Tải bản đầy đủ

01 khoi xay gach va khoi xay

Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

CHƯƠNG 1:

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

CÔNG TÁC THI CÔNG TƯỜNG GẠCH – TƯỜNG GẠCH BLỐC

1.
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2


TỔNG QUAN ...................................................................................................................................3
PHẠM VI CÔNG VIỆC....................................................................................................................3
CÁC TIÊU CHUẨN VÀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN..................................................................3
HỒ SƠ GIAO NỘP ...........................................................................................................................3
TỔNG QUÁT....................................................................................................................................3
HỒ SƠ GIAO NỘP ...........................................................................................................................4
MẪU .................................................................................................................................................4
CÁC BẢNG MẪU ............................................................................................................................4
CHẤT LƯỢNG.................................................................................................................................5
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG .........................................................5
KIỂM TRA........................................................................................................................................6

2

VẬT TƯ ..............................................................................................................................6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23


XI MĂNG .........................................................................................................................................6
CÁT...................................................................................................................................................7
VÔI....................................................................................................................................................8
VÔI TRÁT ........................................................................................................................................8
XI MĂNG TRẮNG HOẶC MÀU ....................................................................................................8
NƯỚC ...............................................................................................................................................8
CHẤT PHỤ GIA...............................................................................................................................9
HỖN HỢP VỮA ...............................................................................................................................9
SỬ DỤNG VỮA ...............................................................................................................................9
GẠCH NÓI CHUNG ......................................................................................................................10
GẠCH ĐẤT SÉT NUNG................................................................................................................10
GẠCH ỐP MẮT..............................................................................................................................10
GẠCH KỸ THUẬT ........................................................................................................................10
GẠCH CHỊU LỬA .........................................................................................................................10
GẠCH BLỐC BÊ TÔNG................................................................................................................11
GẠCH BLỐC RỒNG BẰNG ĐẤT SÉT NUNG............................................................................11
GẠCH BLỐC ĐẶC BẰNG VẬT LIỆU KHOÁNG CHỊU LỬA...................................................11
TẤM XI MĂNG SỢI GỖ ...............................................................................................................11
GẠCH KÍNH...................................................................................................................................11
LANH TÔ .......................................................................................................................................12
THÉP CHỊU LỰC CỦA KHỐI XÂY .............................................................................................12
LỚP CHỐNG THẤM .....................................................................................................................12
NEO TƯỜNG .................................................................................................................................12

3

TAY NGHỀ THI CÔNG...................................................................................................13

U

U

3.1
VỮA................................................................................................................................................13
3.2
XÂY GẠCH HOẶC KHỐI XÂY RỖNG BẰNG ĐẤT SÉT NUNG .............................................14
3.3
XÂY BÊ TÔNG KHỐI ĐẶC..........................................................................................................14
3.4
GẠCH BLỐC BÊ TÔNG RỖNG XÂY SÀN HAY SÀN MÁI......................................................14
3.5
GẠCH BLỐC BÊ TÔNG RỖNG XÂY TƯỜNG...........................................................................15
3.6
XÂY VÀ TẠO CHỈ TRONG CÔNG TÁC KHỐI XÂY ĐỂ TRẦN ..............................................15
3.7
XÂY GẠCH KÍNH.........................................................................................................................15
3.8
XÂY TƯỜNG VÀ VÁCH NGĂN..................................................................................................16
3.9
CHÔN SẴN, CẮT VÀ CẮM VÀO ................................................................................................16
3.10
RÃNH, LỖ, HỐC, VÀ GỜ TRÊN TƯỜNG...................................................................................16
3.11
CÔNG TÁC TRÁM TRÉT .............................................................................................................17
3.12
LÓT VỮA VÀ TẠO CHỈ CHO KHUNG.......................................................................................17
3.13
GIA CỐ THÉP CHỊU LỰC CHO GẠCH VÀ KHỐI XÂY............................................................17
3.14
THANH XÀ NỐI CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU ..............................................................................17
3.15
BẢNG LIỆT KÊ CÁC GIẮNG THÉP ĐIỂN HÌNH CHO TƯỜNG GẠCH/ VÁCH NGĂN BẰNG
GẠCH BLỐC. ...............................................................................................................................................18
3.16
LỚP CHỐNG THẤM .....................................................................................................................18
U

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 1/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

3.17
MẠCH TIẾP GIÁP VÀ KHE CO GIÃN TRONG TƯỜNG GẠCH VÀ TƯỜNG GẠCH BLỐC,
V.V … 19
3.18
LIÊN KẾT VÀO VÁCH NGĂN BẰNG GẠCH BLỐC CHỊU NHIỆT .........................................19
3.19
KHOÉT RÃNH VÀ LÀM CHỈ CHẮN NƯỚC, V.V… .................................................................19
3.20
TRÁM CHỈ MÁT-TÍT ....................................................................................................................19
3.21
DUNG SAI......................................................................................................................................19
3.22
THỜI TIẾT KHÔ RÁO...................................................................................................................19
3.23
THỜI TIẾT ẨM ƯỚT.....................................................................................................................20
3.24
BỐC DỠ & LƯU KHO...................................................................................................................20
3.25
BẢO VỆ VÀ LÀM SẠCH..............................................................................................................20

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 2/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

1. TỔNG QUAN
1.1

PHẠM VI CÔNG VIỆC

a) Quy định trong chương này:
1. Gạch xây sử dụng cho thi công gồm gạch bệtông hay gạch đất sét nung bao gồm
các phụ kiện như giằng tường, lanh tô, máng xây cùng các công việc cần thiết
khác như trải đặt, nối, xây, vệ sinh và các công việc tuơng tự khác.
b) Quy định trong các chương liên quan.
1. Chương 20: Bộ phẩn lắp ráp và bao che có khả năng chống cháy.
c) Quy định trong các chương khác.
1. Chương 05: Trát vữa và lát gạch
2. Chương 07: Công tác ốp đá bên ngòai và bên trong nhà
1.2

CÁC TIÊU CHUẨN VÀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

a) Trừ khi được quy định khác đi, toàn bộ các hạng mục thi công quy định trong chương
này phải được thực hiện theo Quy định và Tiêu Chuẩn Anh và Quy tắc thi công thích
hợp, và các bổ sung tại thời điểm bỏ thầu hiện hành đối với vật tư và tay nghề thi
công và đặc biệt tham khảo theo:
1. BS 5628-1: 1992, và
2. BS 5628-3: 2001.
1.3

HỒ SƠ GIAO NỘP

1.3.1

TỔNG QUÁT

a) Đệ trình cho Giám đốc công trình kiểm tra và phê duyệt những tài liệu, catalô sản
phẩm của Nhà sản xuất, các chứng chỉ kiểm tra, phương pháp thi công, mẫu vật tư
và bản vẽ thi công, bảng panô trình bày tất cả các mẫu và nguyên mẫu các loại vật tư
và thíết bị liên quan.
b) Quy mô thông tin và mẫu vật tư cung cấp phải phù hợp và đủ để trình bày được là hệ
thống và vật tư đề nghị phù hợp với quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, Giám đốc
công trình có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp thêm những thông tin tài liệu bổ sung để
chứng minh thêm hiệu suất của hệ thống đề nghị hay vật tư sử dụng
c) Tất cả các tài liệu, thông tin giao nộp bằng tiếng Anh
d) Nộp 3 bộ đối với hồ sơ có khổ lớn hơn A 3
e) Khi chưa có xác nhận của Giám đốc công trình chấp thuận không ý kiến phản đối các
thông tin tài liệu cung cấp, mẫu và các bảng panô mẫu vật tư hay nguyên mẫu, không
được tiến hành đặt mua các vật tư số lượng lớn hay hệ thống lắp đặt. Nhà thầu có
trách nhiệm hòan toàn về việc đặt hàng theo yêu cầu, phù hợp với tiến độ thi công
chung.
f)

