Tải bản đầy đủ

cho dien thoai trong giao tiep tieng anh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN
CÁCH NÓI CHỜ ĐIỆN THOẠI
Nếu người bạn đang hỏi tới chưa nói chuyện được ngay, người bạn đang nói chuyện với có
thể yêu cầu bạn chờ một chút. Đây là một vài câu phổ thông được dùng trong giao tiếp tiếng
Anh cơ bản:
- Would you mind holding a minute while I try to find her? (Trang trọng)
- Could you hold, please?
- Please hold a moment.
- One moment, please.
- Just a moment, please.
- Wait a moment, please.
Tình huống thân mật:
- Hang on. I'll get him. (Thân mật)
- Just a sec. (Thân mật)
(sec là một hình thức giản lược của second, thường được dùng trong các cuộc đàm thoại thân
mật. - informal)
Điều gì xảy ra nếu người bạn đang gọi không ở đó hay cũng đang bận nghe điện thoại? Người
trả lời điện thoại sẽ chuyển thông tin này và sau đó thường hỏi bạn có muốn nhắn lại gì choVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

người đó hay không, bạn có muốn người đó gọi lại cho bạn không hay bạn có muốn sau đó gọi
lại không. Dưới đây là một vài cách mà người ta có thể diễn đạt thông tin này.
- I'm sorry, but Mr. Jones is not here right now. May I take a message or would you like to call
back later?
- Ms. Lee is tied up now. Would you like to leave a message?
- Ms. Lee is busy now. Would you like to call back later?
- Ms. Lee is occupied now. Would you like to have her return your call?
- I'm afraid Dr. King can't come to the phone at this time.
- I'm afraid Dr. King can't speak to you at this time.
- I'm afraid Dr. King can't take the call at this time.
- Could you call back in a few minutes?
- Could you call back in a little while?
- Could you call back later?
- I'm sorry, but Margarita is not in at the moment. Would you like to leave a message or call back
later?
(Tied up là một thành ngữ để biểu lộ cho busy hay occupied (bận))
Trên đây là hướng dẫn cách nói muốn ai đó chờ máy trong giao tiếng Anh tiếng Anh qua điện
thoại.
Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như:


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu
miễn phí

Tài liệu luyện 4 kỹ năng: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản
Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh
Kiểm tra trình độ Tiếng Anh online: Luyện thi Tiếng Anh trực tuyếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×