Tải bản đầy đủ

Test bank for fundamentals of anatomy and physiology 11e c19

Chapterȱ19 Blood
Multiple Choice Questions
1) Plasmaȱisȱclosestȱinȱcompositionȱto
A) urine.
B) isotonicȱsalineȱsolution.
C) sterileȱwater.
D) CSF.
E) interstitialȱfluid.
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

2) Theȱpercentȱfractionȱofȱformedȱelementsȱrelativeȱtoȱwholeȱbloodȱisȱthe
A) viscosity.
B) specificȱgravity.
C) packedȱvolume.
D) hematocrit.
E) differentialȱcellȱcount.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering


3) Whichȱofȱtheȱfollowingȱstatementsȱaboutȱbloodȱisȱfalse?
A) BloodȱcontainsȱbuffersȱthatȱcontrolȱpH.
B) TheȱnormalȱpHȱofȱbloodȱisȱ6.8ȱtoȱ7.0.
C) Bloodȱisȱmoreȱviscousȱthanȱwater.
D) Bloodȱisȱaboutȱ55ȱpercentȱplasma.
E) Cellsȱinȱbloodȱcompriseȱtheȱformedȱelements.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

4) Theȱcombinationȱofȱplasmaȱandȱformedȱelementsȱisȱcalled
A) serum.
B) lymph.
C) wholeȱblood.
D) extracellularȱfluid.
E) packedȱblood.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ19ȱȱBloodȱȱȱ619

5) Wholeȱbloodȱforȱtestingȱinȱaȱclinicalȱlaboratoryȱisȱusuallyȱcollectedȱfrom
A) theȱheart.
B) aȱsuperficialȱartery.
C) aȱsuperficialȱvein.
D) aȱcapillary.
E) anȱarteriole.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

6) Considerȱtheȱfollowingȱresultsȱfromȱaȱbloodȱlabȱtest.ȱWhichȱvalueȱisȱmostȱlikelyȱabnormal?
A) RBCsN5.2ȱmillion/ΐl
B) plateletsN280,000/ΐl
C) leukocytesN8600/ΐl


D) hemoglobinN10.7ȱg/100ȱml
E) hematocritN44ȱpercent
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

7) Eachȱofȱtheȱfollowingȱisȱaȱcharacteristicȱofȱwholeȱblood,ȱexcept a
A) temperatureȱofȱapproximatelyȱ38ȱdegreesȱCelsius.
B) viscosityȱaboutȱtheȱsameȱasȱwater.
C) pHȱofȱ7.4.
D) built-inȱsystemȱforȱclotting.
E) redȱcolorȱfromȱhemoglobin.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

8) Theȱtotalȱvolumeȱofȱbloodȱinȱtheȱbodyȱofȱaȱ76-kgȱmanȱisȱapproximatelyȱ________ȱliters.
A) 10
B) 6ȱtoȱ8
C) 5.3
D) 4.4
E) 3.8
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

9) Theȱmostȱabundantȱcomponentȱofȱplasmaȱis
A) ions.
B) proteins.
C) water.
D) gases.
E) nutrients.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


620ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

10) Aȱpersonȱwhoȱhasȱaȱlowȱbloodȱvolumeȱisȱsaidȱtoȱbe
A) hypovolemic.
B) hypervolemic.
C) normovolemic.
D) isovolemic.
E) antivolemic.
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

11) Theȱchiefȱdifferenceȱbetweenȱplasmaȱandȱinterstitialȱfluidȱinvolvesȱtheȱconcentrationȱof
A) water.
B) electrolytes.
C) nitrogenȱwastes.
D) proteins.
E) glucose.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

12) Aȱtypicalȱadultȱhematocritȱis
A) 85.
B) 75.
C) 65.
D) 45.
E) 25.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

13) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱnotȱoneȱofȱtheȱformedȱelementsȱofȱblood?
A) RBCs
B) platelets
C) antibodies
D) lymphocytes
E) basophils
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

14) Plasmaȱcomposesȱaboutȱ________ȱpercentȱofȱwholeȱbloodȱandȱwaterȱcomposesȱ________
percentȱofȱtheȱplasmaȱvolume.
A) 55;ȱ92
B) 92;ȱ7
C) 92;ȱ55
D) 45;ȱ55
E) 50;ȱ50
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ19ȱȱBloodȱȱȱ621

15) Aȱhematocritȱprovidesȱinformationȱon
A) bloodȱtype.
B) clottingȱfactors.
C) formedȱelementsȱabundance.
D) plasmaȱcomposition.
E) sedimentationȱrate.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

16) Youȱareȱcaringȱforȱanȱadultȱpatientȱwhoȱweighsȱ48ȱkg.ȱWhatȱwouldȱherȱapproximateȱblood
volumeȱbe?
A) 6.6ȱL
B) 6.0ȱL
C) 5.6ȱL
D) 4.8ȱL
E) 3.8ȱL
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

17) Approximatelyȱ45ȱpercentȱofȱbloodȱvolumeȱisȱcomposedȱofȱthe
A) clottingȱfactors.
B) formedȱelements.
C) leukocytes.
D) plasma.
E) antibodies.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

18) Bloodȱvolumeȱrepresentsȱaboutȱ________ȱpercentȱofȱaȱpersonȇsȱbodyȱweight.
A) 7
B) 15
C) 2
D) 25
E) 42
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

19) Thyroid-bindingȱglobulinȱisȱanȱexampleȱofȱwhichȱkindȱofȱplasmaȱprotein?
A) metalloprotein
B) steroid-binding
C) hormone-binding
D) apolipoprotein
E) transportȱalbumin
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


622ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

20) Transferrinȱisȱanȱexampleȱofȱwhichȱkindȱofȱplasmaȱprotein?
A) metalloprotein
B) steroid-bindingȱprotein
C) hormone-bindingȱprotein
D) apolipoprotein
E) transportȱalbumin
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

21) Whichȱplasmaȱproteinȱtransportsȱfattyȱacidsȱandȱsomeȱhormones?
A) apolipoprotein
B) steroid-bindingȱprotein
C) hormone-bindingȱprotein
D) albumin
E) gammaȱglobulin
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

22) Whichȱorganȱsecretesȱmostȱofȱtheȱplasmaȱproteins?
A) pancreas
B) heart
C) kidney
D) brain
E) liver
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

23) Theȱmostȱabundantȱproteinsȱinȱbloodȱplasmaȱare
A) globulins.
B) transportȱproteins.
C) albumins.
D) lipoproteins.
E) fibrinogens.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

24) Plasmaȱproteinsȱessentialȱinȱbodyȱdefenseȱareȱthe
A) albumins.
B) fibrinogens.
C) immunoglobulins.
D) metalloproteins.
E) lipoproteins.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ19ȱȱBloodȱȱȱ623

25) Aȱplasmaȱproteinȱessentialȱforȱbloodȱclottingȱis
A) albuminȱalpha.
B) fibrinogen.
C) immunoglobulinȱA.
D) metalloproteinȱD.
E) lipoproteinȱC.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

26) Allȱofȱtheȱfollowingȱareȱfunctionsȱofȱbloodȱexcept
A) regulatingȱpH.
B) transportingȱgasesȱandȱhormones.
C) generatingȱactionȱpotentials.
D) defendingȱagainstȱpathogens.
E) regulatingȱionȱconcentration.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

27) Inȱwhatȱwayȱdoesȱbloodȱassistȱinȱimmuneȱfunction?
A) Plateletsȱallowȱclotting.
B) Redȱbloodȱcellsȱtransportȱgases.
C) Whiteȱbloodȱcellsȱdefendȱagainstȱpathogens.
D) Albuminsȱtransportȱhormones.
E) Plasmaȱantibodiesȱandȱwhiteȱbloodȱcellsȱdefendȱagainstȱpathogens.
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

28) Theȱprotein(s)ȱthatȱareȱtheȱmajorȱcontributorsȱtoȱplasmaȱosmolarityȱis/are
A) globulins.
B) albumins.
C) fibrinogen.
D) lipoprotein.
E) transferrin.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

29) Bloodȱthatȱhasȱclottingȱproteinsȱremovedȱisȱtermed
A) wholeȱblood.
B) hematocrit.
C) formedȱelements.
D) serum.
E) plasma.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


624ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

30) Inȱanȱemergencyȱsituation,ȱaȱpatientȱmayȱbeȱgivenȱplasmaȱexpandersȱwhileȱbloodȱtyping
occurs.ȱTheȱplasmaȱexpandersȱareȱusedȱto
A) stimulateȱbloodȱclotting.
B) replaceȱlostȱalbumin.
C) increaseȱbloodȱvolumeȱandȱmaintainȱosmolarity.
D) elevateȱbloodȱpH.
E) stimulateȱimmuneȱresponses.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

31) Antibodiesȱareȱwhatȱtypeȱofȱplasmaȱprotein?
A) apolipoprotein
B) metalloprotein
C) steroid-bindingȱprotein
D) immunoglobulin
E) fibrinogen
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

32) Theȱprimaryȱreasonȱmalesȱhaveȱaȱhigherȱhematocritȱthanȱfemalesȱisȱbecause
A) malesȱhaveȱmoreȱskeletalȱmuscle.
B) malesȱhaveȱlargerȱlivers.
C) malesȱhaveȱlongerȱbloodȱvessels.
D) malesȱhaveȱfewerȱwhiteȱbloodȱcells.
E) malesȱhaveȱandrogens.
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

33) Youȱhaveȱspentȱ24ȱhoursȱtravelingȱfromȱtheȱU.SȱtoȱNewȱZealand,ȱonȱquiteȱaȱfewȱairplanesȱwith
manyȱstops.ȱBecauseȱofȱtheȱstress,ȱchangesȱinȱtimeȱzones,ȱandȱshortȱblocksȱofȱtimeȱbetween
planes,ȱyouȱfindȱyourselfȱtiredȱwithȱaȱheadacheȱwhenȱyouȱarrive.ȱYouȱareȱseverelyȱdehydrated.
Aȱhematocritȱvalueȱofȱyourȱbloodȱwouldȱbeȱ________ȱthanȱnormalȱbecauseȱ________.
A) lower;ȱmoreȱredȱbloodȱcellsȱareȱbeingȱmadeȱbyȱtheȱboneȱmarrow
B) higher;ȱyouȱhaveȱlessȱbloodȱplasmaȱvolume
C) lower;ȱtheȱboneȱmarrowȱisȱmakingȱfewerȱredȱbloodȱcellsȱdueȱtoȱtheȱlatitudeȱofȱthe
airplanes
D) higher;ȱmoreȱplasmaȱproteinsȱareȱmadeȱbyȱtheȱliver
E) lower;ȱyouȱhaveȱlessȱbloodȱplasmaȱvolume
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-1
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ19ȱȱBloodȱȱȱ625