Khi Giám đốc công trình yêu cầu Nhà thầu đệ trình nguyên mẫu, Nhà thầu chịu hoàn
toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do chậm trể đệ trình mẫu do cần phải tính thời gian

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 3/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

thích hợp để đánh giá và duyệt mẫu, hay do không chấp thuận mẫu đệ trình vì không
phù hợp với quy định của hợp đồng.
g) Không chấp nhận mọi khiếu nại yêu cầu thêm thời gian hoặc chi phí phát sinh do
chậm đệ trình mẫu.
h) Thời gian quy định đánh giá mỗi đệ trình là mười lăm (15) ngày làm việc.
1.3.2

HỒ SƠ GIAO NỘP

a) Trước khi tiến hành việc đặt hàng mọi vật tư quy mô lớn và hệ thống, phải yêu cầu
các nhà cung cấp vật tư cung cấp và đệ trình bằng văn bản những hồ sơ sau, trừ khi
có yêu cầu khác của Giám đốc công trình
1. Bản chứng minh kinh nghiệm của nhà cung cấp đối với loại công việc được yêu
cầu
2. Công suất sản xuất của nguyên liệu được yêu cầu, kích thước, số lượng
3. Nguồn cung cấp nguyên liệu
4. Thời gian giao nguyên liệu tới công trường
5. Thuyết minh kỹ thuật
6. Các bản vẽ tiêu chuẩn và chi tiết
7. Các báo cáo thí nghiệm bởi một đơn vị kiểm định độc lập cho thấy sự phù hợp
các tiêu chuẩn của các thí nghiệm và của chi tiết kỹ thuật này bao gồm:
i.
Độ bền nén
ii.
Sức chịu lực của đà ngang
iii.
Độ giãn nỡ
iv.
Cấp độ chống cháy
1.3.3

MẪU

a) Trước khi tiến hành đặt hàng hệ thống/ hàng lọat, đệ trình ít nhất sáu (06) mẫu cho:
1. Mẫu cho mỗi loại gạch và mỗi kích cỡ, trình bày tòan bộ các lọai bề mặt gạch, các
bề mặt không đều (bao gồm các phát sinh khiếm khuyết, hư hỏng) và các mẫu
gạch đều về hình dáng và kích cỡ.
2. Mẫu của mỗi lọai và kích thước các giằng thép
3. Mẫu cát (ít nhát 0.5 lít)
b) Dán nhãn cho mỗi mẫu để nhận dạng, nêu tên thương hiệu và tên sản phẩm, mã nhà
sản xuất, ngày xuất xưởng, và các định dạng khác.
c) Các lọai gạch sử dụng cho thi công phải phù hợp với mẫu đã hoặc cùng lọai với mẫu
đã duyệt, theo xác định của Giám đốc công trình, nếu không sẽ không được sử dụng
d) Giữ các mẫu đã duyệt trong tình trạng tốt ở công trường cho đến khi hoàn thành công
tác thi công.
1.3.4

CÁC BẢNG MẪU

a) Trước khi tiến hành thi công các hạng mục công việc đuợc liệt kê dưới đây, tại các vị
trí thích hợp hoặc hay tại vị trí được chỉ định bởi Giám đốc công trình, phải chuẩn bị
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 4/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

các bảng panô mẫu với kích thước đủ để trình bày mỗi lọai sản phẩm được liệt kê
dưới đây bào gồm mẫu các chi tiết nối và các chất làm cứng, vv..theo quy định:
Công việc

Kích thước Số lượng Vị trí/ bao gồm
bảng
bảng

Tường
ngoài 4 mét
xây bằng gạch
blốc bêtông
Tường gạch khu 5 mét
căn hộ

1
1
1
1

2 mét

1

Vách ngăn trong 5 mét
nhà bằng gạch

1

Nối với tường gạch căn hộ
Nối với vách ngăn bên trong bằng
gạch
Ngưỡng cửa sổ
Nối với tuờng bê tông
Lanh tô cửa ra vào
Nối với vách ngăn trong nhà bằng
gạch
Lanh tô cửa ra vào

* Các bảng mẫu phải có độ cao bằng độ cao của tầng điển hình để thể hiện các mối
nối với các tấm sàn/ dầm.
a) Không tiến hành lắp đặt cho đến khi Giám Đốc Công Trình duyệt chấp thuận các
bảng mẫu
b) Các bảng mẫu sau khi được Giám Đốc Công trình phê duyệt được coi như chuẩn cho
tất cả công đoạn thi công
c) Bảo quản mỗi bảng mẫu đã được phê duyệt cho đến khi tất cả công việc liên quan
đến mẫu ấy hoàn tất.
d) Tại các vị trí thích hợp, một tấm mẫu đã được duyệt có thể được tính vào thanh phần
công việc đã thi công, nếu không, xóa bỏ mọi đấu vết sau khi hoàn thành công việc
1.4

CHẤT LƯỢNG

1.4.1

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

a) Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu phải cung cấp cho Giám Đốc Công Trường
chứng chỉ xác nhận đã hoàn thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định của thuyết
minh kỹ thuật vả bản vẽ.
b) Trước khi tiến hành thi công phải đệ trình Giám Đốc Công Trường duyệt bản mô tả
mỗi hệ thống quản lý chất lượng, với các điểm liên quan sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Các Tiêu chuẩn liên quan;
Phân lọai mức độ nơi tiêu chuẩn áp dụng, cấp phân lọai áp dụng;
Phạm vi và lãnh vực áp dụng;
Nhân sự đảm trách và trách nhiệm của họ;
Kế hoạch kiểm tra (ITPs)
Các thủ tục khác theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm thủ tục kiểm tra quản lý, kiểm
tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình gia công, kiểm tra và
thử nghiệm, v.v…;
7. Các thông tin liên quan khác.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 5/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

1.4.2

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

KIỂM TRA

a) Đưa ra các thông báo thích hợp cho Giám Đốc Công Trình để tiến hành công tác
kiểm tra tại các thời điểm sau:
1. Lanh tô và ngưỡng cửa đã vào vị trí
2. Tuờng xây: xây đúng vị trí, đặt chốt và cấu kiện thép.
b) Khi các công tác thi công đang tiến hành theo từng giai đoạn hoặc đang tiến triển theo
dự án, các công tác kiểm tra trên phải được thực hiện theo từng giai đoạn hoặc theo
từng khu vực
c) Tối thiểu thông báo trước: 3 ngày làm việc
2 VẬT TƯ
2.1

XI MĂNG

a) Xi măng Portland phải tuân theo tiêu chuẩn BS EN 197 (Xi măng): Phần 1. Trừ phi có
quy định khác, xi măng phải là loại xi măng Portland thông thường và được chuyển
giao trong bao còn niêm phong gốc của nhà sản xuất hoặc trong các công-ten-nơ
được chấp thuận..
b) Khi có các yêu cầu cụ thể trên bản vẽ buộc sử dụng các loại xi măng khác, loại xi
măng đó phải tuân theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn Anh quốc như sau:
1.
2.
3.
4.

