Tải bản đầy đủ

de thi hoc ki 2 lop 1 nam hoc 2018 2019

Ma trận câu hỏi Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019
MÔN TOÁN LỚP 1

Chủ đề
Số học
Yếu tố
hình học
Tổng

Số câu
Câu số
Điểm
Số câu
Câu số
Điểm
Số câu
Điểm

Mức 1
TN
TL

2
1,2
2

2
2

Mức 2
TN
TL
2
3,5
2
1
4
1
3
3

Mức 3
TN
TL
2
2
6,7
8,9
2
2

2
2

Mức 4
TN TL
1
10
1

2
21
1

Tổng
9
9
1
1
10
10

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019
Trường TH …..

KIỂM TRA CUỐI NĂM – NĂM HỌC 2018 - 2019

Tên : …………………………………

MÔN : TOÁN - Lớp 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Lớp : 1/

Thời gian : 40 phút
Ngày : … / … / 2019

Điểm

Nhận xét

Giám khảo

Giám thị

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)
a/ Số tròn chục bé nhất là:
A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng liền sau số nào?
A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)
A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong mỗi tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)
A. Thứ bảy, chủ nhật
B. Thứ hai, thứ ba, thứ tư
C. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm
D. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu
Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm ở trong hình tròn (Mức 2)

. A

H

B

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

C


A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
K

Câu 5: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống là: 20 + 65 =
A. 15

B. 25

C. 35

+ 20

(Mức 2)

D. 65

Câu 6: ( 1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 3)
a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d

8 + 11 = 18

Câu 7: ( 1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng : (Mức 3)

88 - 35

30
30 + 15
45
64
53

60 + 4

60 -30

Câu 8: ( 1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)
a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 - 19

…………………………………………………………………………………………………………

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..................
Câu 9: ( 1 điểm) Giải bài toán (Mức 3)
Cây bưởi nhà Nam có 65 quả, bố đã hái xuống 34 quả để bán. Hỏi trên cây bưởi nhà Nam còn
bao nhiêu quả?
Bài giải
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm (Mức 4)
a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019
+Từ câu 1 đến câu 5 mỗi câu đúng được 1 điểm
Câu
Ý

1

2
B

a) D

3
D

4
B

5
D

b) A
Câu 6: ( 1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) S

b) Đ

c) Đ

d)
Câu 7: (1 điểm) Nối đúng mỗi phép tính đạt 0,25 điểm

88 - 35

30

30 + 15

45
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

60 + 4

64
53

60 -30


Câu 8: (1điểm) Mỗi phép tính đúng đạt 0,25 điểm
68
-

65
+

8

79

+

-

23

13

11

19

45

78

19

60

Câu 9: (1 điểm)
Bài giải
Số quả trên cây bưởi nhà Nam còn là: (0,5 điểm)
65 – 34 = 31 (quả) (0,25 điểm)
Đáp số: 31 quả (0,25 điểm)
Câu 10: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm (Mức 4)
a/ 98 – 53 = 45

b/ 35 + 64 = 99

Ma trận câu hỏi Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm học 2018 - 2019
Chủ đề
Đọc hiểu
văn bản
Kiến thức
tiếng Việt
Tổng

Số câu
Câu số
Điểm
Số câu
Câu số
Điểm
Số câu

Mức 1
TN
TL
2
1, 2
1
2
1,2
2

Mức 2
TN
TL
2
3,4
1
2
3,4
2

Mức 3
TN
TL
1
5
1
1
1
1

Mức 4
TN TL

Tổng
5
3
5
3
5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Điểm

1

1

1

3

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm học 2018 - 2019
Trường Tiểu học …………………
Lớp:

……………………….

Họ và tên:..................................…

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
LỚP 1 - NĂM HỌC: 2018-2019
Môn: Tiếng Việt
Thời gian: 40 phút