34) Janeȱhasȱbeenȱtakingȱtheȱantibioticȱchloramphenicolȱforȱaȱfewȱweeksȱasȱtreatmentȱforȱaȱserious
bacterialȱinfection.ȱThereȱisȱaȱpossibilityȱthatȱaȱfutureȱsideȱeffectȱofȱlong-termȱantibiotic
therapyȱcouldȱcauseȱherȱtoȱdevelopȱproblemsȱinȱbloodȱcellȱcounts.ȱTheȱresultȱis
A) autoimmuneȱdisease.
B) aplasticȱanemia.
C) drugȱresistance.
D) thrombocytopenia.
E) erythroblastosis.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

35) Allȱtheȱcirculatingȱredȱbloodȱcellsȱinȱanȱadultȱoriginateȱinȱthe
A) heart.
B) thymus.
C) spleen.
D) redȱboneȱmarrow.
E) lymphȱtissue.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

36) Redȱbloodȱcellȱproductionȱisȱregulatedȱbyȱtheȱhormone
A) thymosin.
B) angiotensin.
C) erythropoietin.
D) thymopoietin.
E) renin.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

37) Whichȱofȱtheȱfollowingȱstatementsȱconcerningȱredȱbloodȱcellsȱisȱfalse?
A) Redȱcellsȱareȱbiconcaveȱdiscs.
B) Redȱcellsȱlackȱmitochondria.
C) Redȱcellsȱareȱaboutȱ18ȱΐmȱinȱdiameter.
D) Redȱcellsȱareȱspecializedȱforȱcarryingȱoxygen.
E) Redȱcellsȱcanȱformȱstacksȱcalledȱrouleaux.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


626ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

38) Whichȱofȱtheseȱproteinsȱfunctionsȱtoȱstoreȱorȱtransportȱiron?
A) hemoglobin
B) ferritin
C) hemosiderin
D) transferrin
E) ferritin,ȱhemosiderin,ȱandȱtransferrin
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

39) Theȱdiseaseȱsickleȱcellȱanemiaȱisȱanȱexampleȱofȱwhatȱcanȱhappenȱif
A) theȱdietȱisȱdeficientȱinȱiron.
B) thereȱisȱinsufficientȱhemeȱinȱtheȱhemoglobin.
C) aȱgeneȱforȱadultȱhemoglobinȱisȱabnormal.
D) redȱbloodȱcellsȱbindȱtooȱmuchȱoxygen.
E) hemolysisȱisȱpreventedȱbyȱaȱmutatedȱgene.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

40) Surgicalȱremovalȱofȱtheȱstomachȱcouldȱcause
A) hemophilia.
B) perniciousȱanemia.
C) thrombocytopenia.
D) leukocytosis.
E) jaundice.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

41) Maryȱisȱtestedȱforȱtheȱamountȱofȱhemoglobinȱinȱherȱblood.ȱTheȱtestȱresultsȱindicateȱthatȱher
hemoglobinȱlevelȱisȱ16ȱg/dLȱofȱblood.ȱThisȱvalueȱindicatesȱthat
A) sheȱisȱsufferingȱfromȱanemia.
B) sheȱhasȱfewerȱredȱbloodȱcellsȱthanȱnormal.
C) herȱhematocritȱisȱprobablyȱlowerȱthanȱnormal.
D) sheȱmayȱbeȱsufferingȱfromȱaȱformȱofȱleukemia.
E) herȱhemoglobinȱlevelȱisȱnormal.
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

42) Anȱobstructionȱinȱbloodȱflowȱtoȱtheȱkidneysȱwouldȱresultȱin
A) perniciousȱanemia.
B) renalȱanemia.
C) increasedȱerythropoiesis.
D) decreasedȱerythropoiesis.
E) increasedȱsensitivityȱtoȱvitaminȱK.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Applying
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ19ȱȱBloodȱȱȱ627

43) Theȱlevelȱofȱerythropoietinȱinȱtheȱbloodȱwouldȱriseȱdueȱtoȱallȱofȱtheȱfollowingȱ except
A) anemia.
B) highȱaltitude.
C) asȱaȱconsequenceȱofȱhemorrhage.
D) periodsȱofȱfasting.
E) whenȱbloodȱflowȱtoȱtheȱkidneysȱisȱdisrupted.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

44) Theȱaverageȱlifeȱspanȱofȱaȱredȱbloodȱcellȱis
A) 24ȱhours.
B) 1ȱmonth.
C) 4ȱmonths.
D) aboutȱ1ȱyear.
E) manyȱyears.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

45) Theȱfunctionȱofȱredȱbloodȱcellsȱisȱto
A) carryȱoxygenȱfromȱtheȱcellsȱtoȱtheȱlungs.
B) carryȱcarbonȱdioxideȱfromȱtheȱlungsȱtoȱtheȱbodyȇsȱcells.
C) carryȱnutrientsȱfromȱtheȱdigestiveȱsystemȱtoȱtheȱbodyȇsȱcells.
D) defendȱtheȱbodyȱagainstȱinfectiousȱorganisms.
E) carryȱoxygenȱtoȱtheȱcellsȱandȱthenȱcarryȱawayȱcarbonȱdioxide.
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

46) Eileenȱisȱaȱstrictȱveganȱandȱthereforeȱeatsȱnoȱanimalȱproducts.ȱSheȱdevelopsȱanȱanemiaȱthatȱher
doctorȱthinksȱisȱcausedȱbyȱaȱnutritionalȱdeficiency.ȱWhichȱofȱtheȱfollowingȱisȱtheȱlikeliest
candidate?
A) aplasticȱanemia
B) iron-deficiencyȱanemia
C) sickleȱcellȱanemia
D) vitaminȱKȱdeficiency
E) vitaminȱB6 ȱdeficiency
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


628ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

47) Inȱadults,ȱtheȱonlyȱsiteȱofȱredȱbloodȱcellȱproduction,ȱandȱtheȱprimaryȱsiteȱofȱwhiteȱbloodȱcell
formation,ȱisȱthe
A) liver.
B) spleen.
C) thymus.
D) redȱboneȱmarrow.
E) yellowȱboneȱmarrow.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

48) Eachȱhemeȱringȱinȱhemoglobinȱenclosesȱanȱatomȱof
A) magnesium.
B) calcium.
C) iron.
D) sodium.
E) copper.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

49) Excessȱironȱisȱstoredȱinȱtheȱliverȱandȱspleenȱas
A) transferrin.
B) urobilinȱandȱstercobilin.
C) bilirubinȱandȱbiliverdin.
D) hemoglobin.
E) hemosiderinȱandȱferritin.
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

50) Inȱwhichȱofȱtheȱfollowingȱsituationsȱwouldȱyouȱexpectȱtheȱbloodȱlevelȱofȱbilirubinȱtoȱbe
elevated?
A) duringȱcoagulation
B) anȱalcoholicȱwithȱaȱdamagedȱliver
C) iron-deficientȱdiet
D) lowȱhematocrit
E) lowȱbloodȱvolume
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ19ȱȱBloodȱȱȱ629

51) Ifȱbileȱductsȱareȱblocked,
A) moreȱbilirubinȱappearsȱinȱtheȱplasma.
B) bilirubinȱappearsȱinȱtheȱsaliva.
C) moreȱhemolysisȱtakesȱplace.
D) moreȱredȱbloodȱcellsȱareȱproduced.
E) moreȱwhiteȱbloodȱcellsȱareȱproduced.
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

52) Moreȱthanȱ95ȱpercentȱofȱtheȱproteinȱinȱaȱredȱbloodȱcellȱis
A) albumin.
B) porphyrin.
C) hemoglobin.
D) immunoglobulin.
E) fibrinogen.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

53) Theȱfunctionȱofȱhemoglobinȱisȱto
A) carryȱdissolvedȱbloodȱgases.
B) carryȱbicarbonateȱion.
C) aidȱinȱtheȱprocessȱofȱbloodȱclotting.
D) produceȱantibodies.
E) stimulateȱerythropoiesis.
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

54) ________ȱisȱaȱconditionȱinȱwhichȱtheȱoxygen -carryingȱcapacityȱofȱtheȱbloodȱisȱreduced.
A) Polycythemia
B) Leukemia
C) Anemia
D) Leukopenia
E) Thrombocytopenia
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

55) Perniciousȱanemiaȱcausedȱbyȱaȱlackȱofȱintrinsicȱfactorȱisȱspecificallyȱtreatedȱby
A) oralȱdosesȱofȱiron.
B) injectionsȱofȱiron.
C) oralȱdosesȱofȱvitaminȱB12.
D) injectionsȱofȱvitaminȱB 12.
E) bloodȱtransfusion.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


630ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

56) Whichȱofȱtheȱfollowingȱwouldȱyouȱexpectȱtoȱseeȱinȱincreased numbersȱinȱaȱperipheralȱblood
sampleȱafterȱdonatingȱaȱunitȱofȱblood?
A) fibrocytes
B) platelets
C) reticulocytes
D) lymphocytes
E) neutrophils
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

57) Aȱredȱbloodȱcellȱthatȱcontainsȱexcessiveȱamountsȱofȱhemoglobinȱwouldȱbeȱcalled
A) hyperchromic.
B) normochromic.
C) hypochromic.
D) normocytic.
E) macrocytic.
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

58) Aȱbruiseȱappearsȱasȱaȱgreenishȱspotȱinȱtheȱskinȱbecause
A) hemoglobinȱhasȱleakedȱfromȱtheȱbloodȱintoȱtheȱinjuryȱandȱhemoglobinȱhasȱaȱgreenȱcolor.
B) theȱhemeȱgroupȱinȱtheȱhemoglobinȱhasȱbrokenȱdownȱintoȱbiliverdin.
C) bilirubinȱfromȱironȱrecyclingȱhasȱbuilt-upȱinȱtheȱbruise.
D) redȱbloodȱcellsȱlyseȱreleasingȱbiliverdinȱfromȱinside.
E) deadȱwhiteȱbloodȱcellsȱaccumulateȱatȱtheȱsiteȱofȱinjury.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

59) Agedȱandȱdamagedȱerythrocytesȱareȱbrokenȱdownȱbyȱmacrophagesȱinȱthe
A) spleen.
B) liver.
C) boneȱmarrow.
D) digestiveȱtract.
E) spleen,ȱliver,ȱandȱboneȱmarrow.
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

60) Theȱwasteȱproductȱbilirubinȱisȱproducedȱfrom
A) globinȱchainsȱofȱhemoglobin.
B) hemeȱmoleculesȱplusȱiron.
C) hemeȱmoleculesȱlackingȱiron.
D) ironȱfoundȱinȱhemoglobinȱmolecules.
E) abnormalȱproteinsȱfoundȱinȱredȱbloodȱcells.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ19ȱȱBloodȱȱȱ631

61) Mostȱofȱtheȱironȱthatȱisȱremovedȱfromȱdegradedȱhemoglobinȱis
A) excretedȱbyȱtheȱkidneys.
B) excretedȱbyȱtheȱliver.
C) excretedȱbyȱtheȱintestines.
D) recycledȱtoȱtheȱredȱboneȱmarrow.
E) storedȱinȱyellowȱboneȱmarrow.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