Xi măng Portland trộn xỉ lò cao
Xi măng Portland tỏa nhiệt ít khi thủy
phân
Xi măng Portland bền sun-phat
Xi măng Portland trộn nhiều xỉ lò cao

:
:

BS 146: 2002
BS 1370: 1979

:
:

BS 4027: 1996
BS 4246: 1991

1. Các loại xi măng thay thế này chỉ được sử dụng khi có văn bản chấp thuận của
Giám đốc dự án.
c) Không được sử dụng xi măng có thành phần ô-xýt nhôm cao (high Alumina Cement)
trong bất cứ phần nào của công trình trừ phi được quy định.
d) Tất cả các loại xi măng phải lấy từ một nhà sản xuất có uy tín và tùy thuộc vào sự phê
duyệt của Giám đốc dự án
e) Từng kiện xi măng phải được đính kèm giấy chứng nhận thử nghiệm của nhà sản
xuất cho biết khối lượng, số hiệu lô chuyển giao, ngày giao và kết quả của những lần
thử nghiệm gần đây trên các mẫu tiêu biểu.
f) Tất cả các loại xi măng sử dụng cho công trình phải được cung cấp từ cùng một
nguồn và cùng nhãn hiệu trừ phi nguồn cung cấp và nhãn hiệu thay thế được Giám
đốc dự án chấp thuận. Các loại xi măng nhãn hiệu khác nhau được chấp thuận phải
được tập kết hoặc lưu kho riêng và không được sử dụng cho cùng một lần đổ.
g) Giám đốc dự án có thể yêu cầu bất cứ loại xi măng nào, được chuyển giao đến công
trường, hoặc đến nơi khác, để sử dụng cho công trình phải được lấy mẫu và thử
nghiệm theo tất cả các điều hiện hành của tiêu chuẩn BS 4550: 1978. Bất cứ mẻ xi
măng nào được thử nghiệm không tuân theo Tiêu chí kỹ thuật này sẽ bị loại bỏ.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 6/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

Không được bắt đầu chuyển giao với số lượng nhiều cho đến khi mẫu được chấp
thuận.
h) Tất cả các loại xi măng được sử dụng cho công trình tại công trường hoặc nơi khác
phải được chuyển giao trong các bao có nhãn hiệu và niêm phong gốc của nhà sản
xuất hoặc trong các công-ten-nơ được Giám đốc dự án chấp thuận.
i) Xi măng, trừ phi được chuyển giao với số lượng nhiều, phải được lưu giữ tại kho
tránh ảnh hưởng của thời tiết và bảo vệ không bị ẩm ướt, sàn chất hàng phải được
nâng lên ít nhất 150mm so với mặt đất để không khí lưu thông bên dưới. Xi măng
được chuyển giao với số lượng nhiều phải được lưu giữ trong xilô chống ảnh hưởng
của thời tiết. Toàn bộ xi măng phải được bảo vệ tránh bị hư hỏng hoặc nhiễm bẩn vào
mọi thời điểm.
j) Xi măng đóng bao không được chất cao hơn 15 bao để tránh tình trạng nén thành
tảng cứng ở những bao nằm dưới.
k) Bất cứ bao xi măng nào bị rách hoặc xi măng bên trong bị vón cục hoặc đóng thành
bánh sẽ bị loại bỏ và phải được Nhà thầu di dời khỏi công trường.
l) Kho để xi măng phải được sắp xếp sao cho các mẻ xi măng có thể được sử dụng
theo thứ tự đã được chuyển giao.
m) Bất cứ loại xi măng nào, khi kiểm tra, bị Giám đốc dự án xem như bị ảnh hưởng bởi
sự ẩm ướt hoặc sự hy-đrát hóa theo bất cứ cách gì hoặc không phù hợp để sử dụng
sẽ bị loại bỏ mà không cần phải tiến hành thử nghiệm thêm đồng thời phải được di
dời ngay khỏi công trường.
2.2

CÁT

a) Cát phải sạch, cứng, khó nghiền nát đồng thời phải được rửa sạch toàn bộ bụi bẩn,
vỏ ốc và các tạp chất khác trước khi sử dụng.
b) Cát được sản xuất phải là loại phù hợp cho việc sử dụng phổ biến trong các loại hồ
vữa đồng thời phải tuân theo các kích cỡ phân loại nêu dưới đây.
c) Cát không được dính bất cứ loại vật liệu có hại nào như đất sét, các phần tử không
bền (dễ bong) và dễ giãn nở, mica, đá phiến sét, hoặc các vật liệu dạng lá khác, các
tạp chất hữu cơ, py-rít sắt. Cát không được chứa hơn 1% muối sun-phát hòa tan. Nói
chung trừ phi được quy định trong đây, cát phải theo tiêu chuẩn BS 1199 và
1200:1976.
d) Cát dùng trong các hỗn hợp không có vôi phải là loại được nghiền từ đá gra-nít hoặc
các loại hạt đá cứng mịn hoặc cát thiên nhiên không có muối và phải tuân theo các
kích cỡ phân loại nêu dưới đây:
Sàn TC BS
5.00mm
2.36mm
1.18mm
0.60mm
0.30mm
0.15mm

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Phần trăm theo trọng lượng lọt qua sàng TC BS:
100%
90 -100%
70 -100%
40 - 80%
5 - 40%
0 - 10%

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 7/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

e) Cát dùng trong các hỗn hợp có vôi phải là cát thiên nhiên sạch không chứa muối và
phải tuân theo các kích cỡ phân loại nêu dưới đây:
Sàn TC BS

Phần trăm theo trọng lượng lọt qua sàng TC BS:

2.36mm
100%
1.18mm
90 - 100%
0.60mm
55 - 100%
0.30mm
5 - 50%
0.15mm
0 - 10%
f) Cát có kích cỡ ngoài 5.00mm với tổng khối lượng không vượt quá 5% ngoài giới hạn
phân loại nêu trên thì sẽ được chấp thuận..
g) Khối lượng đất sét, bùn mịn và bụi bẩn mịn có được khi xác định theo tiêu chuẩn BS
812-105.1:1989, BS 812-105.2:1990, BS 812-103.1 hoặc BS 812-106:1985 phải
không quá 10% theo trọng lượng.
h) Khi lớp láng nền, lớp vữa lót để lát gạch, các lớp tô trát vữa hoặc các bề mặt hoàn
thiện khác nằm ở ngoài trời thì nghiêm cấm sử dụng cát biển được rửa sạch hoặc xử
lý kiểu khác.
i) Cát dùng cho vữa trát mặt để trần phải được cung cấp từ cùng một nguồn và đồng
nhất về màu sắc, có thể hòa trộn các loại có tải trọng khác nhau nếu cần.
2.3

VÔI

a) Vôi sử dụng cho vữa phải là vôi tôi (Ca (OH)2) hoặc vôi sống (CaO) theo tiêu chuẩn
BS EN 459-1:2001 không bị vón cục và phải được chuyển giao đến công trường trong
các bao có niêm phong mang tên và nhãn hiệu của nhà sản xuất. Không được phép
sử dụng vôi làm từ vỏ sò cho vữa.
2.4

