Tải bản đầy đủ

Luyện thi công chức môn tin học văn phòngẤn chuột phải vào một thư mục, chọn Properties. Thao tác này có
thể:
A. Xem các thông tin chi tiết của thư mụcB. Đổi tên thư mụcC. Thiết đặt các thuộc tính (chỉ đọc, ẩn...) cho thư mụcD. Tất cả đều đúngBấm phím nào trong các phím sau dùng để nới rộng một cấp Folder

trên cửa sổ TreeView của Windows Explorer
A. Mũi tên lên.B. Mũi tên xuống.C. Mũi tên qua trái.D. Mũi tên qua phải.Chọn cách nào trong các cách sau để chuyển qua lại giữa các ứng
dụng đang được kích hoạt trên Windows
A. Dùng chuột kích chọn vào tên ứng dụng ở trên TaskBar.B. Dùng tổ hợp phím Alt + Tab để chọn ứng dụng cần làm việcC. Cả A và B đều không đượcD. Cả A và B đều đượcChọn câu phát biểu không chính xác
A. Chọn một Folder/File: Kích chuột tại tên Folder/File.

B. Chọn nhiều Folder, File liên tục: Kích chuột tại tên Folder/File đầu tiên, rồinhấn giữ phím Shift và kích chuột tại tên Folder/File cuối.
C. Chọn nhiều Folder, File không liên tục: Nhấn giữ phím Shift trong khi kíchchuột tại tên các Folder File.
D. Chọn nhiều Folder, File không liên tục: Nhấn giữ phím Ctrl trong khi kích
chuột tại tên các Folder File.Có thể Copy toàn bộ cài đặt Windows XP Vào ổ đĩa Flash USB có
dung lượng 256MB được không
A. Hoàn toàn đượcB. Không thể được vì bộ cài đặt Windows XP lớn hơn 256 MC. Câu A đúng.D. Không có câu trả lời nào đúng.Control Box là một hộp chứa các lệnh để
A. Đóng một cửa sổ.B. Cực đại kích thước cửa sổ.C. Cực tiểu kích thước cửa sổ.D. Tất cả các lệnh trên.
Để ẩn hoặc hiện phần mở rộng của tên File/Folder đã được Windows
nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT, INI....), ta phải Double Click chuột vào
biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel
A. Keyboar
B. Date/Time.
C. System.D. Folder Options.Để cài đặt máy in ta thực hiện các thao tác
A. Start -Settings - Printers and Faxes.B. Start -Settings - Control Panel - Printers and Faxes.C. Tất cả đều đúngD. Tất cả đều sai.Để chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn hình nền Desktop,
ta dùng chuột nhắp chọn từng biểu tượng một đồng thời bấm giữ
phím:
A. Alt.B. Ctrl.C. Enter.D. Shift.Để chọn liên tiếp các biểu tượng (Shorcut) trên nền Desktop, ta
nhấn giữ phím nào khi kích chuột:
A. Alt.B. Ctrl.C. TabD. Shift.
Để chụp lại toàn bộ màn hình đang sử dụng ta bấm phím nào sau
đây trên bàn phím
A. Scroll LockB. PauseC. InsertD. Print ScreenĐể chuyển đổi qua lại giữa các trình ứng dụng đang được kích hoạt,
ta sử dụng
A. Tổ hợp phím Alt + TabB. Tổ hợp phím Ctrl + TabC. Tổ hợp phím Shift + TabD. Tổ hợp phím Ctrl + CĐể cực đại hoá kích thước cửa sổ, ta thực hiện
A. Kích vào nút MaximizeB. Mở ControlBox và chọn MaximizeC. Double Click vào Title Bar của cửa sổD. Các cách trên đều được
Để di chuyển một cửa sổ hiện hành trong môi trường Windows, ta
thực hiện thao tác nào sau đây trên thanh tiêu đề của cửa sổ
A. Double click chuột
B. Click chuột
C. Right click chuộtD. DragĐể di chuyển một File hay một Folder trong Panel phải của Windows
Explorer, sau khi chọn File hoặc Folder cần di chuyển, ta thực hiện
A. Nhấn Ctrl + X sau đó di chuyển đến nơi cần di chuyển đến và nhấn Ctrl +
V
B. Nhấn Ctrl + P sau đó di chuyển đến nơi cần di chuyển đến và nhấn Ctrl +V
C. Nhấn Ctrl + C sau đó di chuyển đến nơi cần di chuyển đến và nhấn Ctrl +V
D. Nhấn Ctrl + X sau đó di chuyển đến nơi cần di chuyển đến và nhấn Ctrl +CĐể điều chỉnh kiểu định dạng Ngày Tháng Năm và Thời Gian, ta phải
Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel
A. KeyboardB. Date/TimeC. SystemD. Regional SettingsĐể đóng một cửa sổ ứng dụng thực hiện
A. Click nút Close trên thanh tiêu đề của cửa sổ trình ứng dụngB. Bấm tổ hợp phím Alt + F4C. Tất cả đều đúng