62) Inȱadults,ȱerythropoiesisȱexclusivelyȱtakesȱplaceȱin
A) theȱliver.
B) yellowȱboneȱmarrow.
C) redȱboneȱmarrow.
D) theȱspleen.
E) lymphoidȱtissue.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

63) Theȱprocessȱofȱredȱbloodȱcellȱproductionȱisȱcalled
A) erythrocytosis.
B) erythropenia.
C) hemocytosis.
D) erythropoiesis.
E) hematopenia.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

64) Theȱdevelopmentalȱstageȱatȱwhichȱerythrocytesȱenterȱtheȱcirculationȱisȱas
A) hemocytoblasts.
B) reticulocytes.
C) bandȱforms.
D) myeloidȱcells.
E) proerythrocytes.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

65) ________ȱareȱimmatureȱerythrocytesȱthatȱareȱpresentȱinȱtheȱcirculation.
A) Erythroblasts
B) Normoblasts
C) Myeloblasts
D) Bandȱcells
E) Reticulocytes
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


632ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

66) Erythropoiesisȱisȱstimulatedȱwhen
A) oxygenȱlevelsȱinȱtheȱbloodȱincrease.
B) carbonȱdioxideȱlevelsȱinȱtheȱbloodȱdecrease.
C) bloodȱflowȱtoȱtheȱkidneyȱdeclines.
D) coagulationȱbegins.
E) bloodȱpressureȱincreases.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

67) Eachȱhemoglobinȱmoleculeȱcontains
A) fourȱalphaȱchains.
B) oneȱalphaȱandȱoneȱbetaȱchain.
C) fourȱironȱatoms.
D) oneȱhemeȱgroup.
E) aȱmoleculeȱofȱoxygenȱandȱaȱmoleculeȱofȱcarbonȱdioxide.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

68) Reticulocytesȱcompleteȱtheirȱdevelopmentȱintoȱ________ȱinȱtheȱcirculation.
A) neutrophils
B) megakaryocytes
C) thrombocytes
D) macrophages
E) erythrocytes
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

69) Whichȱmatureȱcellȱhasȱnoȱnucleus,ȱnoȱmitochondriaȱandȱnoȱribosomes?
A) erythrocyte
B) leukocyte
C) platelet
D) thrombocyte
E) neutrophil
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

70) Erythropoietinȱisȱaȱhormone
A) releasedȱbyȱtheȱliverȱtoȱstimulateȱredȱbloodȱcellȱproduction.
B) releasedȱbyȱtheȱliverȱtoȱstimulateȱwhiteȱbloodȱcellȱproduction.
C) releasedȱbyȱtheȱkidneysȱtoȱstimulateȱredȱbloodȱcellȱproduction.
D) releasedȱbyȱtheȱkidneysȱtoȱstimulateȱredȱandȱwhiteȱbloodȱcellȱproduction.
E) releasedȱbyȱtheȱboneȱmarrowȱtoȱstimulateȱredȱbloodȱcellȱproduction.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ19ȱȱBloodȱȱȱ633

71) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱnotȱaȱwayȱthatȱredȱbloodȱcellȱshapeȱisȱsignificant?
A) Itȱgivesȱtheȱredȱbloodȱcellȱaȱlargeȱsurfaceȱareaȱtoȱvolumeȱratio.
B) Itȱallowsȱfastȱexchangeȱofȱgasesȱbetweenȱtheȱinsideȱofȱtheȱcellȱandȱtheȱplasma.
C) Itȱenablesȱredȱbloodȱcellsȱtoȱformȱstacks.
D) Itȱallowsȱredȱbloodȱcellsȱtoȱbendȱandȱflex.
E) Itȱenablesȱredȱbloodȱcellsȱtoȱphagocytoseȱbacteria.
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

72) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱtrue regardingȱredȱbloodȱcells?
A) Theyȱareȱanucleate.
B) Theyȱsurviveȱforȱapproximatelyȱoneȱyear.
C) Theyȱhaveȱaȱbiconvexȱshape.
D) Theyȱareȱproducedȱinȱtheȱspleen.
E) Theyȱprimarilyȱcarryȱcarbonȱdioxide.
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

73) Whenȱhemoglobinȱdoesȱnotȱhaveȱoxygenȱboundȱtoȱhemoglobinȱitȱisȱtermed
A) carbaminohemoglobin.
B) deoxyhemoglobin.
C) oxyhemoglobin.
D) hemolyzed.
E) sickleȱhemoglobin.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

74) Whenȱhemoglobinȱisȱsaturatedȱwithȱoxygenȱatomsȱitȱisȱtermed
A) carbaminohemoglobin.
B) deoxyhemoglobin.
C) oxyhemoglobin.
D) hemolyzed.
E) sickleȱhemoglobin.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

75) Whenȱcarbonȱdioxideȱisȱboundȱtoȱhemoglobinȱitȱisȱtermed
A) carbaminohemoglobin.
B) deoxyhemoglobin.
C) oxyhemoglobin.
D) hemolyzed.
E) sickleȱhemoglobin.
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


634ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

76) Hydroxyureaȱisȱaȱcommonȱdrugȱtreatmentȱforȱsickleȱcellȱanemiaȱpatients.ȱHydroxyurea
improvesȱsickleȱcellȱsymptomsȱbecauseȱit
A) causesȱmoreȱhemoglobinȱalphaȱchainsȱtoȱbeȱproducedȱimprovingȱoxygenȱtransport.
B) causesȱmoreȱhemoglobinȱbetaȱchainsȱtoȱbeȱproducedȱimprovingȱoxygenȱtransport.
C) increasesȱtheȱfreeȱironȱinȱplasma.
D) stimulatesȱtheȱproductionȱofȱfetalȱhemoglobinȱimprovingȱoxygenȱtransport.
E) increasesȱtheȱproductionȱofȱheme.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

77) Duringȱfetalȱdevelopmentȱtheȱprimaryȱsite(s)ȱofȱredȱbloodȱcellȱproductionȱis/are
A) boneȱmarrow.
B) liver.
C) thymus.
D) kidneys.
E) liverȱandȱspleen.
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

78) Aȱpersonȇsȱbloodȱtypeȱisȱdeterminedȱbyȱthe
A) sizeȱofȱtheȱRBCs.
B) volumeȱofȱtheȱRBCs.
C) chemicalȱcompositionȱofȱtheȱhemoglobin.
D) presenceȱofȱspecificȱglycoproteinsȱonȱtheȱcellȱmembrane.
E) shapeȱofȱtheȱRBCs.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

79) PeopleȱwithȱtypeȱABȱbloodȱareȱconsideredȱtheȱȈuniversalȱrecipientȈȱforȱtransfusionsȱbecause
A) theirȱbloodȱcellsȱlackȱAȱandȱBȱantigens.
B) theirȱbloodȱlacksȱAȱorȱBȱagglutinins.
C) theirȱbloodȱisȱplentifulȱinȱAȱandȱBȱagglutinins.
D) theyȱusuallyȱhaveȱveryȱstrongȱimmuneȱsystems.
E) theyȱareȱusuallyȱRhȱnegative.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ19ȱȱBloodȱȱȱ635

80) TypeȱABȱbloodȱhasȱwhichȱofȱtheȱfollowingȱcharacteristics?
A) RBCsȱhaveȱtheȱRhȱpositiveȱantigensȱandȱtheȱanti-Dȱplasmaȱantibodies.
B) RBCsȱhaveȱnoȱsurfaceȱantigensȱandȱbothȱanti -Aȱandȱanti-Bȱantibodiesȱinȱtheȱplasma.
C) RBCsȱhaveȱbothȱtheȱAȱ&ȱBȱsurfaceȱantigensȱandȱnoȱABOȱplasmaȱantibodies.
D) RBCsȱhaveȱtheȱAȱandȱtheȱBȱsurfaceȱantigensȱandȱtheȱplasmaȱhasȱanti -Aȱandȱanti-B
antibodies.
E) RBCsȱhaveȱtheȱAȱantigenȱandȱtheȱplasmaȱhasȱtheȱanti -Bȱantibody.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

81) Anti-Dȱantibodiesȱareȱpresentȱinȱtheȱbloodȱof
A) allȱindividualsȱwithȱtypeȱABȱblood.
B) RhȱnegativeȱindividualsȱwhoȱhaveȱbeenȱexposedȱtoȱtheȱDȱsurfaceȱantigen.
C) allȱRhȱpositiveȱindividuals.
D) RhȱpositiveȱindividualsȱwhoȱhaveȱbeenȱexposedȱtoȱtheȱDȱsurfaceȱantigen.
E) allȱRhȱnegativeȱindividuals.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

82) Antigensȱofȱtheȱsurfaceȱofȱredȱbloodȱcellsȱareȱalsoȱcalledȱ________ȱandȱantibodiesȱinȱtheȱblood
plasmaȱareȱalsoȱcalledȱ________.
A) agglutinins;ȱagglutinogens
B) agglutinogens;ȱagglutinins
C) T-cells;ȱB-cells
D) erythrogens;ȱantibiotics
E) serum;ȱplasma
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

83) Whichȱofȱtheȱfollowingȱcombinationsȱmayȱresultȱinȱtheȱhemolyticȱdiseaseȱofȱtheȱnewborn?
A) motherȱRhȱpositive,ȱbabyȱRhȱnegative
B) motherȱRhȱnegative,ȱbabyȱRhȱnegative
C) motherȱRhȱnegative,ȱbabyȱRhȱpositive
D) motherȱtypeȱA+,ȱbabyȱtypeȱO+
E) motherȱRhȱpositive,ȱbabyȱRhȱpositive
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


636ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

84) Aȱcross-matchȱtestȱisȱperformedȱbetweenȱdonorȱbloodȱandȱrecipientȱblood,ȱevenȱthoughȱthe
ABOȱandȱRhȱbloodȱtypesȱmatchȱbetweenȱtheȱtwoȱbecause
A) thereȱareȱmanyȱmoreȱsurfaceȱantigensȱonȱredȱbloodȱcellsȱotherȱthanȱA,ȱBȱandȱRh.
B) allȱantibodiesȱofȱtheȱdonorȱbloodȱandȱtheȱrecipientȱbloodȱmustȱbeȱidentified.
C) coagulationȱcanȱoccurȱevenȱinȱaȱsmallȱpercentageȱofȱcases.
D) oneȱhasȱtoȱmakeȱsureȱthatȱtheȱsameȱagglutinogensȱhaveȱtoȱbeȱonȱbothȱdonorȱand
recipientsȱredȱbloodȱcells.
E) errorsȱareȱcommonlyȱmadeȱbyȱtheȱclinicalȱstaffȱregardingȱdonor -recipientȱmatches.
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

85) TypeȱAȱbloodȱhasȱ________ȱantibodiesȱinȱtheȱbloodȱplasma.
A) anti-A
B) anti-D
C) anti-B
D) anti-Rh
E) anti-O
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