VÔI TRÁT

a) Vôi trát phải được chuẩn bị theo tiêu chuẩn BS 5492:1990 như sau:
2. Cho vôi tôi (theo tiêu chuẩn BS EN 459-1:2001) vào nước, nhào trộn thành chất
trát đặc sệt, dày và để yên ít nhất 16 giờ trước khi sử dụng, hoặc
3. Vôi sống đã tôi. Để yên trong thời gian tối thiểu 36 giờ đối với vôi xám và 2 tuần
đối với vôi trắng (nguyên chất hơn) trước khi sử dụng.
2.5

XI MĂNG TRẮNG HOẶC MÀU

a) Xi măng trắng hoặc màu phải là loại nhãn hiệu “Snowcrete”, “Colourcrete” hoặc nhãn
hiệu khác được duyệt có chất lượng tương tự và loại màu cần thiết cho công việc. Nó
được chuyển giao đến công trường trong thùng được niêm phong có tên của nhà sản
xuất và nhãn hiệu xi măng.
b) Khi từ “màu” được sử dụng có nghĩa là cũng bao gồm cả màu trắng.
2.6

NƯỚC

a) Nước cho công tác hoàn thiện phải sạch và không bị nhiễm bẩn, lấy từ nguồn cấp
nước chính của Nhà nước hoặc bất cứ nguồn nào khác được chấp thuận không có
chất độc hại.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 8/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

b) Nếu nước được lấy từ nguồn khác ngoài nguồn cấp nước chính của Nhà nước thì
phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn BS EN 1008:2002 khi được Giám đốc dự án
yêu cầu.
2.7

CHẤT PHỤ GIA

a) Không sử dụng chất phụ gia trong vữa trừ phi được quy định hoặc được chấp thuận
bằng văn bản bởi Giám đốc dự án.
b) Không sử dụng canxi clorua hoặc bất cứ chất phụ gia nào chứa canxi clorua.
c) Chất làm dẻo phải là nhãn hiệu chính hãng được duyệt theo tiêu chuẩn BS EN 9343:2003 theo như khuyến cáo của nhà sản xuất.
d) Chất nhuộm màu cho vữa phải là loại có nhãn hiệu chính hãng được chấp thuận theo
tiêu chuẩn BS EN 12878:2005.
2.8

HỖN HỢP VỮA

a) Vữa phải được trộn theo tỉ lệ sau:
Loại vữa

Tỉ lệ trộn

1.

Vữa xi măng

1 phần xi măng, 3 phần cát

2.

Vữa xi măng, vôi

1 phần xi măng, 1 phẩn vôi trát, 6 phần cát

3.

Vữa xi măng , vôi (sử 1 phần xi măng 2 phần vôi trát và 9 phần cát,
dụng cho gạch blốc hoặc
khoáng vermiculithe)
1 phần xi măng, 1 phần vôi trát, 3 phần cát và 3
phần cốt liệu khoáng chịu lửa Bậc 2

4.

Vữa dùng với gạch chịu Xi măng chịu lửa (nhãn hiệu chính hãng được
lửa
chấp thuận) hòa với nước hoặc xi măng có thành
phần ô-xýt nhôm cao (theo tiêu chuẩn BS 9152:1972) trộn với gạch chịu lửa được nghiền mịn
theo tỷ lệ 1:2

Tỷ lệ trộn nêu trên là dành cho cát khô. Dự phòng cho sự gia tăng thể tích của cát khi
ẩm ướt.
b) Khi vữa được yêu cầu là loại có màu thì xi măng màu phải được sử dụng thay cho xi
măng Portland theo tỷ lệ quy định.
c) Khi được quy định, việc thử nghiệm cường độ của vữa phải theo Tiêu chuẩn BS
5628-3.
2.9

SỬ DỤNG VỮA

a) Sử dụng vữa xi măng cho các hạng mục sau:
1.
2.
3.
4.

Công tác bên dưới lớp chống thấm, bao gồm tường tầng hầm.
Tường gạch 80mm
Tường xây bằng gạch blốc bê tông không quá 150mm.
Tường chịu lực.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 9/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

5. Chạy chỉ tại các chỗ được chỉ định và khi mạch vữa xây bằng vữa xi măng.
6. Cụm ống khói trên mái.
b) Sử dụng vữa xi măng / vôi như quy định trong mục Hỗn hợp vữa nêu trên cho hạng
mục tường xây bằng gạch blốc khoáng chịu lửa
c) Sử dụng vữa gạch chịu lửa như quy định trong mục Hỗn hợp vữa cho hạng mục
tường xây gạch chịu lửa.
d) Sử dụng vữa xi măng / vôi như quy định trong mục Hỗn hợp vữa cho hạn mục tường
gạch và tường gạch blốc nói chung, trừ phi được quy định như trên
2.10 GẠCH NÓI CHUNG
a) Gạch phải có kích cỡ đồng đều với dung sai được nêu trong tiêu chuẩn BS
3921:1985, BS EN 772-3:1998 và BS EN 772-7:1998.
b) Gạch có độ hút nước hơn 20% trọng lượng sau khi ngâm trong nước 24 giờ sẽ không
được chấp thuận.
c) Trình nộp mẫu của từng loại gạch xây hoặc khối xây và xin phê duyệt của Giám đốc
dự án trước khi đặt hàng.
2.11 GẠCH ĐẤT SÉT NUNG
a) sét nung phải là loại như sau:
1. Cứng, lành lặn, được nung tốt, đồng đều và thống nhất về hình dáng, sạch sẽ và
được duyệt
2. Không bị nứt nẻ cũng như các khiếm khuyết khác.
3. Bằng với mẫu đã được trình và được Giám đốc dự án chấp thuận
4. Có kích cỡ quy ước: 225 x 105 x 70mm trừ phi được quy định khác.
2.12 GẠCH ỐP MẮT
1. Có chất lượng tốt nhất và được “chọn lựa” đặc biệt
2. Lấy từ nhà sản xuất được chấp thuận
3. Được chọn lựa kỹ càng về độ đồng đều, sắc cạnh, chất liệu bề mặt và tính đồng
nhất về màu sắc.
2.13 GẠCH KỸ THUẬT
a) Gạch kỹ thuật và các loại gạch chịu lực khác phải được lấy từ một nhà sản xuất được
chấp thuận theo tiêu chuẩn BS 3921:1985, Loại A với cường độ phá hủy trung bình là
7MPa hoặc Loại B với cường độ phá hủy trung bình là 5MPa, với giới hạn độ thấm
hút cho mỗi loại tương ứng là 4,5% và 7%.
2.14 GẠCH CHỊU LỬA
a) Gạch chịu lửa phải là lọai như sau:
1. Gạch chịu lửa bằng đất sét chịu nhiệt loại được quy định theo tiêu chuẩn BS
4966:1991 có chất lượng tốt nhất và được nhập khẩu
2. Màu sáng.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 10/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

