Tải bản đầy đủ

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp châu đức, tỉnh bà rịa – vủng tàu công suất 4000 m3ngày

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
TẬP TRUNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP
CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU,
CÔNG SUẤT 4000M3/NGÀY

SV THỰC HIỆN : TRÌNH THỊ THẢO HIỀN
MSSV: 0450020422
GVHD: PGS.TS. LÊ HOÀNG NGHIÊM

TP.HCM, 01/2017


TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đồ án tốt nghiệp: “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công

nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, công suất 4000 m3/ngày.đêm” là nhu cầu
thiết yêu của xã hội. Dựa trên các số liệu đã cho theo nhiệm vụ thầy PGS.TS Lê Hoàng
Nghiêm giao, em thực hiện đồ án này để xử lý nước thải công nghiệp theo chuẩn đầu ra
cột A của QCVN 40:2011/BTNMT.
Đồ án được phân chia cơ bản thành các phần như sau:
Phần 1 (Mở đầu): Giới thiệu về tên – lý do – mục tiêu thực hiện đề tài, các
phương pháp – nội dung thực hiện.
Phần 2 (gồm 4 chương):
Chương 1 (Giới thiệu khu công nghiệp Châu Đức, tổng quan nước thải
khu công nghiệp, đặc tính nước thải khu công nghiệp Châu Đức ): Nêu
tóm tắt các điều kiện của khu công nghiệp Châu Đức, các ngành sản
xuất trong khu công nghiệp; nêu các đặc trưng của nước thải khu công
nghiệp, khu công nghiệp Châu Đức.
Chương 2 (Tổng quan về nước thải công nghiệp – phương pháp xử lý
nước thải công nghiệp – các công nghệ hiện có tại Việt Nam và thế
giới): Tóm tắt lý thuyết tất cả các vấn đề liên quan tới nước thải công
nghiệp như: Chỉ số cơ bản, các biện pháp giảm thiểu, các phương pháp
xử lý (ly học – hóa học – sinh học); cũng như các công nghệ tiên tiến
đang được áp dụng tại Việt Nam và thế giới.
Chương 3 (Đề xuất công nghệ và lựa chọn công nghệ): Nêu cơ sở đề
xuất và đề xuất 2 công nghệ: một là xử lý bằng mương oxi hóa, hai là sử
dụng SBR. Và dựa trên so sánh sự phù hợp, chọn phương án SBR.
Chương 4 (Tính toán các công trình – Khai toán chi phí ): Tính toán chi
tiết các công trình xây dựng cũng như lựa chọn các thiết bị phù hợp.
Khai toán bóc tách công trình ra giá thành cơ bản.
Chương 5: Nêu phương án quản lý và vận hành nhà máy xử lý.
Phần 3 (Kết luận và kiến nghị): Tóm tắt, nhận xét kết quả đạt được của đồ án
và đề xuất ý kiến cá nhân để công trình tốt hơn.
0


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

CHƢƠNG I
TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC
TỔNG QUAN NƢỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP
I.1 Giới thiệu chung về khu công nghiệp Châu Đức


I.1.1
Vị trí địa lý.
 Thuộc địa bàn hai xã Nghĩa Thành và Suối Nghệ, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu.
 Phía Đông giáp khu dân cư thuộc xã Suối Nghệ và xã Nghĩa Thành.
 Phía Tây giáp sông Dinh, sông Xoài và ranh giới hành chính xã Châu Pha (Huyện Tân
Thành).
 Phía Nam giáp sông Cầu và ranh giới hành chính của xã Hòa Long ( Thị xã Bà Rịa).
 Phía Bắc giáp Hồ Đá Đen thuộc xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức.
 Diện tích : 2288ha
 Cách quốc lộ 56: 6km
 Cách quốc lộ 51: 13km
 Cách thành phố Hồ Chí Minh: 100km
 Cách cảng Thị Vải: 16km
 Cách cảng Cái Mép: 19km
 Cách cảng Gò Dầu: 21km
 Cách sân bay quốc tế Long Thành: 54km
I.1.2
Phân khu chức năng.
 Tổng diện tích toàn khu : 2288 ha.
 Trong đó:
A. Đất khu công nghiệp: 1556 ha
Đất xây dựng nhà máy xí nghiệp công nghiệp: 1066 ha
+ Diện tích Khu công nghệ cao: 193 ha
+ Diện tích Khu công nghiệp đa ngành: 734 ha
+ Diện tích Khu công nghiệp ít ô nhiễm: 139 ha
Diện tích kho bãi, cảng ICD, công trình đầu mối, dịch vụ, tái định cư bổ sung, cây
xanh mặt nước và đất giao thông: 490 ha
B. Khu đô thị Châu Đức: 538 ha
Đất thương mai + công cộng : 77 ha
Đất ở: 203 ha
_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

1


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

Đất cây xanh công viên: 153 ha
Đất giao thông và bãi đỗ xe: 105 ha
C. Đất ngoài khu đô thị: 194 ha
Sân GOLF: 152 ha
Khu tái định cư: 42 ha
I.1.3
Các ngành công nghiệp trong khu công nghiệp Châu Đốc tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu
Phân khu công nghệ sạch và công nghệ cao phía Bắc sẽ thu hút các ngành đầu tư như:
Lắp ráp linh kiện điện tử, máy tính và chất bán dẫn.
Cáp và vật liệu viễn thông.
Dược phẩm thiết bị y tế.
Lắp ráp ô tô, xe máy, xe đạp.
Cơ khí chính xác.
Thiết bị điện gia dụng
Các ngành nghề thủ công, chế tác vàng bạc, đá quý, kim cương và kim loại quý.
Phân khu công nghiệp đa ngành phía Nam sẽ thu hút những ngành như:

 Gia công cơ khí, cấu kiện thép.
 Chế biến nông sản, nông dược (không bao gồm chế biến tinh bột sắn).
 Sản xuất vật liệu xây dựng (không bao gồm sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện
bê tông).
 May mặc thời trang cao cấp, dệt, dày da (không bao gồm công đoạn nhuộm và thuộc
da).
 Sản xuất sản phẩm nhựa.
 Chế biến gỗ và đồ gỗ cao cấp.
 Các sản phẩm hóa dầu, hóa chất các loại (không bao gồm sản xuất hóa chất cơ bản,
sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật và sản xuất hóa chất bảo vệ thưc vật có phát sinh
nước thải công nghiệp).

_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

2


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

I.2 Tổng quan nƣớc thải khu công nghiệp
I.2.1
Các chỉ tiêu lý học
Các chỉ tiêu lý học quan trọng nhất của nước thải gồm : chất thải rắn tổng cộng, mùi,
nhiệt độ, độ màu, độ đục…
Chất r n tổng cộng: Trong nước thải công nghiệp, có khoảng 40 – 65% chất rắn nằm
ở trạng thái lơ lửng. Các chất rắn này có thể nổi trên mặt nước hay lắng xuống dưới
đáy và có thể hình thành nên các bãi bùn không mong muốn khi thải nước thải có chứa
nhiều chất rắn vào một con sông.
M i: Nước thải công nghiệp có thể có các mùi đặc trưng của từng loại hình sản xuất
và sự phát sinh mùi mới trong trong quá trình xử lý nước thải công nghiệp. Điều đặc
biệt quan tâm đối với việc thiết kế các công trình xử lý nước thải là tránh các điều kiện
mà ở đó sẽ tạo ra các mùi khó chịu.
Nhiệt độ: Nhiệt độ của nước thải là một trong những thông số quan trọng bởi vì phần
lớn các sơ đồ công nghệ xử lý nước thải đều ứng dụng các quá trình xử lý sinh học mà
các quá trình đó thường bị ảnh hưởng mạnh bởi nhiệt độ.
Độ màu: Màu của nước thải là do các chất thải sinh hoạt, công nghiệp, thuốc nhuộm
hoặc do các sản phẩm được tạo ra từ các quá trình phân huỷ các chất hữu cơ. Đơn vị
đo độ màu thông dụng là Plantin – Coban( Pt – Co).
Độ đục: Độ đục của nước thải là do các chất lơ lửng và các chất dạng keo chứa trong
nước thải tạo nên. Đơn vị đo độ đục thông dụng là NTU. Giữa độ đục và hàm lượng
chất lơ lửng trong nước thải ban đầu chưa có mối quan hệ đáng kể nào, tuy nhiên mối
quan hệ này thể hiện r ở nước sau khi ra khỏi bể lắng đợt hai và được tính bằng công
hức: Chất rắn lơ lửng, SS (mg/L) = (2,3 – 2,4)×độ đục (NTU).
I.2.2
Các chỉ tiêu hóa học và sinh học
pH: pH là chỉ tiêu quan trọng nhất trong quá trình sinh hoá bởi tốc độ của quá trình
này phụ thuộc đáng kể vào sự thay đổi của pH. Các công trình xử lý sinh học nước thải
thường hoạt động tốt khi pH = 6,5 – 8,5. Nước thải của một số ngành công nghiệp có
thể có những giá trị pH khác nhau.
Nhu c u o ho học COD : Là lượng oxy cần thiết để oxy hoá toàn bộ các chất hữu
cơ có trong nước thải, kể cả các chất hữu cơ không phân huỷ sinh học và được xác
định bằng phương pháp bicromat trong môi trường axit sunfuric có thêm chất xúc tác sunfac bạc. Đơn vị đo NOH ( COD) là mgO2/l hay đơn giản là mg/l.
Nhu c u o sinh ho – NOS (BOD): Là một trong những thông số cơ bản đặc trưng
cho mức độ ô nhiễm nước thải bởi ác chất hữu cơ có thể bị oxy hoá sinh hoá ( các chất
hữu có dễ phân huỷ sinh học ). NOS được xác định bằng lượng oxy cần thiết để oxy
hoá các chất hữu cơ dạng hoà tan, dạng keo và một phần dạng lơ lửng với sự tham gia
của các vi sinh vật trong điều kiện hiếu khí, được tính bằng mgO2/l hay đơn giản là
mg/l. Trong thực tế, thường sử dụng thông số NOS5, BOD5 ( 5 ngày ủ ).

