Tải bản đầy đủ

11 cong tac moc

Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

CHƯƠNG 11 : CÔNG TÁC MỘC

1

TỔNG QUAN .....................................................................................................................3

1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6

NỘI DUNG CÔNG VIỆC.................................................................................................................3
TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG .....................................................................................3
ĐỆ TRÌNH ........................................................................................................................................3
YÊU CẦU CHUNG ..........................................................................................................................3
ĐỆ TRÌNH HỒ SƠ............................................................................................................................4
BẢN VẼ THI CÔNG.........................................................................................................................4
TÀI LIỆU NHÀ THẦU.....................................................................................................................5
MẪU .................................................................................................................................................5
NGUYÊN MẪU................................................................................................................................6
CHẤT LƯỢNG.................................................................................................................................6
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG .........................................................6
KIỂM TRA........................................................................................................................................6
YÊU CẦU CHUNG..........................................................................................................................7
ĐỘ ẨM .............................................................................................................................................7

2

VẬT LIỆU...........................................................................................................................8

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15


2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26

GỖ CỨNG ........................................................................................................................................8
GỖ MỀM ..........................................................................................................................................8
GỖ TẾCH .........................................................................................................................................8
GỖ VÁN ÉP......................................................................................................................................9
GỖ VÁN ÉP MARINE .....................................................................................................................9
TẤM VÁN DẠNG KHỐI...............................................................................................................10
GỖ VỎ BÀO ÉP .............................................................................................................................10
TẤM VÁN TRẮNG .......................................................................................................................10
CÔNG TÁC PHỦ VENEER MẶT NGOÀI ...................................................................................10
TẤM VÁN PINBOARD.................................................................................................................10
TẤM VÁN CHỊU THỜI TIẾT .......................................................................................................10
TẤM VÁN CỨNG..........................................................................................................................11
TẤM VỮA......................................................................................................................................11
NHỰA LAMINATED ....................................................................................................................11
TẤM PHẲNG XI MĂNG AMIĂNG .............................................................................................11
TẤM CÁCH LY .............................................................................................................................11
SỢI THỦY TINH............................................................................................................................12
BẢN SÀN SỢI THỦY TINH LIÊN KẾT BẰNG NHỰA THÔNG NỬA MỀM DẺO .................12
TẤM PVC HOẶC ACRYLIC ........................................................................................................12
NHỰA ACRYLIC ..........................................................................................................................12
ĐINH VÀ VÍT ................................................................................................................................12
CHỐT..............................................................................................................................................13
CHẤT KẾT DÍNH ..........................................................................................................................13
CHẤT BẢO QUẢN GỖ .................................................................................................................13
CÁC LOẠI ĐINH BẮN NỔ BUNG...............................................................................................13
LƯỚI CHỐNG MUỖI ....................................................................................................................13

3

TAY NGHỀ THI CÔNG...................................................................................................14

U

U

U

U

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

ĐẠI CƯƠNG ..................................................................................................................................14
KÍCH THƯỚC ................................................................................................................................14
BẾ MẶT BỊ CHE KHUẤT.............................................................................................................14
BỀ MẶT ĐỂ LỘ RA.......................................................................................................................15
CÔNG TÁC ĐÓNG ĐINH .............................................................................................................15
BẮT VÍT .........................................................................................................................................15
KHUNG PHỤ BẰNG GỖ CỨNG..................................................................................................15
CÔNG TÁC SÀN BẰNG GỖ ........................................................................................................15
NGƯỠNG CỬA BẰNG GỖ TẾCH ...............................................................................................16
Rev 0
Thuyết Minh Kỹ Thuật
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 1/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26

GỖ VIÊN CHÂN TƯỜNG .............................................................................................................16
NGƯỠNG CỬA SỔ VÀ THANH TREO MÀN ............................................................................16
HỆ THỐNG BỊT KÍN VÀ LIÊN KẾT ...........................................................................................17
GẮN TẤM THẠCH CAO ..............................................................................................................17
CÔNG TÁC MỘC NÓI CHUNG ...................................................................................................17
CỬA ĐI NÓI CHUNG....................................................................................................................17
CỬA CÁNH KHUNG VÀ CÁNH GHÉP ......................................................................................18
CỬA PANÔ ....................................................................................................................................18
CỬA BẬT RỖNG RUỘT ...............................................................................................................18
CỬA BẬT LÕI CỨNG ...................................................................................................................18
CỬA ĐI LOẠI CỨNG....................................................................................................................18
LỔ HỞ TRONG CỬA ĐI ...............................................................................................................19
KHUNG CỬA ĐI VÀ DẦM ĐẦU CỘT ........................................................................................19
CỬA TỦ ĐỰNG CHÉN DĨA .........................................................................................................19
NGĂN KÉO....................................................................................................................................19
NHỰA PLASTIC DÁT MỎNG .....................................................................................................20
CÁC KHIẾM KHUYẾT TRONG CÔNG TÁC MỘC ...................................................................20

4

LINH TINH.......................................................................................................................20

4.1

HỆ THỐNG NHÀ VỆ SINH ..........................................................................................................20

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 2/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

1 TỔNG QUAN
1.1

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

a) Quy định tại chương này các công tác mộc nói chung, bao gồm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Công tác gỗ,
Sản phẩm gỗ,
Sản phẩm gỗ tấm,
Mặt bếp, mặt tủ vanity phòng tắm,
Keo dán, ốc vít và các phụ kiện,
Nhựa laminate.

b) Các chương liên quan:
1. Chương 12: Sàn gỗ,
2. Chuơng 13: Cửa gỗ,
3. Chương 14: Đồ sắt.then khóa
c) Quy định tại các chương khác:
1. Đồ gỗ sân vườn (tham khảo lô Cảnh quan sân vườn).
1.2

TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG

a) Trừ phi có quy định khác, mọi công tác thi công theo quy định tại chương này phải
thực hiện theo quy định của Tiêu chuẩn Anh và quy tắc thi công, cùng các quy định
sửa đổi hiện hành tại thời điểm mời thầu, áp dụng cho vật tư và nhân.
1.3

ĐỆ TRÌNH

1.3.1

YÊU CẦU CHUNG

a) Đệ trình cho Giám đốc công trình kiểm tra và phê duyệt những tài liệu, catalô sản
phẩm của Nhà sản xuất, các chứng chỉ kiểm tra, phương pháp thi công, mẫu vật tư và
bản vẽ thi công, bảng tất cả các mẫu và nguyên mẫu các loại vật tư và thíết bị liên
quan.
b) Quy mô thông tin và bảng mẫu vật tư cung cấp phải phù hợp và đủ để trình bày được
là hệ thống và vật tư đề nghị phù hợp với quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, Giám
đốc công trình có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp thêm những thông tin tài liệu bổ
sung để chứng minh hiệu suất của hệ thống đề nghị hay vật tư sử dụng.
c) Mọi đệ trình phải thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
d) Các tài liệu đệ trình lớn hơn khổ A3 phải đệ trình 3 bộ.
e) Khi chưa có xác nhận của Giám đốc công trình chấp thuận không ý kiến phản đối các
thông tin tài liệu cung cấp, mẫu và các bảng mẫu vật tư hay nguyên mẫu, không được
tiến hành đặt hàng các vật tư quy mô lớn hay hệ thống lắp đặt. Nhà thầu có trách
nhiệm hoàn toàn về việc đặt hàng theo yêu cầu, phù hợp với tiến độ thi công.
f)

Khi Giám đốc công trình yêu cầu Nhà thầu đệ trình nguyên mẫu, Nhà thầu chịu hoàn
toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do chậm trể đệ trình mẫu do cần phải tính thời gian
thích hợp để đánh giá và duyệt mẫu, hay do không chấp thuận mẫu đệ trình vỉ không
phù hợp với quy định của hợp.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 3/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

g) Không chấp nhận mọi khiếu nại xin thêm thời gian hay chi phí phát sinh do chậm trể
đệ trình mẫu.
h) Thời gian quy định đánh giá mỗi đệ trình là mười lăm (15) ngày làm việc.
1.3.2

