặp ở mẫu số. Khi
đó, theo toán học thông thường thì biên thiên của tỷ giá 2 cặp này là nghịch biến. Tức
là nếu cặp thứ nhất tăng thì cặp thứ 2 giảm (theo tỷ giá của đồng B). Tất nhiên nó còn
phụ thuộc vào tỷ giá của đồng A và C nữa. Sự biến thiên này sẽ tương đồng hơn nữa
nếu các đồng tiền A và C là những đồng tiển ổn dịnh và ít biến động. Khi đó, nếu phân
tích cùng lúc 2 cặp tiền này tại cùng 1 thời điểm chúng ta sẽ rất dễ vào lệnh ở 2 cặp
tiền này theo cùng một kịch bản: nghĩa là cặp A/B Put thì cặp B/C Call và ngược lại.
Khi đó, nếu Win chúng ta sẽ ăn được cả 2 lệnh và nếu Loss chúng ta sẽ mất cả 2 lệnh.
Và theo kinh nghiệm của tôi thì điều chết tiệt là tỷ lệ Loss bao giờ cũng cao hơn tỷ lệ
Win. Thế nên, để đảm bảo mỗi điểm vào lệnh là độc lập, không có sự tương quan về
biến thiên tỷ giá giữa các cặp ngoại tệ thì nên chọn các cặp ngoại tệ có các đồng tiền
khác nhau.
Quay trở lại các khung thời gian giao dịch trong ngày đã trình bày ở phần 1.1.1
(c). Buổi sáng thị trường ít biến động, do chỉ có phiên Á và phiên Úc mở cửa nên tôi
thường lựa chọn 2 cặp tiền để giao dịch: EUR/USD và AUD/JPY hoặc AUD/USD và
EUR/JPY tùy thuộc vào Profit của các cặp. (Anh em nên hạn chế giao dịch với đồng
NZD, đồng này thường chỉ cho giao dịch từ 5 phút trở lên và không ổn định, xung lực
nến không rõ ràng và các mô hình nến thường xuyên bị phá vỡ. Các bạn thấy gần như
tôi không bao giờ giao dịch và chia sẻ về cặp ngoại tệ nào có đồng NZD). Nhìn chung
2 cặp EUR/USD và AUD/JPY khá ổn định và an toàn khi giao dịch theo các phương
pháp giao dịch mà tôi sẽ trình bày ở phần sau. Tuy nhiên, vào buổi sáng Profit thường
khá thấp (Dưới 80%), nên anh em nào phương pháp chưa ổn và tự tin thì cũng nên hạn
chế giao dịch.
Buổi chiều, sau 14h00 khi phiên Âu mở cửa thì chúng ta có vài chục cặp ngoại tệ
để giao dịch. Tôi vẫn nhất quán với quan điểm chỉ nên giao dịch với 3 cặp ngoại tệ
quen thuộc ! Buổi chiều từ khoảng sau 15h00 đến 17h30 thị trường khá ổn định. Các
bạn có thể giao dịch với 3 trong số các cặp sau: EUR/USD; EUR/JPY; AUD/JPY;
CAD/CHF; GPB/CHF; GPB/AUD; GPB/JPY; USD/JPY; EUR/AUD; AUD/USD. Và
luôn nhớ rằng 6 đồng tiền trong 3 cặp ngoại tệ đó không nên trùng nhau dù là tử số
hay mẫu số. Tôi thường chọn 3 cặp EUR/USD; AUD/JPY và CAD/CHF để giao dịch.
1.1.3. Tổng kết chung về thị trường giao dịch và các cặp ngoại tệ

