Tải bản đầy đủ

Bài thuyết trình tìm hiểu về kế hoạch bán hàng của apple cho sản phẩm IP11

Đề Tài: Tìm hiểu về kế hoạch bán
hàng của Apple cho sản phẩm IP11


 Thành viên nhóm 5
HỌ VÀ TÊN
MAI VĂN TƯỞNG
ĐÀO THỊ LÂM OANH
TRẦN ANH VĂN
NGUYỄN THỊ LOAN
NGUYỄN THỊ KINH
OANH
LÊ DUY THẮNG
ĐỖ VĂN KHẢI

MSV
614255
613014
613041
613007
613016


ĐÁNH GIÁ
10
10
10
10
10

613024
622747

10
10


 Nội dung
Cơ sở lí thuyết
Khái quát về apple và sản phẩm iphone IP11
Nghiên cứu thị trường và khách hàng mục
tiêu
Kế hoạch marketing
Phân tích swot
Doanh thu và chi phí


 Cơ sở lí thuyết
• Kế hoạch bán hàng mang tính chiến lược, giúp
doanh nghiệp đặt ra các mục tiêu, các bước bán
hàng sao cho hiệu quả
• Kế hoạch bán hàng như 1 bức tranh về doanh thu
trong năm tới, mục tiêu đến thị trường và khách
hàng mà bạn sẽ nhắm tới là ai?


 Khái quát về Apple và sản phẩm IP11
Apple là một trong những công ty thành công nhất trên
thế giới

Công ty đã được cung cấp các sản phẩm công nghệ
đột phá và sáng tạo với dịch vụ phần mềm đặc biệtApple có trụ sở tại Cupertino, California và được thành
lập bởi Steve Jobs 


o Một số hình ảnh của Apple


o Khái quát phẩm iphone 11


o Khái quát phẩm iphone 11
• Link video https
://www.youtube.co
m/watch?v=cVEemOm
Hw9Y&t=1s


 Nghiên cứu thị trường và khách hàng
mục tiêu
• Apple đưa ra chiến lược khác biệt hóa sản phẩm
Phát triển sản • Tạo dựng trong tâm trí khách hàng sự giá trị của sản phẩm
phẩm mới

• Apple tạo ra những thứ mà khách hàng cần nhưng chưa bao giờ
nghĩ đến
Nghiên cứu • Điều tra thông tin khách hàng để biêt thêm nhu cầu và đáp ứng
thị trường

• Khách hàng mục tiêu của Apple chủ yếu là khách hàng cao cấp và
chung thành với sảm phẩm
Khách hàng • Những người đam mê với công nghệ và sự đột phá trong sáng tạo
mục tiêu


o Đối thủ cạnh tranh


 Doanh số dự đoán năm 2018

9,600,000 thiết bị

36,000,000 thiết bị

9,700,000 thiết bị

???


 Kế hoạch marketing
Tư duy lại cách thức quảng cáo
Không đối đầu bằng giá cả
Đơn giản hóa cách marketing
Nói chuyện theo ngôn ngữ của khác hàng
Thiết kế trải nghiệm tốt cho khách hàng
Nhắm vào chính cảm xúc của khách hàng
Xây dựng công động người dùng


o Tư duy lại cách thức quảng cáo

Vị thế sản phẩm

Tiếng vang có được từ
đánh giá tích cực của
truyền thông


o Không đối đầu bằng giá cả
Không đối đầu với giá cả trên
thị trường

CHIẾN LƯỢC
VỀ GÍA
Định giá cao hơn tát cả sản
phẩm trên thị trường

Tập trung vào phân khúc
cao cấp


o Đơn giản hóa cách marketing


Đột
Đột phá,
phá,
sáng
sáng tạo
tạo
trong
trong công
công
nghệ
nghệ

Đẳng
Đẳng cấp
cấp
trong
trong thiết
thiết
kế
kế và
và chất
chất
lượng
lượng sản
sản
phẩm
phẩm

MKT
MKT không
không
tốn
tốn chi
chi phí
phí
nhưng
nhưng hiệu
hiệu
quả
quả cực
cực cao
cao


o

Nhắm vào chính cảm xúc của khách hàng

Hiểu tâm lí

Gợi lên cảm
xúc
Nghĩ đến
cảm xúc
khách hàng
khi sử dựng
sản phẩm


o

Thiết kế trải nghiệm tốt cho khách hàng

Dùng chính những trải
nghiệm của khách hàng dể
thấy sản phẩm của họ hoàn
hảo đến mức nào
Hợp tác với các reviewer
công nghệ trên các trang
mạng xã hội như: Youtube,
Facebook,…


o APPLE cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm


o Hợp tác với Youtube


o Xây dựng công động người dùng

Apple
Apple
Xây
Xây muốn
dựng
muốn
dựng tầm
tầm
khách
khách
nhìn
nhìn
hàng
hàng
xứ
xứ thuộc
mệnh
thuộc
mệnh về

về
và cộng
giá
cộng
giá trị
trị
Tạo
Tạo dựng
dựng thương
thương
hiệu
hiệu


nhân
nhân


văn
văn
cốt
cốtđồng
đồng
lõi
lõi của
của

dóApple
Apple
hóa
hóa vui
vui vẻ
vẻ hòa
hòa đồng
đồng


 Phân tích SWOT
Điểm
mạnh

Thách
thức

Cơ hội

Điểm
yếu:


o Điểm mạnh
• Apple là một trong những công ty đáng tin cậy nhất khi
nói đến các máy tính tiên tiến và các thiết bị công nghệ
thông minh
• Công nghệ hàng đầu
• Nghiên cứu thành thạo
• Tính bền vững đã có thể thực hiện thông qua Liam –
Liam là một robot tái chế iPhone phá vỡ và mổ xẻ iPhone


o Điểm yếu
• Thiếu Marketing & Khuyến mãi
• Thiếu cạnh tranh – Apple không thực sự cạnh tranh với
các đối thủ
• Sản phẩm có giá cao
• Không tương thích với phần mềm khác 


o Cơ hội


Tăng trưởng khách hàng trên toàn thế giới 
Chuyên gia có trình độ
Mạng phân phối mở rộng  
Công nghệ thiết bị đeo thông minh
Sử dụng trí tuệ nhân tạọ


o Thách thức

Apple bị nhái lại rất nhiều bởi hàng giả 
Giá cao cạnh tranh bị ảnh hưởng
Thị trường thâm nhập các dòng điện thoại thông minh
Các vụ kiện: 60 vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống
lại Apple


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×