_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

3


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

Nitơ có trong nước thải ở dạng liên kết hữu cơ và vô cơ. Trong nước thải sinh hoạt,
phần lớn các liên kết hữu cơ là các chất có nguồn gốc protit, thực phẩm dư thừa. Còn
nitơ trong các liên kết vô cơ gồm các dạng khử NH4+, NH3, và dạng oxy hoá : NO2-,
NO3-. Tuy nhiên trong nước thải chưa xử lý, về nguyên tắc thường không có NO2-,
NO3-.
Chất hoạt động bề mặt: Các chất hoạt động bề mặt là những chất hữu cơ gồm hai
phần: kỵ nước và ưa nước tạo nên sự hoà tan của các chất đó trong dầu và nước.
Oxy hoà tan: Oxy hoà tan (DO) là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong quá
trình xử lý sinh học hiếu khí.
Kim loại nặng và các chất độc hại: Kim loại nặng trong nước thải có ảnh hưởng
đáng kể đến các quá trình xử lý, nhất là xử lý sinh học. Các kim loại nặng độc hại
gồm: niken, đồng, chì, coban, crom, thuỷ ngân, cadmi. Ngoài ra, có một số nguyên tố
độc hại khác không phải kim loại nặng như: Xianua, stibi (Sb), Bo…
I.3 Đặc tính nƣớc thải Khu công nghiệp Châu Đức
Với các ngành công nghiệp, sản xuất tại khu công nghiệp Châu Đức, nước thải đầu
vào của trạm xử lý tập trung có nồng độ ô nhiễm như BOD, COD, N…
Đặc tính các ngành công nghiệp khác nhau, nên nước thải đầu vào cũng có pH dao
động không ổn định.
Cụ thể nước đặc tính nước thải Khu công nghiệp Châu Đức được thể hiện rõ qua bảng
sau:
Bảng 1.1: Thông số nƣớc thải đ u vào Khu công nghiệp Châu Đức
Đơn vị

STT

Chỉ tiêu

Trung bình

1

pH

2

SS

mg/l

300

3

BOD5

mg/l

500

4

COD

mg/l

800

5

Dầu mỡ

mg/l

30

6

Tổng Nitơ (TN)

mg/l

60

7

Tổng photpho(TP)

mg/l

8

5,0 – 9,0

_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

4


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

CHƢƠNG II
TỔNG QUAN CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC THẢI
Việc xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Châu Đức nhằm giảm nồng độ các
chất ô nhiễm trong nước thải đến một nồng độ cho phép có thể xả vào nguồn tiếp
nhận. Việc lựa chọn phương pháp làm sạch và lựa chọn quy trình xử lý nước phụ
thuộc vào các yếu tố như:
+

Các yêu cầu về công nghệ và vệ sinh nước.

+

Lưu lượng nước thải.

+

Thành phần, tính chất nước thải

+

Các điều kiện của nhà máy.

+

Hiệu quả xử lý.

Đối với nước thải tập trung của khu công nghiệp Châu Đức, có thể áp dụng các
phương pháp sau :
+

Phương pháp cơ học.

+

Phương pháp hóa lý.

+

Phương pháp sinh học.

Trong các phương pháp trên ta chọn xử lý sinh học là phương pháp chính.Công trình
xử lý sinh học thường được đặt sau các công trình xử lý cơ học, hóa lý.
II.1
Phƣơng ph p ử lý cơ học
Mục đích là tách chất rắn, cặn, phân ra khỏi hỗn hợp nước thải bằng cách thu gom,
phân riêng. Có thể dùng song chắn rác, bể lắng hoặc bể tuyển nổi để loại bỏ cặn thô,
dễ lắng tạo điều kiện thuận lợi và giảm khối tích của các công trình xử lý tiếp theo.
Ngoài ra có thể dùng phương pháp ly tâm hoặc lọc. Tuy nhiên đặc tính của nước thải
mì ăn liền là hàm lượng cặn không quá cao, nhưng hàm lượng dầu mỡ lại khá cao nên
chúng ta có thể sử dụng song chắn rác, bể tách dầu, bể tuyển nổi để loại bỏ cặn lơ lửng
cũng như dầu mỡ trước khi qua các công trình xử lý tiếp theo.
II.1.1 Song ch n rác:
 Mục tiêu:
- Khử cặn thô (rác ) như nhánh cây, gỗ, nhựa, giấy, lá cây, rể cây, giẻ rách...
_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

5


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

- Bảo vệ bơm, van, đường ông, cánh khuấy…
 Phân loại dựa trên:
- Kích thước: thô, trung bình, mịn
- Hình dạng: song chắn, lưới chắn.
- Phương pháp làm sạch: thủ công, cơ khí.
+ Làm sạch thủ công

Hình 2.1: Song ch n rác thủ công.
 Nguyên lý hoạt động:

Hình 2.2 : Song ch n rác thủ công.

_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

6


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

+ Song chắn rác cơ khí:

Hình 2.3: Song ch n r c cơ khí.
 Nguyênhoạt

động:

Hình 2.4 : Song ch n r c cơ khí.
II.1.2

Lƣới ch n rác

Để khử các chất hữu cơ có kích thước nhỏ hoặc các sản phẩm có giá trị. Lưới
có kích thước lỗ từ 0.5 – 1 mm, thường có vận tốc 0.1 – 0.5 m/s, nước thải được lọc
qua bề mặt trong hay ngoài tùy thuộc vào cách bố trí đường dẫn nước thải vào. Các vật
thải được cào ra khỏi lưới bằng hệ thống cào. Loại lưới lọc này thường được sử dụng
trong việc xử lý các loại nước thải công nghiệp như dệt, giấy, da.
_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

7


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

Hình 2.5: Lƣới ch n rác.
II.1.3 Bể tách d u
 Bể tách dầu ngang:

- Nguyên lý hoạt động: có thiết kế tương đối giống bể lắng ngang. Nước thải đi vào đầu

bể và thu nước ở cuối bể. Trước máng thu nước của bể có đặt tấm chắn dầu và cặn nổi.
Bề mặt vể có thiết bị cào dầu. Dầu được thu hồi và xử lý.

Hình 2.6: Bể tách d u ngang.

