Tải bản đầy đủ

CƠ cấu tổ CHỨC của CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn TRUNG NGUYÊN

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


MÔN: QUẢN TRỊ MARKETING

Bài tập nhóm: Công ty Cổ phần Tập đoàn
Trung Nguyên
Sinh viên: Nguyễn Hoài Diệu
Hoàng Thị Kim Chi
Nguyễn Ngọc Cường
Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Uyên
Lớp: 41K12.3CLC
GVHD: Võ Quang Trí

Đà Nẵng, 01/2017.


Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – 41k12.3


MỤC LỤC
CHƯƠNG I.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN......2

CHƯƠNG II.

NHÀ LÃNH ĐẠO CỦA TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN...............................................4

II.1

Tóm tắt về sự nghiệp........................................................................................................................4

II.2

Các thành tựu...................................................................................................................................5

II.3

Mục Tiêu Cuộc Đời..........................................................................................................................6

CHƯƠNG III.
III.1

PHÂN TÍCH MARKETING-MIX......................................................................................7

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM............................................................................................................7

III.1.1

Chiên lược vê kích thước tập hợp sản phẩm:..........................................................................7

III.1.2

Nhãn hiệu sản phẩm:................................................................................................................8

III.1.3

Bao bì sản phẩm:......................................................................................................................9


III.2

CHIẾN LƯỢC GIÁ.......................................................................................................................10

III.2.1

Phương pháp định giá :..........................................................................................................10

III.2.2

Chiến lược giá:.......................................................................................................................11

III.3

CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI.........................................................................................................11

III.3.1

Các kênh phân phối:..............................................................................................................11

III.3.2

Chính sách phân phối.............................................................................................................12

III.4

CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN............................................................................................................12

III.4.1

Quảng cáo:.............................................................................................................................12

III.4.2

Khuyến mãi:...........................................................................................................................13

III.4.3

Quan hệ công chúng:.............................................................................................................13


Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – 41k12.3
CHƯƠNG I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUNG NGUYÊN

Sơ đồ tổ chức

Chức năng của các phòng ban:
1. Phòng hành chính - nhân sự.
Nghiên cứu, soạn thảo các nội quy, quy chế về tổ chức lao động trong nội bộ công
ty:
- Giải quyết các thủ tục về việc hợp đồng lao động, tuyển dụng, điều động, bổ
nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc đối với cán bộ công nhân.
- Tham mưu cho Giám đốc trong việc giải quyết chính sách, chế độ đối với
người lao động. Theo dõi , giải quyết các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội
, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí.
- Xây dựng các phương án về quy hoạch đội ngũ cán bộ , lưc lượng công nhân
kỹ thuật của doanh nghiệp.


Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – 41k12.3
-

Lập kế hoạch, chương trình đào tạo cán bộ hằng năm và phân phối với các
phòng ban nghiệp vụ thực hiện.
- Xây dựng định mức đơn giá về lao động.
- Tổ chức khám sức khỏe hằng năm.
- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp. Lập kế hoạch mua sắm
trang thiết bị và trình lên Giám đốc. Thực hiện công tác kiểm tra và kiểm kê tài
sản.
2. Phòng tài chính- kế toán
Phòng tài chính – kế toán lad phòng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc
trong việc tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán đảm bảo đúng các quy định
của pháp luật vè công tác kế toán. Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo quản trị
nội bộ, các báo cáo ra bên ngoài cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo
chức năng nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản
trị, Tổng giám đốc về các hoạt động đó theo quy định của pháp luật.
3. Phòng kinh doanh.
Là bộ phận tham mưu, giúp việc cho tổng giám đốc về công tác bán sảm phẩm và
dịch vụ của công ty ( cho vay, bảo lãnh, các hình thức cấp tính dụng khác, huy
động vốn trên thị trường, dịch vụ tư vấn tài chính, đầu tư góp vốn, liên doanh liên
kết), công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, công tác
xây dựng mối quan hệ khách hàng.

