Tải bản đầy đủ

báo cáo thực tập tại công ty cp LE and ASSOCIATES hệ thống kiểm soát nội bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TẠI CÔNG TY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
LE&ASSOCIATES (L&A )
Ngành:
KẾ TOÁN
Chuyên ngành: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trịnh Xuân Hưng
Sinh viên thực hiện: Võ Bảo Nhi
MSSV: 1411180300 – Lớp: 14DKKT03

TP.HồChíMinh,2018


LỜI CẢM ƠN
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các lãnh đạo và giảng viên khoa
Kế Toán của trường Đại học Công Nghệ TP HCM đã tạo điều kiện cho em có cơ hội

học tập và tiếp xúc với công việc thực tế nhiều hơn. Đã chỉ dạy cho em những kiến
thức quý báu, nền tảng đầu tiên trong ngành nghề của mình để em không phải bỡ
ngỡ khi tiếp xúc với thực tế tại doanh nghiệp.
Cùng với những kiến thức vững chắc đó em đã trúng tuyển vào vị trí thực tập
sinh kế toán tại công ty cổ phần L&A – công ty cung cấp nguồn nhân lực. Sau hơn 2
tháng thực tập tại đây, em đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức mà
bản thân chưa từng được biết. Tại đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến
các chị phòng kế toán và tất cả các anh chị ở các phòng ban khác trong công ty đã
chỉ dạy và hỗ trợ em rất nhiều.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy Trịnh Xuân Hưng đã hướng hẫn và giúp
đỡ em hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này hoàn thiện nhất. Em chúc
thầy thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của mình, cũng như là luôn giữ được
sự đam mê đối với nghề và truyền lửa cho những bạn sinh viên thế hệ tiếp theo.
Em xin chân thành cảm ơn!

TP.Hồ Chí Minh,ngày tháng năm 2018
Sinh viên thực hiện
(SV ký và ghi rõ họ tên)
Võ BảoNhi

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BHXH

Bảo hiểm xã hội

2


BHYT

Bảo hiểm y tế

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

CTCP

Công ty cổ phần


CP

Cổ phần

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

NH

Ngân hàng

NLĐ

Người lao động

NSDLĐ

Người sử dụng lao động

TK

Tài khoản

GTGT

Giá trị gia tăng

3


DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
MỤC LỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1 Sơ đồ Bộ máy quản lý của CTCP L&A.....................................................4
Sơ đồ 1.2Sơ đồ bộ máy kế toán tại CTCP L&A........................................................6
MỤC LỤC HÌNH
Hình 1.1 Các chặng đường phát triển của CTCP L&A từ năm 2001-2015................3
Hình 2.1 Giao diện phần mềm Bravo......................................................................10
Hình3.1 Nội dung kế toán kiểm tra bảng lương trên file excel................................20
Hình 3.2 Tríchbảng lương người lao động LA làm tại dự án A................................21
MỤC LỤC BẢNG BIỂU
Bảng 3.1 Mức lương tối thiểu vùng năm 2018........................................................18

4


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LE &
ASSOCIATES..........................................................................................................2
1.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LE & ASSOCIATES.................................................2
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Le & Associates............................................3
1.1.2 Nguyên tắc mục tiêu hoạt động của Công ty Cổ phần Le & Associates...........................................3
1.1.3 Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Le & Associates..............................................................4
1.1.4 Sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Le & Associates.......................................................................4
1.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LE & ASSOCIATES..............................................6
1.2.1 Chức năng từng chức danh :.............................................................................................................6
1.2.2 Hình thức sổ kế toán..........................................................................................................................7
1.2.3 Hệ thống chứng từ kế toán áp dụng..................................................................................................8
1.2.4 Hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán áp dụng..................................................................................8
1.2.5 Các chính sách kế toán áp dụng........................................................................................................9
1.2.6 Tổ chức phương tiện phục vụ cho công tác kế toán........................................................................10

CHƯƠNG 2:THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO,CÁC CHUYÊN VIÊN
LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN L&A
................................................................................................................................. 11
2.1. THỰC HIỆN PHỎNG VẤN GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH:..................................................................................11
2.2. PHỎNG VẤN KẾ TOÁN TRƯỞNG:...........................................................................................................11

CHƯƠNG 3:MÔ TẢ THỰC TẾ CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN L&A............................................................................................................ 13
3.1. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TRONG ĐƠN VỊ THỰC TẬP: THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG....................13
3.2.MÔ TẢ TỔNG QUAN................................................................................................................................13
3.2.1.Tài khoản sử dụng...........................................................................................................................13
3.2.2.Quy trình kế toán tiền lương tại CTCP LA......................................................................................14
3.2.3.Nhận xét – kiến nghị........................................................................................................................17
3.3.MÔ TẢ CHI TIẾT.....................................................................................................................................21