3. Đồng nhất về chất liệu bề mặt.
4. Có kích cỡ tiêu chuẩn theo BS 3056-1:1985
5. Xây bằng xi măng chịu lửa.
b) Xi măng chịu lửa phải là loại “Pyruma” hoặc loại tương đương được duyệt.
c) Gạch chịu lửa phải được Giám đốc dự án chấp thuận trước khi sử dụng và được thử
nghiệm theo tiêu chuẩn BS 1902 nếu cần.
2.15 GẠCH BLỐC BÊ TÔNG
a) kích cỡ gạch blốc bê tông phải theo một trong các kích cỡ sau đây::
1. kích cỡ 400 x 140 x 180mm cao, hoặc
2. theo quy định trong bản vẽ thi công.
b) Trừ phi có quy định khác, gạch blốc bê tông đặc và gạch blốc bê tông rỗng phải tuân
theo tiêu chuẩn BS 6073: Phần 1 và Phần 2: 1981 hoặc theo các nhà sản xuất được
chấp thuận.
c) Cường độ phá hủy của gạch blốc bê tông phải tuân theo quy định của Quy chuẩn Xây
dựng Việt Nam. Cường độ phá hủy trung bình của một mẫu được chọn phải không
dưới 7.0 MPa.
d) Không được sử dụng gạch blốc bê tông khi chưa được khô ít nhất 3 tháng kể từ ngày
sản xuất.
2.16 GẠCH BLỐC RỒNG BẰNG ĐẤT SÉT NUNG
Không sử dụng
2.17 GẠCH BLỐC ĐẶC BẰNG VẬT LIỆU KHOÁNG CHỊU LỬA
Không sử dụng
2.18 TẤM XI MĂNG SỢI GỖ
a) Tấm xi măng sợi gỗ dùng cho vách ngăn phải là loại “CELLOCRETE” dày 75mm hoặc
loại tương đương được chấp thuận. Các tấm này phải khô và không bị dính các tạp
chất trên bề mặt.
2.19 GẠCH KÍNH
a) Gạch kính rỗng phải là loại có kích cỡ tiêu chuẩn 190 x 190 x 80mm dày (kích cỡ
danh định) và phải được lấy từ một nhà sản xuất được duyệt với hoa văn bề mặt
được chọn bởi Giám đốc dự án.
b) Kích thước danh định 150 x 150 x 80mm, 240 x 240 x 80mm, 150 x 150 x 100mm,
200 x 200 x 100mm và 300 x 300 x 100mm dày có thể được lấy từ các sản phẩm
chính hãng. Gạch kính nửa và góc tư tiêu chuẩn cũng phải có sẵn theo đơn đặt hàng
đặc biệt.
c) Gạch kính rỗng, trừ phi được quy định khác, phải là một trong những sản phẩm chính
hãng sau đây:
1. Gạch PC GLASS
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 11/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

2.
3.
4.
5.

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

SOLARIS
WECK
GERRESHEIMERD
Loại tương đương được chấp

2.20 LANH TÔ
a) Trừ khi có quy định trên bản vẽ, các lanh tô phải là loại đúc sẵn hoặc đúc tại chỗ bằng
bê tông Mác 20/20. Kích thước và cốt thép phải như sau:
Khoảng
vượt

Tiết diện (mm)
(cao x rộng)

Chiều dài
đoạn tựa lên
gối đỡ (mm)
(ở cả 2 đầu)

Cốt thép (số lượng và đường kính
thanh thép ở mỗi đoạn rộng
105mm hoặc một phần của đoạn
đó)

Đến 1m

150 x chiều
rộng tường

150

1 thanh thép mềm đường kính
12mm

1.2m

225 x chiều
rộng tường

225

1 thanh thép mềm đường kính
16mm

2.3m

300 x chiều
rộng tường

225

1 thanh thép mềm đường kính
20mm

Lưu ý: Bề dày lớp bê tông tối thiểu là 25mm giữa cốt thép và mặt dưới lanh tô.
2.21 THÉP CHỊU LỰC CỦA KHỐI XÂY
a) Thép chịu lực của khối xây phải là loại “EXMET” hoặc loại lưới thép mạ kẽm tương
đuơng khác được chấp thuận được sản xuất từ thép tấm dày 0,6mm.
2.22 LỚP CHỐNG THẤM
a) Lớp chống thấm phải là một trong những loại sau:
1. 2 lớp đệm bitum chứa sợi bện theo tiêu chuẩn BS 6398:1983, Bảng 1 Loại “B”,
trọng lượng khoảng 3,3 kg/m2, hoặc One layer of 0.46mm (minimum) thick
polyethylene sheet to BS 6515: 1984.
2. Một lớp tấm nhựa politen (PE) dày 0,46mm (tối thiểu) theo tiêu chuẩn BS
6515:1984.
b) Không được phép sử dụng lớp chống thấm bitum chứa sợi gai, đay.
2.23 NEO TƯỜNG
a) Neo giữa các đầu tường gạch hoặc khối xây và bê tông phải là một trong những loại
sau:
1. Thép tròn đường kính 6mm dài 350mm, được sơn hai (2) lớp sơn phủ gốc bitum
màu đen theo tiêu chuẩn BS 3416:1991.
2. Thép miếng mạ kẽm tiết diện 20 x 3mm, dài 350mm, được xẻ đuôi cá ở cả hai
đầu.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 12/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

3. Các băng thuộc loại vật liệu gia cường được chấp thuận dùng cho khối xây, dài
350mm, chiều rộng 60mm đối với tường dày 100 -105mm và chiều rộng 110mm
đối với tường dày 200 -225mm, được chốt vào nền bê tông bằng súng bắn.
4. Neo xẻ rãnh mộng quạt cùng với các đầu neo tương ứng. Miếng neo có rãnh phải
bằng thép không gỉ dài 150mm, miếng đầu neo có dạng hình quạt như kiểu được
sản xuất bởi nhà sản xuất được duyệt, hoặc
5. Các loại neo tường thuộc các nhãn hiệu độc quyền được duyệt khác.
b) Neo cho tường gạch hoặc khối xây áp với mặt bê tông phải :
1. Được tạo thành từ thép miếng mạ kẽm tiết diện 20 x 3mm dài 150mm, được xẻ
đuôi cá ở cả hai đầu, hoặc
2. Neo xẻ rãnh mộng quạt cùng với các đầu neo tương ứng.
c) Neo cho tường rỗng (tường 2 lớp) phải là loại băng thép mạ kẽm tiết diện 20 x 3mm
có tạo xoắn theo chiều đứng ở đoạn giữa neo theo tiêu chuẩn BS EN 845-1:2003, với
chiều dài lớn hơn chiều rộng khoảng trống giữa 2 lớp tường ít nhất 100mm, được xẻ
đuôi cá ở cả hai đầu.
d) Neo giữa tường đá và bê tông hoặc khối xây gạch là miếng thép không gỉ, đồng đỏ
hoặc đồng thiếc tiết diện 40 x 3mm dày, được xẻ đuôi cá ở cả hai đầu và có chiều dài
như sau:
1. 175mm (tối thiểu)

-

Đối với tường đá được xây sát vào mặt kết cấu bê
tông.

2. 350mm
(minimum)

-

Đối với tường đá tại chỗ giao nhau với bê tông hoặc
khối xây gạch.

