Tải bản đầy đủ

Huong dan van hanh he thong bao chay

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TỦ BÁO CHÁY IFC2-640
I.

Cách vận hành
1. Trạng thái “NORMAL” (bình thường)
- Đèn xanh “POWER” trạng thái sáng (on).
- Đèn đỏ “FIRE ALARM” trạng thái tắt (off)
2. Trạng thái “ALARM” (báo cháy)
- Đèn đỏ “FIRE ALARM” trạng thái sáng (on)
- Kích hoạt Thiết bị cảnh báo (chuông, còi, đèn báo)
- Kích hoạt tác động hệ thống khác (thang máy, quạt, HVAC,…)
- Xem thông tin trên màn hình tủ báo cháy
- ALARM reset: sau khi kiểm tra và khắc phục, nhấn nút “SYSTEM RESET” để reset lại tủ báo cháy.

II.

Chức năng các nút nhấn
1. ACKNOWLEDGE: Sử dụng khi tủ báo cháy phát hiện có sự thay đổi (sự cố/báo cháy). Nhấn nút này, tín
hiệu loa cảnh báo (Piezo) trong tủ sẽ tắt, tủ báo cháy sẽ ghi nhận lại trong History, đồng thời gửi lệnh đến
các tủ báo cháy phụ (ACS, FDU-80G).
2. SIGNAL SILENCE: Sử dụng để tắt các thiết bị cảnh báo (chuông, còi báo cháy). Tuy nhiên, khi phát sinh

tín hiệu ALARM khác, hệ thống sẽ kích hoạt lại thiết bị báo cháy.
3. DRILL (ấn giữ 2 giây): Kích lại thiết bị báo cháy, nếu đã sử dụng nút nhấn “SIGNAL SILENCE”.
4. SYSTEM RESET: reset lại tủ báo cháy và các tủ hiển thị phụ.

1|Page


III.

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Tên lỗi

Diễn giải

Cách

AC FAILURE

Nguồn AC220V bị mất

Kiểm tra dây cấp nguồn cho hệ thống

BATTERY HIGH

Kiểm tra điện thế Acquy

BRAND MISMACTH

Ngõ cấp nguồn từ bộ xạc đến acquy điện áp
cao
Ngõ cấp nguồn từ bộ xạc đến acquy điện áp
thấp
Thiết bị không phù hợp với hệ thống

CHARGER FAULT

Bộ nguồn bị lỗi

DET FAILED TESTĐầu dò khói bị lỗi

Xử lý lỗi nguồn (xem tài liệu bộ
nguồn)
Thay thế đầu dò khác

DUAL ADDRESS

Đầu dò hoặc module trùng địa chỉ

Đặt lại bằng địa chỉ khác

GENERAL
TROUBLE

Nguồn hoạt động của hệ thống không ổn định

Kiểm tra Acquy,thay thế nếu cần thiết

GROUND FAULT
INVALID
RESPONSE

Dây tín hiệu hoặc dây nguồn chạm đất
Tín hiệu từ đầu dò hoặc module bị sai

Kiểm tra đường dây
Kiểm tra lại việc định dạng cho địa chỉ
đó

MAINTENANCE
REQ
MAINT URGENT

Đầu dò bị dơ

Vệ sinh đầu dò

Đầu dò bị dơ ,có khả năng báo động giả

Lập tức vệ sinh đầu dò

MISMAT HDWE
TYPE

Thiết bị không thích hợp với định dạng ở tủ
chính

Định dạng lại thiết bị cho phù hợp

MOD EXT POWER
LOSS

Control module bị mất nguồn

Kiểm tra dây nguồn của control
module

NO ANSWER

Địa chỉ bị hư hoặc tháo rời của hệ thống

Thay thế hay lắp lại tại vị trí này

OPEN CIRCUIT

Dây nối từ module đến chuông hoặc đèn bị đứt
hoặc mất điện trở EOL

Kiểm tra nối lại hoặc lắp lại điện trở
EOL

SHORT CIRCUIT

Dây nối từ module đến chuông hoặc đèn bị
ngắn mạch

Kiểm tra dây nối

BATTERY LOW

Kiểm tra điện thế Acquy
Thay thế bằng thiết bị thích hợp

Lưu ý:
Khi có tín hiệu báo cháy xảy ra bên trong nhà máy, các thiết bị như Cooling Tower (CT-1, CT-2 tại tủ MCC-1; CT2A, CT-2B tại tủ MCC-2 và CT-3A, CT-3B tại tủ MCC-3) và AHU (AHU 1-3, AHU 1-4 tại tủ MCC-2 và AHU 15, AHU 1-6 tại tủ MCC-3) sẽ ngưng hoạt động. (xem hình bên dưới)
Sau khi các tín hiệu báo cháy bên trong nhà máy đã được khắc phục thì các thiết bị Cooling Tower và AHU nêu
trên mới có thể khởi động và vận hành bình thường trở lại.

+ Tủ MCC-1:

2|Page


CT-1

CT-2

CT-2A

CT-2B

+ Tủ MCC-2:

AHU 1-3

AHU 1-4

+ Tủ MCC-3:

3|Page


CT-3A

AHU 1-5

CT-3B

AHU 1-6

4|PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×