Tải bản đầy đủ

ĐÁNH GIÁ mức độ CHUA PHÈN TRONG môi TRƯỜNG đất TỈNH ĐỒNG THÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

LƯƠNG NGỌC DUNG

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUA PHÈN TRONG
MÔI TRƯỜNG ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ ĐỊA CHẤT HỌC
Mã ngành: 52440201

TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2016


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUA PHÈN TRONG
MÔI TRƯỜNG ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP


Sinh viên thực hiện: Lương Ngọc Dung
Khóa: 2012 – 2017
Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Ngọc Hùng
ThS. Từ Thị Cảm Loan

TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2016

MSSV: 0150100008


LƯƠNG NGỌC DUNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP2016


LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực hiện đề tài vừa qua, để hoàn thành được báo cáo đồ án tốt
nghiệp ngày hôm nay, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, động viên, hỗ trợ nhiệt tình của các
thầy cô. Tôi xin chân thành cảm ơn đến:
Cô ThS. Từ Thị Cẩm Loan đã hướng dẫn và đóng góp những kiến thức, ý kiến bổ
ích cho tôi trong suốt thời gian thực hiện báo cáo.
Thầy TS. Vũ Ngọc Hùng – Giám đốc Trung tâm Tài nguyên đất và Môi trường
thuộc Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Nam, người đã định hướng
cho tôi chọn đề tài, tạo cho tôi thực tập và học nhiều kiến thức thực tế tại cơ quan và
hướng dẫn tôi hoàn thành bài luận một cách tốt nhất.
Các thầy cô trong Khoa Địa chất - Khoáng sản và các bác, cô chú, anh chị tại Trung
tâm Tài nguyên đất và Môi trường đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành đồ
án.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và người thân đã luôn quan
tâm, giúp đỡ, ủng hộ tinh thần tôi trong suốt thời gian học tập, rèn luyện tại trường Đại
học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM và trong quá trình hoàn thành bài khóa luận.
Xin chân thành cảm ơn!

i
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×