86) Theȱclumpingȱofȱredȱbloodȱcells,ȱwhenȱtheȱspecificȱantibodyȱagainstȱtheȱantigenȱonȱtheȱcellsȱis
added,ȱisȱcalled
A) coagulation.
B) agglutination.
C) hemostasis.
D) vascularization.
E) areolation.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

87) JaneȱhasȱTypeȱAȱblood;ȱtherefore,ȱshe
A) hasȱantibodiesȱtoȱBȱagglutinogens.
B) canȱgiveȱbloodȱtoȱotherȱpeopleȱwithȱTypeȱAȱbloodȱonly.
C) canȱreceiveȱbloodȱfromȱotherȱpeopleȱwithȱTypeȱAȱbloodȱonly.
D) makesȱanti-AȱwithoutȱeverȱhavingȱbeenȱexposedȱtoȱTypeȱAȱblood.
E) hasȱBȱantigenȱonȱherȱRBCs.
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ19ȱȱBloodȱȱȱ637

88) YouȱhaveȱtypeȱBȱpositiveȱblood.ȱWhatȱareȱallȱtheȱtypesȱofȱpackedȱRBCsȱyouȱcanȱreceive?
A) AȱpositiveȱandȱAȱnegative
B) BȱpositiveȱandȱBȱnegative
C) AȱpositiveȱandȱBȱpositive
D) Bȱpositive,ȱBȱnegative,ȱOȱpositive,ȱOȱnegative
E) OȱpositiveȱandȱOȱnegative
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

89) Theȱmostȱcommonȱbloodȱtypeȱis
A) typeȱA.
B) typeȱB.
C) typeȱAB.
D) typeȱO.
E) typeȱAO.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

90) Inȱanȱemergencyȱsituationȱwhenȱyouȱhaveȱnoȱtimeȱtoȱwaitȱforȱcross -matchedȱbloodȱyouȱcould
giveȱaȱpatientȱtypeȱ________ȱuntilȱtheȱcross-matchȱisȱavailable.
A) Aȱpositive
B) Oȱnegative
C) Bȱnegative
D) ABȱpositive
E) ABȱnegative
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

91) Theȱprocessȱofȱlymphopoiesisȱoccurs mainlyȱinȱthe
A) spleen.
B) kidneys.
C) lymphȱnodes.
D) redȱboneȱmarrow.
E) thymus.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

92) Allȱofȱtheȱfollowingȱareȱtrueȱofȱneutrophilsȱexceptȱthatȱtheyȱare
A) granularȱleukocytes.
B) phagocytic.
C) alsoȱknownȱasȱpolymorphonuclearȱleukocytes.
D) importantȱinȱcoagulation.
E) activeȱinȱfightingȱbacterialȱinfections.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


638ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

93) Theȱmostȱnumerousȱwhiteȱbloodȱcellsȱinȱperipheralȱcirculationȱareȱthe
A) neutrophils.
B) eosinophils.
C) basophils.
D) lymphocytes.
E) monocytes.
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

94) Whiteȱbloodȱcellsȱthatȱreleaseȱhistamineȱatȱtheȱsiteȱofȱanȱinjuryȱare
A) neutrophils.
B) eosinophils.
C) basophils.
D) lymphocytes.
E) monocytes.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

95) ________ȱareȱlargeȱphagocyticȱwhiteȱcellsȱthatȱspendȱmostȱofȱtheirȱtimeȱoutsideȱtheȱbloodȱas
fixedȱandȱfreeȱphagocyticȱcells.
A) Neutrophils
B) Eosinophils
C) Basophils
D) Lymphocytes
E) Monocytes
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

96) Whichȱofȱtheȱfollowingȱdescriptionsȱbestȱmatchesȱtheȱtermȱcolonyȱstimulatingȱfactor?
A) adheresȱtoȱcollagenȱbeneathȱendothelium
B) helperȱcellsȱareȱoneȱtype
C) hormoneȱthatȱregulatesȱwhiteȱbloodȱcellȱformation
D) killsȱbacteriaȱusingȱhydrogenȱperoxide
E) oftenȱelevatedȱinȱallergicȱindividuals
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

97) Whiteȱbloodȱcellsȱthatȱareȱincreasedȱinȱallergicȱindividualsȱareȱthe
A) neutrophils.
B) eosinophils.
C) platelets.
D) lymphocytes.
E) monocytes.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ19ȱȱBloodȱȱȱ639

98) Aȱhormoneȱthatȱstimulatesȱproductionȱofȱgranulocytesȱandȱmonocytesȱis
A) M-CSF.
B) G-CSF.
C) GM-CSF.
D) multi-CSF.
E) thymosin.
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

99) Monocytesȱcanȱbeȱstimulatedȱbyȱwhichȱofȱtheȱfollowingȱcolony -stimulatingȱfactors?
A) G-CSF
B) G-CSFȱandȱGM-CSF
C) EPO
D) G-CSFȱandȱEPO
E) M-CSF,ȱGM-CSF,ȱmulti-CSF
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

100) TheȱmostȱnumerousȱWBCsȱinȱaȱdifferentialȱcountȱofȱaȱhealthyȱindividualȱare
A) neutrophils.
B) basophils.
C) lymphocytes.
D) monocytes.
E) leukocytes.
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

101) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱnotȱtrueȱofȱneutrophils?
A) lessȱabundantȱthanȱlymphocytes
B) canȱmakeȱhydrogenȱperoxide
C) canȱexitȱcapillaries
D) canȱdestroyȱbacteria
E) attractedȱtoȱcomplement-coatedȱbacteria
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