CHƯƠNG II.NHÀ LÃNH ĐẠO CỦA TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN

ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ


Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – 41k12.3

Nơi cư trú : Buôn Ma Thuôt
Quốc gia : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Công việc : Kinh doanh
Tổ chức : Tập đoàn Trung Nguyên
Đặng Lê Nguyên Vũ là một doanh nhân Việt Nam . Ông là người sáng lập, chủ tich kiêm
Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên , Việt Nam. Theo giới doanh nhân
phương Tây , tài sản cá nhân của ông có thể lên tới 100 triệu USD . Khi được Forbes vinh
danh “ Vua cafe Việt “ ông cùng với chủ tịch Vinamilk Kiều Liên, là một trong số những
doanh nhân Việt được Forbes ca ngợi.
II.1 Tóm tắt về sự nghiệp.
-Đặng Lê Nguyên Vũ sinh ngày 10 tháng 2 năm 1971 tại Nha Trang, Khánh Hòa trong
một gia đình nông dân nghèo
-Năm 1979, gia đình ông chuyển đến sinh sống ở huyện miền núi M’drak, tỉnh Đắk
Lăk, Việt Nam


Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – 41k12.3
-Năm 1981, bố ông gặp trọng bệnh, gia cảnh sa sút, hình thành ý chí làm giàu trong
ông.
-Năm 1992 , nhập học khoa Y , Đại học Tây Nguyên . Vừa đi học ông vừa đi làm kiếm
sống
-Năm 1996 , hợp tác với 3 người bạn lập nên “ Hàng cà phê Trung Nguyên ” , bấy giờ
chỉ là một cơ sở rang xay với diện tích vài m 2 và chiếc máy rang bằng tay cũ kĩ , và công
việc giao cà phê rang xay cho các quán khác
-Năm 1998 , công ty Trung Nguyên lần đầu tiên mở quán cà phê ở Thành phố Hồ Chí
Minh , được nhắc đến như là doanh nghiệp đầu tiên kinh doanh mô hình nhượng quyền
thương hiệu và bắt đầu xuất hiện các quán cà phê nhượng quyền thương hiệu Trung
Nguyên.
-Từ năm 2000 , thương hiệu Trung Nguyên và cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ bắt đầu
được nhiều người biết đến.
-Năm 2005 , Hãng cà phê Trung Nguyên được xem là nhà chế biến cà phê lớn nhất
Việt Nam , vượt qua tất cả các đối thủ nước ngoài . Cà phê Trung Nguyên được Bộ Ngoại
giao Việt Nam chọn làm Đại Sứ ngoại giao văn hóa và làm quà tặng các nguyên thủ quốc
gia.
II.2
Các thành tựu
- Huân chương lao động Hạng III do Chủ Tịch nước trao tặng năm 2007.
- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho doanh nghiệp "Đã có thành tích nhiều năm
liền được bình chọn danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp
xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc” năm 2007.
- Được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm đứng đầu ngành thức uống không cồn
trong cuộc bình chọn HVNCLC 2007 do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức.
- 8 năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao (2000 - 2007).
- Giải thương hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2006 do Phòng thương mại và công
nghiệp Việt Nam cấp.
- Giải thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2006 do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp
Cục xúc tiến thương mại (Bộ thương mại) tổ chức.
II.3

Mục Tiêu Cuộc Đời

1. Toàn cầu hóa Trung Nguyên.
2. Đóng góp vào chiến lược quốc gia cho một Việt Nam hùng mạnh.


Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – 41k12.3
3. Theo đuổi học thuyết Cà phê trên phạm vi toàn cầu.


Học thuyết cà phê: Trong quá trình làm việc với hạt cà phê, ông Vũ đã đề xướng,
phát triển hoàn thiện một triết lý thực hành là "Cà phê triết đạo", gồm các điểm cốt
yếu sau:
1. Cà phê là "báu vật của trời đất", là di sản văn minh và năng lượng kích hoạt sáng
tạo cho mỗi người.
2. Tiến trình phát triển sáng tạo của con người có ba giai đoạn: sáng tạo để thích

nghi (Adaptive Creativity), sáng tạo vì lòng tham (Greedy Creativity), và đang
bước vào giai đoạn chuyển giao sang một kỷ nguyên mới - "Sáng tạo có trách
nhiệm".[13]
3. Sáng tạo có trách nhiệm với tinh thần hài hòa hóa là con đường giải quyết các bất
đồng, bất cân xứng, để kiến tạo đại đồng phát triển bền vững.


