Tải bản đầy đủ

cach hoi va tra loi ve chieu dai chieu rong chieu cao trong tieng anh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN
CÁCH HỎI VỀ KÍCH THƯỚC BẰNG TIẾNG ANH
Cách hỏi và trả lời về chiều dài, chiều rộng, chiều cao trong tiếng Anh là kiến thức giúp các
bạn đọc bổ sung được vốn từ tiếng Anh mới và những câu hỏi, trả lời trong giao tiếp tiếng Anh
liên quan tới kích thước.
Đối với tiếng Anh thì cách hỏi và trả lời về kích thước sẽ chia thành 2 lĩnh vực, đó là người và
vật. Với mỗi lĩnh vực sẽ có những cách hỏi và cách trả lời khác nhau.
1. Cách Hỏi và Trả Lời về Chiều Dài, Chiều Rộng, Chiều Cao trong Tiếng Anh dành cho
Vật
Để hỏi và trả lời kích thước trong tiếng Anh, bạn cần biết được danh từ và tính từ liên quan tới
kíc thước sau:
- Length (n) = Long (adj) có nghĩa là Dài
- Hight (n) = High (adj) có nghĩa là Cao
- Depth (n) = Deep (adj) có nghĩa là Sâu
- Width (n) = Wide (adj) có nghĩa Rộng
- Tall (adj) có nghĩa là Cao
- Shallow end (n) có nghĩa là Chỗ cạn
- Deep end (n) có nghĩa là Chỗ sâu

Câu hỏi "What's the ... of ...?" thì bạn nên dùng từ danh từ.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

Còn câu trả lời thì bạn có thể trả lời vắt tắt như It's about ... long hay trả lời như sau The
lenght/hight is about ...
Ví dụ như: What's the length of the Table?
(Tạm dịch: Chiều dài cái bàn là bao nhiêu?)
Trả lời:
Cách 1: It's about 1,5met long.
Cách 2: The length is about 1,5 met.
Còn đối với câu "How ....is ....?" thì bạn nên dùng tính từ.
Ví dụ: How long is the table?
Bên cạnh đó, các câu hỏi về kích thước thì bạn có thể dùng What is the size of ...? hoặc dùng câu
hỏi How big is ...?
2. Cách Hỏi và Trả Lời về Kích Thước Tiếng Anh dành cho Người
Trong tiếng Anh, người ta phân rõ là người hay là vật bằng việc sử dụng từ ngữ phù hợp. Chẳng
hạn như có thể nói a tall girl tuy nhiên không thể nói a short girl.
Khi hỏi và trả lời về chiều cao, chiều rộng, chiều dài tiếng Anh dành cho con người thì bạn nên
áp dụng cách hỏi và trả lời về kích thước bằng tiếng Anh sau:
- What size do you take? (Bạn lấy cỡ nào?)
- What size are you? (Bạn có kích thước gì?)
Đoạn Hội Thoại Hỏi Về Chiều Dài Trong Tiếng Anh


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

A: Excuse me. What's the length of the Table?
(Xin lỗi. Chiều dài của cái bàn này là bao nhiêu?)
B: It is about 1 metres 50.
(Nó dài khoảng 1m50)
A: How wide is the table?
(Chiều rộng của cái bàn này là bao nhiêu?)
B: The width is about 80 cm.
(Chiều rộng khoảng 80cm)
A: Oh, I need to buy a table like this.
(Oh, tôi đang cần mua chiếc bàn giống như này)
B: Price 100$.
(Giá 100$)
A: Thanks you!
(Cảm ơn)
Trên đây là cách hỏi và trả lời về chiều dài, chiều rộng, chiều cao tiếng Anh.
Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như:
Tài liệu luyện 4 kỹ năng: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản
Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

Kiểm tra trình độ Tiếng Anh online: Luyện thi Tiếng Anh trực tuyếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×