_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

8


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

 Bể tách dầu dạng tròn:
- Nguyên lý hoạt động:
Nước thải đi vào từ dưới lên trong ống đặt giữa bể, dầu nổi lên bề mặt bể, nước sạch
dầu được thu qua một máng chắn dầu hở ở đáy bể đi lên qua máng thu qua công trình
tiếp theo. Dầu được thu và xử lý.

Hình 2.7: Bể tách d u dạng tròn.
II.1.4

Bể l ng

Bể lắng dùng để tách các chất lơ lửng có trọng lượng riêng lớn hơn trọng lượng
riêng của nước. Chất lơ lửng nặng hơn sẽ từ từ lắng xuống đáy, còn chất lơ lửng nhẹ
hơn sẽ nổi lên mặt nước hoặc tiếp tục theo dòng nước đến công trình xử lý tiếp theo.
Quá trình lắng có thể loại bỏ từ 90-95% lượng cặn bẩn chứa trong nước.
-

Dựa vào chức năng: bể lắng được chia thành: bể lắng đợt 1 trước công trình xử lý sinh
học và bể lắng đợt 2 sau công trình xử lý sinh học.

-

Dựa vào nguyên tắc hoạt động: người ta có thể chia ra các loại bể lắng như: bể lắng
hoạt động gián đoạn hoặc bể lắng hoạt động liên tục.

-

Dựa vào cấu tạo:có thể chia bể lắng thành các loại như sau: bể lắng đứng, bể lắng
ngang, bể lắng ly tâm và một số bể lắng khác.

 Bể l ng ngang
Bể lắng ngang có hình dạng chữ nhật trên mặt bằng, tỷ lệ giữa chiều rộng và
chiều dài không nhỏ hơn ¼ và chiều sâu đến 4m, có thể làm bằng các loại vật liệu khác
nhau như: bêtông, bê tông cốt thép...
_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

9


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

Hình 2.8: Bể l ng cát ngang.
Trong bể lắng nước thải chuyển động theo phương ngang từ đầu bể đến cuối bể
và được dẫn tới các công trình xử lý tiếp theo, người ta chia dòng nước thải và quá
trình lắng thành 4 vùng: Vùng hoạt động, vùng bùn, vùng trung gian, vùng an toàn.
Hiệu suất lắng đạt 60%, vận tốc dòng chảy của nước thải trong bể lắng thường
được chọn không lớn hơn 0,01m/s, thời gian lưu từ 1-3h.
 Bể l ng đứng
Bể lắng có dạng hình trụ với đáy hình chớp, quá trình lắng được thực hiện theo
phương thẳng đứng ngược chiều với chiều chuyển động của nước thải.
Nước thải được dẫn vào ống trung tâm và chuyển động từ dưới lên theo
phương thẳng đứng. Vận tốc dòng nước chuyển động lên phải nhỏ hơn vận tốc của các
hạt lắng. Nước trong được tập trung vào máng thu phía trên. Cặn lắng được chứa ở
phần hình nón hoặc chóp cụt phía dưới. Hiệu quả của bể lắng đứng thấp hơn bể lắng
ngang khoảng 10-20%.

_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

10


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

Hình 2.9: Bể l ng c t đứng.
 Bể l ng ly tâm
Bể lắng ly tâm có dạng hình tròn trên mặt bằng. Bể lắng ly tâm được dùng cho
các trạm xử lý có công suất lớn hơn 20.000 m3/ngàyđêm. Trong bể lắng nước chảy từ
trung tâm ra quanh thành bể. Hiệu quả lắng đạt 60%.
Hiệu quả lắng có thể nâng cao bằng cách tăng vận tốc lắng nhờ cách keo tụ và
đông tụ hoặc giảm độ nhớt của nước thải bằng cách đun nóng.
II.1.5

Bể điều hòa

Thường được đặt sau bể lắng cát và trước bể lắng đợt I. Khi lưu lượng và hàm
lượng chất bẩn thay đổi nhiều theo giờ, bể điều hoà cần thiết xây dựng để điều hoà
nồng độ và lưu lượng nước thải. Bể điều hoà được tiến hành sục khí hay khuấy trộn cơ
khí để ngăn cản quá trình lắng của hạt rắn, các chất có khả năng tự phân huỷ và xáo
trộn đều khối tích nước.

_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

11


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

II.2
II.2.1

Phƣơng ph p ử lý hóa lý và hóa học
Phƣơng ph p trung hòa:

Nước thải khu công nghiệp có pH không ổn định nên cần được trung hòa đưa pH
về khoảng 6,5 – 8,5 trước khi đưa vào các công nghệ xử lý. Trung hòa nước thải có thể
thực hiện bằng nhiều các khác nhau:

-

Trộn lẫn nước thải axit hoặc nước thải kiềm
Bổ sung các tác nhân hóa học
Lọc nước axit qua vật liệu có tác dụng trung hòa.
Hấp thụ khí axit bằng nước kiềm hoặc hấp thụ ammoniac bằng nước axit.

II.2.2

Keo tụ tạo bông

Keo tụ là quá trình kết hợp các hạt lơ lửng khi cho các chất cao phân tử vào
nước. Được sử dụng để xử lý các chất rắn lơ lửng và các hạt keo có trong nước có kích
thước từ 10-7 - 10-3(cm) các chất keo này không thể lắng và xử lý bằng phương pháp
cơ học cổ điển.