ĐỆ TRÌNH HỒ SƠ

a) Trước khi tiến hành việc đặt hàng mọi vật tư quy mô lớn và hệ thống, phải yêu cầu các
nhà cung cấp vật tư cung cấp và đệ trình bằng văn bản những hồ sơ sau, trừ khi có
yêu cầu khác của Giám đốc công trình:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bản chứng minh kinh nghiệm của Nhà cung cấp trong lãnh vực công tác liên quan.
Khả năng sản xuất chủng loại vật tư yêu cầu, kích thước và khối lượng.
Nguồn cung cấp vật tư.
Thời gian bắt đầu và hoàn thành việc vận chuyển hàng đến công trường.
Thuyết minh Kỹ thuật,
Bản vẽ cơ bản và chi tiết,
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt,
Dữ liệu thi công của vật tư và vật liệu sử dụng,
Báo cáo kiểm tra có chứng nhận của đơn vị kiểm tra độc lập là phù hợp với chỉ tiêu
kiểm tra quy định / với thuyết minh kỹ thuật này,
10. Chứng chỉ vật tư an toàn (MSDS) nêu rỏ an toàn cho sức khỏe và những biện
pháp an toàn sử dụng trong quá trình thi công.

1.3.3

BẢN VẼ THI CÔNG

a) Khi theo hợp đồng, Nhà thầu phải cung cấp các bản vẽ thi công, bộ bản vẽ thi công
phải bao gồm bản vẽ, sơ đồ, minh họa, kế họach, biểu đồ thi công, và các tài liệu khác
do Nhà thầu phụ, nhà cung cấp hay nhà phân phối minh họa trình bày một số hạng
mục công.
b) Bản vẽ thi công phải trình bày các chi tiết liên quan đến mỗi cụm lắp đặt, các thành
phần hay kết nối, cùng các thông tin liên quan đến sản xuất, xử lý bề mặt và lắp đặt,
bao gồm những điều sau :
1. Mã hiệu.
2. Mặt bằng.
3. Kích thước mỗi hạng mục.
4. Chi tiết lắp đặt.
c) Mọi bản vẽ thi công đệ trình không đóng dấu kiểm tra và xác nhận của Nhà thầu, và
mọi bản vẽ thi công mà theo đánh giá của Giám đốc công trình là không đầy đủ, nhiều
lỗi, hay chưa kiểm tra hay chỉ kiểm tra sơ sài, Giám đốc công trình sẽ trả lại không
kiểm tra để đệ trình.
d) Mọi bản vẽ mà Giám đốc công trình đã trả lại phải được hiệu chỉnh và đệ trình lại
trước khi tiến hành gia công, và sẽ không là lý do khiếu nại xin gia hạn thời gian hay
chi phí phát sinh.
e) Bản vẽ thi công đệ trình rỏ, dể nhận dạng, theo trình tự để không gây chậm trể trong
thi công. Khổ bản vẽ đệ trình phải tương ứng với quy định của hợp đồng.
f) Không triển khai gia công khi bản vẽ thi công liên quan được phê duyệt.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 4/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

1.3.4

TÀI LIỆU NHÀ THẦU

a) Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải yêu cầu các nhà cung cấp đệ trình bằng
văn bản những yêu cầu sau:
1. Chấp thuận nhả thầu lắp đặt: nếu công tác lắp đặt không do Nhà sản xuất thực
hiện, và nếu nhà sản xuất chỉ bảo hành khi chấp thuận nhà thầu lắp đặt, phải có
văn bản chấp thuận của Nhà sản xuất về nhà thầu lắp đặt, bao gồm xác nhận là
nhà thầu lắp đặt có kinh nghiệm cho loại công tác thi công.
2. Chấp thuận lớp nền: biên bản của nhà thầu lắp đặt xác nhận là kết cấu tòa nhà/
lớp nền đạt yêu cầu cho việc lắp.
1.3.5

MẪU

a) Trước khi tiến hành đặt hàng các vật tư quy mô lớn hay hệ thống, phải cung cấp ít
nhất 3 mẫu:
Tất cả vật tư hay sản phẩm đề nghị sử dụng thi công, bao gồm nhưng không hạn chế:
1. Tất cả các chủng lọai gỗ sử dụng:
Với loại gỗ có lớp phủ hoàn thiện trong, phải cung cấp thêm một mẫu của mỗi loại
gỗ chưa hòan thiện và một mẫu của mỗi lọai gỗ hoàn tất với màu nhuộm quy định
và lớp phủ hoànthiện trong.
2. Tất cả các sản phẩm gỗ hòan thiện:
Cung cấp một mẫu cho mỗi màu theo bảng màu chuẩn của nhà sản xuất quy định,
hay của nhà sản xuất do nhà thầu đề xuất và được chấp thuận.
3. Mẫu cho mỗi loại chi tiết gỗ, ví dụ len đường, đường gờ, đường chỉ, v.v..
4. Mẫu cho hệ thống lắp ráp ra ngoài.
Bao gồm các chi tiết lắp ráp và một mẫu rời riêng.
5. Mẫu các sản phẩm gỗ dán và gỗ tấm khác .
6. Các mẫu nhựa laminate.
b) Kích thước mẫu:
1. Sản phẩm dạng tấm: tối thiểu 0.25 m2 (500x500mm) cho mỗi mẫu.
2. Sản phẩm theo mét dài: tối thiểu dài 1000mm.
3. Sản phẩm dạng hạt hay nước: tối thiểu 0.5 L.
c) Đánh dấu mỗi mẫu để nhận dạng, nêu tên nhãn hàng và tên sản phẩm, mã hảng của
nhà sản xuất, ngày sản xuất và các định dạng khác tương tự.
d) Vật tư sử dụng cho thi công phải phù hợp với mẫu đã duyệt, hay trong cùng chủng
lọai với mẫu đã duyệt, theo quy định của Giám đốc sản xuất, nếu không các vật tư sẽ
không được đưa vào sử dụng.
e) Giữ các mẫu đã duyệt trong tình trạng tốt trên công trường cho đến khi hoàn thành
công tác thi công.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 5/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

1.3.6

NGUYÊN MẪU

a) Trước khi triển khai công tác liệt kê dưới đây, cung cấp và lắp đặt tại vị trí thi công,
hay tại ví trí do Giám đốc công trình chỉ định, các nguyên mẫu cho mỗi loại hang mục
kiệt kê dưới đây.
1. Một tủ bếp hoàn chỉnh/ mặt bếp (loại và kích thước theo yêu cầu của Giám đốc
công trình).
2. Một tủ trong phòng tắm hòan chỉnh với mặt tủ (loại và kích thước theo yêu cầu của
Giám đốc công trình).
b) Nguyên mẫu bao gồm các phụ kiện sắt quy định và phụ kiện hoàn thiện.
c) Không được triển khai thi công cho đến khi nhận được chấp thuận của Giám đốc công
trình về các nguyên mẫu đệ trình.
d) Các nguyên mẫu, khi đã được Giám đốc công trình chấp thuận, sẽ là chuẩn cho mọi
công tác thi công.
e) Gìn giữ các nguyên mẫu đã duyệt cho đến khi hoàn thành công tác thi công.
f) Một nguyên mẫu đã duyệt sẽ được phép đưa vào hạng mục đã thi công. Nếu không,
phải loại bỏ mọi dấu vết khi hòan thành hạng mục này.
1.4

