Tải bản đầy đủ

TEST 1 TÍNH đơn điệu của hàm số thầy đỗ văn đức

Dấu thời gian
2019/07/08 9:18:55 CH GMT+7
2019/07/08 9:28:35 CH GMT+7
2019/07/08 9:12:26 CH GMT+7
2019/07/08 9:16:57 CH GMT+7
2019/07/08 9:17:09 CH GMT+7
2019/07/08 9:25:11 CH GMT+7
2019/07/08 9:25:18 CH GMT+7
2019/07/08 9:27:45 CH GMT+7
2019/07/08 9:10:37 CH GMT+7
2019/07/08 9:17:39 CH GMT+7
2019/07/08 9:18:43 CH GMT+7
2019/07/08 9:22:38 CH GMT+7
2019/07/08 9:26:05 CH GMT+7
2019/07/08 9:27:36 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:01 CH GMT+7
2019/07/08 9:09:12 CH GMT+7
2019/07/08 9:15:53 CH GMT+7
2019/07/08 9:18:42 CH GMT+7
2019/07/08 9:18:51 CH GMT+7
2019/07/08 9:19:12 CH GMT+7

2019/07/08 9:21:38 CH GMT+7
2019/07/08 9:25:07 CH GMT+7
2019/07/08 9:26:53 CH GMT+7
2019/07/08 9:27:22 CH GMT+7
2019/07/08 9:28:52 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:22 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:39 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:52 CH GMT+7
2019/07/08 9:31:00 CH GMT+7
2019/07/08 9:31:51 CH GMT+7
2019/07/08 9:33:55 CH GMT+7
2019/07/08 9:14:01 CH GMT+7
2019/07/08 9:14:09 CH GMT+7
2019/07/08 9:18:14 CH GMT+7
2019/07/08 9:20:05 CH GMT+7
2019/07/08 9:20:53 CH GMT+7
2019/07/08 9:22:02 CH GMT+7
2019/07/08 9:22:35 CH GMT+7
2019/07/08 9:25:03 CH GMT+7
2019/07/08 9:25:35 CH GMT+7
2019/07/08 9:26:36 CH GMT+7
2019/07/08 9:26:54 CH GMT+7
2019/07/08 9:27:43 CH GMT+7
2019/07/08 9:27:48 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:07 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:14 CH GMT+7

Tổng điểm
20.00 / 20
20.00 / 20
19.00 / 20
19.00 / 20
19.00 / 20
19.00 / 20
19.00 / 20
19.00 / 20
18.00 / 20
18.00 / 20
18.00 / 20
18.00 / 20


18.00 / 20
18.00 / 20
18.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
17.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20

Họ và Tên
Nguyễn Công Hiếu
Nguyễn Đình Phong
Khánh
Kai
Lê Thành Nam
Nguyễn Anh
Bạn gái Vân Anh
Thiện^^ :))
Ngô Ngọc Huấn
Trương Minh Trọng
Nguyễn viết đạt
Bùi Thị Phương Thảo
tracy
Tèo Nguyễn
Nguyễn Đức Thanh
Trần Hữu Hưng
Ản Danh nha
Phú Sát Thị
Phuccccc
VJR
Nguyễn Văn Hữu Nghĩa
Nguyễn Trường
HCLH
Gia Bảo
Gaming Oggy
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nguyễn Văn Thịnh
wwibu
Giang
linh
Lâm Xung
nga
Lê Thị Na
Trương Đức Tân
Huỳnh Mai Thanh Phương
Linh nguyễn
Nguyễn Khánh Linh
nguyễn hữu lãm
Nguyễn bá khánh
Trần Bá Thành
Lê Phi duy
Hoàng Phi
Vũ Minh Tú
Nguyễn thị thu hằng
Long
nguyễn lâm