3 TAY NGHỀ THI CÔNG
3.1

VỮA

a) Vữa phải được trộn bằng máy trộn cơ học. Không được trộn quá lượng cần dùng vữa
có chứa phụ gia chảy dẻo. Trong trường hợp ngoại lệ và khi cần khối lượng ít, có thể
chấp thuận trộn vữa bằng tay trên 1 bề mặt ván ghép sạch sẽ
b) Giữ cho máy móc thiết bị và tấm ván để trộn vữa bằng tay luôn được sạch sẽ.
c) Tất cả các thành phần phải như sau:1. Được định lượng trong hộp đong được làm với kích cỡ phù hợp với khối tích yêu
cầu.
2. Được trộn khô trước khi cho thêm nước hoặc vôi trát vào,
3. Được trộn với lượng nước tối thiểu để tạo độ sệt cần thiết.
d) Sử dụng vữa trong vòng một giờ sau khi trộn ở nhiệt độ môi trường bình thường. Vữa
trộn không được sử dụng trong vòng một giờ sau khi trộn phải được chuyển khỏi
công trường. Trong mọi trường hợp, không được sử dụng vữa sau khi đã bắt đầu quá
trình đông kết. Không được phép tái chế vữa đã trộn.
e) Phụ gia làm mềm dẻo, khi được chấp thuận, phải được sử dụng đúng theo khuyến
cáo của nhà sản xuất.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 13/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

3.2

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

XÂY GẠCH HOẶC KHỐI XÂY RỖNG BẰNG ĐẤT SÉT NUNG

a) Gạch ống hoặc gạch blốc rỗng bằng đất sét nung phải được làm ướt trước khi xây.
b) Các hàng gạch phải được xây cho ngang bằng và thẳng hàng theo chiều đứng.
c) Không một phần nào được phép xây cao quá 900mm so với phần khác ở bất kỳ thời
điểm nào.
d) Cách đặt gạch phải như sau:
1. Cách đặt gạch so le theo chiều dọc
2. Cách đặt gạch theo kiểu Anh
(toàn bộ theo
chiều dọc hoặc
ngang tường)

Đối với tường dày nửa gạch (100 hoặc 105mm) và
tường xây với viên gạch đặt đứng (70 hoặc 75mm.
Đối với tường dày một gạch (225mm) và dày hơn, trừ
phi được quy định khác.

e) Mạch vữa xây phải như sau:
1. Có độ dày nhất định là 10mm.
2. Được cào bằng mặt (loại bỏ vữa dôi ra khi còn ướt) trong khi xây.
f)

Việc hoàn thiện các mạch vữa xây trong các công tác dưới đây phải:

1. Công tác gạch xây để tô trát

Khoét mạch vữa đến độ sâu 13mm để tạo độ bám
cho lớp vữa tô trát.

2. Công tác gạch xây không tô trát (bề mặt
gạch để trần)

Hoặc là tạo mạch vữa vạt xéo mặt (loại chịu thời
tiết) bằng bay khi đang xây, hoặc khoét mạch vữa
đến độ sâu 10mm khi đang xây rồi sau đó tạo chỉ
loại chịu thời tiết (mặt chỉ xiên xuống) cho mạch
vữa khi đã xây xong.

3. Công tác gạch xây bên trong giếng thang máy

Khoét mạch vữa đến độ sâu 10mm rồi dùng vữa xi
măng tạo chỉ loại bằng mặt cho mạch vữa.

3.3

XÂY BÊ TÔNG KHỐI ĐẶC

a)
b)
c)
d)

Khối xây bê tông đặc phải được đặt khô trong vữa như quy định trong mục A5.3.4.
Tường và vách ngăn phải được xây theo kiểu đặt khối xây so le theo chiều dọc.
Sử dụng thêm các khối cuối và khối nửa cỡ đã làm sẵn trong công tác xây.
Phải giữ cho thật thẳng các mạch vữa chạy theo phương đứng và phần khối xây so le
nằm tại góc tường.
e) Mạch vữa phải được cào bằng mặt trong khi xây.
f) Phải tạo khe co giãn trong khối xây gạch hoặc khối xây nếu chiều dài tường vượt quá
16m hoặc tại những vị trí đã được chỉ định với các neo kim loại đặt băng qua khe tại
cách mỗi 2 hàng gạch, trám khe lại bằng vật liệu trám được duyệt rồi tạo chỉ ở cả 2
mặt bằng chất trám silicone được duyệt.
3.4

GẠCH BLỐC BÊ TÔNG RỖNG XÂY SÀN HAY SÀN MÁI

a) Gạch blốc bê tông rỗng phải được xây thẳng hàng nối đầu nhau trong ván khuôn.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 14/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

b) Tại các đầu gạch blốc bê tông rỗng lộ ra ngoài phải được trám bít bằng bê tông loại
tương tự sâu vào 25mm.
c) Gạch blốc bê tông rỗng phải được dưỡng khô bằng cách để ngoài trời ít nhất 28 ngày
sau khi đúc khối và trước khi đặt vào vị trí.
3.5

GẠCH BLỐC BÊ TÔNG RỖNG XÂY TƯỜNG

a) Gạch blốc bê tông rỗng xây tường phải được xây với lỗ rỗng hướng xuống dưới.
Không lấp các lỗ rỗng trong gạch blốc rỗng. Sử dụng gạch blốc có hình dạng đặc biệt
hoặc được cắt sẵn để hoàn thành các hàng khối xây và để chèn lấp, không sử dụng
gạch hoặc các vật liệu khác.
3.6

XÂY VÀ TẠO CHỈ TRONG CÔNG TÁC KHỐI XÂY ĐỂ TRẦN

a) Thuật ngữ “công tác xây để trần”, khi được sử dụng trong tiêu chí kỹ thuật này, áp
dụng cho toàn bộ tường gạch xây hoặc tường gạch blốc nào sẽ không tô trát khi hoàn
thiện, bao gồm cả công tác bề mặt để trần tạo thẩm mỹ.
b) Chọn gạch/khối xây có các cạnh không bị mẻ và có bề mặt vuông phẳng. Phân phối
đồng đều gạch/khối xây có màu sắc chênh nhau trong suốt quá trình thi công để tránh
xuất hiện tình trạng vá víu. Trộn lẫn các đợt vật tư chuyển giao có sự chênh lệch màu
sắc để tránh thấy dấu tại các góc tường xây trước làm chuẩn, tránh sự biến đổi màu
sắc giữa các hàng ngang và các lỗi tương tự. Kiểm tra từng đợt vật tư chuyển giao để
bảo đảm có bề ngoài đồng nhất với đợt vật tư chuyển giao trước đó và không được
sử dụng nếu chúng có màu sắc quá chênh lệch nhau. Chỉ được cắt gạch/khối xây khi
cần tại các lỗ mở trên tường và tại nơi các tường gặp nhau. Cắt bằng cưa bê tông
nếu cạnh cắt có thể trông thấy.
c) Công tác xây để trần phải được bắt đầu từ cao độ không ít hơn 150mm bên dưới mặt
nền hoàn thiện của vỉa hè bên ngoài hoặc mặt đất tự nhiên trừ phi được thể hiện
khác, được xây cẩn thận để tạo một bề ngoài đồng nhất với các mạch vữa bằng đều
và các mạch vữa chiều đứng ở các hàng xen kẽ thẳng hàng nhau.
d) Công tác gạch và khối xây để trần hoặc được tạo chỉ khi đang xây, hoặc được khoét
mạch vữa rồi tạo chỉ loại bằng mặt, loại chịu thời tiết hoặc loại khác theo như quy định
hoặc chấp thuận của Giám đốc dự án.
e) Giữ cho bề mặt để trần được sạch sẽ trong suốt quá trình thi công và cho đến khi
hoàn thành thực tế. Đảm bảo rằng không có vết vữa dính vào bề mặt khối xây gạch /
khối xây. Che phủ và bảo vệ khi xong công việc trong ngày và khi trời mưa, lật ngược
các tấm ván giàn giáo vào ban đêm và khi trời mưa lớn để tránh nước bắn. Không sử
dụng các biện pháp mài mòn để xóa vết vữa và vết bẩn trên mặt.
3.7