4 nguyên tắc trong mở rộng cộng tác đa phương phát triển ngành cà phê Việt Nam
tại các nước trồng và xuất khẩu cà phê
1. Công bằng hóa giá trị thụ hưởng các đối tượng trong toàn chuỗi giá trị cà phê toàn
cầu.
2. Phát triển bền vững nguồn cung cấp nguyên liệu cà phê.
3. Thống nhất thực thi định chuẩn cà phê tiêu thụ – xuất khẩu.
4. Thực thi đạo đức kinh doanh.7 sáng kiến trọng yếu cho ngành cà phê toàn cầu
1. Tư duy lại khái niệm về "cà phê".
2. Tầm nhìn về một cộng đồng cà phê toàn cầu.
3. Đa dạng hóa về các phong cách, thói quen, chuẩn mực, và văn hóa thưởng thức cà
phê.
4. Tuần hoàn hóa một cách tổng thể và tích hợp chuỗi sản xuất cà phê.


Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – 41k12.3
5. Công bằng hóa quá trình trao đổi và phân phối giá trị có được từ ngành cà phê.
6. Góp phần chủ động hình thành chế độ bản vị nông sản cho hệ thống tiền tệ toàn
cầu.
7. Cùng tạo dựng những địa bàn có tính hình mẫu cho ngành cà phê.
CHƯƠNG III.

PHÂN TÍCH MARKETING-MIX

III.1 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
III.1.1

Chiên lược vê kích thước tập hợp sản phẩm:

Bề rộng :Các loại sản phẩm (Gồm có 4 loại):

Cà phê Trung Nguyên
Cà phê G7
Cà phê Passiona
Cà phê 777

Bề dài các chủng loại hay dòng sản phẩm:
a) Cà phê Trung Nguyên có 3 loại chính:
 Sản phẩm cao cấp
 Sản phẩm trung cấp
 Sản phẩm phổ thông

b) Sản phẩm cà phê hòa tan G7 có 4 loại:
G7 3 trong 1
G7 hòa tan
G7 cappuccino
G7 2 in 1
c) Cà phê hoà tan Passiona cà phê dành cho phái đẹp

d) Cà phê 777 - cà phê mạnh suy nghĩ mạnh
o Lucky- arabica, robusta( hộp 250g va 500g)
o Hero- arabica, rabusta( 100g va 500g)
o Min- arabica, rabusta( 100g va 500g)
Bề sâu ( mẫu mã sản phẩm gắn liền với 1 loại chủng loại)
 Dòng sản phẩm cao cấp


Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – 41k12.3
 Dòng sản phẩm trung cấp
 Dòng sản phẩm phổ thông
 Cà phê hòa tan G7

III.1.2Passiona - Cà phê dành cho phái đẹpCà phê 777
Nhãn hiệu sản phẩm:
1.Nhãn hiệu

Cà phê Trung Nguyên muốn nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm hàng Việt
Nam tự tin vươn ra thị trường thế giới. Theo cà phê Trung Nguyên, xây dựng thương
hiệu gắn liền với địa danh vị trí địa lý của từng vùng (xuất xứ hàng hóa) là một cách
rất tốt đẻ vẽ bản đồ nông sản Việt Nam trên thế giới, góp phần đắt lực vào việc thay
đổi bộ mặt kinh tế nước nhà
Logo hay biểu tượng la một yếu tố đồ họa (ki hiệu, chữ biểu thị, biểu tượng,
hình tượng…) kết hợp với cách thức thể hiện nó tạo thành: một nhãn hiệu hay thương
hiệu, hình ảnh đại diện cho một công ty hay một tổ chức phi thương mại , hình ảnh
biểu thị một sự kiện, một cuộc thi, một phong trao hay một cá nhân nào đố. thông
thường biểu trưng được chủ thể công nhận ngay khi nó được thiết kế xong và mặc
nhiên có bản quyền, ít có trường hợp một biểu trưng tồn tại một thời gian dài mà
không hoặc chưa có bản quyền. Trong hoạt động quảng bá, biểu trưng không phải là
thương hiệu, tuy nhiên nó là ấn tượng bên ngoài để dễ nhận ra thương hiệu.


Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – 41k12.3
III.1.3

Bao bì sản phẩm:

Nhãn mác- bao bì có ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại một thương hiệu.
Nó là chiếc “áo” bảo vệ sản phẩm nhưng đồng thời cũng là công cụ tiếp thị hiệu quả.
Với các thiết kế đa dạng cả về chất liệu và hình thức thể hiện, ngày nay bao bì không
còn cung cấp thông tin đơn thuần, xa hơn thế nó còn tạo động lực để người tiêu dùng
lựa chọn sản phẩm.
Thiết kế bao bì là sự kết hợp giữa nguyên liệu cấu trúc, cách trình bày, hình ảnh,
màu sắc và những thành phần khác tạo sự thu hút thị giác cho mục đích truyền thông
mục tiêu và chiến lược Marketing của một thương hiệu hay sản phẩm
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ ông chủ của Trung Nguyên đã từng nói: “ bao bì là một
người bán hàng im lăng mà hiệu quả”.
1. Cà phê hương vị Trung Nguyên - Dạng Túi dán lưng
Cấu trúc thông thường: PET / AL / PE, PET / PE, PET / MPET
/ PE.
Tiêu chí đặt ra hàng đầu của bao bì trà và café là mùi vị,
hương liệu và màu sắc của hạt café cũng như trà phải được giữ
tốt cũng như trong một thời gian dài. Điều đó chỉ được đảm
bảo bởi sản phẩm bao bì chất lượng cao của nghành công
nghiệp bao bì.
Dạng túi ba biên và túi đứng được thường ưa chuộng vì vẻ bề
ngoài bẳt mắt gây ấn tượng thu hút người tiêu dùng với công nghệ in ấn hiện đại, màu
sắc phong phú vô cùng.
2. Cà phê bột pha phin - Dạng Túi dán lưng
Cấu trúc thông thường: PET / AL / PE, PET / PE, PET / MPET /
PE.
Tiêu chí đặt ra hàng đầu của bao bì trà và café là mùi vị, hương
liệu và màu sắc của hạt café cũng như trà phải được giữ tốt cũng
như trong một thời gian dài. Điều đó chỉ được đảm bảo bởi sản
phẩm bao bì chất lượng cao của nghành công nghiệp bao bì.
Dạng túi ba biên và túi đứng được thường ưa chuộng vì vẻ bề ngoài bẳt mắt gây ấn
tượng thu hút người tiêu dùng với công nghệ in ấn hiện đại, màu sắc phong phú vô cùng.
3. Sản phẩm cà phê hoa tan G7
Trung Nguyên đưa ra mẫu mã bao bì mới cho sản phẩm cà phê hòa tan G7 5in1.
Với mẫu mã sang trọng và hiện đại.
- Dòng chữ cà phê hòa tan G7 được in trong phần logo màu đen rất nổi bật.
- Một ly cà phê cách điệu màu trắng


Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – 41k12.3
Tất cả nổi lên trên nền màu đỏ tạo sự lôi cuốn cho người tiêu dùng, mọi sản phẩm
của Trung
Nguyên khi ra đời phải thuần Việt, dòng chữ “ Cà phê Buôn Ma Thuột thứ
thiệt” đã thể hiện rõ điều đó.
* Hình thức sản phẩm.
Để thuận tiện cho người tiêu dùng lựa chọn chúng tôi đã đưa ra nhiều kích thước khác
nhau:
- Dây 10 gói *16g
- Hộp 18 sticks * 16g
- Hộp 20 gói * 16g
- Túi 24 gói * 16g
- Túi 50 gói * 16g
III.2 CHIẾN LƯỢC GIÁ
III.2.1