Tên Facebook
https://www.facebook.com/CBL.conghieuoffic
Nguyễn Đình Phong
Khánh
ABC
Lê Nam
Anh Nguyễn
bí mật
Thiện Nguyễn
Ngô Ngọc Huấn
Trương Minh Trọng
Đạt Nguyễn viết
Bùi Thị Phương Thảo
huyền trang
Tèo Nguyễn
https://www.facebook.com/NDT.MKT
Trần Hưng
Tình Báo
huyền mai
phuccong
nguyễn văn vũ
Nguyễn Nghĩa
Nguyễn Trường
Hà Cửu Long Hồ
阮嘉宝
Gaming Oggy
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Thịnh Nguyễn
Truong Van Hao
Giang
vũ nhi
Lâm Xung
ngale
Trịnh Tốt
Trương Đức Tân
Huỳnh Phương
Linh nguyễn
Nguyễn Khánh Linh
haha
Nguyễn bá khánh
Thành Max
Phi Duy
Phúc Nguyễn
Vũ Minh Tú
Nguyễn hằng
Long
casey blaze


2019/07/08 9:30:18 CH GMT+7
2019/07/08 9:31:32 CH GMT+7
2019/07/08 9:34:40 CH GMT+7
2019/07/08 9:34:43 CH GMT+7
2019/07/08 9:15:57 CH GMT+7
2019/07/08 9:17:07 CH GMT+7
2019/07/08 9:19:16 CH GMT+7
2019/07/08 9:21:08 CH GMT+7
2019/07/08 9:21:23 CH GMT+7
2019/07/08 9:21:32 CH GMT+7
2019/07/08 9:21:34 CH GMT+7
2019/07/08 9:22:23 CH GMT+7
2019/07/08 9:22:35 CH GMT+7
2019/07/08 9:23:32 CH GMT+7
2019/07/08 9:24:13 CH GMT+7
2019/07/08 9:24:19 CH GMT+7
2019/07/08 9:25:48 CH GMT+7
2019/07/08 9:26:52 CH GMT+7
2019/07/08 9:27:51 CH GMT+7
2019/07/08 9:28:31 CH GMT+7
2019/07/08 9:28:37 CH GMT+7
2019/07/08 9:28:38 CH GMT+7
2019/07/08 9:28:45 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:03 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:23 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:38 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:35 CH GMT+7
2019/07/08 9:31:59 CH GMT+7
2019/07/08 9:32:53 CH GMT+7
2019/07/08 9:35:14 CH GMT+7
2019/07/08 9:16:54 CH GMT+7
2019/07/08 9:17:36 CH GMT+7
2019/07/08 9:18:26 CH GMT+7
2019/07/08 9:20:42 CH GMT+7
2019/07/08 9:26:59 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:28 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:26 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:55 CH GMT+7
2019/07/08 9:31:12 CH GMT+7
2019/07/08 9:31:53 CH GMT+7
2019/07/08 9:33:04 CH GMT+7
2019/07/08 9:33:45 CH GMT+7
2019/07/08 9:34:06 CH GMT+7
2019/07/08 9:18:32 CH GMT+7
2019/07/08 9:19:34 CH GMT+7
2019/07/08 9:21:15 CH GMT+7
2019/07/08 9:23:48 CH GMT+7

16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
16.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
15.00 / 20
14.00 / 20
14.00 / 20
14.00 / 20
14.00 / 20
14.00 / 20
14.00 / 20
14.00 / 20
14.00 / 20
14.00 / 20
14.00 / 20
14.00 / 20
14.00 / 20
14.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20

Hồ Sỹ Đức
Nguyễn An
Nguyễn bá khánh
Nguyễn bá khánh
Nguyễn Nhi
Hoan CR7
nguyễn hữu lãm
Nguyễn Văn Việt
Nguyễn Hoàng
Young Buffalo
HGT
Nguyễn Anh Tuấn
NTT
Nguyễn Văn Việt
Trần Hữu Định
TRẦN ÁNH
ÁNH TRẦN
ĐĂNG NAM
My kuteeee
ABCD
hhhhhhhhh
hiệp ngô
đồng văn tài
Nguyễn Minh Thiện
Lê Cẩm Lệ
nana
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Văn Việt
Nguyễn Thời Nhiệm
Nguyễn Duy Nhân
vũ mai anh
Hoài
Hồng Hạnh
Lương phụ hồ
Nguyễn Thị Hường
Tạ Duy
Nguyễn Trọng Chiến
bạn duy long an
NGuyễn Hà Trang
hihihihi
Nguyễn Trọng Chiến
Huỳnh Minh Anh
Hương Giang
NDT
Why So Ez
Nguyễn Thị Thanh Hoài
poker