CHẤT LƯỢNG

1.4.1

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

a) Trong quá trình thi công. Nhà thầu phải cung cấp cho Giám đốc công trình chứng chỉ
xác nhận đã hoàn thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định của thuyết minh kỹ
thuật vả bản vẽ.
b) Trước khi triển khai thi công phải đệ trình Giám đốc công trình duyệt bản giới thiệu mỗi
hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt theo quy định sau:
1. Các Tiêu chuẩn hiện hành;
2. Khi Tiêu chuẩn đưa ra phân loại đánh giá, cấp phân loại áp dụng;
3. Phạm vi và lãnh vực áp dụng;
4. Nhân sự tham gia thi công và trách nhiệm thi công;
5. Kế hoạch kiểm tra (ITPs)
6. Các quy trình khác nhau theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm quy trình kiểm tra
quản lý, kiểm tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình gia công,
kiểm tra và thử nghiệm, v.v..
7. Các thông tin khác.
1.4.2

KIỂM TRA

a) Thông báo cho Giám đốc công trình lịch kiểm tra tại các thời điểm sau:
1. Các chi tiết gia công tại nhà xưởng trước khi vận chuyển đến công trường.
2. Các chi tiết gia công sẳn khi vận chuyển đến công trường.
3. Các chi tiết chưa hoàn chỉnh lắp đặt trước khi hoàn chỉnh,
4. Hạng mục hoàn chỉnh trước khi bọc lớp bảo vệ.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 6/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

b) Khi các hạng mục thi công theo giai đọan hay tuần tự trong suốt quá trình thi công dự
án, công tác nghiệm thu kiểm tra sẽ thực hiện theo giai đoạn hay khu vực.
c) Tối thiểu thông báo trước: 3 ngày làm việc cho việc kiểm tra tại công trường và 10
ngày làm việc cho việc kiểm tra tại nhả xưởng.
1.5

YÊU CẦU CHUNG

a) Trừ phi được quy định khác, tất cả vật liệu phải là loại có chất lượng tốt nhất theo quy
định.
b) Toàn bộ gỗ phải như sau:
1.
2.
3.
4.

Có chất lượng cao,
Được làm khô phù hợp,
Đủ tuổi,
Không bị lỗ ong trên gỗ, lỗ lớn hoặc mắt gỗ chết với đường kính hơn 25mm hoặc
các khiếm khuyết khác,
5. Không bị các vết nứt hoặc các khiếm khuyết khác làm giảm độ bền của gỗ,
6. Là gỗ xẻ vuông.

c) Tất cả vật liệu gỗ và các tấm ván phải được cung cấp về chiều dài, bề rộng và độ dày
khi được yêu cầu.
d) Gỗ xẻ phải giữ đúng kích thước theo quy định.
e) Gỗ phải được cắt theo kích cỡ và độ dài yêu cầu.
f) Gỗ phải được cất giữ ở nơi khô ráo, thoáng khí và được bảo vệ chịu được các điều
kiện thời tiết.
g) Toàn bộ công tác mộc phải được lắp dựng và hoàn thiện theo các Chi tiết tiêu chuẩn.
h) Công tác mộc khi được yêu cầu phải được gắn toàn bộ dây neo, bản giằng, bu lông,
đinh ốc, v.v… bằng thép mạ kẽm.
i) Bề mặt của toàn bộ công tác mộc phải được hoàn thiện bằng giấy nhám trừ phi được
quy định khác.
j) Các khiếm khuyết do lỗi về vật liệu hoặc tay nghề phải được hoàn thiện hoặc thay thế
bằng chi phí của Nhà thầu chính.
k) Mẫu gỗ cho công tác mộc phải được trình nộp để phê duyệt nếu thớ gỗ bị để lộ ra
hoặc bề mặt được đánh véc ni hoặc được xử lý tương tự.
l) Toàn bộ gỗ để sử dụng bên ngoài phải có bề ngoài và chất lượng như mẫu gỗ được
chấp thuận.
1.6

ĐỘ ẨM

a) Dung tích độ ẩm phải được tính vào thời điểm sản xuất bằng công thức sau:
Khối lượng ướt (hoặc được cung cấp) – Khối lượng khô x

100 =

Dung tích độ ẩm theo phần trăm

Khối lượng khô

Khối lượng khô phải được xác định bằng cách làm khô trong lò ở nhiệt độ 103ºC ±2ºC
cho đến khi trọng lượng không đổi.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 7/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

b) Dung tích độ ẩm tối đa cho phép của gỗ được sử dụng cho công tác mộc phải như
sau:
1. Gỗ bên trong sử dụng cho khu vực điều hòa nhiệt độ
2. Gỗ bên trong nói chung
3. Gỗ với một mặt cho phần bên ngoài tòa nhà và một
mặt cho phần bên trong tòa nhà (như khung cửa sổ,
cửa ra vào, v.v..)
4. Gỗ bên ngoài (như làm hàng rào, v.v…)

:
:

12%
16%

:

18%

:

20%

c) Giám đốc công trình có thể yêu cầu nhà thầu đệ trình báo cáo thử nghiệm trong
phòng thí nghiệm hoặc giấy chứng nhận của nhà sản xuất về độ ẩm của gỗ để chứng
minh việc tuân theo Thuyết minh kỹ thuật này trước khi chấp thuận vật liệu gỗ sử dụng
cho công tác mộc.
d) Nếu không đạt được tỷ lệ phần trăm này do điều kiện cung cấp và tính sẵn có vật liệu
trong nước thì phải lưu ý với Giám đốc công trình về vấn đề này.
2 VẬT LIỆU
2.1

GỖ CỨNG

a) Gỗ cứng phải được chứng nhận là xuất xứ từ nguồn cung cấp liên tục hoặc đồn điền
được quản lý.
b) Gỗ cứng cho công tác mộc phải là loại “San Cheong” (Kapore) có chất lượng tốt nhất
hoặc loại tương đương được duyệt.
c) Độ dày của gỗ phải không được nhỏ hơn 720kg/m3 với dung tích độ ẩm là 15%.
d) Dung tích độ ẩm trong gỗ cứng phải được đo theo các phương pháp được nêu trong
tiêu chuẩn B.S. 5450: 1977 (1984).
2.2

GỖ MỀM

a) Gỗ mềm cho công tác mộc phải là loại gỗ thông, tuyết tùng, vân sam hoặc linh sam
hoặc loại khác được Giám đốc công trính chấp thuận. Toàn bộ gỗ phải được dán tem
hoặc làm dấu phù hợp để biết nguồn gốc và loại. Toàn bộ gỗ phải được nung trong lò
và được tẩm chân không theo tiêu chuẩn H3 New Zealand, hoặc loại tương đương,
với Arsenate Crôm đồng, hoặc theo hướng dẫn khác bởi Giám đốc công trình.
2.3

GỖ TẾCH

a) Gỗ tếch phải là loại có nguồn gốc Miến Điện hoặc Thái Lan trừ phi có chấp thuận khác
bởi Giám đốc công trình.
b) Tỷ trọng của gỗ tếch phải không được nhỏ hơn 650kg/m3 với dung tích độ ẩm là
15%..
c) Gỗ tếch phải có tính chất bằng nhau về mọi mặt với Loại II được chọn.
d) Tại bất cứ mặt cắt ngang nào, số vòng tăng trưởng cho 25mm phải không được nhỏ
hơn 8 và độ dốc của thớ gỗ phải không được lớn hơn 1/8.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 8/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

2.4

GỖ VÁN ÉP

a) Gỗ ván ép phải là một trong những loại được quy định theo tiêu chuẩn B.S. 6566 :
1985 (1991) và, theo ý kiến của Giám đốc công trình, phù hợp với công tác mộc như
sau:
1. Loại 1

:

Để sử dụng trong tình trạng tự nhiên. Lớp gỗ mặt phải không
được bị sâu mắt gỗ hoặc lỗ bọ cánh cứng, vết dơ do hồ hoặc
các khiếm khuyết khác.

2. Loại 2

:

Để sử dụng khi cần sơn sau này hoặc xử lý tương tự. Lớp gỗ
mặt có thể có một vài mắt gỗ lành lặn, tình trạng bạc màu hoặc
biến màu và các sửa chữa nhỏ.

