Tải bản đầy đủ

9 Cộng với một số 9+5

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
Môn: Toán
Bài: 9 cộng với một số: 9 + 5
I. Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 9+5, lập được bảng 9 cộng với một số.
- Nhận biết trực giác về tính giao hoán của phép cộng.
- Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng
- Rèn tính toán cẩn thận, sáng tạo,..
II. Chuẩn bị:
- GV: Phiếu, que tính
- HS: Que tính, SGK, vở toán…
- PP: Trực quan, đàm thoại, luyện tập, giảng giải, trò chơi…
III. Các hoạt động dạy hoc chủ yếu:
Tiến trình
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định:
-Cho hs hát
-Hát
2.KTBC:
-Gọi 3 hs thực hiện các phép tính: 47+23; -3 hs thực hiện trên bảng lớp

35+45; 52+13, cả lớp làm nháp
-Nhận xét - đánh giá hs.
-Nhận xét trên bảng
-Nhận xét chung.
-Lắng nghe
3.Bài mới:
a.GTB:
- Hôm nay các em học bài: 9 cộng với một - Đọc tựa
số: 9+5.
-GV Ghi đầu bài lên bảng.
b.Các hoạt động:
Hình thành bảng
-Gv yêu cầu hs lấy 9 que tính ra,lấy thêm -Lấy que tính
cộng:
5 que tính nữa.
+Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?
+14 que tính, nêu cách làm: tách 1 ở 5
-Gv nhận xét - hướng hs chọn cách: tách 1 gộp với 9 được 10;10 thêm 4 là 14,
ở 5 gộp với 9 được 10;10 thêm 4 là 14
gộp 5 vào 9 và đếm.
- Hướng dẫn hs cách đặt tính:
-Lắng nghe
9
+ 5
14
+ 9 viết ở cột nào?
+ Đơn vị
+ 5 viết ở cột nào?
+Đơn vị
+ Kết quả viết như thế nào?
+14 viết. 4 ở cột đơn vị, 1 ở cột chục
Vậy 9 + 5=?
9+5=14
5 + 9=?, vì sao?
5+9=14, vì thay đổi vị trí nhưng kết
quả không thay đổi.
-Cho hs tự lập bảng cộng và hướng dẫn hs - Tự lập bảng cộng, học thuộc bảng
học thuộc bảng
-Cho hs thi đọc thuộc bảng
- Thi đọc thuộc bảng
Luyện tập:
Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:

-Gọi hs đọc yêu cầu
-Cho hs tự làm vào vở
-Cho hs chơi đố bạn
-Gv nhận xét- tuyên dương
-Gọi hs đọc yêu cầu
-Cho hs tự làm vào vở, 6hs làm PBT
-Gọi hs nhận xét PBT
-Nhận xét- tuyên dương
- Gọi hs đọc yêu cầu.
- Cho hs khá, giỏi làm bài.
- Gọi hs sửa bài.
- Nhận xét, sửa bài.
-Gọi hs đọc yêu cầu
-Cho hs tự làm vào vở ,1hs làm bảng phụ

4. củng cố:
5. Dặn dò:

-Gv nhận xét- sửa bài.
-Hs thi làm 9 +4, 9+7, 9+8,9+9
-Gv nhận xét - tuyên dương
-Dặn hs làm lại bài tập.
- Xem trước bài 29 + 5
-Nhận xét tiết hoc.

- Tính nhẩm
- Tự làm vào vở
- 1hs hỏi, 1hs trả lời
12; 15; 17; 16; 13
- Lắng nghe
-Tính
- Tự làm vào vở
11; 17; 18; 16; 14
- Nhận xét
- Lắng nghe
-Tính
- Hs làm bài.
(18; 15; 19; 15)
-Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng
thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn
có tất cả bao nhiêu cây táo?
- 1 hs làm bảng phụ
Bài giải
Số cây táo có tất cả là:
9 + 6 = 15(cây táo)
Đáp số: 30 cây táo
-Lắng nghe
-Thi làm
9 +4 =13, 9+7 = 16, 9+8 =17,9+9 =18
-Nhận xét
-Lắng nghe
-Lắng ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×