Tải bản đầy đủ

15 30 xac dinh hieu luc vacxin dai theo pp habel

15.30. Xác định hiệu lực vắc xin dại theo phương pháp Habel
Nguyên lý
Gây miễn dịch cho chuột nhắt trắng với một độ pha loãng vắc xin. Sau 14 ngày thử thách bằng
chủng thử thách CVS với nhiều độ pha loãng khác nhau.
Nguyên vật liệu
Chuột nhắt trắng 4-6 tuần tuổi, trọng lượng 13-16 g.
Vắc xin dại thử nghiệm.
Chủng CVS.
Huyết thanh ngựa thường.
Nước vô khuẩn để tiêm.
Nước muối sinh lý
Phương pháp tiến hành
Pha vắc xin và gây miễn dịch
Từ 1 ống nghiệm có ít nhất 3 ml hỗn dịch vắc xin dại lấy ra 1 ml trộn với 39 ml nước muối sinh lý
(đã được làm lạnh), lắc đều và để ngay trong điều kiện lạnh.
Tiêm miễn dịch cho 60 chuột, mỗi chuột 0,25 ml vào phúc mạc. Tiêm 6 mũi, mỗi mũi cách nhau 1
ngày. Song song nuôi 1 lô chuột đối chứng gồm 40 con. Đến ngày thứ 14 kể từ khi tiêm miễn dịch
mũi đầu tiên thì tiến hành tiêm thử thách.
Pha chủng CVS và thử thách
Hỗn dịch 20% chủng CVS bảo quản ở nhiệt độ -70OC được làm tan nhanh dưới vòi nước chảy.
Pha loãng từ 10-1 đến 10-7 bằng dung dịch huyết thanh ngựa 2% (98 ml nước cất 2 lần vô khuẩn + 2

ml huyết thanh ngựa thường đã bất hoạt 56OC trong 30 phút).
Tiêm vào não chuột mỗi con 0,03 ml.
Đối với lô chuột miễn dịch, tiêm các độ pha: 10-5, 10-4, 10-3, 10-2, 10-1
Đối với lô chuột đối chứng, tiêm các độ pha: 10-7, 10-6, 10-5
Theo dõi và tính kết quả
Sau khi tiêm thử thách, hàng ngày theo dõi 2 lô chuột và ghi kết quả đầy đủ.
Những chuột chết trước ngày thứ 5 sau ngày thử thách không được tính trong kết quả.
Những chuột chết, liệt do dại sau ngày thứ 5 được coi như chết vì bệnh dại.
Đọc kết quả cuối cùng vào ngày thứ 14 sau khi tiêm thử thách. Kết quả được tính theo phương pháp
Reed-Muench.
LD50 bảo vệ = LD50 của chuột đối chứng - LD50 của chuột miễn dịch.
Trong đó LD50 của chuột đói chứng và chuột miễn dịch được tính theo công thức :
50 - a
log LD50 = log A - -------- x k
b-a
A : Độ pha loãng của CVS gây chết chuột ngay sát dưới 50%.
a: % chuột chết ngay sát dưới 50%.
b : % chuột chết ngay sát trên 50%.
k : log bậc pha loãng.
Ví dụ tính kết quả theo phương pháp Reed- Muench:
1. Lô đối chứng
Độ pha CVS Chuột chứng Tổng số tích luỹ
Sống Chết
Sống Chết
10-5
0
10
0
17
-6
10
4
6
4
7
10-7
9
1
13
1


50% - 7%
43
LD50 = -------------- = ----- = 0,75
64% - 7%
57

Số %chuột chết
17/17=100
7/11=64
1/14 = 7


LD50 đối chứng = 7- 0,75 = 6,25
Từ đó: Log (50% của độ pha loãng cuối cùng) = -6,25
và 50% của độ pha loãng cuối cùng (hiệu giá LD50) = 10 -6.25.
2. Lô chuột miễn dịch.
Độ pha CVS Chuột miễn dịch
Sống Chết
10 -1
4
6
-2
10
5
5
10 -3
3
7
10 -4
8
2
10 -5
10
0

Tổng số tích luỹ
Sống Chết
4
20
9
14
12
9
20
2
30
0

Số % chuột chết
20/24=83,83
14/23=61
9/21=43
2/22=9
0

50% - 43%
7
LD50 = --------------- = ----- = 0,39
61% -43%
18
Từ đó: Log (50% của độ pha loãng cuối cùng) = -2,61.
và 50% của độ pha loãng cuối cùng = 10-2,61.
Vậy:
LD50 bảo vệ = 6,25 - 2,61= 3,64.
Vắc xin bảo vệ được: 10-3,64 LD50 .
Tính ra bằng: 4 364 LD50 ;
Lấy tròn: 4 400 LD50 bảo vệ.
Kết luận: Theo tiêu chuẩn LD50 bảo vệ tối thiểu phải bằng 1000, vậy vắc xin đạt yêu cầu về hiệu
lực.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×