Tải bản đầy đủ

Giới từ trong tiếng anh, cách sử dụng và quy tắc cần biết

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN
GIỚI TỪ - PREPOSITIONS
Giới từ trong tiếng Anh xuất hiện ở hầu hết các câu nói, câu văn trong tiếng Anh,
bất kể là tiếng Anh giao tiếp hay Tiếng Anh học thuật. Ngoài ra, Giới từ là từ hoặc
nhóm từ thường được dùng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ sự liên hệ giữa danh từ
hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu. Vậy giới từ có vai trò gì đối với
việc học tiếng Anh của chúng mình nhỉ? Hãy cùng VnDoc.com theo dõi bài viết
dưới đây để hiểu rõ hơn
1. Định nghĩa Giới từ là gì
Giới từ (Preposition) là những từ (in, on, at,…) thường đứng trước danh từ,
cụm danh từ hoặc danh động từ.
Ví dụ:
+ I go to the zoo on Sunday.
+ I was sitting in the park at 6pm.
Ở ví dụ 1 “Sunday” là tân ngữ của giới từ “on”. Ở ví dụ 2, “the park” là tân ngữ của
giới từ “in”.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ (adverb) và giới từ, vì thường khi một
từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng
từ thì không có tân ngữ theo sau.
2. Các loại giới từ - Bảng giới từ
Dưới đây là một số qui tắc sử dụng của các loại giới từ phổ biến trong tiếng Anh:
Giới từ chỉ thời gian
Giới từ


on

in

at

Cách sử dụng

Ví dụngày trong tuầnon Thursdaytháng / mùain August / in
thời gian trong ngàynămin the morningsau một khoảng thời gian nhấtin 2006

địnhin an hourcho nightat nightcho weekendat the weekend

winter


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phísincemột mốc thời gian nhất địnhtừ khoảng thời gian nhất định
trong quá khứ đến hiện tại

at half past ninesince 1980for 2 years

một khoảng thời gian nhất địnhforagokhoảng thời gian trong quá khứ2 years agobeforetrước khoảng thời gianbefore 2004tonói về thời gianten to six (5:50)pastnói về thời gianten past six (6:10)to / till /đánh dấu bắt đầu và kết thúcfrom Monday to/till

tính từ quá khứ đến hiện tại

until

của khoảng thời giantill / untilcho đến khibyin the sense of at the latest

Friday


He is on holiday
until Friday.I will be back by 6


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

up to a certain timeo’clock.


By 11 o’clock, I
had read five
pages.

Giới từ chỉ vị trí
Giới từ

Cách dùngroom, building, street, town,

Ví dụ


London

country


in


at

book, paper etc.
car, taxi

in the kitchen, inin the bookin the car, in a taxiin the picture, in thepicture, worldmeaning next to, by an objectfor tablefor eventsat the tablevị trí mà bạn làm gì đóat a concert, at the

world


at the door, at the
station


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

(watch a film, study, work)

party


at the cinema, at
school, at workon

for a place with a riverbeing on a surface
by, next to,besideunder

wall

attachedfor a certain side (left, right)
for a floor in a house
for public transport
for television, radio

bên phải của ai đó hoặc cáitrên bề mặt thấp hơn (hoặc bị

London lies on the
Thames.on the tableon the lefton the first flooron the bus, on a
planeon TV, on the radioJane is standing by /
next to / beside the

gì đóthe picture on the

car.the bag is under the


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

bao phủ bởi) cái khácbelowthấp hơn cái khác nhưng cao

table


hơn mặt đất

the surface

over


abovevượt qua một cái gì đó

vị trí cao hơn một cái gì đóover 16 years of agewalk over the
bridgeclimb over the walla path above the
lake

acrossvượt quabăng qua về phía bên kia

put a jacket over
your shirt

bị bao phủ bởi cái khác
nhiều hơn

the fish are below

walk across the
bridgeswim across the
lakethroughsomething with limits on top,drive through the


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

bottom and the sides


movement to person or
buildingtotunnel

movement to a place orgo to the cinemago to London /
Ireland

country


into

for bedenter a room / a buildingmovement in the direction of

towards

something (but not directlygo to bedgo into the kitchen /
the housethe house

to it)

onto

frommovement to the top of
somethingin the sense of where from

Một số giới từ quan trọng khác:

go 5 steps towardsjump onto the tablea flower from the
garden


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Giới từ
from

of

by

on

cách sử dụng


who gave ita present from Janewho/what does it belong toa page of the bookwhat does it showthe picture of a palacea book by Markwho made itwalking or riding on horsebackentering a public transport
vehiclein

ví dụentering a car / Taxileaving a public transport

Twainon foot, on horsebackget on the busget in the carget off the trainoffout ofleaving a car / Taxiget out of the taxibyrise or fall of somethingprices have risen bytravelling (other than walking

vehicle

10 percent


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

or horseriding)

at

about

for age

for topics, meaning what aboutby car, by busshe learned Russian at
45we were talking about
you

Mong rằng với bài viết Giới từ trong Tiếng Anh: Cách sử dụng, quy tắc cần biết
này sẽ giúp ích cho các bạn một phần nào đó trong việc học tập và nghiên cứu.
Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như:
Tài liệu luyện 4 kỹ năng: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản
Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh
Kiểm tra trình độ Tiếng Anh online: Luyện thi Tiếng Anh trực tuyếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×