D. Tất cả đều sai

Để đóng một cửa sổ ứng dụng trong Windows ta thực hiện thao tác
sau
A. Nhấp chuột vào nút Close ở góc phải trên cửa sổ ứng dụngB. Nhấp chuột vào hộp điều khiển ControlBox, chọn CloseC. Bấm tổ hợp phím Alt + F4D. Tất cả các câu trên đều đúngĐể đóng một ứng dụng đang chạy, ta thực hiện
A. Click nút Close trên thanh tiêu đề của cửa sổ trình ứng dụng đóB. Bấm tổ hợp phím Alt + F4C. RightClick chuột tại tên ứng dụng trên TaskBar rồi chọn CloseD. Tất cả các câu trên đều đúngĐể giấu các Folder và các File đã đặt thuộc tính Hidden, trong
Windows Explore, ta thực hiện
A. Vào View - Customize This Folder - General - Hidden
B. Vào Tools - Folder Options - View - chọn Do not Show Hidden Files orFolder


C. Tất cả đều đúngD. Tất cả đều sai

Để hiện thị đồng hồ trên thanhTaskBar ta thực hiện
A. Start - Setting - TaskBar & Start MenuB. TaskBar Option - Show Clock - Apply - OKC. Start -Setting - TaskBar & Start Menu – TaskBar Option - Always On Top -
Apply - OK
D. Right click chuột vào chổ trống trên TaskBar - chọn Cascade Windows
E. Right click chuột vào chỗ trống trên TaskBar - ToolBars - AddressĐể hiển thị ngày giờ hệ thống trên thanh Taskbar, ta thực hiện
A. Click phải chuột trên thanh Taskbar, chọn Properties, đánh dấu chọn mụcShow Clock trong thẻ Taskbar
B. Click phải chuột trên thanh Taskbar, chọnLock theC. Click phải chuột trên Desktop, chọn Properties, chọn Setting ClockD. Cả ba câu đều saiĐể hiển thị phần mở rộng của tập tin, tại cửa sổ của Windows
Explorer ta thực hiện
A. Chọn View - Folder Options - View - Bỏ chọn Hide File ExtensionForKnown File Types - Apply - OK
B. View - Folder Options - View - Chọn Show All Files - Apply - OK

C. View - Folder Options - View - chọn Hide File Extension For Known File
Types - Apply - OK
D. Tất cả các câu trên đều đúng

Để hiển thị Taskbar luôn nằm trên các cửa sổ trình ứng dụng đang
mở, ta thực hiện
A. Kích chuột phải trên Desktop, chọn Properties và chọn BackgroundB. Kích chuột phải trên Taskbar, chọn Properties và chọn Always On TopC. Kích chuột phải trên Desktop, chọn Properties và chọn Always On TopD. Kích chuột phải trên thanh Taskbar, chọn Properties và chọn Auto HideĐể khởi động Explorer ta thực hiện
A. Kích chọn Start - Programs - Windows ExplorerB. Nhắp phải chuột tại nút Start chọn ExploreC. Nhắp phải chuột tại biểu tượng My Computer trên Desktop, chọn ExploreD. Tất cả các câu trên đều đúngĐể khởi động Explorer ta thực hiện
A. Right click chuột vào biểu tượng My Computer rồi chọn ExploreB. Double click chuột vào biểu tượng My ComputerC. Double click chuột vào biểu tượng My DocumentD. Tất cả đều đúngĐể khởi động Explorer ta thực hiện
A. Bấm tổ hợp phím ALT + SpacebarB. Bấm tổ hợp Windows + EC. Double Click chuột vào nút lệnh Start


