Tải bản đầy đủ

loi hoi tham trong giao tiep tieng anh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN
LỜI HỎI THĂM
Trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, bạn bối rối không biết nhờ vả, hỏi thăm trong tiếng
Anh như thế nào? Bạn không biết nên nói như thế nào để giữ phép lịch sự khi giao tiếp với
người lạ? Để giải đáp thắc mắc trên, VnDoc.com đã đăng tải tài liệu hướng dẫn chi tiết các cách
hỏi thăm đơn giản nhất. Mời bạn đọc tham khảo, download.
1. Cách hỏi thăm thông dụng
Khi chúng ta cần biết về một chuyện nào đó, chúng ta thường dùng một trong 6 từ để hỏi này để
bắt đầu câu hỏi:
- Who/ What/ When/ Where/ Why/ How
Ví dụ:
Bạn muốn bắt xe buýt tới nhà người bạn, và bạn không biết xe buýt có đi qua đấy không. Bạn có
thể hỏi người đứng chờ ở trạm xe buýt như sau:
- What bus goes to this address?
Xe buýt nào đi qua địa chỉ này vậy?
hoặc
- Do you know which bus I should take to get to this address?
Bạn có biết chiếc xe buýt nào tôi nên bắt để tới địa chỉ này không?

Khi bạn hỏi, các câu trả lời nhận được phải cụ thể, rõ ràng.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

Ví dụ:
+) Who is going to pick me up at train station tomorrow?
Alex will.
+) What is the name of that new Chinese restaurant?
- It's called the Funghang
Chúng ta cũng có thể hỏi thăm bằng cách bắt đầu câu hỏi với một trợ động từ, nhưng kết quả
hơi khác. Thay vì phải đáp lại với một thông tin cụ thể, chúng ta thường chỉ trả lời Yes hoặc No
— nhưng sau đó chúng ta có thể giải thích thêm để cung cấp thêm thông tin cho người hỏi.
Ví dụ:
Q: Do you think it's going to snow tonight?
A: No, it's not cold enough.
Q: Will they understand us when we speak?
A: Yes, if we speak slowly.
Lưu ý: Có thể dùng nhiều loại trợ động từ khác thay vì Do và Will trong dạng câu hỏi Yes/ No.
2. Phép lịch sự khi hỏi thăm
Trong nhiều tình huống, có thể xem là bất lịch sự nếu bạn bắt đầu câu hỏi mà không dùng một
số phép lịch sự tối thiểu. Chúng ta không chỉ hỏi khơi khơi mà đầu tiên phải mạn phép xin lỗi
người ta trả lời câu hỏi của mình một cách lịch sự theo những cách sau:
- Excuse me. ...?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

- Pardon me, ma'am, but ..?
- I hate to bother you, but ...?
- Sir, could you help me? ...?
- Please. ....?
Ở đây, Pardon và Excuse đều có nghĩa là Xin lỗi đã làm phiền. Tuy nhiên, người Mỹ thường sử
dụng Excuse trong khi người Anh thường sử dụng Pardon.
Ngoài ra, có thể sử dụng một số cụm từ lịch sự như: "Could you tell me..." "I was wondering..."
hoặc "Do you know...", và trong vế sau của câu bạn phải đổi lại vị trí của động từ và chủ từ.
Ví dụ:
- Excuse me, but would you mind telling me where the nearest bank is?
- Sir, I am/was wondering if you know/knew when the bank closes/closed.
- Ma'am, would you be so kind as to tell me how often the Dallas flight leaves? (formal)
Cuối cùng khi nhận được thông tin, bạn nên lịch sự cám ơn người ta. Và nếu có phần nào mà
bạn không nghe được hay cho là mình nghe lầm, đừng ngần ngại cứ hỏi lại. Nếu biết bạn không
phải là người nói tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ, thường thường họ sẽ nói chậm hơn hoặc trả lời
cẩn thận và rõ ràng hơn.
Trên đây là những cách hỏi thăm đơn giản trong tiếng Anh. Mong rằng bạn đọc có thể rèn luyện
hàng ngày và có thể vượt qua rào cản khi giao tiếp này.
Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như:
Tài liệu luyện 4 kỹ năng: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh
Kiểm tra trình độ Tiếng Anh online: Luyện thi Tiếng Anh trực tuyếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×