Tải bản đầy đủ

ĐỒ án môn học THIẾT kế hệ THỐNG sản XUẤT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA QUẢN LÝ DỰ ÁN – BỘ MÔN QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT
I. Đề bài:
Thiết kế hệ thống sản xuất một sản phẩm do sinh viên tự đề xuất. Giả thiết số lượng sản
phẩm cần sản xuất là ……….. sản phẩm/tháng.
II. Yêu cầu:
1. Thiết kế các bản vẽ chế tạo sản phẩm. Yêu cầu đối với bản vẽ chế tạo:
 Thể hiện đầy đủ cả về kích thước lẫn hình dáng của các chi tiết.
 Thể hiện được quy trình lắp ráp các chi tiết.
 Trình bày trong 01 bản vẽ khổ A1 hoặc A2.
2. Thiết kế sơ đồ quy trình công nghệ gia công sản phẩm. Yêu cầu:
 Vẽ sơ đồ công nghệ sản xuất.
 Thuyết minh chi tiết từng công đoạn sản xuất.
 Trình bày trong 01 bản vẽ khổ A1 hoặc A2.
3. Tính toán số lượng máy móc cần thiết cho dây chuyền sản xuất. Yêu cầu:


Xác định mô hình hiệu suất toàn dây chuyền. Tính toán hiệu suất.
Lập bảng tính thời gian sản xuất đòi hỏi.
Tính số lượng từng loại máy móc. Lập bảng tổng hợp số lượng các loại máy.
Trình bày trong 01 bản vẽ khổ A1 hoặc A2.

4. Tính toán số lượng công nhân công nhân cho dây chuyền. Yêu cầu:
 Vẽ sơ đồ dây chuyền sản xuất. Thể hiện nhịp sản xuất, input và output tại mỗi
trạm sản xuất.
 Lập bảng tính số công nhân cần thiết tại mỗi trạm.
5. Nhóm máy công cụ.
6. Thiết kế dây chuyền vận chuyển vật liệu cho hệ thống sản xuất. Yêu cầu:
 Vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất và sơ đồ vận chuyển vật liệu.


 Thiết kế các đơn vị vận chuyển.
 Mô tả các loại máy móc được sử dụng trong hệ thống vận chuyển vật liệu.
 Trình bày trong 01 bản vẽ khổ A1 hoặc A2.
III. Hình thức trình bày:
 Dùng bộ font Unicode, tên font Time New Roman, cỡ chữ 13 của trình soạn thảo
Microsoft Office Word hoặc tương đương.
 Khoảng cách dòng là 1.5 lines. Canh lề trên 3.5cm, dưới 3cm, trái 3.5cm, phải
2cm.
 In trên khổ giấy trắng A4.
 Hình vẽ, sơ đồ trong báo cáo phải có chú thích hình, đánh số thứ tự. Hình ảnh phải
rõ ràng không được nén, kéo dãn quá quy định.
 Phần Header bên phải ghi tên đề tài. Phần Footer đánh số trang bên phải, họ và tên
sinh viên, lớp bên trái.
 Thuyết minh phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc và sạch sẽ. Không
tẩy xóa. Không viết tắt các cụm từ dài, không lạm dụng các chữ viết tắt.
 Trang bìa in trên giấy in thông thường (màu xanh). Bọc giấy kính bên ngoài bìa
chính.
IV. Kiểm tra đánh giá:
 Đánh giá nhận thức và thái độ trong quá trình thực hiện: 20% điểm
 Đánh giá hình thức và nội dung trình bày trong thuyết minh: 40% điểm.
 Đánh giá kiến thức và kỹ năng sau khi thực hiện đồ án bằng hình thức vấn đáp:
40% điểm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×