Tải bản đầy đủ

06 MEVN CONG THUC TINH TOAN LUONG GAS NAP THEM

CÔNG THỨC TÍNH LƯỢNG MÔI CHẤT LẠNH CẦN NẠP THÊM
LƯỢNG MÔI CHẤT NẠP THÊM (kg) = (0.29x L1) + (0.2 x L2) + (0.12 x L3) + (0.06 x L4) + (0.024 x L5) +α + β
L1: Chiều dài của đường ống lỏng ø19.05 [3/4"] (m)
L2: Chiều dài của đường ống lỏng ø15.88 [5/8"] (m)
L3: Chiều dài của đường ống lỏng ø12.7 [1/2"] (m)
L4: Chiều dài của đường ống lỏng ø9.52 [3/8"] (m)
L5: Chiều dài của đường ống lỏng ø6.35 [1/4"] (m)
α, β: Tham khảo bảng bên dưới:

α

TỔNG CÔNG SUẤT CỦA CÁC
DÀN LẠNH KẾT NỐI

(kg)

– 080
081 – 160
161 – 330
331 – 390
391 – 480

481 – 630
631 – 710
711 – 800
801 – 890
891 – 1070
1071 – 1250
1251 –

2.0
2.5
3.0
3.5
4.5
5.0
6.0
8.0
9.0
10.0
12.0
14.0

CHỈ SỐ CÔNG SUẤT DÀN NÓNG

Dòng YKA

β (kg)

P150-P450 models

0.0

P500 model

6.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×