102) WhichȱofȱtheseȱdescriptionsȱbestȱmatchesȱtheȱtermȱBȱlymphocytes?
A) adhereȱtoȱcollagenȱbeneathȱendothelium
B) helperȱcellsȱareȱoneȱtype
C) developȱintoȱplasmaȱcellsȱandȱproduceȱantibodiesȱinȱresponseȱtoȱantigens
D) killȱbacteriaȱusingȱhydrogenȱperoxide
E) oftenȱelevatedȱinȱallergicȱindividuals
Answer: C
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


640ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

103) WhichȱofȱtheseȱdescriptionsȱbestȱmatchesȱtheȱtermȱTȱlymphocytes?
A) adhereȱtoȱcollagenȱbeneathȱendothelium
B) areȱinvolvedȱinȱcellȱmediatedȱimmunity
C) developȱintoȱplasmaȱcellsȱandȱproduceȱantibodiesȱinȱresponseȱtoȱantigens
D) killȱbacteriaȱusingȱhydrogenȱperoxide
E) oftenȱelevatedȱinȱallergicȱindividuals
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

104) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱnotȱtrueȱofȱmonocytes?
A) aboutȱsameȱsizeȱasȱbasophils
B) enterȱtissuesȱandȱwander
C) becomeȱmacrophages
D) areȱlong-lived
E) canȱphagocytizeȱbacteria
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

105) Eosinophilsȱfunctionȱin
A) destroyingȱantibody-labeledȱantigens.
B) bloodȱcoagulation.
C) productionȱofȱsurfaceȱantigensȱforȱredȱbloodȱcells.
D) antibodyȱproduction.
E) productionȱofȱheparin.
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

106) Duringȱaȱbacterialȱinfectionȱyouȱwouldȱexpectȱtoȱseeȱincreasedȱnumbersȱof
A) neutrophils.
B) eosinophils.
C) basophils.
D) reticulocytes.
E) thrombocytes.
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

107) Theȱbloodȱcellsȱinvolvedȱinȱspecificȱimmunityȱareȱthe
A) neutrophils.
B) monocytes.
C) basophils.
D) erythrocytes.
E) lymphocytes.
Answer: E
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ19ȱȱBloodȱȱȱ641

108) Non-specificȱimmunity,ȱsuchȱasȱphagocytosis,ȱisȱaȱfunctionȱofȱwhichȱbloodȱcells?
A) basophilsȱandȱeosinophils
B) neutrophils,ȱeosinophils,ȱandȱmonocytes
C) lymphocytesȱandȱmonocytes
D) platelets
E) lymphocytes
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

109) Aȱpatientȱhasȱanȱinfectedȱpunctureȱwoundȱtoȱherȱfoot.ȱWhichȱtypeȱofȱwhiteȱbloodȱcellȱwould
youȱexpectȱtoȱbeȱelevatedȱinȱaȱdifferentialȱwhiteȱcellȱcount?
A) neutrophils
B) eosinophils
C) basophils
D) lymphocytes
E) monocytes
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

110) Hormonesȱcalledȱ________ȱareȱinvolvedȱinȱregulationȱofȱwhiteȱbloodȱcellȱpopulations.
A) erythropoietin
B) bilirubin
C) thrombopoietin
D) colony-stimulatingȱfactors
E) plasmin
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

111) Theȱ________ȱisȱaȱprocedureȱthatȱisȱusedȱtoȱdetermineȱtheȱnumberȱofȱeachȱofȱtheȱvariousȱtypes
ofȱwhiteȱbloodȱcells.
A) differentialȱcount
B) hematocrit
C) sedimentationȱrate
D) WBCȱcount
E) completeȱcellȱcountȱ(CBC)
Answer: A
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


642ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

112) Aȱsmallȱwhiteȱbloodȱcellȱwithȱaȱlargeȱroundȱnucleusȱwouldȱbeȱa
A) neutrophil.
B) lymphocyte.
C) monocyte.
D) basophil.
E) eosinophil.
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

113) WhichȱfeatureȱofȱWBCsȱmakesȱthemȱparticularlyȱimportantȱinȱtissueȱinjury?
A) Theyȱundergoȱaerobicȱrespiration.
B) Theyȱstickȱtoȱinjuredȱbloodȱvessels.
C) Theyȱundergoȱaȱfastȱrateȱofȱmitosis.
D) Theyȱcanȱsqueezeȱoutȱthroughȱbloodȱvesselȱwallsȱintoȱtissues.
E) Theyȱcarryȱloadsȱofȱoxygen.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

114) Whichȱofȱtheȱfollowingȱwhiteȱbloodȱcellsȱareȱmobile?
A) lymphocytes
B) neutrophils
C) monocytes
D) neutrophilsȱandȱmonocytes
E) basophils
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

115) Whichȱwhiteȱbloodȱcellȱisȱmostȱeffectiveȱagainstȱparasiticȱinfections?
A) neutrophils
B) eosinophils
C) basophils
D) monoctyes
E) lymphocytes
Answer: B
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

116) Duringȱroutineȱbloodwork,ȱMaryȇsȱdoctorȱnoticedȱsignificantȱleukocytosis.ȱHeȱisȱconcernedȱshe
mightȱhave
A) perniciousȱanemia.
B) sickleȱcellȱanemia.
C) thalassemia.
D) leukemia.
E) leukopenia.
Answer: D
LearningȱOutcome: 19-4
BloomȇsȱTaxonomy: Applying
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×