3. Loại 3

:

Để sử dụng khi gỗ ván ép không thể thấy một cách bình
thường. Lớp gỗ mặt có các khiếm khuyết khác ngoài những
khiếm khuyết kể trên, miễn là không làm ảnh hưởng đến độ
bền của gỗ.

b) Trừ phi được quy định khác, độ dày của gỗ ván ép trong công tác mộc phải như sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cửa rỗng
Cửa đặc
Cửa panô
Cửa phòng
Cửa tủ
Mặt kệ bếp/bồn rửa

:
:
:
:
:
:

5mm
5mm
5mm
5mm
12 hoặc 20mm
20mm

c) Gỗ ván ép để sử dụng cho phần lộ ra ngoài phải có một trong những lớp gỗ mặt
veneer như sau trên một hoặc cả hai mặt theo yêu cầu:
1.
2.
3.
4.
5.

Gỗ Luan,
Gỗ Tếch,
Gỗ óc chó,
Gỗ thích trắng,
Gỗ mun.

d) Gỗ ván ép để sử dụng cho phần khộng lộ ra ngoài phải có lớp mặt veneer Loại 2 và
dán với Loại M.R (Chống ẩm và chịu được điều kiện thời tiết ôn hòa) kết dính theo tiêu
chuẩn BS. 1204: 1993).
e) Trừ phi được quy định khác, gỗ ván ép để sử dụng bên trong phải là gỗ loại 2 với chất
kết dính Loại 2 và gỗ ván ép để sử dụng bên ngoài phải là gỗ loại 2 với chất kết dính
Loại 1, lớp gỗ mặt veneer là gỗ Luan cắt quay,
f) Nói chung chất kết dính giữa các lớp mặt veneer phải là chất kết dính bằng nhựa
thông được phân loại theo tính chống ẩm và tính chịu thời tiết theo tiêu chuẩn BS.
1203: 1979 (1991).
2.5

GỖ VÁN ÉP MARINE

a) Gỗ ván ép marine phải theo tiêu chuẩn BS. 1088 và 4079: 1966 (1988) liên kết bằng
chất kết dính nhụa thông Phenol Formaldehyde được phân loại theo Loại W.B.P (chịu
được thời tiết và chống lại sự trương nở) giữa các lớp gỗ.
b) Gỗ ván ép chống thấm loại marine phải được sử dụng trong
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 9/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

1. Khu vực lộ thiên,
2. Khu vực ít thông gió,
3. Khu vực có độ ẩm ướt cao.
2.6

TẤM VÁN DẠNG KHỐI

a) Tấm ván dạng khối phải theo tiêu chuẩn BS. 3444: 1972, với lớp mặt Loại 2 để sơn,
và được dán bằng chất kết dính Loại M.R (chống ẩm và chịu được điều kiện thời tiết
ôn hòa) theo tiêu chuẩn BS. 1204 : 1993.
2.7

GỖ VỎ BÀO ÉP

a) Gỗ vỏ bào ép phải là tấm ván phủ cát hoặc không phủ cát theo tiêu chuẩn BS 5669:
Phần 1&2. Gỗ vỏ bào được phủ mặt phải là loại veneer nhãn hiệu chính hãng được
chấp thuận. Lớp phủ mặt melamine phải theo tiêu chuẩn BS 7331: 1990.
b) Toàn bộ gỗ vỏ bào ép phải là gỗ vỏ bào phát ra formaldehyde thấp (Loại E1) trừ phi
được cho phép khác bởi Giám đốc thi công; hoặc là gỗ vỏ bào chứa polyurethane với
hàm lượng phát ra formaldehyde bằng 0.
c) Bất cứ tấm ván nào được sử dụng trong khu vực ẩm ướt như nhà bếp hoặc phòng
tắm phải là tấm ván có tính chống ẩm cao theo tiêu chuẩn BS 1142: 1989.
2.8

TẤM VÁN TRẮNG

a) Tấm ván trắng có thể là loại PILOT Whiteboard, MAGIBOARD hoặc theo quy định
được Giám đốc công trình phê duyệt. Màng bề mặt phải nguyên miếng đối với từng bộ
phận và không cho phép có các mối nối trên màng bề mặt.
2.9

CÔNG TÁC PHỦ VENEER MẶT NGOÀI

a) Lớp veneer mặt phải có độ dày không nhỏ hơn 1,5mm, có thớ gỗ thẳng và được dán
thích hợp vào mặt dưới.
b) Lớp veneer mặt của các pa-nen, cửa đi, v.v… phải tương thích với phần kế cận.
2.10 TẤM VÁN PINBOARD
a) Tấm ván pinboard phải là tấm cách ly (tấm ván mềm) với độ dày như thể hiện trên bản
vẽ, theo tiêu chuẩn BS. 1142: Phần 3: 1972.
b) Trước khi sử dụng, pin board phải được sơn trước bằng nhũ tương hoặc loại sơn
thích hợp khác để tạo ra một lớp không thấm nước liên tục trên một mặt, với độ dày
không nhỏ hơn 0,025mm.
2.11 TẤM VÁN CHỊU THỜI TIẾT
a) Tấm ván chịu thời tiết bằng gỗ cứng phải rộng 150mm và vuốt nhọn dày 25 đến 10mm
và phải
1. Tấm ván gỗ xẻ hoặc tấm ván trên một mặt và hai cạnh gờ với các mối nối ngang
chồng lên nhau 30mm.
2. Tấm ván như mục (1) trên, nhưng với cạnh rộng hơn kế bên các mối nối nằm
chồng lên nhau 20mm.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 10/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

2.12 TẤM VÁN CỨNG
a) Tấm ván cứng phải theo tiêu chuẩn BS 1142.
b) Tấm ván cứng phải:
1. Dày 3mm,
2. With a density between 1,000kg to 1,300kg per cubic meter,
3. Resistant to water.
2.13 TẤM VỮA
a) Tấm vữa phải theo tiêu chuẩn B.S. 1230: Phần 1
b) Tấm vữa phải:
1. Dày 10mm,
2. Với các gờ vuông.
2.14 NHỰA LAMINATED
a) Tấm nhựa laminate phải theo tiêu chuẩn BS. 3794 : Phần 1 và Phần 2 và
1. Phải là loại tấm nhựa ‘FORMICA’ nguồn gốc tử nước Mỹ, tấm laminate
‘WILSONART’, tấm laminate OMEGA hoặc loại tương đương được chấp thuận bởi
Giám đốc công trình.
2. Dày tối thiểu là 1mm cho công tác hòan thiện cửa đi và các công tác mộc và dày
tối thiểu 1,25 mm cho công tác thi công các bề mặt khác.
3. Theo quy định “ Tiêu chuẩn” hay “ Cigarette-proof - Chống thuốc lá” về chất lượng
cho độ bóng, độ mờ, kết cấu bề mặt và bề mặt Quartz và màu sắc tương tự lọai đá
granite tự nhiên/ đá cẩm thạch/ gỗ, với loại thường, đặc biệt, kim loại, v.v.. được
Giám đốc công trình chấp thuận.
4. Được dán bằng keo dính theo tiêu chuẩn BS. 1204: Phần 1 và 2 hoặc theo hướng
dẫn của Nhà sản xuất về nhãn hiệu được duyệt;
5. Phải được sử dụng đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
b) Tấm nhựa laminate ốp sau phải là loại:
1. Lõi đệm cho nhựa laminate ốp sau phải có bề mặt bằng phẳng, nhẵn mịn và liên
tục.
2. Nhựa laminate phải được ốp sau và dán với phần lõi đệm đúng theo hướng dẫn
của Nhà sản xuất.
3. Mẫu của lõi đệm và sản phẩm hoàn thiện phải được trình nộp cho Giám đốc công
trình phê duyệt trước khi sản xuất hàng loạt.
2.15 TẤM PHẲNG XI MĂNG AMIĂNG
Tấm phẳng xi măng amiăng phải theo tiêu chuẩn BS 690 Phần 2, Loại I – Nén hoàn.
2.16 TẤM CÁCH LY
a) Tấm cách ly (tấm ván mềm) phải theo tiêu chuẩn BS 1142, Phần 3.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 11/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

