Tải bản đầy đủ

NỘI QUY PHÒNG BỆNH NHÂN SAU mổ TIM

NỘI QUY PHÒNG BỆNH NHÂN SAU MỔ TIM
1. SAU KHI BỆNH NHÂN VỀ PHÒNG DÀNH CHO BỆNH NHÂN MỔ
TIM NGƯỜI NHÀ TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG BẤT CỨ ĐỒ ĐẠC GÌ
VÀO TRONG PHÒNG .
(CHỈ MANG VÀO 1 CỐC UỐNG NƯỚC VÀ 1 CHAI NƯỚC)
2. NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐỒ ĂN VÀO
TRONG PHÒNG ĐỂ ĂN CÙNG BỆNH NHÂN, KHÔNG ĐƯỢC NGỦ
TRONG PHÒNG CÙNG BỆNH NHÂN.
3. TẤT CẢ CÁC ĐỒ ĂN SAU KHI ĂN XONG PHẢI MANG RA NGOÀI
PHÒNG NGAY.
4. VỆ SINH TRONG PHÒNG PHẢI LUÔN SẠCH SẼ, GỌN GÀNG.
5. HẠN CHẾ TỐI ĐA TẤT CẢ CÁC NGƯỜI NHÀ VÀO THĂM BỆNH
NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ
6. CHÚ Ý : NẾU NGƯỜI NHÀ VÀ BỆNH NHÂN NÀO KHÔNG CHẤP
HÀNH NỘI QUY BUỒNG BỆNH THÌ SẼ CHUYỂN BỆNH NHÂN
SANG PHÒNG THƯỜNG NHƯ CÁC BỆNH NHÂN KHÁC.
TRƯỞNG KHOA

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG

ĐIỀU DƯỠNG PHÒNG
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×