Tải bản đầy đủ

de kiem tra toan 7 thang 9 nam 2019 2020 truong archimedes academy ha noi

TRƯỜNG THCS ARCHIMEDES
Đề số 1
------------------------------

ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 9
Năm học: 2019 – 2020
MÔN: TOÁN | LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút
------------------------

Học sinh làm bài và trình bày chi tiết, không sử dụng máy tính!
Câu 1. (2 điểm) Tính:
2

2
3  1 3
a) 1  2  1  
5
4  4 5

c)


1 4  1  1
b) . .  :
3 5  2  12
2 3 
4 1
 1 2 
d) 1      2      3   
3 5 
3 5
 3 5 

3 2 8 2
.  .
11 5 11 5

Câu 2. (2 điểm) Tìm số hữu tỉ x, biết:
1 6 3
a) x   
3 19 9

b)

1 2 3
. 
x 7 8

Câu 3. (2 điểm) Tìm số nguyên a,b thỏa mãn:
a)

19
20
a
2
3

b)

1 4 1
 


3 b 2

Câu 4. (3,5 điểm) Học sinh vẽ lại hình vào bài!
  60
Cho hình vẽ bên, biết xy//zt và zBv

a) Kể tên các góc ở vị trí đối đỉnh, so le trong, đồng vị
và trong cùng phía của góc BAy
b, Tính số đo góc BAy.
c, Vẽ tia Am là tia phân giác góc BAy. Vẽ tia Bn sao
cho Bz là phân giác góc nBv. Chứng minh Am//Bn.

Câu 5. (0,5 điểm) Học sinh chỉ chọn 1 trong 2 ý để làm!
1

c) x 

1 2

4 3


1 13 33 61 97 141
1. Tính: A      
3 15 35 63 99 143

2. Tìm các số nguyên x,y thỏa mãn: 2x  3y  19 và

1 x 1
 
3 y 2

-----------------Hết---------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×