XÂY GẠCH KÍNH

a) Ngưỡng, đầu và thanh đứng của khung lắp gạch kính phải được sơn 2 lớp sơn phủ
gốc bitum được chấp thuận trước khi gắn gạch kính.
b) Gạch kính phải được xây bằng vữa xi măng / vôi bao gồm 1 phần xi măng portland, 1
phần vôi trát và 4 phần cát sạch tính theo thể tích và được tạo chỉ mạch ở cả hai mặt.
c) Chừa các khe rộng 12mm ở đỉnh và 2 cạnh của pa-nen kính. Các khe hở này phải
được lấp bằng chất trám polyethylene dùng cho khe co giãn được chấp thuận và trám
bít bằng chất trám silicone được duyệt ở cả hai mặt.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 15/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

d) Trừ phi được quy định khác, các băng gia cường “EXMET” rộng 65mm dùng cho khối
xây gạch được sản xuất từ thép tấm mạ kẽm dày 0,5mm phải được đặt trong các
mạch vữa xây ngang của pa-nen kính ở cách mỗi 2 hàng gạch kính. Các đầu của các
băng gia cường này phải đi qua khe hở giữa pa-nen kính với khung bao và được
chôn hoặc neo chặt vào các thanh đứng của khung theo cách được duyệt.
3.8

XÂY TƯỜNG VÀ VÁCH NGĂN

a) Tường ngăn cháy và vách ngăn phải được xây ghép phù hợp vào tường chính và
được gắn neo tường ở cách mỗi 4 hàng gạch.
b) Tất cả các mạch vữa đứng phải thật đúng vị trí và vuông góc.
c) Không được sử dụng gạch cuối hoặc gạch cắt để xây trừ khi cần thiết.
d) Các vách ngăn xây bằng gạch, khối xây bê tông hoặc sét nung phải được chừa so le
để xây ghép vào tường chính khi cần thiết.
e) Toàn bộ tường gạch xây và khối xây phải được xây ghép vào tường và cột bê tông
cốt thép bằng các neo tường được duyệt được chôn sẵn trong bê tông trên phương
đứng cách khoảng 320mm tính từ tâm và nhô ra 225mm từ mặt bê tông.
f)

Đối với khối xây gạch hoặc khối xây sát mặt kết cấu bê tông, chôn sẵn hoặc cắt và
cắm các neo vào bê tông tại cách khoảng 900mm tính từ tâm theo chiều ngang và
cách khoảng 320mm tính từ tâm theo chiều đứng và được đặt so le, cắm sâu 75mm
vào tường gạch xây hoặc khối xây.

3.9

CHÔN SẴN, CẮT VÀ CẮM VÀO

a) Phải được tiến hành trong vữa, tương tự như ở các tường nằm kề nhau.
b) Các phần đầu của các bộ phận dưới đây phải được chôn sẵn hoặc cắt và cằm vào
vữa xi măng và tạo chỉ khi cần thiết:
1.
2.
3.
4.
5.

Ngưỡng cửa,
Bậc,
Lanh tô,
Dầm gối,
Côngxon, v.v…

3.10 RÃNH, LỖ, HỐC, VÀ GỜ TRÊN TƯỜNG
a) Phải được chừa, tạo thành hoặc cắt để tiếp nhận:
1. Khung,
2. Ống thoát nước mưa hoặc các ống khác,
3. Ống dẫn, cáp điện, v.v… hoặc
4. Như thể hiện trên bản vẽ thi công
b) Rãnh và lỗ, khi được cho phép, phải được đặt tại vị trí được chấp thuận. Cắt một
cách khéo léo, không làm ảnh hưởng đến tường bằng các dụng cụ thích hợp đến
kích cỡ nhỏ nhất có thể.
c) Khi cần chôn sẵn khung cửa đi và cửa sổ, phải đặt vào trong vữa tương tự như cách
thực hiện cho các bộ phận nằm kề nhau.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 16/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

d) Cắt và lắp vừa vặn các phần gạch xây chung quanh các phần bằng thép. Cắt một
cách cẩn thận các gạch để trần và gắn cho khớp với các phần bằng đá và phần hoàn
thiện khác nằm cạnh và tiến hành cắt nhẵn hoặc thô khi cần.
3.11 CÔNG TÁC TRÁM TRÉT
a) Trám và chêm tại nơi các phần gạch xây và khối xây gặp mặt dưới kết cấu, và luôn
phải trám đầy bằng vữa xi măng nếu độ sâu của chỗ trám đó không quá 25mm.
b) Khi độ sâu của chỗ trám vượt quá 25mm, công tác trám phải được thực hiện bằng
các viên gạch xi măng làm sẵn với kiểu mẫu được chấp thuận và có độ dày cần thiết
được chôn chặt vào bằng vữa xi măng.
c) Đối với tường gạch xây hoặc tường gạch blốc dày 114mm, cao hơn 3,6m và tường
gạch xây hoặc khối xây dày 230mm, cao hơn 4,9m thì đỉnh tường phải được nối vào
bản sàn bằng các thanh thép đường kính 6mm như mô tả trong mục “Tay nghề thi
công/ Xây tường và vách ngăn” nêu trên,
d) Khi được nêu chi tiết trên bản vẽ hoặc được quy định, các phần gạch xây và khối xây
phải có dải đệm xốp polystyrene phân cách giữa đỉnh tường và mặt dưới kết cấu bê
tông bên trên. Sử dụng chất trám có màu sắc phù hợp với phần hoàn thiện tường
theo khuyến nghị của nhà sản xuất và hoàn thiện theo cách được chấp thuận. Giữ
cho các bề mặt kế cận được sạch sẽ.
3.12 LÓT VỮA VÀ TẠO CHỈ CHO KHUNG
a) Các neo tạm cho khung cửa đi bằng gỗ, v.v… hoặc khung cửa phụ phải được gắn
vào khi đang xây. Khung cửa đi, v.v… phải được lắp sau khi xong công tác gạch xây
và phần hoàn thiện thô, được gắn chặt vào các neo tạm hoặc khung phụ và chạy chỉ
xi măng ở một hoặc hai mặt khi cần thiết.
3.13 GIA CỐ THÉP CHỊU LỰC CHO GẠCH VÀ KHỐI XÂY
a) Nhà thầu sẽ bao gồm công tác gia cố thép chịu lực trong khối xây gạch/khối xây. Việc
gia cố thép cho gạch/ khối xây sẽ tuân thủ theo tiêu chuẩn BS 405 và bằng lưới thép
mạ kẽm có độ dày không nhỏ hơn 0.5mm và sẽ được nối phủ qua tại các góc cạnh.
Vịệc gia cố thép cho gạch ốp / khối sẽ được đặt tại bề mặt lớp vữa dài có chiều dài
khoảng 225mm tại các mối nối và phủ kín các góc cạnh. Lùi vào 20mm tính từ bề mặt
của phần thi công ngoài. Lùi vào 12mm tính từ mặt trong thi công và hoàn thiện các
mối nối để đạt được độ dày thông thường. Đặt các lớp không dày quá 1200mm
3.14 THANH XÀ NỐI CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU
a) Toàn bộ panen tường trong và ngoài phải được gắn kết với cột bê tông để chịu tải
trọng tường hoặc tường chịu tải hoặc chốt bằng các neo giữ hình đuôi cá và các rãnh
mộng âm trong bê tông. Các tường phía bên ngoài phải được nối kết với cột bê tông
để chịu tải trọng tường hoặc kết với các thanh thép mạ kẽm. Các neo giữ hoặc các
thanh treo cần được cung cấp mỗi 3 hàng đối với các tường ngoài và mỗi 6 hàng đối
với các tường trong.
b) Toàn bộ phần tường bên trong được nối liền với các cột bê tong, tường hoặc cột chịu
tải với neo bằng thép mạ kẽm gắn vào tường mỗi 6 hàng gạch.
c) Toàn bộ tường bên trong được giữ bên trên bằng các thép dằng mạ kẽm.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 17/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