https://www.facebook.com/iloveyouforever24
Nguyễn An
Nguyễn bá khánh
Nguyễn bá khánh
Uyên Nhi Nguyễn
Hoan Tạ
hihi
Chin-Su
https://www.facebook.com/thespectre.131
TK
huỳnh gia tuyền
Tuấn Nguyễn
Nguyễn T. Thu
Chin-Su
Hữu Định
TRẦN ÁNH
T.T.A
ĐĂNG NAM
KCN
Nguyễn Thu Hương
nth
https://www.facebook.com/profile.php?id=10
Văn Tài
Nguyễn Minh Thiện
Lệ Lệ
Thủy Nguyễn
Luân Nguyễn
Chin-Su
Nguyễn Thời Nhiệm
Nguyễn Duy Nhân
mai anh
Thương Hoài
Hồng Hạnh
Luong Nguyen Trong
Hường Kido
Nhật Duy
Nguyễn Trọng Chiến
Đoàn Đức Duy
Hà Trang
https://www.facebook.com/profile.php?id=10
Nguyễn Trọng Chiến
Minh Anh
Hương Giang
...
Nguyen Tien Anh
Nguyễn-T-T-Hoài
ghh


2019/07/08 9:23:50 CH GMT+7
2019/07/08 9:24:09 CH GMT+7
2019/07/08 9:24:50 CH GMT+7
2019/07/08 9:26:40 CH GMT+7
2019/07/08 9:26:48 CH GMT+7
2019/07/08 9:26:56 CH GMT+7
2019/07/08 9:27:25 CH GMT+7
2019/07/08 9:27:36 CH GMT+7
2019/07/08 9:28:09 CH GMT+7
2019/07/08 9:28:12 CH GMT+7
2019/07/08 9:28:34 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:09 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:15 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:20 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:43 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:58 CH GMT+7
2019/07/08 9:31:56 CH GMT+7
2019/07/08 9:34:02 CH GMT+7
2019/07/08 9:34:06 CH GMT+7
2019/07/08 9:16:32 CH GMT+7
2019/07/08 9:19:08 CH GMT+7
2019/07/08 9:19:18 CH GMT+7
2019/07/08 9:24:05 CH GMT+7
2019/07/08 9:25:52 CH GMT+7
2019/07/08 9:26:21 CH GMT+7
2019/07/08 9:26:27 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:26 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:26 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:39 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:59 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:01 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:11 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:30 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:35 CH GMT+7
2019/07/08 9:31:00 CH GMT+7
2019/07/08 9:34:37 CH GMT+7
2019/07/08 9:12:10 CH GMT+7
2019/07/08 9:13:25 CH GMT+7
2019/07/08 9:18:09 CH GMT+7
2019/07/08 9:21:27 CH GMT+7
2019/07/08 9:24:56 CH GMT+7
2019/07/08 9:26:02 CH GMT+7
2019/07/08 9:26:34 CH GMT+7
2019/07/08 9:27:05 CH GMT+7
2019/07/08 9:27:56 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:18 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:37 CH GMT+7

13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
13.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
12.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20