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................26

5


6


7


LỜI MỞ ĐẦU


LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Đối với bất kỳ một xã hội nào nói chung và đối với doanh nghiệp nói riêng thì

yếu tố người lao động đều được xem là quan trọng. Vì có người lao động mới tạo ra
được nguồn của cải, vật chất nuôi sống và phát triển xã hội đó; riêng đối với một
doanh nghiệp thì người lao động lại được xem là tài sản quý báu mang lại giá trị
cho doanh nghiệp.
Khi nhắc đến vấn đề này thì tiền lương là một điều không thể không nhắc
đến. Tiền lương ở đây chính là sự trả công bằng tiền hoặc tiền thù lao mà người lao
động nhận được sau khi họ bỏ ra sức lao động của mình. Đối với người lao động,
tiền lương đôi khi lại là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy họ làm việc, vì đây chính
là nguồn thu nhập để họ có thể nuôi sống bản thân và gia đình.
Kế toán tiền lương là một công tác không thể thiếu ở một doanh nghiệp. Giúp
cho doanh nghiệp tạo nên được sự cân bằng giữa người lao động và người sử dụng
lao động hay nói cách khác là tạo được sự cân bằng giữa quyền lợi và trách nhiệm
của đôi bên. Nhận thức được sự quan trọng và ý nghĩa của tiền lương đối với người
lao động và doanh nghiệp nên em chọn đề tài “Kế toán tiền lương tại công ty cổ
phần L&A” để tìm hiểu và phát triển kiến thức của mình.


BỐ CỤC ĐỀ TÀI

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và phụ lục, báo cáo đề tài được chia làm 3
chương:
Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Le & Associates.
Chương 2: Thực hiện phỏng vấn lãnh đạo, các chuyên viên tại Công ty Cổ phần Le
& Associates.
Chương 3: Mô tả thực tế công việc thực tập tại Công ty Cổ phần Le & Associates.

8


CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ
PHẦN LE & ASSOCIATES
1.1 Giới Thiệu Khái Quát Về Công ty Cổ phần Le & Associates.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Le & Associates (Một công ty thành viên của
L&A Holding).
- Tên viết tắt: Công ty Cổ phần L&A.
- Địa chỉ trụ sở: Lầu 2, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, phường
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Người đại diện của công ty: Bà Phạm Thị Mỹ Lệ
- Số điện thoại: (84-28) 3910 3311
- Fax: (84-28) 3910 0468
- Email: admin@l-a.edu.vn
- Website: http://l-a.com.vn/
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Mã số thuế: 0302269938
- Ngày cấp giấy phép kinh doanh: Ngày 06, tháng 04, năm 2001.

9


1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Le & Associates.

(Nguồn: http://l-a.com.vn/gioi-thieu-l-a/)
Hình 1.1: Các chặng đường phát triển của CTCP L&A từ năm 2001-2015


Thành lập vào ngày 06/04/2001 CTCP L&A đã tạo ra được uy tín và khẳng

định được giá trị của mình vào những thời gian đầu thành lập. Từ đó phát triển
nhanh chống dựa trên sự tín nhiệm từ khách hàng.


Từ năm 2002 – 2007 CTCP L&A đã không ngừng nâng cao và phát triển sự

đa dạng cũng như là chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho các đối tác.


Năm 2009 mở thêm văn phòng đại diện tại Hà Nội với mong muốn mở rộng

phạm vi cung ứng dịch vụ cho toàn thị trường.


Năm 2015 CTCP L&A đã mở rộng mối quan hệ hợp tác chiến lược với đối

tác chuyên môn Dream Incubator Nhật Bản nhầm nâng cao chất lượng dịch vụ.


Năm 2017 vừa qua đánh dấu cột mốc CTCP L&A đã có hơn 16 năm kinh

nghiệm trong lĩnh vự nhân sự. 
1.1.2 Nguyên tắc mục tiêu hoạt động của Công ty Cổ phần Le & Associates.
Nguyên tắc hoạt động: Chuyên nghiệp; Trách nhiệm; Sáng tạo; Tận tâm; Bền
bỉ.
Tầm nhìn: Là lựa chọn tối ưu cho các giải pháp nhân sự.
Sứ mệnh: Tối đa hóa hiệu quả đầu tư của khách hàng vào con người.