d) Các rãnh nề mộng đuôi én và các neo giữ cũng như các bản giằng đối với các tường
ngoài cần được cung cấp cách tâm 1200mm hoặc theo các chỉ định trong Bản vẽ.
3.15 BẢNG LIỆT KÊ CÁC GIẮNG THÉP ĐIỂN HÌNH CHO TƯỜNG GẠCH/ VÁCH
NGĂN BẰNG GẠCH BLỐC.
a) Đối với tất cả các tường gạch, các giằng thép/ thép gia cố phù hợp phải được gắn kết
theo bảng thống kê dưới đây. Độ dày tường không được thể hiện trong bảng dưới
đây, các yêu cầu bổ sung sẽ chiếu theo bản vẽ thi công /tính toán kết cấu được đệ
trình cho Giám đốc công trình để cho ý kiến và phê duyệt trước khi thi công tại công
trường
Độ dày
tường

100

H (m)

H (m)
Chiều
cao tổng
thể của
tường

L (m)

Chiều cao
Chiều rộng
giữa các
giữa các giằng
giằng thép
thép đứng
nằm ngang

3-6

3

10

6 - 12

3

10

≤8

4

10

8 - 12

4

10

150

6 - 12

6

10

175

6 - 12

6

15

200

6 - 12

6

20

125

Giằng thép

Đứng:
Ngang
Đứng :
Ngang:
Đứng:
Ngang:
Đưng:
Ngang:
Đứng:
Ngang:
Đứng:
Ngang:
Đứng:
Ngang:

102 x 51 channel
: 102 x 51 channel
TWIN 102 x 51 channel
102 x 51 channel
127 x 64 channel
127 x 64 channel
TWIN 127 x 64 channel
127 x 64 channel
152 x 152 x 30 UC
152 x 76 channel
152 x 152 x 37 UC
178 x 76 channel
203 x 203 x 46 UC
203 x 76 channel

b) Tham khảo bản vẽ No P2A/S-007. cho cốt thép các gạch blốc bê tông rỗng.
3.16 LỚP CHỐNG THẤM
a) Sử dụng vữa để tạo ra lớp lót bằng phẳng phía trên khối xây gạch giống như trong
tường gạch bên dưới để tiếp nhận lớp chống thấm nằm ngang.
b) Phải có lớp chống thấm trong khối xây gạch hoặc khối xây ở cao độ không nhỏ hơn
150mm phía trên cao độ cao nhất của mặt hè hoặc mặt đất bên ngoài nhà. Lớp chống
thấm phải giật cấp khi cần thiết để duy trì độ cao tương quan bên trên cao độ mặt đất
hoặc khi được nêu rõ trên bản vẽ đồng thời phải thực hiện như thế một cách liên tục
và đều đặn.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 18/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

c) Đặt lớp chống thấm thành dải liên tục phủ hết bề dày tường, chồng mí lên nhau
150mm tại các đầu dải và chồng lên nhau hết bề rộng tại các góc, sau đó trát mạch
vữa đến độ dày bình thường.
3.17

MẠCH TIẾP GIÁP VÀ KHE CO GIÃN TRONG TƯỜNG GẠCH VÀ TƯỜNG
GẠCH BLỐC, V.V …

a) Khi được thể hiện trên bản vẽ hoặc khi được yêu cầu, phải tạo các khe co giãn trong
khối xây gạch hoặc khối xây bằng cách gắn vào một dải polystyrene xốp dày 12mm
hoặc tấm “Flexcell”.
b) Khe co giãn phải liên tục qua cả phần mặt hoàn thiện rồi được che phủ bằng nẹp che
khe co giãn như đã nêu trong phần khác.
3.18

LIÊN KẾT VÀO VÁCH NGĂN BẰNG GẠCH BLỐC CHỊU NHIỆT

a) Không thể đỡ tải trọng nặng trên các vách ngăn bằng gạch blốc nhẹ chịu nhiệt.
b) Khi cần liên kết chặt vào các vách ngăn, phải chèn các khối xây có khối lượng riêng
lớn hơn (đặc chắc hơn) trong khi xây để tạo điểm bắt.
c) Phân phối tải trọng đều lên các phụ kiện liên kết khi có thể.
3.19 KHOÉT RÃNH VÀ LÀM CHỈ CHẮN NƯỚC, V.V…
a) Khoét mạch vữa đến độ sâu 25mm để lắp tấm chắn nước kim loại hoặc dải đệm
bitum.
b) Khoét rộng mạch vữa đến kích cỡ 25 x 25mm để lắp dải asphalt (nhựa đường).
c) Gắn các tấm chắn nước kim loại vào vữa tương tự như ở phần kế bên.
3.20 TRÁM CHỈ MÁT-TÍT
a) Tất cả các khe nằm ngoài trời giữa các khung cửa đi, cửa sổ, v.v… và khối xây gạch,
khối xây hoặc phần tô vữa kế cận phải được trám bằng “Secomastic” hoặc loại tương
đương được chấp thuận, sử dụng súng bơm được thiết kế dùng để trám trét.
3.21 DUNG SAI
a) Khối xây gạch và khối xây phải được xây với dung sai sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vị trí trên mặt bằng + 15mm
Chiều dài + 15mm
Chiều cao
+ 10mm
Độ bằng ngang của mạch vữa ngang (trong mỗi 5m)+ 10mm
Độ thẳng (trong mỗi 5m)+ 15mm
Độ thẳng đứng (trong mỗi 3m)+ 15mm

3.22 THỜI TIẾT KHÔ RÁO
a) Trong thời tiết khô ráo cần làm ẩm gạch xây và khối xây đến một lượng tối thiểu cần
thiết để tránh tình trạng vữa bị khô sớm do bị hút mất nước.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 19/20


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

3.23 THỜI TIẾT ẨM ƯỚT
a) Trong thời tiết ẩm ướt cần bảo vệ phần gạch xây hoặc khối xây mới xây trong lúc bị
gián đoạn do mưa, và khi hoàn tất công việc mỗi ngày.
3.24 BỐC DỠ & LƯU KHO
a) Gạch chuyển đến công trường phải được dỡ xuống bằng tay và chất gọn gàng không
để bám đất, sứt mẻ hoặc bị hư hại khác.
b) Chất gạch cách mặt đất trên 1 bề mặt bắng phẳng và bảo vệ tránh mưa, nhiễm bẩn
hoặc các hư hại khác.
c) Khi được giao tại công trường, khối xây bê tông và bê tông nhẹ chịu nhiệt phải được
giữ cho khô ráo và bảo vệ khi trời mưa to.
3.25 BẢO VỆ VÀ LÀM SẠCH
a) Bít tất cả các lỗ thoát nước trước khi xây khối xây gạch hoặc khối xây và tháo bỏ tất
cả các nút bít sau khi xây xong.
b) Bảo vệ và che phủ khối xây gạch hoặc khối xây mới xây khi kết thúc công việc của
mỗi ngày.
c) Lau sạch sàn nhà dính vữa rơi vãi ngay sau khi hoàn thành công việc của mỗi ngày.

***

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc
Trang 20/20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×