Hình 2.10 Sơ đồ biểu diễn quá trình tạo bông trong bể keo tụ
Chất keo tụ thường dung là phèn nhôm, phèn sắt và keo tụ không phân ly (dạng
cao phân tử)
Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình keo tụ: pH, sự có mặt của các ion khác trong
nước, thành phần của các chất hữu cơ có trong nước, nhiệt độ.

_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

12


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

Có thể làm trong và khử màu nước thải bằng cách dung các chất keo tụ và các
chất trợ keo tụ để liên kết các chất bẩn ở dạng lơ lửng và keo thành những bông có
kích thước lớn hơn. Những bông đó khi lắng xuống kéo theo các chất phân tán không
tan
II.2.3

Hấp phụ

Hấp phụ có nghĩa là sự chuyển dịch một phân tử từ pha lỏng đến pha rắn.
Phương pháp này được dùng để loại bỏ các chất bẩn hòa tan trong nước mà phương
pháp xử lý sinh học cùng các phương pháp khác không loại bỏ được với hàm lượng rất
nhỏ. Thông thường đây là các hợp chất hòa tan có độc tính cao hoặc các chất có mùi,
vị và màu rất khó chịu.
Các chất hấp phụ thường dùng là than hoạt tính, đất sét hoạt tính, silicagen, keo
nhôm… Trong đó than hoạt tính được sử dụng phổ biến nhất.
II.2.4

Bể lọc

Bể lọc thường ứng dụng để loại bỏ cặn lơ lửng trong nước sau bể lắng nước đi
qua lớp vật liệu lọc bằng cát thạch anh hoặc than antrasit.
Phương pháp lọc nước thải thường ít sử dụng rộng rãi do giá thành xử lý cao.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi kết hợp xử lý với thu hồi tái sử dụng một số
thành phần quý hiếm trong nước thải hoặc cần thiết phải tái sử dụng nước phương
pháp này vẫn được áp dụng.
II.2.5

Khử tr ng nƣớc thải

Sau xử lý sinh học, phần lớn các vi khuẩn trong nước thải đều bị tiêu diệt. Khi xử
lý các công trình sinh học nhân tạo, số lượng vi khuẩn giảm xuống còn 5%, trong hồ
sinh học còn 1-2%. Nhưng để tiêu diệt tận gốc toàn bộ các vi khuẩn gây bệnh ta cần
dùng những biện pháp khử trùng như: Clo hóa, Ozon hóa, điện phân, tia cực tím…
II.3

Phƣơng ph p ử lý sinh học

Phương pháp này dựa trên sự hoạt động của các vi sinh vật có khả năng phân hủy các
chất hữu cơ. Các vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ và một số chất khoáng làm nguồn
dinh dưỡng và tạo năng lượng. Tùy theo nhóm vi khuẩn sử dụng là hiếu khí hay kỵ khí
mà người ta thiết kế các công trình khác nhau. Và tùy theo khả năng về tài chính, diện
tích đất mà người ta có thể dùng hồ sinh học hoặc xây dựng các bể nhân tạo để xử lý.

_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

13


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

II.1

Các hệ thống xử lý nhân tạo

A.Phƣơng ph p ử lý hiếu khí
Sử dụng nhóm vi sinh vật hiếu khí, hoạt động trong điều kiện có oxy. Quá trình xử lý
nước thải bằng phương pháp hiếu khí gồm 3 giai đoạn :
Oxy hóa các chất hữu cơ :
CxHyOz + O2  CO2 + H2O + H
Enzyme

Tổng hợp tế bào mới :
CxHyOz + O2 + NH3  Tế bào vi khuẩn (C5H7O2N) + CO2 + H2O - H
Enzyme

Phân hủy nội bào :
C5H7O2N + O2  5CO2 + 2H2O + NH3
Enzyme

H

Xử lý nước thải theo phương pháp hiếu khí nhân tạo dựa trên nhu cầu oxy cần cung
cấp cho vi sinh vật hiếu khí có trong nước thải hoạt động và phát triển. Các vi sinh vật
hiếu khí sử dụng các chất hữu cơ, các nguồn N và P cùng với một số nguyên tố vi
lượng khác làm nguồn dinh dưỡng để xây dựng tế bào mới, phát triển tăng sinh khối.
Bên cạnh đó quá trình hô hấp nội bào cũng diễn ra song song, giải phóng CO2 và nước.
Cả hai quá trình dinh dưỡng và hô hấp của vi sinh vật đều cần oxy. Để đáp ứng nhu
cầu oxy hòa tan trong nước, người ta thường sử dụng hệ thống sục khí bề mặt bằng
cách khuấy đảo hoặc bằng hệ thống khí nén.
 Quá trình xử lý hiếu khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng (bùn hoạt tính)
Quá trình này sử dụng bùn hoạt tính dạng lơ lửng để xử lý các chất hữu cơ hòa tan
hoặc các chất hữu cơ dạng lơ lửng. Sau một thời gian thích nghi, các tế bào vi khuẩn
bắt đầu tăng trưởng và phát triển. Các hạt lơ lửng trong nước thải được các tế bào vi
sinh vật bám lên và phát triển thành các bông cặn có hoạt tính phân hủy các chất hữu
cơ. Các hạt bông cặn dần dần lớn lên do được cung cấp oxy và hấp thụ các chất hữu cơ
làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển.
Bùn hoạt tính là tập hợp các vi sinh vật khác nhau, chủ yếu là vi khuẩn, bên cạnh đó
còn có nấm men, nấm mốc, xạ khuẩn, nguyên sinh động vật, giun, sán,… kết thành
dạng bông với trung tâm là các hạt lơ lửng trong nước. Trong bùn hoạt tính ta thấy có
loài Zoogelea trong khối nhầy. Chúng có khả năng sinh ra một bao nhầy xung quanh tế
_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