2.17 SỢI THỦY TINH
a) Lớp phủ cách ly sợi thủy tinh phải là tấm kết dính tải trọng nhẹ nặng 12kg/m3 không
nén.
2.18 BẢN SÀN SỢI THỦY TINH LIÊN KẾT BẰNG NHỰA THÔNG NỬA MỀM DẺO
a) Bản sàn sợi thủy tinh phải sợi thủy tinh liên kết bằng nhựa thông nủa mềm dẻo nặng
45 - 48kg / m3.
2.19 TẤM PVC HOẶC ACRYLIC
a) Tấm PVC hoặc acrylic phải trong, trong mờ hoặc có màu, theo quy định, và phải được
Giám đốc công trình phê duyệt.
2.20 NHỰA ACRYLIC
a) Nhựa acrylic phải là loại “Perspex” được sản xuất bởi I.C.I (Công ty TNHH công
nghiệp hóa chất Imperial) hoặc loại tương đương khác được chấp thuận.
b) Nhựa acrylic phải được cắt và lắp đặt theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.
2.21 ĐINH VÀ VÍT
a) Đinh thép và đinh đồng phải lần lượt theo tiêu chuẩn B.S. 1202: Phần 1 và Phần 2.
b) Đinh phải là loại lưới bằng thép mềm hoặc loại cắt thép uốn đen với phần hoàn thiện
“sáng”, trừ phi được quy định khác.
c) Đinh ốc phải theo tiêu chuẩn BS 1210 với các đầu khoét loe miệng, trừ phi được quy
định khác.
d) Đinh ốc bằng inox, hợp kim đồng kẽm và đồng với màu sắc tương xứng phải được sử
dụng chung.
e) Chỉ được phép sử dụng đinh ốc bằng thép trong công trình tạm và khung phụ hoặc
nẹp rãnh gỗ của trần treo.
f) Chiều dài của đinh ốc không được lớn hơn tổng độ dày của các mặt cắt nối nhỏ hơn
5mm, hoặc không được nhỏ hơn 2 lần mặt cắt mà đinh ốc được đóng xuyên qua.
Khi độ dày mặt cắt ngoài đinh được đóng xuyên qua nhỏ hơn một nửa của phần đóng
đinh, chiều sâu đóng đinh xuyên qua phải không được nhỏ hơn 10 lần đường kính của
đinh được sử dụng.
g) Chiều dài của đinh ốc không được lớn hơn tổng chiều dài các đoạn được nối, nhỏ hơn
5mm, hoặc không được nhỏ hơn 1,5 lần độ dày của đoạn mà đinh ốc được đóng
xuyên qua.
Khi độ dày của phần ngoài được đóng đinh nhỏ hơn một nửa của phần thực hiện việc
đóng đinh, chiều sâu xuyên qua trên phần đinh ốc được đóng vào phải không được
nhỏ hơn độ dày của đoạn ngoài.
h) Đài đinh ốc phải là đài bằng đồng hoặc inox theo tiêu chuẩn BS 1491, Phần 2 – Bảng
13 kiểu bề mặt.
i) Toàn bộ đinh ốc được sử dụng cho việc cố định các panen cửa ra vào, v.v… phải là
đinh ốc bằng đồng mạ crom được tán loe miệng gắn vào đài bằng đồng mạ crom gắn
vào gỗ.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 12/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

2.22 CHỐT
a) Chốt để gắn vật liệu cứng phải là chốt chính hãng bằng nhựa, kim loại mềm, sợi hoặc
loại tương tự.
b) Khi gắn vào vật liệu sợi, tấm thạch cao và các loại tương tự phải là các thiệt bị chính
hãng được thiết kế cho tình trạng đó.
c) Không được phép sử dụng chốt bằng gỗ.
2.23 CHẤT KẾT DÍNH
a) Chất kết dính cho gỗ phải là chất kết dính bằng nhựa tổng hợp lạnh:
1. Loại chống ẩm và chịu được điều kiện thời tiết ôn hòa theo tiêu chuẩn BS. 1204 :
Phần 1 để sử dụng bên ngoài.
2. Loại chống thấm và chống lại sự trương nở theo tiêu chuẩn BS. 1204: Phần 1 để
sử dụng bên ngoài hoặc bên trong dưới điều kiện ẩm ướt.
3. Keo cazein để lạnh theo tiêu chuẩn BS. 1444.
b) Chất kết dính cho ván ép phải là một trong những loại sau:
1. Loại 1

:

2. Loại 2

:

Chất kết dính bằng nhựa thông phenol formaldehyde được
phân loại là loại chịu được điều kiện thời tiết và chống lại sự
trương nở trong tiêu chuẩn BS. 1203: 1979,
Chất kết dính bằng nhựa thông urea formaldehyde được phân
loại là chất chống ẩm và chịu được điều kiện thời tiết.

c) Chất kết dính để gắn tấm nhựa laminate phải là chất kết dính bằng nhựa tổng hợp loại
chịu được điều kiện thời tiết và chống lại sự trương nở trong tiêu chuẩn BS. 1204:
Phần 1 và 2.
d) Khi nhiệt độ quá 250C, sẽ sử dụng loại chất kết dính “để nguội”.
e) Không được phép sử dụng keo động vật được định nghĩa trong tiêu chuẩn BS. 745.
f) Toàn bộ chất kết dính phải mới và được sử dụng đúng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
2.24 CHẤT BẢO QUẢN GỖ
a) Phải là loại sử dụng bên ngoài nhãn hiệu chính hãng được chấp thuận tại những chỗ
được che kín hoặc không được trang trí và không có màu sắc, có màu hoặc phù hợp
cho việc sơn phủ những chỗ lộ ra hoặc tiếp xúc với phần hoàn thiện đã sơn.
2.25 CÁC LOẠI ĐINH BẮN NỔ BUNG
a) Cần xin phê duyệt trước khi sử dụng thiết bị các loại đinh bắn nổ. Toàn bộ đinh phải
theo Quy định về Thiết bị Công nghiệp và Nhà máy (công cụ bắn đinh) sử dụng các
công cụ, thường là loại bắn gián tiếp, cùng với chốt và đạn phù hợp với tiêu chí kỹ
thuật về công cụ đó của nhà sản xuất. Công cụ bắn đinh chỉ được sử dụng bởi người
có giấy chứng nhận đã được đào tạo về khả năng bắn đinh nêu rõ nhà sản xuất và
kiểu công cụ.
2.26 LƯỚI CHỐNG MUỖI
a) Lưới chống muỗi phải là một trong những loại sau:
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 13/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

