Tải bản đầy đủ

TONG HOP PHAN TICH LUC

“Nếu tôi có tầm nhìn xa hơn những người khác, đó là vì tôi đứng trên vai của những
người khổng lồ”

Galileo Galilei (1564-1642)

Isaac Newton (1642-1727)

Nhà thiên văn học, vật lí học học, nhà toán học,
nhà triết học người Ý

Nhà vật lí học, nhà thiên văn học, nhà triết học,
nhà toán học người Anh


Bài 9: LỰC- TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC

 Vì sao vật này đứng yên, vật kia chuyển động, vật này chuyển động thẳng đều, vật kia
chuyển động có gia tốc???


 Tại sao khi cẩu hàng người ta phải dùng nhiều sợi

dây???


I. LỰC. CÂN BẰNG LỰC

Biến dạng


I. LỰC. CÂN BẰNG LỰC

Thay đổi vận tốc


I. LỰC. CÂN BẰNG LỰC
1. Định nghĩa lực

 Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết
quả la gây ra gia tốc cho vật hoặc làm vật biến dạng

2. Biểu diễn lực

 Lực được biểu diễn bằng một mũi tên:
- Gốc: là điểm đặt của lực.
- Phương và chiều: là phương chiều của lực.
- Độ dài: biểu thị độ lớn của lực theo một tỉ lệ xích nào đó.


 C1: Vật nào tác dụng vào cung làm cung biến dạng? Vật nào tác dụng vào
mũi tên làm mũi tên bay đi?


3. Các lực cân bằng

 Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một
vật thì không gây ra gia tốc cho vật.
 

 Hai lực cân bằng là hai lực:
+ Cùng tác dụng vào một vật
+ Cùng độ lớn


+ Cùng giá và ngược chiều.

 


II. TỔNG HỢP LỰC
1. Thí nghiệm
2. Định nghĩa

- Tổng hợp lực là thay thế các
lực tác dụng vào cùng một vật
bằng một lực có tác dụng giống
hệt như các lực ấy.
- Lực thay thế này gọi là hợp
lực

 


quy tắc hình bình hành

3. Quy tắc tổng hợp lực:
 

 
 

 


III. Điều kiện cân bằng của chất điểm

 

 

 

Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác
dụng lên nó phải bằng không.

 


IV. Phân tích lực

Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng
giống hệt như lực đó.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×