Phương pháp định giá :
Giá cả là một yếu tố quan trọng trong hệ thống Marketing –mix, nó phản ánh chất
lượng của sản phẩm cũng như doanh thu của công ty. Nhận thức được điều đóm, trong
chính sách giá của mình Trung Nguyên luôn coi trọng việc giảm chi phí sản xuất , hạ giá
thành sản phẩm qua đó nâng cao sức cạnh tranh với các sản phẩm của đối thủ trên thị
trường cũng như tăng số lượng hàng bán của công ty.
Để giảm giá thành sản phẩm công ty đã có những chính sách thiết thực cho khâu
sản xuất và quản lý kinh doanh
-Trung Nguyên đầu tư vào dây chuyền công nghệ để tăng năng suất lao động,
chất lượng sản phẩm.
-Cải tiến phương pháp kinh doanh, quản lý, động viên khuyến khích công nhân
làm việc, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng suất và
chất lượng sản phẩm.
-Có những chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kinh doanh, quản
lý, cũng như chính sách mềm giẻo trong giá cả để thu hút thêm khách hàng và tăng
tính cạnh tranh.
-Trung Nguyên cũng có những chính sách giá ưu đãi, phân biệt đối với từng
nhóm khách hàng. Đối với những khách hàng trung gian Trung Nguyên cũng có
những điều khoản về tài chính hợp lý, nhằm tạo sự ràng buộc giữa Trung Nguyên và
những khách hàng trung gian.


Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – 41k12.3
III.2.2

Chiến lược giá:
- Đối với thị trường trong nước Trung Nguyên định giá sản phẩm rất đa dạng
phù hợp với nhiều đối tượng thưởng thức cà phê, như:
- Chất lượng thì không phải bàn, nhưng giá của G7 vẫn thấp hơn Nescafe 3-5%
để tạo tính cạnh tranh.
- Trung Nguyên sử dụng chiến lược định giá cao hơn đối thủ cạnh tranh trong
một số thị trường như Nhật Bản; Anh.

III.3 CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI.
III.3.1

Các kênh phân phối:
Hệ thống kênh phân phối của công ty chủ yếu thực hiện qua kênh trung gian. Do
vậy việc thiết lập quan hệ tốt, đồng thời kiểm soát được dòng chảy trong kênh là điều hết
sức quan trọng trong kênh phân phối của công ty. Chính vì điều này chúng tôi đã xây
dựng một hệ thống kênh phân phối và có những kế hoạch tốt để thực hiện nó nhằm mang
lại hiểu quả tối đa như sau:
Sơ đồ hệ thống kênh phân phối của công ty.

Biểu đồ 14: Sơ đồ kênh phân phối của công ty
Trung Nguyên đã thực hiện phân phối sản phẩm hợp lý cho từng kênh, cho từng sản
phẩm. từng thị trường khác nhau.
Sự phối hợp, xen kẻ các kênh với nhau để phân phối sản phẩm tối đa tới từng thị
trường.
III.3.2

Chính sách phân phối

Nói đến hệ thống phân phối của Trung Nguyên thì không thể không nhắc đến
“nhượng quyền kinh doanh”, một chiến lược góp phần to lớn vào mạng lưới phân phối
của Trung Nguyên.
Hệ thống quán nhượng quyền của Trung Nguyên tại TP.HCM:


Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – 41k12.3
 Quán 07 Nguyễn Văn Chiêm
Địa chỉ : Số 07 Nguyễn Văn Chiêm, P. Bến Nghé, Quận 1Quán 603 Trần Hưng Đạo /Địa chỉ: 603 Trần Hưng Đạo, P cầu kho, Quận 1
Quán Hồ Tùng Mậu/Địa Chỉ : 50 Hồ Tùng Mậu,P Bến Nghé, Quận 1
Showroom: Địa chỉ: 587 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận
Quán Hai 349 Bà Trưng/Địa chỉ: 349 Hai Bà Trưng, P8, Q3.
Quán 26B Lê Lợi/Địa chỉ: 26B Lê Lợi, Q1
Quán 272 Xô Viết Nghệ Tĩnh/Địa chỉ: 272 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình
Thạnh
Quán điểm 219 Lý Tự Trọng/ Địa chỉ: 219. Lý Tự Trọng, Q.1
Quán Ga Sài Gòn/ Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Q3
Quán Cà phê chiều thứ 7/ Địa chỉ: 37 Nguyễn Đình Chiểu, Q3
Quán Nguyễn Văn Cừ/ Địa chỉ: 104 Nguyễn Văn Cừ, P Nguyễn Cư Trinh, Q1
Hệ thống quán nhượng quyền của Trung Nguyên tại Hà Nội:

 Hội quán sáng tạo Trung Nguyên/ Địa chỉ: 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
Quán Thư viện quốc gia/Địa chỉ: 52 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
III.4 CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN
Các công cụ chủ yếu của chiến lược xúc tiến:
1. Quảng cáo
2. Quan hệ công chúng
3. Khuyến mãi:
4. Marketing trực tiếp
III.4.1

Quảng cáo:
Khai thác quảng cáo miễn phí trên các mạng xã hội ảo như Facebook, Youtube.
In quảng cáo bằng các poster, banner rộng rãi trên thị trường, liên hệ quảng cáo tại
các siêu thị, trung tâm thương mại.
Tài trợ cho các cuộc thi, hội nghị để quảng bá sản phẩm
Quảng cáo trên các ấn phẩm trong và ngoài nước như: Tiếp thị và gia đình, Tạp
chí truyền hình, Người đẹp Việt Nam, …Tham gia hội chợ thương mại

III.4.2

Khuyến mãi:
Trung Nguyên có những chương trình khuyến mãi vừa phù hợp cho từng giai đoạn
vừa phù hợp cho chiến dịch lâu dài.

III.4.3

Quan hệ công chúng:
Trung Nguyên đã triển khai những kế hoạch PR khá thành công với kết quả rất rõ
rang như:


Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – 41k12.3
 Trung Nguyên phối hợp báo Thanh Niên, Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam
phát động chương trình “Sáng tạo vì Thương hiệu Việt”.
 Trung Nguyên cùng Đài truyền hình Việt Nam sáng lập Quỹ đầu tư “Khơi nguồn
sáng tạo” cấp vốn cho các thi sinh đoạt giải trong chương trình Khởi Nghiệp của VTV3.
Hoạt động này nhằm khuyến khích, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ Việt Nam thực hiện những
dự án, ý tưởng kinh doanh sáng tạo, qua đó, góp phần nuôi dưỡng những tài năng kinh
doanh trẻ cho đất nước. Số vốn tài trợ 2 tỉ đồng.
 Bên cạnh đó, Trung Nguyên còn phối hợp với Báo Thanh Niên thực hiện chương
trình: "Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ". Phát động "cuộc chiến vì thương hiệu
Việt" của Trung Nguyên cũng được đánh giá cao. Trung Nguyên với chương trình Xây
dựng thương hiệu nông sản Việt Nam...
 Trung Nguyên tham gia tài trợ các chương trình:
oTài trợ chương trình “Nối vòng tay lớn” vì người nghèo do báo Hà Nội Mới, báo Sài
Gòn Giải Phóng, Báo Đà Nẵng tổ chức từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2004 – Tháng báo
giới vì người nghèo. Trong chương trình này Trung Nguyên đã ủng hộ 1 tỉ đồng.
oTham gia ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam trong chương trình nhân
đạo cầu truyền hình “Chúng ta không vô cảm” của đài truyền hình Việt Nam: 10 triệu
đồng
oHỗ trợ chương trình từ thiện “Nối nhịp trái tim” để thực hiện phẫu thuật tim cho các
em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn của Hội chữ thập đỏ HCM: 40
triệu đồng…...
 Trung nguyên còn tổ chức chương trình “ Ngày hội tuyệt đỉnh G7” để quảng bá
thương hiệu với 35000 người đã tham gia ngày hội này.
 RoadshowTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×