Tải bản đầy đủ

Giao kết hợp đồng thử việc trong hộ kinh doanh

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC TRONG HỘ KINH DOANH
Hộ kinh doanh thường tuyển dụng lao động mùa vụ hoặc lao động kí hợp đồng có thời hạn ngắn, do đó nhu
cầu và tính chất công việc không đòi hỏi phải có hợp đồng thử việc. Hơn nữa, theo quy định của Bộ luật lao
động 2012 thì hợp đồng thử việc được hai bên thỏa thuận và quyết định. Riêng đối với hợp đồng lao động
mùa vụ thì không cần thử việc.
Trường hợp Hộ kinh doanh và người lao động có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên kí kết hợp
đồng thử việc và tuân thủ các quy định sau:
Nội dung của hợp đồng thử việc cần phải có đủ những mục chính yếu như:
- Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp
khác của người lao động;
- Công việc và địa điểm làm việc;
- Thời hạn của hợp đồng lao động;
- Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.
Một số điều Hộ kinh doanh cần lưu ý các vấn đề sau khi thỏa thuận thử việc:
- Mỗi vị trí công việc chỉ được thử việc một lần.
- Tiền lương do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.
Về thời gian thử việc:
- Không quá 60 ngày đối với vị trí công việc yêu cầu trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

- Không quá 30 ngày đối với vị trí công việc yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung
cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
- Không quá 06 ngày làm việc đối với các công việc khác.
Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc, hộ kinh doanh phải thông báo kết quả thử việc
cho người lao động. Nếu kết quả đạt yêu cầu thì hộ kinh doanh phải giao kết hợp đồng lao động với người
lao động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×