14


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

bào, bao nhầy này là một polymer sinh học với thành phần là polysaccharide có tác
dụng kết các tế bào vi khuẩn lại tạo thành bông.
Một số công trình hiếu khí phổ biến xây dựng trên cơ sở xử lý sinh học bằng bùn hoạt
tính :
- Bể aeroten thông thường
Đòi hỏi chế độ dòng chảy nút (plug-flow), khi đó chiều dài bể rất lớn so với chiều
rộng. Trong bể, nước thải vào có thể phân bố ở nhiều điểm theo chiều dài, bùn hoạt
tính tuần hoàn đưa vào đầu bể. Tốc độ sục khí giảm dần theo chiều dài bể. Quá trình
phân hủy nội bào xảy ra ở cuối bể.
- Bể aeroten xáo trộn hoàn toàn
Đòi hỏi chọn hình dạng bể, trang thiết bị sục khí thích hợp. Thiết bị sục khí cơ khí
(motour và cánh khuấy) hoặc thiết bị khuếch tán khí thường được sử dụng. Bể này
thường có dạng tròn hoặc vuông, hàm lượng bùn hoạt tính và nhu cầu oxy đồng nhất
trong toàn bộ thể tích bể.
- Bể aeroten mở rộng
Hạn chế lượng bùn dư sinh ra, khi đó tốc độ sinh trưởng thấp, sản lượng bùn thấp và
chất lượng nước ra cao hơn. Thời gian lưu bùn cao hơn so với các bể khác (20-30
ngày).
- Mương oxy hóa
Là mương dẫn dạng vòng có sục khí để tạo dòng chảy trong mương có vận tốc đủ xáo
trộn bùn hoạt tính. Vận tốc trong mương thường được thiết kế lớn hơn 3m/s để tránh
lắng cặn. Mương oxy hóa có thể kết hợp quá trình xử lý N.
- Bể hoạt động gián đoạn (SBR)
Bể hoạt động gián đoạn là hệ thống xử lý nước thải với bùn hoạt tính theo kiểu làm
đầy và xả cặn. Quá trình xảy ra trong bể SBR tương tự như trong bể bùn hoạt tính hoạt
động liên tục, chỉ có điều tất cả quá trình xảy ra trong cùng một bể và được thực hiện
lần lượt theo các bước: (1) làm đầy, (2) phản ứng, (3) lắng, (4) xả cặn, (5) ngưng.
 Quá trình xử lý hiếu khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng dính bám
_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

15


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

Khi dòng nước thải đi qua những lớp vật liệu rắn làm giá đỡ, các vi sinh vật sẽ bám
dính lên bề mặt. Trong số các vi sinh vật này có loài sinh ra các polysaccaride có tính
chất như là một polymer sinh học có khả năng kết dính tạo thành màng. Màng này cứ
dày thêm với sinh khối của vi sinh vật dính bám hay cố định trên màng. Màng được
tạo thành từ hàng triệu đến hàng tỉ tế bào vi khuẩn, với mật độ vi sinh vật rất cao.
Màng có khả năng oxy hóa các hợp chất hữu cơ, trong do ít tiếp xúc với cơ chất và ít
nhận được O2 sẽ chuyển sang phân hủy kỵ khí, sản phẩm của biến đổi kỵ khí là các
acid hữu cơ, các alcol,…Các chất này chưa kịp khuếch tán ra ngoài đã bị các vi sinh
vật khác sử dụng. Kết quả là lớp sinh khối ngoài phát triển liên tục nhưng lớp bên
trong lại bị phân hủy hấp thụ các chất bẩn lơ lửng có trong nước khi chảy qua hoặc
tiếp xúc với màng.
B.Phƣơng ph p ử lý kỵ khí
Sử dụng vi sinh vật kỵ khí, hoạt động trong điều kiện yếm khí không hoặc có lượng O2
hòa tan trong môi trường rất thấp, để phân hủy các chất hữu cơ.
Bốn giai đoạn xảy ra đồng thời trong quá trình phân hủy kỵ khí :
+

Thủy phân : Trong giai đoạn này, dưới tác dụng của enzyme do vi khuẩn tiết ra,

các phức chất và các chất không tan (như polysaccharide, protein, lipid) chuyển hóa
thành các phức chất đơn giản hơn hoặc chất hòa tan (như đường, các acid amin, acid
béo).
+

Acid hóa : Trong giai đoạn này, vi khuẩn lên men chuyển hóa các chất hòa tan

thành chất đơn giản như acid béo dễ bay hơi, rượu, acid lactic, methanol, CO2, H2,
NH3, H2S và sinh khối mới.
+

Acetic hóa : Vi khuẩn acetic chuyển hóa các sản phẩm của giai đoạn acid hóa

thành acetat, H2, CO2 và sinh khối mới.
+

Methane hóa : Đây là giai đoạn cuối của quá trình phân hủy kỵ khí. Acid acetic,

H2, CO2, acid formic và methanol chuyển hóa thành methane, CO2 và sinh khối mới.
 Quá trình xử lý kỵ khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng
 Bể UASB:
+
Về cấu trúc : Bể UASB là một bể xử lý với lớp bùn dưới đáy, có hệ thống tách và
thu khí, nước ra ở phía trên. Khi nước thải được phân phối từ phía dưới lên sẽ đi qua
_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

16


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

lớp bùn, các vi sinh vật kỵ khí có mật độ cao trong bùn sẽ phân hủy các chất hữu cơ có
trong nước thải. Bên trong bể UASB có các tấm chắn có khả năng tách bùn bị lôi kéo
theo nước đầu ra.
+

Về đặc điểm : Cả ba quá trình phân hủy - lắng bùn - tách khí được lắp đặt trong

cùng một công trình. Sau khi hoạt động ổn định trong bể UASB hình thành loại bùn
hạt có mật độ vi sinh rất cao, hoạt tính mạnh và tốc độ lắng vượt xa so với bùn hoạt
tính hiếu khí dạng lơ lửng.

