Tải bản đầy đủ

loi gioi thieu trong giao tiep tieng anh (1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN
CÁCH GIỚI THIỆU VỀ NGƯỜI THỨ BA
Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu các câu tiếng Anh thông dụng và các cách thức để giới thiệu
một người thông qua người khác.
A. Giới thiệu thông qua người thứ ba trong giao tiếp tiếng Anh
Trong loại này, người thứ ba là C quen biết cả A và B. C sẽ giới thiệu A với B hoặc B với A. Ví
dụ, giả sử rằng Paul và bạn cùng phòng với anh ta là Christos cùng có mặt theo dõi một trận đá
banh. Paul nhìn thấy Bob, một bạn cũ thời học trung học và mời Bob đến. Paul biết cả Christos
và Bob nhưng Christos và Bob không quen biết nhau, vì vậy Paul sẽ giới thiệu như sau:
Paul: Bob, I'd like you to meet my roommate, Christos, Christos is from Greece and is studying
English as a second language before he starts undergraduate school in architecture. I think
you've heard me talk about Bob, Christos. He's a good friend from highshool, and we played
basketball together.
Christos: Oh, yes. Nice to meet you, Bob.
Bob: Nice meeting you, Christos.
(dịch: Paul: Bob, mình giới thiệu bạn với bạn cùng phòng của mình, Christos, Christos đến từ
Hy Lạp và đang học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai trước khi anh ấy bắt đầu học đại học
ngành kiến trúc. Mình nghĩ bạn đã nghe mình kể về Bob, Christos. Anh ấy là một người bạn

thân của mình từ hồi học cấp hai, và chúng mình thường chơi bóng rổ cùng nhau.)


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

Lưu ý rằng Paul không chỉ nói: "Bob, I'd like you to meet Christos. Christos, this is Bob." mà
còn cho Bob biết thêm một ít thông tin về Christos và mối liên hệ giữa anh ta với hai người để
họ có dịp làm quen và dễ bắt chuyện hơn.
Trong các tình huống giới thiệu có tính thân mật, nếu giữa hai người được giới thiệu không có
sự khác biệt về vị trí, tuổi tác thì những danh xưng trịnh trọng như Mr., Mrs., Miss, Ms., và tên
gia đình thường không cần dùng đến. Người đứng ra giới thiệu có thể cho biết đầy đủ tên họ của
người được giới thiệu vào lúc đầu (để phân biệt rõ), nhưng sau khi hai người được giới thiệu bắt
chuyện với nhau, lẽ tự nhiên họ thường chỉ xưng hô với nhau bằng tên.
Nhưng với những trường hợp trịnh trọng, nếu có sự khác biệt về tuổi tác, địa vị xã hội, chức vụ
giữa hai người được giới thiệu, người đứng ra giới thiệu có thể muốn cung cấp các thông tin này
(kể cả tước vị) trong lúc giới thiệu.
Lynne: Dr. Jackson, I'd like to introduce you to my roommate, Sharon Harrison.
Sharon, this is Dr. Harold Jackson, my chemistry professor.
Dr. Jackson: How do you do, Sharon. It's a pleasure to meet you.
(hoặc "Ms. Harrison" tùy thuộc vào anh ta tỏ ra trịnh trọng như thế nào)
Sharon: It's nice to meet you, too. Dr. Jackson.
(Cô ta sẽ không dùng tên (first name) của ông ta vì địa vị và chức vụ của ông ta trừ khi ông ta
đòi hỏi cô ta làm thế)
Chemistry Professor: Giáo sư hóa học
Trong hầu hết các trường hợp, bắt tay hay không là tùy bạn, nhưng ngày nay thường người ta sẽ
bắt tay với nhau khi được giới thiệu, đặc biệt là trong những khung cảnh giao tiếp xã hội trang
trọng hay trong kinh doanh. Thông thường khi gặp mặt, sẽ có một người giơ tay trước cho người


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

kia bắt hoặc đôi lúc là cả hai. Nếu bạn ở vào tình huống đó, một cái bắt tay thật chặt và lắc nhẹ
là đủ. Người Mỹ hay có khuynh hướng đánh giá về người khác qua cách bắt tay. Vì vậy khi bắt
tay không được quá hời hợt, nhưng cũng đừng bóp tay quá chặt hay giữ quá lâu.
Sau đây là một vài cách mở đầu tiêu biểu của cách giới thiệu qua người thứ ba, được sắp xếp từ
trịnh trọng đến thân mật. Lẽ đương nhiên là bạn phải cung cấp một ít các thông tin cần thiết, một
vài chi tiết về mối quan hệ giữa bạn và hai người sắp được giới thiệu, những điểm chung giữa
họ.


- A, it's my pleasure to introduce you to B... (Trang trọng)
- A, I'd like to introduce you to B... (Trang trọng)
- A, let me introduce you to B...
- A, I'd like you to meet B...
- A, I don't believe you've ever met B...
- A, have you met B?...
- A, meet B. B, A... (Thân mật)
- A, this is B. B, A... (Thân mật)
B. Cách đáp lại lời giới thiệu
Bạn không cần phải vắt óc nghĩ ra các câu phức tạp hay màu mè, tốt nhất là đơn giản vì đã có
sẵn các câu thông thường để đáp lại. Vì thế sau khi C đã giới thiệu A và B, bạn có thể đáp lại
như sau (từ trịnh trọng đến thân mật):
1.
A: How do you do, B?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

B: It's a pleasure to meet you. (Trang trọng)
2.
A: Hello, B. I'm pleased to meet you.
B: Yes, it's nice to meet you, too.
3.
A: Hello. Good to meet you.
B: Nice meeting you, too.
4.
A: Hi, B. Nice to meet you.
B: Same here. (Thân mật)
How do you do? không phải là một câu hỏi thực sự nên không cần phải có câu trả lời (nó không
giống như How are you doing?): câu này thường được dùng nhất trong những lời giới thiệu trịnh
trọng.
Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như:
Tài liệu luyện 4 kỹ năng: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản
Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh
Kiểm tra trình độ Tiếng Anh online: Luyện thi Tiếng Anh trực tuyếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×