Tải bản đầy đủ

Các bước nghiệm thu cọc khoan nhồi

Tài liệu tham
khảo
Trình tự các biên bản nghiệm thu
thi công cọc khoan nhồi


Biên bản 1
Nghiệm thu
công tác định
vị tim cọc và
hạ ống vách
cho phép
khoan cọc.


Biên bản 2
Nghiệm thu
địa chất và
bentonite cọc
khoan nhồiBiên bản 3
Kiểm tra hố
khoan


Biên bản 4
Nghiệm thu
cốt thép
trước khi đổ
bê tông


Biên bản 5
Nghiệm thu
nghiệm thu
ống siêu âm


Biên bản 6
Kiểm tra hạ lồng
thép


Biên bản 7
Kiểm tra thổi rửa
lắng cặn đáy lỗ
khoan


Biên bản 8
Kiểm tra các
điều kiện
trước khi đổ
bê tông


Biên bản
10
Lấy mẫu bê tông


cọc khoan nhồi


Biên bản
11
Kiểm tra và
bơm vữa lấp
đầy ống siêu
âm, ống kiểm
tra


Biên bản
12
Khoan lấy lõi


Biên bản
13
Thí nghiệm
PDA(nếu có)


Biên bản
15
Nghiệm thu công
việc xây dựng
(căn cứ theo từng
dự án) ... Và giai
đoạn tiếp theo


Biên bản
14
Kết quả nén mẫu
R3, R7, R28 (Phụ
thuộc TC)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×