Tải bản đầy đủ

3 não các chuỗi xung ứng dụng trong TBMN

CỘNG HƯỞNG TỪ SỌ NÃO
Các chuỗi xung ứng dụng trong đột quỵ

BS BÌNH
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
0988508598


Đột quỵ chảy máu

FLAIR
T2W
T2*

T1W
Diffusion
TOF
Navigation


FLAIR


T2W
T2*


T1WDiffusion


TOF
NavigationTof tĩnh mạch 3D


Đột quỵ nhồi máu não

FLAIR
Diffusion
SWAN
TOF 3D
T2*
Perfusion
MRAngio
FLAIRDiffusion

Swan


TOF 3D


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×