Điểm

Lời phê của giáo viên

Giám khảo

Giám thị

Đọc: ………….
Viết: …………..
Trung bình …..
Phần 1: Đọc hiểu (3 điểm)
HỌC TRÒ CỦA CÔ GIÁO CHIM KHÁCH
Cô giáo Chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích Chòe con chăm chú lắng nghe và ghi nhớ
từng lời cô dạy. Sẻ con và Tu Hú con chỉ ham chơi, bay nhảy lung tung. Chúng nhìn ngược, ngó
xuôi, nghiêng qua bên này, bên nọ, không chú ý nghe bài giảng của cô. Sau buổi học, cô giáo dặn
các học trò phải về tập làm tổ. Sau mười ngày cô sẽ đến kiểm tra, ai làm tổ tốt và đẹp, cô sẽ thưởng.
(Nguyễn Tiến Chiêm)
TRẢ LỜI CÂU HỎI: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Trong lớp Cô giáo Chim Khách có mấy học trò đến lớp? Đó là ai?
Mức 1
A. Có hai học trò là Chích Chòe Con, Sẻ con
B. Có ba học trò là Tu Hú con, Chích Chòe Con, Sẻ con
C. Có ba học trò là Chim Khách, Chích Chòe Con, Sẻ con
Câu 2: Cô giáo Chim Khách dạy điều gì cho Chích Chòe con, Sẻ con và Tu Hú con? Mức 1
A. Dạy cách bay chuyền
B. Dạy cách kiếm mồi

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


C. Dạy cách làm tổ
Câu3: Chích Chòe con có tính tình thế nào? Mức 2
A. Chăm chỉ
B. Ham chơi
C. Không tập trung
Câu 4: Sau buổi học cô giáo dặn học trò điều gì? Mức 2
A.

Phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo

B.

Phải tập bay cho giỏi

C.

Phải tập làm tổ cho tốt

Câu 5: Tìm các từ ngữ liên quan đế việc giảng dạy có trong bài?Mức 3
Ví du: cô giáo
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Phần 2:
I.

Viết chính tả (7 điểm)
Em yêu mùa hè
Em yêu mùa hè
Có hoa sim tím
Mọc trên đồi quê
Rung rinh bướm lượn
Thong thả dắt trâu
Trong chiều nắng xế
Em hái sim ăn
Sao mà ngọt thế!

II. Bài tập: ( 3 điểm)
Câu 1: Điền vào chỗ trống: (1 điểm) Mức 1
a) Điền vần: ăn hay ăng?
Bé ngắm tr.......

Mẹ mang ch.... ra phơi n..…

b, Điền ần: on hay ong
Bé chạy lon t…

Trời tr… xanh

Câu 2: Nối chữ ở cột A với cột B để tạo câu: (1 điểm) Mức 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


A

B

Bạn Lan

Là tương lai của đất nước

Người

Là người mẹ thứ hai của em

Cô giáo

Là người Hà Nội

Trẻ em

Là vốn quý nhất

Câu 3: Sắp xếp các chữ sau thành câu? (1 điểm) Mức 3
Nhà em, có, rất, chú chó, đáng yêu
Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm học 2018 - 2019
Phần 1: Đọc hiểu
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Trong lớp Cô giáo Chim Khách có mấy học trò đến lớp? Đó là ai?
Mức 1
B. Có ba học trò là Tu Hú con, Chích Chòe Con, Sẻ con
Câu 2: Cô giáo Chim Khách dạy điều gì cho Chích Chòe con, Sẻ con và Tu Hú con? Mức 1
C. Dạy cách làm tổ
Câu3: Chích chòe con có tính tình thế nào? Mức 2
A. Chăm chỉ
Câu 4: Sau buổi học cô giáo dặn học trò điều gì? Mức 2
C.

Phải tập làm tổ cho tốt

Câu 5: Tìm các từ ngữ liên quan đế việc giảng dạy có trong bài?Mức 3
chăm chú, lắng nghe, ghi nhớ, kiểm tra
Mỗi từ đạt 0,25 điểm
Phần 2: Chính tả
I. Viết chính tả (7 điểm)
- Viết đúng tốc độ đạt 2điểm
- Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ đạt 2 điểm
- Viết đúng chính tả, không mắc quá 5 lỗi đạt 2 điểm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp đạt 1 điểm
II. Bài tập
Câu 1: Điền vào chỗ trống: (1 điểm)
a. Điền vần: ăn hay ăng?
Bé ngắm trăng
Mẹ mang chăn ra phơi nắng
b, Điền ần: on hay ong
Bé chạy lon ton
Trời trong xanh
Mỗi chữ, vần điền đúng đạt 0,25 điểm
Câu 2: Nối chữ ở cột A với cột B để tạo câu: (1 điểm).
Cần ghép như sau:
– Bạn Lan là người Hà Nội.
– Người là vốn quý nhất.
– Cô giáo là người mẹ thứ hai của em.
– Trẻ em là tương lai của đất nước.
Mỗi câu nối đúng đạt 0,25 điểm
Câu 3: Viết đầy đủ câu, chữ đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm. (1 điểm)
Nhà em có chú chó rất đáng yêu.
Tham khảo thêm: https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-2-lop-1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×