1. Lưới sợi thủy tinh tráng nhựa kích cỡ 7x7/10mm2.
2. Lưới sợi đồng kích cỡ 11x11/10mm2 .
3 TAY NGHỀ THI CÔNG
3.1

ĐẠI CƯƠNG

a) Gỗ phải được xẻ theo kích cỡ và chiều dài yêu cầu sau khi công trình được bắt đầu và
cất giữ khô ráo dưới tấm che phủ theo cách không khí sẽ lưu thông dễ dàng xung
quanh.
b) Toàn bộ công việc phải được lắp và hoàn thiện thích hợp theo bản vẽ chi tiết, và khớp
với toàn bộ dây neo, bản giằng, bu lông, đinh ốc bằng thép cần thiết cũng như các
thiết bị khác.
c) Công tác mộc phải được chuẩn bị ngay sau khi ký Hợp đồng và được lắp dựng,
nhưng không được chêm, dán hoặc bằng bất cứ cách nào khác được nối vĩnh viễn,
rồi lưu kho. Khi cần gắn vào vị trí phải được gắn thích hợp và vĩnh viễn đồng thời liên
kết lại với nhau.
d) Toàn bộ công tác mộc phải được lắp lại với nhau cho phù hợp, ghép mộng, chèn,
chêm, kẹp, lắp mộng đuôi én và gắn đinh khi cần thiết. Bất cứ phần nào làm cong
vênh hoặc tạo thêm vết nứt hoặc các khiếm khuyết khác phải được thay thế trước khi
chèn lên.
e) Công tác mộc bên ngoài phải được dựng lên, gắn với nhau bằng chất kết dính được
chấp thuận và được kẹp bằng ghim gỗ cứng.
f) Công tác mộc bên trong phải được lắp ghép mộng chéo và được dán lạil Những chỗ
ghép mộng phải được cắt tại các góc phải hoặc theo đường chéo với thớ gỗ.
g) Công tác mộc trừ phi được quy định khác phải được gắn với các đinh ốc có đủ độ dài
cho các mục đích khác nhau; việc gắn trên công tác mặt phải được thực hiện bằng
đinh tròn không đầu với phần đầu đinh được đóng chặt vào.
h) Toàn bộ công tác mộc trừ phi được quy định khác phải được gia công và mài mòn
phần không mịn bằng giấy thủy tinh đến khi bề mặt nhẵn mịn hoàn toàn.
i) Trước khi bắt đầu gia công các thiết bị lặp cần chuẩn bị nguyên mẫu và xin phê duyệt
trước khi bắt đầu gia công.
3.2

KÍCH THƯỚC

a) Kích thước của các phần thể hiện trên bản vẽ phải là kích cỡ hoàn chỉnh. Cần dự
phòng cho việc làm phẳng và mài bề mặt để có kích cỡ hoàn chỉnh. Kiểm tra các kích
cỡ tại công trường trước khi đúc sẵn các thiết bị mộc.
3.3

BẾ MẶT BỊ CHE KHUẤT

a) Xử lý bề mặt bị che khuất sau đây bằng lớp phủ chất bảo quản gỗ:
1.
2.
3.
4.

Mặt sau của khung cửa đi,
Mặt sau của đường viền chân tường,
Mặt sau của khung tủ đựng chén bát và tủ đựng đồ,
Đường viền mặt sau, v.v...

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 14/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

3.4

BỀ MẶT ĐỂ LỘ RA

a) Toàn bộ bề mặt để lộ ra, trừ phi được thể hiện khác trên bản vẽ, phải được hoàn thiện
nhẵn mặt bằng cách sử dụng các thiết bị bào và giấy thủy tinh trước khi tiến hành gắn.
3.5

CÔNG TÁC ĐÓNG ĐINH

a) Đóng đinh phần gỗ một cách chắc chắn vào mặt sau và đảm bảo rằng đinh không làm
nứt gỗ. Gỗ nứt phải được loại bỏ và thay thế.
b) Đóng đầu đinh bên dưới bề mặt gỗ có thể nhìn thấy được trong công tác hoàn thiện
với chất trám được chấp thuận và phun hoàn thiện lên mặt.
c) Đóng tấm ván chịu thời tiết vào khung gỗ bằng hai cái đinh chống ăn mòn trong chiều
rộng của mỗi tấm ván tại từng cấu kiện đóng khung.
3.6

BẮT VÍT

a) Khi được quy định, bắt vít phần gỗ vào mặt sau bao gồm khoan lỗ thăm và tán các
đầu phun lên bề mặt gỗ.
b) Phải chèn đinh vít với đủ độ sâu bằng thiết bị khoan để bắt vít và không được đóng
bằng búa.
c) Đầu đinh vít được tán dưới bề mặt gỗ phải được chừa 5mm (tối thiểu) cho phần hoàn
thiện tự nhiên. Gắn bằng các miếng gỗ tròn theo thớ có màu được cắt từ gỗ thích hợp.
Hoàn tất việc phun lên mặt.
3.7

KHUNG PHỤ BẰNG GỖ CỨNG

a) Dù được để cập hay không trên bản vẽ, cần cung cấp khung phụ gỗ cứng dày 25mm
cho cả chiều dài của mặt sau của các thiết bị cố định sau đây:
1. Các thiết bị kỹ thuật vệ sinh được gắn vào tường, như tủ thuốc, hộp giữ xà phòng
và giấy bằng kim loại, v.v...
2. Khung cửa đi hình ống bằng nhôm.
3. Các thiết bị chiếu sáng để lõm vào hốc tường.
4. Các thiết bị cố định kim loại khác được gắn vào tường như hộp thư, v.v...
5. Bảng điều khiển chính để lõm vào tường cho công tác điện (chỉ được đề cập và
thể hiện trên bản vẽ).
3.8

CÔNG TÁC SÀN BẰNG GỖ

a) Công tác sàn bằng gỗ phải là loại gỗ cứng hoặc gỗ tếch như quy định.
b) Công tác sàn bằng ván sàn gỗ, xem Chương 12 – Sàn gỗ để gia công và lắp đặt ván
sàn.
c) Ván sàn, trừ khi có quy định khác, phải là ván gỗ 300x50x20mm dày (đã hoàn thiện)
1. Với cạnh và gờ được ghép mộng và xoi rãnh với nhau, và
2. Ghép theo kiểu đan rỗ thành từng ô vuông kích cỡ 300x300mm hoặc theo kiểu
được chỉ định khác có các cạnh biên thẳng dài bằng 2 lần bề rộng tấm.
d) Công tác sàn khảm bằng gỗ, trừ phi được quy định khác, phải được gia công với các
khối dày 150 x 30 x 8mm (đã hoàn thiện).
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 15/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

1. Với các đầu gờ ghép nối vào nhau.
2. Lắp ráp trước theo hình “Cái rỗ” để tạo thành panen kích cỡ 300 x 300mm vuông
hoặc theo kiểu mẫu được quy định khác.
e) Độ dày nói trên phải là độ dày hoàn thiện sau cùng sau khi mài và đánh bóng.
f) Đảm bảo phần nền sạch và khô.
g) Các khối/ ván phải được lựa chọn và phù hợp về màu sắc.
h) Các khối/ ván phải được lựa chọn và phù hợp về màu.
i) Các khối phải được đặt theo hình cái rổ (basket pattern) hoặc theo quy định, với
đường viền thẳng rộng hai khối (tối thiểu).
j) Tạo phần trùng lắp giãn nở 5mm tại chu vi của các khu vực làm sàn khối gỗ, và trám
bằng một trong những vật sau đây:
1. Dải lót sàn,
2. Dải cao su bọt.
k) Phải tạo ra bề mặt nhẵn mịn cho công tác này bằng máy phủ cát khoan điện.
l) Sau đó bề mặt phải được bôi sáp và đánh bóng lên.
3.9

