Tải bản đầy đủ

Tài liệu bài giảng hình học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỬ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH PHONG PHÚ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đường Hùng Vương – P.Nghĩa Thành – Gia Nghĩa – Đắk Nông
05013543719, Website:http://ttnnth.daknong.edu.vn/
1. Họ và tên: ................................ Ngày sinh:...................................................................
2. Địa chỉ:.................................... Tỉnh:............................................................................
3. Điện thoại:............................... Email:..........................................................................
Tham gia cuộc thi Violympic năm học 2018 – 2019
Khối thi:

V

Tiểu học.

THCS.


THPT.

THỂ LỆ CUỘC THI VIOLYMPIC 2019
ới các vòng thi 11, 12 đôis với
này chỉ dành cho học sinh các lớp 4, 5, 8,
các môn Toán Tiếng Việt;
vòng 8, 9 đối với môn Toán
Tiếng Anh và Vật Lý, ban tổ
chức mở thi theo ca để các cấp có thể tự tổ
chức thi và đánh giá năng lực học sinh của
cơ sở mình. Cán bộ tạo mã quản lí danh
sách học sinh theo mã thi của mình.
11 đối với môn Toán bằng Tiếng Việt; các
Ở “ Vòng chung kết Violympic toàn quốc “
lớp 3,4,8 đối với môn Toán bằng Tiếng Anh
, thể lệ cuộc thi quy định, vòng thi
và lớp 6,9 đối với môn Vật Lí.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×