Nguyen Hoang Van
Trần Việt Hùng
Hoàng Khánh Duy
Ngốc Ạ
Vũ Văn Thái
Thu Hà
Trịnh Quốc Khánh
Hoàng Bảo
nguyễn thị lan anh
Tăng Huy
Nguyễn Quỳnh Chi
Ngô Hoàng Phúc
Hà Thị Hoài
Lê Vi
Nghiêm Thị Như Ý
KL
Nghiêm Thị Như
Tăng Huy
Hoàng Tiến Đạt
Nguyễn Trường Giang
Hoàn Hoàn
my
Nguyễn Trường Giang
Võ Thị Hồng Ngọc
Đặng Thị Lan Anh
hibiscus
Ngô Gia Phong
Võ Phạm Anh Tuân
Thảo
Tạ Văn Dũng
TH
Hoa
Lê hữu nhật
DVD
Bùi Trọng
Đồng văn thiện
Bằng lương
Nguyễn Anh Đức
Bii kool
Cao Thu
Nguyễn Thu Hồng
Vũ Mạnh Tuấn
Hà vũ lâm
Hoàng đức
Hiếu
Nguyễn Dương Linh
PV

nguyen hoang van
Trần Việt Hùng
Hoàng Khánh Duy
Bí mật
Vũ Văn Thái
Thu Hà
Trịnh Khánh
Hoàng Trí
ngọc lan nguyễn
Tăng Tiến Huy
Nguyễn Quỳnh Chi
Ngô Hoàng Phúc
Hà hoài
Lê Vi
Nghiêm Thị Như Ý
Khánh Ly
Nghiêm Thị Như Y
Tăng Tiến Huy
Hoàng Tiến Đạt
Nguyễn Giang
Hoàn Hoàn
my
Nguyễn Giang
Võ Thị Hồng Ngọc
Lan Anh Tùng
.
Gia Phong Ngo
Võ Phạm Anh Tuân
Hồng thảo
Tạ Dũng
TH
Hoa Nguyen
Hữu Nhật
Dũng Dương
Trọng Bùi
Thien van
Bằng lương
Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Trường
Cao Thu
Nguyễn Thu Hồng
Vũ Mạnh Tuấn
Lâm hà
Hoàng đức
Hiếu
Cửu Vĩ Hồ
Phạm Vy


2019/07/08 9:29:55 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:31 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:33 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:44 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:50 CH GMT+7
2019/07/08 9:31:27 CH GMT+7
2019/07/08 9:31:48 CH GMT+7
2019/07/08 9:32:04 CH GMT+7
2019/07/08 9:20:19 CH GMT+7
2019/07/08 9:20:34 CH GMT+7
2019/07/08 9:20:48 CH GMT+7
2019/07/08 9:21:22 CH GMT+7
2019/07/08 9:21:26 CH GMT+7
2019/07/08 9:22:27 CH GMT+7
2019/07/08 9:23:30 CH GMT+7
2019/07/08 9:27:47 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:14 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:36 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:40 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:44 CH GMT+7
2019/07/08 9:33:46 CH GMT+7
2019/07/08 9:24:52 CH GMT+7
2019/07/08 9:25:39 CH GMT+7
2019/07/08 9:27:32 CH GMT+7
2019/07/08 9:28:17 CH GMT+7
2019/07/08 9:28:25 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:38 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:50 CH GMT+7
2019/07/08 9:31:48 CH GMT+7
2019/07/08 9:17:25 CH GMT+7
2019/07/08 9:20:32 CH GMT+7
2019/07/08 9:22:04 CH GMT+7
2019/07/08 9:22:43 CH GMT+7
2019/07/08 9:23:04 CH GMT+7
2019/07/08 9:23:30 CH GMT+7
2019/07/08 9:26:10 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:24 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:04 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:20 CH GMT+7
2019/07/08 9:35:23 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:17 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:28 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:29 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:33 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:55 CH GMT+7
2019/07/08 9:19:25 CH GMT+7
2019/07/08 9:19:59 CH GMT+7

11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
11.00 / 20
10.00 / 20
10.00 / 20
10.00 / 20
10.00 / 20
10.00 / 20
10.00 / 20
10.00 / 20
10.00 / 20
10.00 / 20
10.00 / 20
10.00 / 20
10.00 / 20
10.00 / 20
9.00 / 20
9.00 / 20
9.00 / 20
9.00 / 20
9.00 / 20
9.00 / 20
9.00 / 20
9.00 / 20
8.00 / 20
8.00 / 20
8.00 / 20
8.00 / 20
8.00 / 20
8.00 / 20
8.00 / 20
8.00 / 20
8.00 / 20
8.00 / 20
8.00 / 20
7.00 / 20
7.00 / 20
7.00 / 20
7.00 / 20
7.00 / 20
6.00 / 20
6.00 / 20