Hình 2.11: Bể UASB.

-

Bể phản ứng yếm khí tiếp xúc:

Hỗn hợp bùn và nước thải được khuấy trộn hoàn toàn trong bể kín, sau đó được đưa
sang bể lắng để tách riêng bùn và nước. Bùn tuần hoàn trở lại bể kỵ khí, lượng bùn dư
thải bỏ thường rất ít do tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật khá chậm. Bể phản ứng tiếp
xúc thực sự là một bể biogas cải tiến với cánh khuấy tạo điều kiện cho vi sinh vật tiếp
xúc với các chất ô nhiễm trong nước thải.
 Quá trình xử lý kỵ khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng dính bám

- Bể lọc kỵ khí :
_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

17


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

Bể lọc kỵ khí là một bể chứa vật liệu tiếp xúc để xử lý chất hữu cơ chứa nhiều cacbon
trong nước thải. Nước thải được dẫn vào bể từ dưới lên hoặc từ trên xuống, tiếp xúc
với lớp vật liệu có các vi sinh vật kỵ khí sinh trưởng và phát triển.

-

Bể phản ứng có dòng nước đi qua lớp cặn lơ lửng và lọc tiếp qua lớp vật liệu lọc

cố định: Là dạng kết hợp giữa quá trình xử lý kỵ khí lơ lửng và dính bám.
II.2

Các hệ thống xử lý tự nhiên

Hồ sinh học
Người ta có thể ứng dụng các quy trình tự nhiên trong các ao, hồ để xử lý nước thải.
Trong các hồ, hoạt động của vi sinh vật hiếu khí, kỵ khí, quá trình cộng sinh của vi
khuẩn và tảo là các quá trình sinh học chủ đạo. Các quá trình lý học, hóa học bao gồm
các hiện tượng pha loãng, lắng, hấp phụ, kết tủa, các phản ứng hóa học … cũng diễn ra
tại đây. Việc sử dụng ao hồ để xử lý nước thải có ưu điểm là ít tốn vốn đầu tư cho quá
trình xây dựng, đơn giản trong vận hành và bảo trì. Tuy nhiên, do các cơ chế xử lý
diễn ra với tốc độ tự nhiên (chậm) do đó đòi hỏi diện tích đất rất lớn. Hồ sinh học chỉ
thích hợp với nước thải có mức độ ô nhiễm thấp. Hiệu quả xử lý phụ thuộc sự phát
triển của vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí, tùy nghi, cộng với sự phát triển của các loại vi
nấm, rêu, tảo và một số loài động vật khác nhau.
Hệ hồ sinh học có thể phân loại như sau:
(1) Hồ hiếu khí (Aerobic Pond); (2)Hồ tùy nghi (Facultative Pond); (3) Hồ kỵ khí
(Anaerobic Pond); (4) Hồ xử lý bổ sung.

-

Hồ hiếu khí (Aerobic Pond):

+

Hồ làm thoáng tự nhiên:
Oxy được cung cấp cho quá trình oxy hóa chất hữu cơ chủ yếu do sự khuếch tán

không khí qua mặt nước và quá trình quang hợp của các thực vật nước (rong, tảo,…).
Chiều sâu của hồ phải bé (thường lấy khoảng 30-40 cm) để đảm bảo cho điều kiện
hiếu khí có thể duy trì tới đáy hồ. Trong hồ, nước thải được xử lý bởi quá trình cộng
sinh giữa tảo và vi khuẩn, các động vật bậc cao hơn như nguyên sinh động vật cũng
xuất hiện trong hồ và nhiệm vụ của chúng là làm sạch nước thải (ăn các vi khuẩn). Các

_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

18


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

nhóm vi khuẩn, tảo hay nguyên sinh động vật hiện diện trong hồ tùy thuộc vào các yếu
tố như lưu lượng nạp chất hữu cơ, khuấy trộn, pH, dưỡng chất, ánh sáng và nhiệt độ.
Hiệu suất chuyển hóa BOD5 của hồ rất cao, có thể lên đến 95%. Tuy nhiên, chỉ có
BOD5 dạng hòa tan mới bị loại khỏi nước thải đầu vào, và trong nước thải đầu ra chứa
nhiều tế bào tảo và vi khuẩn, do đó nếu phân tích tổng BOD5 có thể sẽ lớn hơn cả tổng
BOD5 của nước thải đầu vào. Do độ sâu nhỏ, thời gian lưu nước dài nên diện tích của
hồ lớn. Vì thế hồ chỉ thích hợp khi kết hợp việc xử lý nước thải với nuôi trồng thủy sản
cho mục đích chăn nuôi và công nghiệp.

