Tải bản đầy đủ

Thuyết trình về đạo đức Hồ Chí Minh áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh

BÀI THUYẾT TRÌNH
M
M Ô
Ô N
N

H
H Ọ
Ọ C
C

TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH

design by Khanh La


NHÓM 02

Lã Ngọc Khánh
Tr ư ở n g n h ó m


N g u y ễ n Tr u n g K i ê n
Thành viên

Vương Đình Hiệp
Thành viên

Tr ầ n H ả i N a m
Thành viên

design by Khanh La


Chủ đề 1

Vận dụng TT đạo đức nhân văn HCM Trong lĩnh vực
kinh doanh


QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Phân tích, trả lời các câu hỏi

Quan điểm của HCM về đạo đức?.Vì

Trình bày nội dung các chuẩn mực

Nhìn từ quan điểm về đạo đức HCM

sao HCM quan niệm đạo đức đóng

đạo đức Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng theo

thì đạo đức của doanh nhân, doanh

vai trò gốc rễ con người.

TTHCM

nghiệp thực chất gì ?


Doanh nhân, doanh nghiệp có cần

Bạn biết gì về xu hướng kinh doanh

lấy đạo đức làm gốc không? Vì sao ?

nhân bản


QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Phân tích, trả lời các câu hỏi

Quan điểm của HCM về đạo đức?.Vì

Trình bày nội dung các chuẩn mực

Nhìn từ quan điểm về đạo đức HCM

sao HCM quan niệm đạo đức đóng

đạo đức Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng theo

thì đạo đức của doanh nhân, doanh

vai trò gốc rễ con người.

TTHCM

nghiệp thực chất gì ?

Doanh nhân, doanh nghiệp có cần

Bạn biết gì về xu hướng kinh doanh

lấy đạo đức làm gốc không? Vì sao ?

nhân bản


Luận điểm thể hiện quan điểm của HCM về vai trò của
đạo đức

1. Đạo đức cũ và mớiĐạo đức cũ như người đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trờiĐạo đức mới như người hai chân đứng vững xuống đất, đầu ngẩng lên trờiĐạo đức cũ và đạo đức mới khác nhau

 HCM cho rằng đạo đức cần đi với việc cần – kiệm – liêm – chính, đó là gốc rễ của đạo đức


Luận điểm thể hiện quan điểm của HCM về vai trò của
đạo đức

2. Đạo đức cách mạng

HCM cho rằng đạo dức cách mạng gồm 5 điều:Nhân là thật thà, yêu thương, giúp đỡ đồng chí, đồng bào, kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến đảng, nhân dân.Nghĩa là ngay thằng, không tư tâm, không làm việc bậyTrí là đầu óc trong sángDũng là dung cảm, gặp việc gì cũng có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa chữaLiêm là không tham địa vị, tiền tài, quang minh chính đại


Vì sao HCM quan niệm
đạo đức là gốc rễ con người ?

*HCM quan niệm đạo đức là gốc rễ con người vì:Đạo đức là cái nền phát triển con ngườiĐạo đức tôi rèn nên tính cách con người, cách ứng xử trong xã hộiLà thước đo chuẩn mực trong cuộc sống, quyết định thành công hay thất bạiNgười cách mạng không có đạo đức > cây không có gốc, sông không có nguồn =>> không lãnh đạo được nhân dân ( Trích vb XLVI )

=>> HCM muốn người cách mạng, cũng như mọi người dân Việt Nam phải trau dồi đạo đức, rèn giũa bản thân > nghĩ đến những

điều lớn lao, vĩ đại


Nhân – Nghĩa – Trí - Dũng

1. NhânLà nhân đức, nhân từ, yêu thương đồng bàoKhông ham giàu sangKhông sợ cực khổ và cường quyền


Nhân – Nghĩa – Trí - Dũng

2. NghĩaLà sống ngay thẳng, hết long vì lợi ích của ĐảngKhông ham lợi ích cá nhânLuôn luôn lắng ngheHết lòng vì công việc


Nhân – Nghĩa – Trí - Dũng

3. TríKhông làm việc mù quángSáng suốt trong mọi tình huốngTránh việc làm có hại cho đảng, cho đồng bào


Nhân – Nghĩa – Trí - Dũng

4. DũngLà dũng cảmKhông sợ gian khó, nguy hiểmCó gan chống lại những thứ vinh hoaDám nhận lỗi, dám sửa đổiVì tổ quốc hi sinh tất cả


Đạo đức của doanh nhân, doanh nghiệp thực chất là gì ?