Nguyễn Hương Giang
bạch đông huy
Min
nguyễn thị phương anh
Đào Tấn Dưỡng
THT
Thảo Vy
Phùng Thu
Tuyết Hoa
Phương Trang
Nguyễn Tuấn Kiệt
Ngu
Nguyễn Phương Thảo
Nam Lee
Hiệp
Nguyễn Thu Hoài
Đặng Cao Minh Đông
Huỳnh Văn Bảo
Nguyễn Thị Phương Thanh
Pumpkin
liên
chicute123
Thanh Mai
vũ thị phương thảo
hà lưu
ngôn lạc
Nguyễn Vá NoN
Nguyễn bá phát
Lê sĩ duy
Xuan
Nguyễn Thị Bích
Thành An
Phan Thị Hồng Thắm
ha
Ni Ni
Đinh kim chi
Thúy
Nn
Phạm Linh
Nguyễn thị Linh
Đỗ Hiên
Đỗ Hiên
Nguyễn linh
Đỗ Hiên
Hà Linh
Trần thị phương thảo
Trần thị phương thảo

Giang Nguyễn
đông huy
Linh Linh
anh nguyễn thị phương
Huy Hoàng Nguyễn
Tài Trần
Thảo Vy
Phùng Thị Thu
Tuyết Hoa
Phương Trang
Nguyễn Tuấn Kiệt
Học
Nguyễn Phương Thảo
Nam
Hiệp
Hoài Nguyễn
Đặng Cao Minh Đông
Văn Bảo
Nguyễn Thanh
Hằngg Trần
Liên
Kim Chi
Mai Mai
vũ thảo
Hà Lưu
ngôn tố
Hữu Huy
Phat nguyen
Lê duy
Vttx
Bích Rubbi
Thành An
cuộc sống muôn màu
ha
https://www.facebook.com/mewngan
Đinh kim chi
TNT
Hale
Phạm Linh
Linh nguyễn
Hiên
Hiên
Nguyễn linh
Hiên
Hà Linh
Phương thảo
Phương thảo


2019/07/08 9:20:40 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:10 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:46 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:59 CH GMT+7
2019/07/08 9:32:14 CH GMT+7
2019/07/08 9:33:32 CH GMT+7
2019/07/08 9:04:14 CH GMT+7
2019/07/08 9:04:47 CH GMT+7
2019/07/08 9:04:52 CH GMT+7
2019/07/08 9:05:54 CH GMT+7
2019/07/08 9:10:55 CH GMT+7
2019/07/08 9:28:59 CH GMT+7
2019/07/08 9:19:19 CH GMT+7
2019/07/08 9:29:36 CH GMT+7
2019/07/08 9:30:52 CH GMT+7

6.00 / 20
6.00 / 20
6.00 / 20
6.00 / 20
6.00 / 20
6.00 / 20
5.00 / 20
5.00 / 20
5.00 / 20
5.00 / 20
5.00 / 20
5.00 / 20
4.00 / 20
4.00 / 20
3.00 / 20

Anh Anh
Quân
Nhung
Hoàng Hồng Hạnh
Phạm Song Khuê
Phùng quốc huy
Thoòng Quốc An
Thoòng Quốc An
Thoòng Quốc An
Thoòng Quốc An
Ngô Thái
3 thằng nhóc
bùi quốc anh
Quang Thành
Lạc Chỉ

Anh Anh
Nguyễn Hồng Quân
Hồ Thị Hồng Nhung
Hạnh Hoàng
Phạm Song Khuê
Huy phùng
Thoòng Quốc An
Thoòng Quốc An
Thoòng Quốc An
Thoòng Quốc An
Thái Ngô
Anh Minh
quốc annh
Quang thành
Hồng Lêacebook.com/profile.php?id=100021887414306

acebook.com/profile.php?id=100006933857914

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×