Tải bản đầy đủ

Vibration detection

Khởi động mức phát hiện rung (Fn01B) (mục 7.16)
Chức năng này phát hiện rung khi động cơ servo được kết nối với máy đang hoạt
động và tự động điều chỉnh mức phát hiện rung (Pn312) để phát ra chính xác hơn
báo động rung (A.520) và cảnh báo rung (A.911)

A.520

Rung động không chính xác ở tốc độ động cơ đã được phát hiện.
A.911


Rung động bất thường ở tốc độ động cơ đã được phát hiện. Mức phát hiện giống
như A.520. Đặt xem có phát cảnh báo hoặc cảnh báo bằng công tắc phát hiện rung
(Pn 310).

Nếu độ rung vượt quá mức phát hiện được tính theo công thức sau, báo động hoặc
cảnh báo sẽ là đầu ra theo cài đặt của công tắc phát hiện rung (Pn 310)

Cảnh báo rung hoặc độ nhạy phát hiện cảnh báo khác nhau tùy thuộc vào điều kiện
máy. Trong tùy trường hợp, tinh chỉnh cài đặt độ nhạy phát hiện rung (Pn311) bằng
cách sử dụng công thức mức phát hiện ở trên làm hướng dẫn.


• Rung có thể không được phát hiện do tăng servo không đúng. Ngoài ra, không
phải tất cả các loại rung động có thể được phát hiện.


• Đặt thời điểm thích hợp của tỷ lệ quán tính (Pn103). Cài đặt không đúng có thể
dẫn đến báo động rung, cảnh báo sai hoặc không phát hiện.
• Các tham chiếu được sử dụng để vận hành hệ thống của bạn phải được nhập vào
để thực hiện chức năng này.
• Thực hiện chức năng này trong điều kiện hoạt động để phát hiện rung động
mức độ nên được đặt.
• Thực hiện chức năng này trong khi tốc độ động cơ đạt ít nhất 10% mức tối đa của
nó.
Chuẩn bị
Các điều kiện sau đây phải được đáp ứng để khởi tạo mức phát hiện rung.
• Tham số cài đặt bị cấm ghi (Fn010) phải được đặt thành Viết được phép (P.0000).
• Phải tắt kiểm tra không có chức năng động cơ (Pn00C.0 = 0)
Cách set hoạt động của chức năng này


Các thông số liên quan
Bảng sau liệt kê các tham số liên quan đến chức năng này và khả năng chúng bị
thay đổi trong khi thực hiện chức năng này hoặc được thay đổi tự động sau khi
thực hiện chức năng này.
• Các thông số liên quan đến chức năng này
Đây là các tham số được sử dụng hoặc được tham chiếu khi thực hiện chức năng
này.
• Được phép thay đổi trong khi thực hiện chức năng này
Yes: Tham số có thể được thay đổi bằng SigmaWin + trong khi chức năng này
đang được thực thi.


No: Tham số không thể thay đổi bằng SigmaWin + trong khi chức năng này đang
được thực thi.
• Tự động thay đổi sau khi thực hiện chức năng này
Yes: Giá trị bộ tham số được tự động đặt hoặc điều chỉnh sau khi thực hiện chức
năng này.
No: Giá trị bộ tham số không được tự động đặt hoặc điều chỉnh sau khi thực hiện
chức năng này.

Thao tác trên phần mềm SigmaWin+ V7
+ Chọn phương pháp kết nối: USB >> Search

+ Sau khi tìm thấy driver thì nhấn Connect


+) Sau đó ta chỉnh sửa các thông số


Sau đó cài đặt các parameter
 Pn310: cho phép chức năng này
 Pn311: Độ nhạy phát hiện rung (%)
 Pn312: Cấp độ phát hiện rung
Cuối cùng ta bấm write to servoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×