 Doanh nghiệp được coi là có đạo đức tốt khi có “ trách nhiệm xã hội”. Trách nhiệm đó là:


Bảo vệ môi trườngQuan tâm người lao độngTôn trọng quyền bình đẳngBiết kiến tạo hòa binh, ANQGCung cấp sp chất lượng tốtTham gia hoạt động trợ giúp cộng đồng


Đạo đức của doanh nhân, doanh nghiệp thực chất là gì ?

 Làm giàu – cộng đồng


Đảm bảo xã hội hóa sự phát triển, phải mang tính cộng đồng => được ủng hộDoanh nghiệp có mục tiêu => bền vữngTham gia từ thiện, thu hút tài nguyên con ngườiĐoàn kết doanh nghiệp => group


Đạo đức của doanh nhân, doanh nghiệp thực chất là gì ?

 Nhân – trí - dũng


Doanh nhân cũng như một người línhPhải học kinh doanh, giỏi kinh doanh, thành công trong kinh doanh như ông cha ta đánh giặcPhải có trí để hiểu thị trường, nắm bắt KH – KTDũng để giam dấn thân, dám nghĩ dám làm, dám nhận và sửa saiPhải có nhân để lập thân, khẳng định nhân cách


Doanh nhân, doanh nghiệp có cần lấy đạo đức làm gốc
không? Vì sao?

* Doanh nhân, doanh nghiệp nhất định phải lấy đạo đức làm gốc, vì:Đạo đức là yếu tố nền tảng tạo nên sự tin cậy của đối tác và khách hàng đối với doanh nhân, doanh nghiệpLà cơ sở để xây dựng lòng tin, sự gắn kết và trung thanh của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệpGiúp nâng cao hình ảnh, uy tín và thương hiệu của doanh nghiệpSự tồn vong, phát triển của doanh nghiệp là do người tiêu dùng quyết định, do đó doanh nghiệp muốn đạt được tỷ suất lợi nhuận cao và thanh công bền vững

thì phải xây dựng được nền tảng đạo đức cho doanh nghiệp mình


Doanh nhân, doanh nghiệp có cần lấy đạo đức làm gốc
không? Vì sao?Biểu hiện :Đạo đức được thể hiện khi có sự tương tác với đối tácThể hiện qua cách ứng xử với khách hàng, cơ quan chính quyền, báo chíDoanh nghiệp tạo tiếng tốt sẽ lôi kéo được khách hàng và được thị trường ủng hộ

=>> Đạo đức trong kinh doanh không chỉ là câu khẩu hiệu để lấy long người tiêu dùng. Chúng còn là công cụ để tối đa hóa lợi

nhuận, củng cố thương hiệu.


Kinh doanh nhân bản

 Khái niệm:


Là hình thức sao chép kiến thức và được thực hiện trên hệ thống.Ví dụ : Nếu bạn có kiến thức, kinh nghiệm bán hàng, bạn tuyển nhiều người mới vào đào tạo, truyền đạt lại cho họ kiến thức, kinh nghiệm bán hàng đó thì

được gọi là kinh doanh nhân bản

Lợi ích:


Đào tạo nhanh chông đội ngũ nhân viênNhanh chóng nắm bắt được yêu cầu công việc >> nâng cao năng suất lao độngTiết kiệm chi phí tuyển dụng và đào tạo


Kinh doanh nhân bản

=>> Kinh doanh nhân bản thực chất là sự sao chép lại kiến thức, kĩ năng trong việc đào tạo người lao động

mới, đem lại hiệu quả nhanh chông và tiết kiệm cho doanh nghiệp !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×