NGƯỠNG CỬA BẰNG GỖ TẾCH

a) Cung cấp ngưỡng cửa bằng gỗ tếch, khi được thể hiện trên bản vẽ, tại mỗi cửa ra vào
căn hộ nơi sàn được hoàn thiện với công tác sàn khối bằng gỗ tếch.
b) Ngưỡng cửa bằng gỗ tếch phải
1. Trong một mẫu dày 29mm với chiều rộng tương tự như khung cửa đi.
2. Lắp ghép mộng và xoi rãnh vào sàn khối gỗ tếch.
3.10 GỖ VIÊN CHÂN TƯỜNG
a) Cung cấp và gắn gỗ viền chân tường bằng gỗ cứng hoặc gỗ tếch, được thể hiện trong
Bảng liệt kê phần hoàn thiện hoặc trên bản vẽ, trên nền gỗ cứng được gắn chặt vào
tường, kẻ vạch trên sàn và được ghép mộng vuông góc thích hợp ở các góc.
b) Toàn bộ nền phía sau viền chân tường phải được trát vữa trước khi gắn gỗ viền chân
tường để tránh không để khoảng trống phía sau gỗ viền chân tường.
c) Toàn bộ gỗ viền chân tường phải được kẻ vạch chính xác cho phù hợp với đường
viền của bất cứ bề mặt bất thường nào tạo thành chỗ nối ốp sát tường.
3.11 NGƯỠNG CỬA SỔ VÀ THANH TREO MÀN
a) Ngưỡng cửa sổ và thanh treo màn phải được thi công theo bản vẽ và Chi tiết tiêu
chuẩn.
b) Ngưỡng cửa sổ và thanh treo màn phải được cung cấp tại các vị trí như thể hiện trên
bản vẽ.
c) Trừ phi được quy định khác, ngưỡng cửa sổ phải là loại gỗ tếch đặc dày 25mm đặt
trên các tông lợp tẩm bitum trên ván lót gỗ cứng kích thước 25 x 20mm.
d) Trừ phi được quy định khác, thanh treo màn phải bằng gỗ dán mặt gỗ tếch dày 20mm
với thanh gỗ téch dày 12mm và được lắp mộng vuông góc tại các điểm nối góc.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 16/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

3.12 HỆ THỐNG BỊT KÍN VÀ LIÊN KẾT
a) Chốt đinh ốc gắn vào phần nền của vật liệu cứng phải là loại “RAWPLUG”,
“PHILPLUG” hoặc loại chốt chính hãng khác bằng nhửa, kim loại mềm, sợi hoặc vật
liệu tương tự. Không được phép sử dụng chốt gỗ.
b) “RAMSET” hoặc hệ thống liên kết bằng điện chỉ được sử dụng thay cho hệ thống liên
kết khi được Giám đốc công trình phê duyệt.
c) Nhà thầu chính chịu trách nhiệm tuân theo tất cả các quy định của địa phương về việc
mua, lưu kho và các biện pháp an toàn lao động và theo tiêu chuẩn BS. 4078: Phần 1:
1987 quy chuẩn về việc sử dụng an toàn hệ thống liên kết.
d) Hệ thống liên kết phải được sử dụng đúng theo kiến nghị của nhà sản xuất về loại và
kích cỡ chốt phù hợp với công việc.
3.13 GẮN TẤM THẠCH CAO
a) Tấm thạch cao phải được gắn các cột chống gỗ bằng đinh mạ kẽm:
1. Tại các tim 150mm, và
2. Không nhỏ hơn 15mm từ cạnh gờ hoặc 20mm từ các đầu cắt.
b) Tấm thạch cao phải được đặt cách nhau từ 3 đến 6mm tại các mối nối,
c) Tất cả các tấm thạch cao phải được gắn và lau chùi ít nhất 24 tiếng trước khi sử dụng
thạch cao.
d) Không được làm ướt tấm thạch cao trước khi trát vữa.
3.14 CÔNG TÁC MỘC NÓI CHUNG
a) Công tác mộc phải được gia công đúng theo các bản vẽ và Chi tiết tiêu chuẩn.
b) Mặt của các mối nối được lắp dựng phải vuông và được đóng đinh lại với nhau cho
khớp.
c) Chuẩn bị và lắp dựng công tác mộc bằng các mối nối khô và cất giữ cho đến khi cần
gắn.
d) Trước khi gắn phải mở tất cả các mối nối, gắn lại bằng cái nêm và chất kết dính được
chấp thuận.
e) Bất cứ phần nào có vết nứt bị cong vênh hoặc rộng ra hoặc bị các khiếm khuyết khác
phải được thay thế.
f) Sử dụng gỗ bào phẳng cho toàn bộ công tác gỗ trên bề mặt. Dùng giấy nhám mài
nhẵn các bề mặt hoàn thiện có thể trông thấy và hoàn thiện quanh các cạnh tròn bán
kính đến 1m.
3.15 CỬA ĐI NÓI CHUNG
a) Trừ phi được quy định khác, cửa đi phải có độ dày như thể hiện trên bản vẽ.
b) Gắn dải nẹp rộng 12mm cho tất cả các cạnh của cửa loại phẳng mặt.
c) Thanh gỗ cho các gờ khớp với cửa xếp và cửa tự động phải tạo rãnh hoặc bo tròn dày
25mm khi cần thiết. Thanh gỗ phải là gỗ cùng loại khung cửa đi và lớp gỗ mặt.
d) Cửa đi phải được treo theo tiêu chuẩn C.P. 151: Phần 1: 1957.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 17/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

e) Gờ đáy của cửa đi phải được sơn lót trước khi treo lên.
3.16 CỬA CÁNH KHUNG VÀ CÁNH GHÉP
a) Gia công khung, gờ cửa và giằng cửa của cửa đi dày 45mm (tối thiểu) với các kiểu và
thanh trên khung gỗ ngang 115mm, thanh giữa và thanh dưới khung gỗ ngang
225mm, và thanh giằng ngang 100mm. Chèn bằng tấm ván theo chiều dọc.
3.17 CỬA PANÔ
a) Gia công cửa panô bằng gỗ cứng dày 40mm (tối thiểu), với các kiểu rộng 100mm,
thanh trên khung cửa và khung cửa sổ cũng như thanh giữa và thanh dưới khung cửa
rộng 200mm. Panô phẳng dày 20mm. Xoi rãnh hoặc để khung hở, như quy định, cho
các panen hoặc kính.
3.18 CỬA BẬT RỖNG RUỘT
Trừ phi được thể hiện khác trên bản vẽ, cửa phải được thi công như sau:
a) Cửa bật rỗng ruột phải được dựng lên bằng bậc trèo, thanh trên, thanh chuyển tiếp và
thanh dưới khung cửa bằng gỗ cứng kích cỡ 75mm, tất cả phải được ghép mộng phù
hợp với nhau.
b) Cung cấp lõi egg-crate gỗ cứng tại các tim 150mm ở cả hai lối.
c) Cửa đi phải được chặn bằng miếng gỗ cứng rộng 75mm để khớp với ổ khóa.
d) Cửa đi phải được phủ cả hai mặt bằng gỗ ván ép dày 5mm với:
1. Mặt hoàn thiện gỗ luan, hoặc
2. Mặt hoàn thiện bằng gỗ tếch theo quy định.
e) Cung cấp tấm nhựa laminate dày 1,3mm (tối thiểu) gắn với gỗ ván ép dày 5mm được
dán trên mặt trong của cửa đi phòng rửa mặt hay phòng tắm như quy định.
3.19 CỬA BẬT LÕI CỨNG
Trừ phi được thể hiện khác trên bản vẽ, cửa đi phải được thi công như sau:
a) Cửa bật lõi cứng phải được dựng lên bằng bậc trèo, thanh trên, thanh chuyển tiếp và
thanh dưới khung cửa bằng gỗ cứng kích cỡ 75mm, tất cả phải được ghép mộng phù
hợp với nhau.
b) Cung cấp những mảng trám gỗ cứng theo chiều dọc kích cỡ 50mm gắn lại với nhau
dưới áp lực.
c) Cửa đi phải được chặn bằng miếng gỗ cứng rộng 75mm để khớp với ổ khóa.
d) Cửa đi phải được phủ cả hai mặt bằng gỗ ván ép dày 5mm với:
1. Mặt hoàn thiện gỗ luan, hoặc
2. Mặt hoàn thiện bằng gỗ tếch theo quy định.
3.20 CỬA ĐI LOẠI CỨNG
Trừ phi được thể hiện khác trên bản vẽ, cửa phải được thi công như sau:

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 18/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

a) Cửa cánh đặc phải có khung cánh được ghép từ các đố đứng và các đố ngang trên
đầu, ở giữa và dưới đáy làm bằng loại gỗ cứng được ghép mộng lưỡi gà với nhau.
b) Cung cấp các tấm gỗ cứng rộng 75mm ghép mộng lưỡi gà với nhau theo phương
đứng, các cạnh tấm được vạt góc tại chỗ tiếp giáp nhau, đồng thời cặp 4 cốt thép
đường kính 10mm có chiều dài nhỏ hơn bề rộng cửa 15mm, được ren và gắn ốc,
vòng đệm ở 2 đầu tại vị trí chỉ định trên bản vẽ.
c) Tất cả các lỗ bu lông phải được chốt lại bằng gỗ cứng với thớ gỗ phù hợp.
3.21 LỔ HỞ TRONG CỬA ĐI
a) Tạo khung lỗ hở với miếng gỗ tếch 12mm chung quanh.
b) Tạo mối hàn mát tít gắn kính 12mm cho các lỗ hở gắn kính.
c) Các miếng gỗ và mối hàn mát tít gắn kính phải được ghép mối chéo tại các góc và
được gắn bằng đinh ốc.
3.22 KHUNG CỬA ĐI VÀ DẦM ĐẦU CỘT
a) Khung cửa đi và dầm đầu cột phải được thi công đúng theo các bản vẽ và các chi tiết
tiêu chuẩn.
b) Khung cửa đi và dầm đầu cột phải nằm trong một độ dài giữa các góc.
c) Khung cửa đi và dầm đầu cột phải được làm bằng:
1. Gỗ tếch hoặc,
2. Gỗ San Cheong như thể hiện trên bản vẽ.
d) Khung cửa đi phải được thi công bằng các cột được ghép mộng vào các đầu vào gắn
lại với nhau bằng cái nêm và chất kết dính được chấp thuận.
e) Dầm đầu cột phải được ghép mộng tại các mối nối góc.
f) ) Khung cửa đi phải được gắn vào phần nền bằng móc sắt nhưng không quá 3 cái cho
mỗi thanh dọc khung cửa và được gắn vào sàn bằng chốt như trong Phần A3 Điều
A3.2.20 & A3.2.21.
3.23 CỬA TỦ ĐỰNG CHÉN DĨA
Làm cửa tủ đựng chén đĩa theo quy định như sau:
a) Bằng gỗ ván ép hoặc gỗ tếch khối, phủ với tấm nhựa laminate hoặc được chuẩn bị để
sơn, hoặc
b) Cửa đi lõi rỗng theo chi tiết nêu trên bản vẽ.
3.24 NGĂN KÉO
a) Thi công ngăn kéo với gỗ tếch dày 20mm, mặt trước bằng gỗ cứng hoặc gỗ ván ép,
theo như quy định, mặt sau và các cạnh bằng gỗ cứng hoặc gỗ ván ép dày 15mm,
như quy định, được lắp mộng đuôi én và lắp lại với nhau và đáy bằng gỗ ván ép dày
5mm được lắp vào lỗ mộng ở ba mặt.
b) Để ngăn kéo trượt trên hoặc với rãnh trượt bắt ốc bằng gỗ cứng kích thước 15 x
15mm.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 19/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

3.25 NHỰA PLASTIC DÁT MỎNG
a) Nhà thầu phải đặt tấm nhựa laminate dát mỏng nằm ngang với tấm trên cùng úp mặt
xuống và đặt tấm gỗ lên trên để bảo vệ vật tư tránh khỏi những hư hại có thể xảy ra
đồng thời giảm thiểu sự biến đổi của tấm trên cùng. Nhà thầu nên bảo vệ tấm dát
mỏng tránh khỏi ẩm thấp và không nên lưu trữ tấm nhựa tiếp giáp mặt sàn hay tường
ngoài,
b) Trước khi thi công, để tấm nhựa laminate và lớp nền thích nghi với các điều kiện xung
quanh ít nhất là 48 tiếng đồng hồ.
c) Điều kiện nhiệt độ tốt nhất là khoảng 24 0 C và với độ ẩm tương đối là 45 đến 55%.
Cần lập những khoản dự phòng cho việc lưu thông xung quanh các thành phần, cấu
kiện.
d) Tấm nhựa laminate phải được dán lên tấm MDF, hoặc là tấm ép mạt cưa có tỷ trọng
45#, lắp gỗ dán hoặc là các vật liệu khác được chỉ rõ trong bản vẽ.
e) Toàn bộ bề mặt lớp nền phải mài mịn, sạch, bằng phẳng, không dính dầu mỡ và độ
dày đồng nhứt
f)

Hoặc là có sự va chạm, nửa phần cứng (PVAC), hoặc phần cứng (u rê, resorcinol)
chất kết dính phải được sử dụng phù hợp với các đề xuất của nhà sản xuất.

g) Vật tư, thiết bị và nhân công phải phù hợp với các tiêu chí kỹ thuật, điều kiện, quy
trình kỹ thuật, và các hướng dẫn.
h) Tất cả các góc cạnh bên trong của góc cắt bên ngoài phải được đặt ngay tâm càng
rộng càng tốt (tối thiểu là 3,2mm) để tránh ứng suất nứt. Các gờ và các góc phải được
bo bằng phẳng sao cho không bị khía và mẻ.
3.26 CÁC KHIẾM KHUYẾT TRONG CÔNG TÁC MỘC
a) Nếu các mối nối trong công tác mộc bị hở hoặc bị các khiếm khuyết khác, như tình
trạng co rút, cong vênh xuất hiện trong Thời hạn chịu trách nhiệm về khiếm khuyết
được nêu trong Hợp đồng mà Giám đốc công trình xét thấy nguyên nhân là do gỗ
chưa khô hoặc do lỗi về tay nghề. Đồ mộc bị khiếm khuyết đó phải được tháo ra, sửa
chữa lại hoặc thay thế nếu cần thiết và mọi khiếm khuyết phải được sửa chữa hoàn
thiện, với chi phí của Nhà thầu chính.
4 LINH TINH
4.1

HỆ THỐNG NHÀ VỆ SINH

a) Buồng vệ sinh phải là hệ thống buồng vệ sinh ốp laminate (đồng nhất) nguyên bộ hiệu
“PERSTORP-SPACE” được sản xuất bởi Perstorp Interior tại Thụy Điển (Đại lý trong
nước: Công ty TNHH The Jardine Engineering) hoặc loại tương đương được chấp
thuận.
b) Một bộ buồng vệ sinh như trên phải bao gồm các panen mặt trước, mặt sau, panen
ngăn chia, cửa đi làm bằng các tấm ván xây dựng ốp laminate (đồng nhất) dày 10mm,
các chỉ nhôm xi gồm chỉ sàn và chỉ tường, các chỉ ở cạnh và góc, các thanh giằng trên
đầu, v.v… được trang bị với các bệ sàn, công xon tường/ sàn, núm vặn, bản che,
gioăng cao su và gioăng trang trí đi bộ với toàn bộ đồ sắt và phụ tùng cần thiết đồng
thời phải được lắp ráp và lắp đặt đúng theo chỉ dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 20/21


Công Ty Thiết Kế

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Archetype Vietnam

c) Tất cả cửa đi nhà vệ sinh phải được gắn với các đường gờ, bản lề, tay cầm và
ngưỡng cửa đồng thời được trang bị các bu lông chỉ định và bản lề trát vữa.
d) Tất cả các panen đầu cuối phải được treo trên đường gờ sàn và các cạnh gờ sàn ohải
được trám bằng chất trám mối nối silicon được chấp thuận.
e) Cái hộc đựng giấy vệ sinh và giá treo khăn phải được cung cấp và gắn tại các vị trí thể
hiện trên bản vẽ.
f) Bản vẽ thi công và mẫu toàn bộ vật liệu và thiết bị phải được trình nộp cho Kiến trúc
sư phê duyệt trước khi đặt hàng và chuyển giao.

***

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 11: Công Tác Mộc
Trang 21/21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×