22

TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option


+ Nên giao dịch trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 vào các khung thời
gian: Buổi sáng từ sau 09h00 đến 11h00. Buổi chiều từ sau 15h00 đến 17h30. Bạn nào
rảnh rỗi có thể giao dịch thêm một phiên buổi tối tuy nhiên việc giao dịch quá nhiều
không hẳn là một lựa chọn tốt. Hãy dành thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè.
+ Nên dành thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi và giao lưu, không nên đấu tay đôi
với thị trường OTC. Nếu giao dịch tốt trong tuần rồi thì 2 ngày cuối tuần nghỉ ngơi và
làm việc khác là một cách để cân bằng giữa cuộc sống và công việc.
+ Nên lựa chọn giao dịch với các cặp ngoại tệ thường xuyên và phổ biến, hạn
chế giao dịch với các cặp tiền mới.
+ Chỉ nên giao dịch cùng lúc với tối đa 3 cặp ngoại tệ. Việc lựa chọn quá nhiều
cặp ngoại tệ để giao dịch có thể khiến bạn bị mất tập trung và phân tích thiếu chính
xác. Hãy tập trung vào 3 cặp nhất định và chỉ giao dịch với chúng trong các khung thời
gian quan trọng trong ngày. Khi lặp lại nhiều lần bạn sẽ có cảm giác tốt về biến thiên
tỷ giá, sự lặp lại của cấu trúc thị trường…
+ Nên giao dịch với các đồng tiền khác nhau trong mỗi cặp ngoại tệ. Để đảm
bảo chúng ta sẽ làm việc với các biểu đồ độc lập, không có bất kì sự tương quan nào
khi phân tích. Điều này tránh trường hợp Loss đồng loạt dễ gây tâm lí mất ổn định.
+ Buổi sáng các ngày làm việc trong tuần nên giao dịch với khung thời gian từ
09h00 đến 11h00 và giao dịch với các cặp: AUD/JPY với EUR/USD hoặc AUD/USD
với EUR/JPY. Buổi chiều nên giao dịch khung thời gian sau 15h00 đến tầm 17h30.
Khi giao dịch ngoài các cặp buổi sáng có thể lựa chọn thêm một trong số vài cặp ngoại
tệ khác như: CAD/CHF; GPB/CHF; GPB/AUD; GPB/JPY; USD/JPY; EUR/AUD…
1.2. NẾN, XUNG LỰC CỦA NẾN VÀ MÔ HÌNH NẾN
1.2.1. Nến Nhật và biểu đồ nến Nhật
Phần này trình bày các kiến thức cơ bản và phân tích chi tiết về nến và biểu đồ
nến đề các bạn có cơ sở và kiến thức căn bản cho việc đọc và tìm hiểu về xung lực của
nến ở phần sau. Xung lực của nến là một phần cực kỳ quan trọng mà Trader nào muốn
thành công cũng cần phải hiểu và phân tích được. Hiện nay trên Internet cũng như các
tài liệu mà tôi có đọc và tham khảo tôi chưa thấy chỗ nào phân tích chi tiết, cụ thể về
xung lực của nến. Đó thực sự là một khoảng trống trong hệ thống kiến thức giao dịch
của các Trader, đặc biệt là các Trader mới vào nghề. Đó cũng là câu hỏi mà tôi nhận
được nhiều nhất từ anh em trên Group trong suốt thời gian qua. Ebook này sẽ trả lời
câu hỏi đó cho các bạn.
a) Về biểu đồ giao dịch
Trước hết bạn cần hiểu về biểu đồ (hay đồ thị) giao dịch. Cũng như trong toán
học, giao diện của IQ Option thực chất là một đồ thị giao dịch với trục hoành là thời
gian, trục tung là tỷ giá của các cặp ngoại tệ. Sau khi giá đi qua thời điểm t thì IQ

Giao dịch Binary Option luôn chứa đựng nguy cơ rủi ro cao cho số tiền đầu tư của bạn !
Page 23


Option tự động vẽ lại sự di chuyển của đường giá. Các bạn xem đồ thị giao dịch dạng
Line trong Hình 1.11.
Như vậy, đồ thị Line Chart như trên chính là đường nối tỷ giá cặp ngoại tệ ở các
thời điểm mà nó đã đi qua. Đồ thị này ngoài đường giá, một số vùng kháng cự, hỗ trợ
thì không thể hiện được gì nhiều. Do đó, khi giao dịch Binary Option chỉ một số ít
Trader có kinh nghiệm sử dụng biểu đồ này để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Nguyên nhân là biểu đồ Line Chart chỉ cho bạn thấy mức giá đóng cửa trong khi
Candlestick Chart (Biểu đồ nến Nhật) thì còn có giá cao nhất và thấp nhất. Những
vùng giá cao nhất thấp nhất này có thể là tín hiệu sai bởi vì có đôi khi đó là 1 đợt “co
giật” của thị trường. Do đó, xác định vùng kháng cự và hỗ trợ bằng biểu đồ Line cũng
là một kỹ năng khá tốt.