10


1.1.3 Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Le & Associates
Công ty Cổ phần (CTCP) L&A là một trong những công ty hàng đầu về giải
pháp nhân sự, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư vào con người. Với những lĩnh vực kinh
doanh chủ yếu như:
-

Dịch vụ Thầu sản xuất

-

Dịch vụ Thầu nhân lực

-

Dịch vụ Tuyển dụng, Đánh giá, Đào tạo

-

Dịch vụ Quản lý lương

1.1.4 Sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Le & Associates
Sơ đồ1.1: Tổ chức bộ máy quản lý công ty

(Nguồn: CTCP L&A)
Chức năng các bộ phận

Tổng giám đốc
Ban hành các nội quy, quy định của công ty.
Tổ chức thực hiện các quyết định của công ty.
Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Ký kết hợp đồng với các đối tác.
Tổ chức các các hoạt động kinh doanh
Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ trong công ty.

Trợ lý pháp lý
Giúp tổng giám đốc xét duyệt về mặt pháp lý của các hợp đồng liên quan.
Nắm bắt các thông tin, luật về pháp lý để phổ biến và làm việc với tổng giám
đốc.


F & A - Kế toán
11


-

Đảm nhiệm các công việc liên quan đến sổ sách, chứng từ,... của công ty.
Ghi nhận các sự kiện kinh tế phát sinh hàng ngày của công ty.
Hoàn thiện và quản lý sổ sách; lưu giữ chứng từ.
Có trách nhiệm khai báo thuế đúng quy định của cơ quan thuế.
Lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác cho tổng giám đốc hoặc các bộ

phận khác cần sử dụng.
Ghi nhận, theo dõi, quản lý dòng tiền của công ty (kể cả tiền mặt và tiền gửi
ngân hàng).

HR - Nhân sự
Chịu trách nhiệm về nhân sự bên trong CTCP L&A.
Trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng nhân viên.
Tính lương và các khoản trích theo lương tại CTCP L&A.

IT - Kỹ thuật
Làm những công việc liên quan đến sửa chữa và cài đặt các phần cứng và
phần mềm hệ thống máy tính của công ty.

MKT - Tiếp thị
Tiếp thị các sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh, đưa ra các chiến lược kinh doanh
phù hợp và mang tính truyền thông.

BD – Phát triển kinh doanh
Nghiên cứu thị trường trên cả nước.
Tìm kiếm các đối tác khách hàng tiềm năng.

COD – Tư vấn và phát triển sản phẩm
Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về đào tạo, đánh giá năng lực hành vi.
Tư vấn về các sản phẩm với đối tác khách hàng trong nước.

EO – Thầu nhân lực
Tuyển dụng nguồn lao động.
Theo dõi và quản lý nhân viên tại các dự án.
Tính lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên.

PO – Thầu sản xuất
Tuyển dụng nguồn lao động.
Theo dõi, quản lý nhân viên và năng suất (năng suất cam kết với đối tác) tại
các dự án.
Tính lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên. 

12


1.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Le & Associates.

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ bộ máy kế toán tại CTCP L&A
1.2.1 Chức năng từng chức danh :


Giám đốc tài chính

-

Điều hành, quản lý, ra quyết định các vấn đề liên quan đến tài chính của

công ty.
-

Xét duyệt các khoản chi.

-

Quản lý các tài khoản ngân hàng (chủ tài khoản và được ủy quyền).

-

Ký các giấy tờ liên quan.Kế toán trưởng

-

Chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi tiền.

-

Điều hành, quản lý, ra quyết định các vấn đề liên quan đến phòng kế toán.

-

Trực tiếp phòng vấn tuyển dụng kế toán viên.

-

Lập báo cáo cho các bên cần sử dụng.

-

Lập báo cáo thuế hàng tháng.

-

Xét duyệt các khoản chi tiền, các lệnh chuyển tiền.

-

Ký các giấy tờ liên quan.Kế toán tổng hợp

-

Lập phiếu thu, phiếu chi.

-

Kiểm tra, phê duyệt các chứng từ tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán.

13


-

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của chứng từ.

-

Up lệnh chuyển tiền (đối với ngân hàng điện tử).

-

Ghi nhận các nghiệp vụ báo nợ, báo có.Kế toán thanh toán

-

Xét duyệt, kiểm tra các bảng lương từ bộ phận khác chuyển qua.

-

Xuất hóa đơn bán hàng.

-

Chuyển tiền theo bản lương đã xét duyệt.

-

Đi phát lương cho nhân viên.Thủ quỹ

-

Quản lý tiền mặt tại quỹ của công ty.

-

Thu tiền và chi tiền cho các bên liên quan.

-

Rút tiền từ tiền gửi ngân hàng khi quỹ tiền mặt hết.

