Tải bản đầy đủ

4 dai cuong u nao

Đặc điểm chung u não trên cộng hưởng tư

BS. Nguyễn Thị Hương
Khoa CĐHA Bệnh viện Đại học Y Hà Nội


Chẩn đoán u não
 Tuổi
 Vị trí: - trong trục, ngoài trục
- u thuộc cấu trúc nào
- vượt qua đường giữa không
 Đặc điểm tín hiệu trên CHT: T1, T2, DW
 Tính chất ngấm thuốc
 Hiệu ứng khối
 Số lượng tổn thương: đơn độc, nhiều ổ
 Tổn thương giả uU hệ thống thần kinh trung ương
 1/3 u não di căn

 1/3 u tế bào thần kinh đệm
 1/3 u không phải TB thần kinh đệm (u
màng não, u tế bào Schwan, Lymphoma)Tuổi
 <2 tuổi: choroid plexus papillomas, anaplastic
astrocytomas and teratomas
 10 tuổi: medulloblastomas, astrocytomas,
ependymomas, craniopharyngeomas and
gliomas
 Người lớn: 50% di căn, ngoài ra gặp
astrocytomas, glioblastoma multiforme,
meningiomas, oligodendrogliomas, pituitary
adenomas and schwannomas Trẻ em: u chủ yếu dưới lều
 Người lớn: u chủ yếu trên lềuDấu hiệu u ngoài trục
 Khe dịch não tủy
 Đè đẩy mạch máu dưới nhện
 Chất xám nằm giữa khối u và chất trắng


Dấu hiệu u ngoài trục
 Dày màng cứng
 Phản ứng dày xương so


Tính chất lan rộng của khối uTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×