Hình 1.11. Đồ thị giao dịch dạng Line Chart
Đại đa số các Trader khi giao dịch đều sử dụng biểu đồ dạng Nến, hay còn gọi là
biểu đồ nến Nhật (Hình 1.12). Biểu đồ này do người Nhật phát minh ra. Lịch sử ra đời
của nó cũng khá thú vị liên quan đến lịch sử quân sự của Nhật Bản, các bạn có thể
Google và tìm hiểu thêm, ở đây tôi không trình bày các vấn đề nằm ngoài phân tích kỹ
thuật và giao dịch.

24

TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option


Hình 1.12. Đồ thị giao dịch dạng nến Nhật
Biểu đồ nến Nhật được cấu tạo bởi các cây nến theo khung thời gian hình thành
nến. IQ Option cho phép bạn lựa chọn rất đa dạng và phong phú các nến theo các
khung thời gian khác nhau từ 5 giây cho đến 1 tháng (Xem Hình 1.13).

Hình 1.13. Lựa chọn các khung thời gian khác nhau khi giao dịch
Khi giao dịch việc chuyển giao diện qua lại giữa các nến với khung thời gian
khác nhau là cực kì đơn giản và tiện lợi. Ngoài ra, IQ Option cũng cho phép mở cùng
lúc nhiều màn hình giao dịch để phục vụ cho anh em quan sát và phân tích biểu đồ với
nhiều khung thời gian khác nhau (Hình 1.14). Tuy nhiên, anh em không nên mở quá
nhiều khung một lúc vì màn hình chia nhỏ sẽ rất khó để quan sát toàn cảnh thị trường
Giao dịch Binary Option luôn chứa đựng nguy cơ rủi ro cao cho số tiền đầu tư của bạn !
Page 25


và phân tích chuẩn xác. Anh em nào phân tích giao dịch đa khung thời gian thì nên
trang bị 1, 2 thậm chí nhiều màn hình để quan sát được thuận lợi và hiệu quả.
(Từ đây trở về sau, trong phạm vi Ebook này chúng ta sẽ chỉ làm việc với nến
1 phút, các phương pháp giao dịch đều được xây dựng với nến, mô hình nến và đồ
thị nến 1 phút).

Hình 1.14. Lựa chọn đa khung thời gian khi giao dịch
Như vậy, thay vì dùng đường Line vẽ lại đường di chuyển của tỷ giá ngoại tệ
như đồ thị Line Chart thì đồ thị nến Nhật biểu thị sự di chuyển của tỷ giá theo thời
gian thông qua các cây nến. Ví dụ, trong 1 giờ đồ thị giao dịch sẽ gồm 60 cây nến 1
phút liên tục và nối tiếp nhau. Mỗi cây nến sẽ chứa nhiều thông tin xảy ra trong 1 phút
hình thành cây nến đó. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để chúng ta có thể
phân tích thị trường một cách tốt hơn. Chúng ta sẽ đi sâu phân tích cấu tạo các cây nến
và các thông tin quan trọng mà nó cung cấp cho chúng ta khi giao dịch trên thị trường.
b) Phân tích cấu tạo và sự hình thành cây nến
Về cấu tạo (Nhắc lại là từ đây về sau chúng ta sẽ chỉ nói đến nến 1 phút) mỗi
cây nến đầy đủ về cơ bản sẽ gồm có 2 phần là thân nến và râu nến (Xem Hình 1.15).
Phần thân nến là phần nằm giữa giá mở cửa và giá đóng cửa khi kết thúc 1 phút.
Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa nến được gọi là nến tăng (Bullish Candle) và
thường được biểu thị bằng màu xanh hoặc trắng. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở
cửa nến được gọi là nến giảm (Bearish Candle) và thường được biểu thị bằng màu đỏ
hoặc đen. IQ Option cũng mới cập nhật tiện ích đổi màu và lựa chọn màu sắc cho các
loại nến. Bạn có thể tùy chọn màu sắc nến khi giao dịch theo sở thích của mình và
thuận lợi cho quá trình giao dịch.

26

TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×