Hình 2.12: Hồ hiếu khí có sử dụng thực vật nƣớc là lục bình.
+

Hồ hiếu khí làm thoáng nhân tạo:
Nguồn oxy cung cấp cho quá trình sinh học từ các thiết bị như bơm khí nén hay

máy khuấy cơ học. Vì được tiếp khí nhân tạo nên chiều sâu của hồ có thể từ 2 - 4,5 m.
Sức chứa tiêu chuẩn khoảng 400 kg/(ha.ngày). Thời gian lưu nước trong hồ 1-3 ngày.
Hồ hiếu khí làm thoáng nhân tạo do có chiều sâu hồ lớn, mặt khác việc làm thoáng
cũng khó đảm bảo toàn phần vì thế một phần lớn của hồ làm việc như hồ hiếu-kỵ khí,
nghĩa là phần trên hiếu khí, phần dưới kỵ khí.

-

Hồ tùy nghi ( Facultative Pond )

Việc xử lý nước thải tốt là do hoạt động của các vi sinh vật hiếu khí, kỵ khí và tùy
nghi. Từ trên xuống đáy hồ có 3 khu vực chính.
+

Khu vực thứ nhất (hay là khu vực hiếu khí) được đặc trưng bởi hệ cộng sinh giữa

vi khuẩn và tảo. Nguồn oxy được cung cấp bởi oxy khí trời thông qua quá trình trao
_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

19


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

đổi tự nhiên qua bề mặt hồ, và oxy được tạo ra qua quá trình quang hợp của tảo. Oxy
được vi khuẩn sử dụng để phân hủy các chất hữu cơ tạo nên các dưỡng chất và CO2,
tảo sử dụng các sản phẩm này để quang hợp.
+

Khu vực trung gian (hay là khu vực kỵ khí không bắt buộc) đặc trưng bởi các

hoạt động của các vi khuẩn kỵ khí không bắt buộc.
+

Khu vực thứ ba (hay là khu vực kỵ khí) đặc trưng bởi các hoạt động của các vi

khuẩn kỵ khí phân hủy các chất hữu cơ lắng đọng dưới đáy bể.

Hình 2.13: Hồ tùy nghi.

-

Hồ kỵ khí ( Anaerobic Pond ):

Hồ kỵ khí được sử dụng để xử lý nước thải có hàm lượng chất rắn cao. Thông thường
đây là một ao sâu (có thể đến 9,1 m) với các ống dẫn nước thải đầu vào và đầu ra được
bố trí một cách hợp lý. Điều kiện kỵ khí được duy trì suốt chiều sâu của bể. Việc ổn
định nước thải được tiến hành thông qua quá trình kết tủa, phân hủy kỵ khí của vi sinh
vật. Hiệu quả khử BOD5 thường ở mức 70% và có thể lên đến 85% khi các điều kiện
môi trường đạt tối ưu.

-

Hồ xử lý bổ sung :

Có thể áp dụng sau quá trình xử lý sinh học (aerotank, bể lọc sinh học hoặc sau hồ sinh
học hiếu khí, tùy nghi,…) để đạt chất lượng nước ra cao hơn, đồng thời thực hiện quá
trình nitrat hóa. Do thiếu chất dinh dưỡng, vi sinh còn lại trong hồ này sống ở giai
đoạn hô hấp nội bào và amoniac chuyển hóa thành nitrat. Thời gian lưu nước trong hồ
này khoảng 18 - 20 ngày. Tải trọng thích hợp 67 - 200kg BOD5/ha.ngày.

_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

20


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

II.3

Một số công nghệ xử lý nƣớc thải khu công nghiệp

II.3.1 Công nghệ xử lý nƣớc thải của Khu công nghiệp Nam Tân Uyên –
Bình Dƣơng

Hình 2.1. Công nghệ xử lý nƣớc thải của Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên.

_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

21


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

II.3.2 Công nghệ xử lý nƣớc thải khu công nghiệp của công t môi trƣờng
Ngọc Lân

Hình 2.2 Công nghệ xử lý nƣớc thải KCN của công t môi trƣờng Ngọc Lân

_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

22


Đồ án tốt nghiệp
Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, công suất 4000m3/ngày.đêm
_________________________________________________________________________________

CHƢƠNG III
CƠ SỞ ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI KHU
CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
III.1
Cơ sở đề xuất công nghệ xử lý nƣớc thải khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu.
Đề xuất công nghệ xử lý nước thải dựa vào các cơ sở:
+

Lưu lượng xử lý : 4000m3/ngày.đêm.

+

Chất lượng nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cột A QCVN 40:2011/BTNMT với

hệ số kq = 1, kf = 1.
+

Thành phần tính chất nước thải theo nhiệm vụ đồ án
Bảng 3.1 : Thành ph n tính chất nƣớc thải khu công nghiệp Châu Đức
Trung bình

QCVN
40:2011/BTNMT
cột A (kq=1,kf=1)

5,0 – 9,0

6,0 – 9,0

mg/l

300

50

BOD5

mg/l

500

30

4

COD

mg/l

800

75

5

Dầu mỡ

mg/l

30

5

6

Tổng Nitơ (TN)

mg/l

60

20

7

Tổng photpho(TP)

mg/l

8

4

STT

Chỉ tiêu

1

pH

2

SS

3

Đơn vị

Nước thải tập trung khu công nghiệp Châu Đức có các thông số SS, BOD, COD, dầu
mỡ, tổng nitơ, tổng photpho vượt ngưỡng cho phép theo cột A QCVN
40:2011/BTNMT với hệ số kq=1, kf=1.

_________________________________________________________________________________

SVTH: Trình Thị Thảo Hiền
GVHD: PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×