D. Bấm tổ hợp phím ALT + A

Để khởi động một trình ứng dụng nào đó đã được cài đặt lên máy
tính thì ta thực hiện
A. Click nút Start - Programs - chọn tên trình ứng dụngB. Double Click chuột vào biểu tượng Shortcut trình ứng dụng đóC. Tất cả đều đúngD. Tất cả đều saiTheo điều 31 Luật giáo dục năm 2005
A. Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận trong học
bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học.
B. Học sinh học hết chương trình THCS có đủ điều kiện theo quy định của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện,
quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) cấp bằng tốt nghiệp
THCS.
C. Học sinh học hết chương trình THPT có đủ điều kiện theo quy định của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc
sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh)
cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
D. Tất cả đều đúng.Theo điều 45 Luật giáo dục năm 2005, nội dung giáo dục thường
xuyên được thể hiện trong các chương trình nào dưới đây?
A. Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;B. Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến
thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

C. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn,
nghiệp vụ;
D. Chương trình giáo dục để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân;
E. Tất cả đều đúng

Theo điều 45 Luật giáo dục năm 2005, các hình thức thực hiện
chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống
giáo dục quốc dân bao gồm
A. Vừa học vừa làm.B. Học từ xaC. Tự học có hướng dẫn.D. Tất cả đều đúng
Theo điều 46 Luật giáo dục năm 2005, cơ sở của giáo dục thường
xuyên bao gồm
A. Trung tâm giáo dục thường xuyên được tổ chức tại cấp tỉnh và huyện;
B. Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn (sauđây gọi chung là cấp xã).
C. Trung tâm kỹ thuật - tổng hợp hướng nghiệp.Theo điều 46 Luật giáo dục số (44/2009/QH12)cơ sở của giáo dục
thường xuyên bao gồm
A. Trung tâm giáo dục thường xuyên được tổ chức tại cấp tỉnh và huyện;B. Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn (sau
đây gọi chung là cấp xã).
C. Trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức cá nhân thành lậpD. Tất cả đều đúngTheo điều 51 Luật giáo dục năm 2005: Thẩm quyền thành lập trường
công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục được
quy định như thế nào?
A. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đối với trường mầm non,trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
dân tộc bán trú;
B. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với trường trung học phổthông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp thuộc tỉnh;
C. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định đối với các trườngtrung cấp trực thuộc;
D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đối với trường cao đẳng,trường dự bị đại học; Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề quyết định đối
với trường cao đẳng nghề;
E. Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với trường đại học;F. Tất cả đều đúngTheo điều 53 Luật giáo dục năm 2005, Hội đồng trường có nhiệm vụ
nào sau đây?
A. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển củanhà trường
B. Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạtđộng của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
C. Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;
D. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thựchiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.
E. Tất cả đều đúngTheo điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu
chuẩn nào dưới đây?
A. Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt;B. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ;C. Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp;D. Lý lịch bản thân rõ ràng.E. Tất cả đều đúngTheo điều 72 Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào
dưới đây
A. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, co sởgiáo dục khác và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện đảm bảo thực hiện đầy đủ
nhiệm vụ nơi mình công tác
B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳngvà có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;
C. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;D. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của
người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của
người học.
Theo điều 73 luật giáo dục năm 2005, một trong những quyền của
nhà giáo là
A. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật vàđiều lệ nhà trường;
B. Không ngừng học tập, rèn luyên để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độchính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho
người học
C. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.D. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ
và có chất lượng chương trình giáo dục.Một trong những nhiệm vụ của người học theo điều 85 Luật giáo dục
năm 2005 là
A. Được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiệnchương trình, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban;
B. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường, cơ sở giáo dụckhác; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, điều lệ nhà
trường; chấp hành pháp luật Nhà nước;
C. Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập,văn hoá thể dục, thể thao của nhà trường, cơ sở giáo dục khác;
D. Được nhà trường, cơ sở giáo dục khác tôn trọng và đối xử bình đẳng,
được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.Một trong những quyền của người học theo điều 86 Luật giáo dục
năm 2005 là
A. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phùhợp với lứa tuổi, sức khoẻ và năng lực
B. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo
dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.


C. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với
nhà trường, cơ sở giáo dục khác các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ
quyền, lợi ích chính đáng của người học.
D. Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống nhà trường, cơ sở
giáo dục khác.Theo điều 95 Luật giáo dục năm 2005, Cha mẹ hoặc người giám hộ
của học sinh có những quyền nào dưới đây
A. Yêu cầu nhà trường thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của con emhoặc người được giám hộ;
B. Tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường; tham giacác hoạt động của cha mẹ học sinh trong nhà trường;
C. Yêu cầu nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục giải quyết theo pháp luậtnhững vấn đề có liên quan đến việc giáo dục con em hoặc người được giám hộ.
D. Tất cả đều đúngTheo điều 3 Luật giáo dục năm 2005, Tính chất của giáo dục là?
A. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắnliền với thực tiễn,giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
B. Đảm bảo tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại và có hệ thống; coitrọng giáo dục tư tưởng và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp,
bản sắc dân tộc, tinh hóa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa
tuổi người học.
C. Nền giáo dục Việt Nam là nên giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân,dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm
nền tảng.
D. Nền giáo dục Việt Nam là nên giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân,
dân tộc, khoa học, lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.
Theo Luật giáo dục 2005. Chương trình giáo dục có mấy nội dung và
nằm ở điều nào?
A. 2 nội dung- điều 4B. 3 nội dung- điều 6C. 4 nội dung- điều 6D. 5 nội dung- điều 6Theo điều 6 Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc thực hiện
chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ?
A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoB. Chính phủC. Hiệu trưởng trường đại họcD. Thủ tướng Chính phủTheo điều 7 Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc dạy và
học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác?
A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoB. Chính phủC. Hiệu trưởng trường đại họcD. Thủ tướng Chính phủTheo điều 7 Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc dạy và
học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số?
A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
B. Chính phủC. Hiệu trưởng trường đại họcD. Thủ tướng Chính phủTheo điều 11 Luật giáo dục 44/2009/QH12. Cơ quan nào quyết định
kế hoạch phổ cập giáo dục
A. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạoB. Chính phủC. Nhà nướcD. Thủ tướng Chính phủ

Nội dung sau thuộc điều bao nhiêu?
“Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn
dân. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện đa
dạng hóa các loại hình trường và các hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và
tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục. Mọi tổ chức,
gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà
trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an
toàn”


A. Điều 9: Phát triển giáo dụcB. Điều 11: Phổ cập giáo dục.C. Điều 12: Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.D. Điều 13: Đầu tư cho giáo dục.

Điều 13 Luật giáo dục 44/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
Điều 13. Đầu tư cho giáo dục “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát
triển. Đầu tư trong lĩnh vực giáo dục là hoạt động đầu tư đặc thù
thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và được ưu đãi đầu tư. Nhà nước
ưu tiên đầu tư cho giáo dục; khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định
cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho giáo dục.
Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực
đầu tư cho giáo dục. " Việc sửa đổi bổ sung có gì khác so với luật GD
38/2005/QH11?
A. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển.B. Đầu tư trong lĩnh vực giáo dục là hoạt động đầu tư đặc thù thuộc lĩnh vựcđầu tư có điều kiện và được ưu đãi đầu tư.
C. Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tưcho giáo dục
D. Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dụcTheo điều 14 Luật giáo dục. Quản lí nhà nước về giáo dục.
A. Nhà nước thống nhất quản lí hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu,chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy định chế thi cử, hệ
thống văn bằng, chứng chỉ; tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực hiện phân công,
phân cấp quản lýgiáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở
giáo dục.
B. Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường và cơ sở giáo dục khác tổ chứcnghiên cứu, phổ biến, ứng dụng khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu
khoa học và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện vai trò
trung tâm văn hóa, khoa học, công nghệ của địa phương hoặc cả nước.
C. Nhà trường và cơ sở giáo dục khác phối hợp với tổ chức nghiên cứu khoahọc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.
D. Tất cả đều đúngTheo điều 15 Luật Giáo dục Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo?
A. Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục.
B. Nhà giáo không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học.C. Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng,đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện
vai trò và trách nhiệm của mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo,
tôn vinh nghề dạy học.
D. Tất cả đều đúngTheo điều 15 Luật Giáo dục Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo?
A. Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục.Nhà giáo không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học.
B. Nhà giáo giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Nhàgiáo không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học.
C. Nhà giáo giữ vai trò chính trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Nhàgiáo phải nêu gương tốt cho người học.
D. Nhà giáo giữ vai trò chủ yếu trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Nhà
giáo không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học.Theo điều 16 Luật giáo dục. Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản
lý giáo dục là?
A. Cán bộ quản lí giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lí,điều hành các hoạt động giáo dục.
B. Cán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng caophẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân.
C. Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộquản lý giáo dục, bảo đảm phát triển sự nghiệp giáo dục.
D. Tất cả đều đúng

Theo điều 17 Kiểm định chất lượng giáo dục của Luật giáo dục. cơ
quan có trách nhiệm
A. Chỉ đạo thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.B. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.C. Thủ tướng Chính phủD. Chính phủ.E. Nhà nướcTheo điều 17: Kiểm định chất lượng giáo dục của Luật giáo dục. kiểm
định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm
A. Xác định mức độ thực hiện mục tiêu giáo dục đối với nhà trường và cơ sởgiáo dục khác
B. xác định mức độ thực hiện chương trình giáo dục đối với nhà trường và cơsở giáo dục khác
C. xác định mức độ thực hiện nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sởgiáo dục khác.
D. Tất cả đều đúngTheo Điều 21: Luật giáo dục. Giáo dục mầm non là?
A. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ emtừ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi.
B. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ emtừ 2 tháng tuổi đến 6 tuổi.
C. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ emtừ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi.
D. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ em
từ 12 tháng tuổi đến 6 tuổi
Theo điều 22 Luật giáo dục. Mục tiêu của giáo dục mầm non là?
A. Giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, chuẩn bị cho trẻ em vào
học lớp 1.B. Giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, hình thành những yếu tốđầu tiên của nhân cách.
C. Giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thànhnhững yếu tố đầu tiên của nhân cách.
D. Giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành
những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp 1.Theo điều 23 Luật giáo dục. Có mấy yêu cầu về nội dung, phương
pháp giáo dục mầm non?
A. 1B. 2C. 3D. 4Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện
A. Edit - ExitB. Window - ExitC. View - ExitD. File - ExitTrong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng
A. Control Panel
B. Control DesktopC. Control WindowsD. Control SystemTrong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc
folder nằm liền kề nhau trong một danh sách?
A. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sáchB. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sáchC. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sáchD. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuốiPhát biểu nào sau đây đúng?
A. Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột
B. Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay

giảm của dữ liệu
C. Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng
thể

D. Cả 3 câu đều đúng

Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách
một ô thành nhiều ô, ta thực hiện
A. Table - Split CellsB. Table - Merge CellsC. Tools - Split Cells


D. Table - Cells

Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức
đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?
A. Alt+HomeB. Shift+HomeC. Shift+Ctrl+HomeD. Ctrl+HomeEm sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư
mục
A. Microsoft OfficeB. Control PanelC. AccessoriesD. Windows ExplorerTrong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì
A. Mạng toàn cầuB. Mạng diện rộngC. Mạng cục bộD. Một ý nghĩa khác

Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa,
ta thực hiện
A. File - SaveB. Window - SaveC. Edit - SaveD. Tools - SaveTrong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có
giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết
quả
A. #VALUE!B. 2008C. Tin hocD. Tin hoc2008Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn
bản (tô đen), ta thực hiện
A. Bấm phím mũi tên di chuyểnB. Bấm phím EnterC. Bấm phím TabD. Bấm phím Space
Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào
A. Các câu trên đều sai
B. Thông qua môi trường không khí - khi đặt những máy tính quá gần nhau
C. Thông qua hệ thống điện - khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúcD. Thông qua người sử dụng, khi dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tínhTrong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm mấy loại
A. 5B. 2C. 3D. 4Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân
trang), ta thực hiện
A. View - Header and FooterB. Format - Header and FooterC. Tools - Header and FooterD. Insert - Header and FooterTrong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho
một ô, trước hết ta phải gõ
A. Dấu hai chấm (: )B. Dấu chấm hỏi (?)C. Dấu đô la ($)D. Dấu bằng (= )
Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong
Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím
A. Cả 3 câu đều saiB. Alt_DelC. Ctrl_DelD. Shift_DelTrên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi
tính, máy in, ..., được gọi là
A. Thanh công cụ vẽB. Thanh công cụ chuẩnC. Thanh công cụ định dạngD. Thanh công cụ bảng và đường viềnKhi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực
hiện thì bấm tổ hợp phím
A. Ctrl – YB. Ctrl – ZC. Ctrl – VD. Ctrl – X
Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện
A. File - New, sau đó chọn Folder
B. Edit - New, sau đó chọn Folder


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×