1.2.2 Hình thức sổ kế toán
Công ty Cổ phần L&A sử dụng Hình thức ghi sổ kế toán trên máy tính theo
Nhật ký chung, nghĩa là công ty đang sử dụng phần mềm kế toán (phần mềm
Bravo) được thiết kế theo hình thức Nhật ký chung. Nhầm tối ưu hóa thời gian ghi
sổ, không gian chứa sổ sách và nâng cao hiệu quả kết xuất dữ liệu; thông tin; báo
cáo nhanh chống.
1.2.3 Hệ thống chứng từ kế toán áp dụng
Công ty cổ phần L&A sử dụng hệ thống chứng, hóa đơn theo hướng dẫn của
thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014. Đối với Hệ thống chứng từ
kế toán áp dụng tại CTCP L&A bao gồm các loại như sau:
-

Bảng chấm công

-

Bảng chấm công làm thêm giờ

-

Bảng thanh toán tiền lương

-

Bảng thanh toán tiền thưởng

-

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

-

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

-

Hóa đơn mua vào

14


-

Hóa đơn bán ra

-

Phiếu thu

-

Phiếu chi

-

Ủy nhiệm chi

-

Phiếu kế toán

-

Giấy đề nghị tạm ứng

-

Giấy đề nghị thanh toán

-

Giấy hoàn tạm ứng

-

Bảng kiểm kê quỹ

-

Biên bản giao nhận TSCĐ

-

Biên bản kiểm kê TSCĐ

-

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

1.2.4 Hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán áp dụng
Công ty cổ phần L&A sử dụng hệ sổ sách, báo cáo theo mẫu quy định của
thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014. Thực hiện đầy đủ quy định
của Bộ tài chính về việc lập báo cáo tài chính
Công ty sử dụng hình thức ghi sổ trên máy tính vì vậy hệ thống sổ sách và
báo cáo cũng được thể hiện trên phần mềm kế toán dưới dạng các file mềm, khi cần
thiết kết xuất báo cáo cho Tổng giám đốc hoặc những người liên quan thì phòng kế
toán sẽ xuất ra file cứng (thể hiện trên giấy).
Hệ thống sổ sách và báo cáo bao gồm:
-

Sổ nhật ký chung:

-

Sổ cái của các tài khoản

-

Sổ chi tiết các tài khoản

-

Bảng cân đối kế toán

-

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

-

Thuyết minh báo cáo tài chính

-

Lưu chuyển tiền tệ

-

Báo cáo thuế giá trị gia tăng.

15


1.2.5 Các chính sách kế toán áp dụng
• Chuẩn mực, chế độ kế toán áp dụng
Công ty cổ phần L&A áp dụng chế độ kế toán Việt Nam được ban hành theo
thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.
• Kỳ kế toán; đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Công ty cổ phần L&A áp dụng kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày
31/12 dương lịch.
Kỳ kế toán công ty xác định kết quả hoạt động kinh doanh được lập: theo quý
Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong việc ghi chép các chứng từ kế toán: Đồng
Việt Nam (VNĐ), ký hiệu trong nước “đ”, ký hiệu quốc tế “VND”.
• Phương pháp kê khai thuế
Công ty khai báo thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và khai báo
thuế theo tháng. Riêng khai tình hình sử dụng hóa đơn thì khai báo theo quý.
• Phương pháp khấu hao tài sản cố định
Công ty xác định nguyên giá tài sản cố định theo giá trị thực tế; đánh giá tài
sản theo nguyên giá và giá trị còn lại; tính khấu hao tài sản cố định theo phương
pháp khấu hao đường thẳng.

16


1.2.6 Tổ chức phương tiện phục vụ cho công tác kế toán

Hình 2.1 Giao diện phần mềm Bravo
Công ty hiện đang sử dụng phần mề kế toán Bravo để phục vụ cho việc ghi
nhận các số liệu phát sinh và kết xuất báo cáo.

17


CHƯƠNG 2:THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO,CÁC
CHUYÊN VIÊN LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN L&A
2.1. Thực hiện phỏng vấn giám đốc tài chính:
Là một giám đốc tài chính,chị Vũ Thị Xuân Lâm là người chịu trách nhiệm về hoạt
động và hiệu quả hoạt động của phòng kế toán, điều hành, quản lý, ra quyết định
các vấn đề liên quan đến tài chính của công ty,xét duyệt các khoản chi, quản lý các
tài khoản ngân hàng (chủ tài khoản và được ủy quyền), ký các giấy tờ liên quan.
Công việc này rất áp lực, tuy nhiên với kinh nghiêm 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực kế toán, 10 năm trong vị trí kế toán trưởng, chị lại có điều kiện làm việc trong
một môi trường tương đối tốt, nên tạo ra sự yêu thích đối với công việc cũng như
các mối quan hệ tốt đẹp giữa những đồng nghiệp.Trải qua một thời gian làm việc
tương đối dài với bề dày kinh nghiệm chị đã trang bị cho bản thân rất nhiều kĩ năng
như khả năng giao tiếp là một yếu tố hàng đầu. Là tố chất không thể thiếu của một
nhà lãnh đạo giỏi, dựa vào đó có thể tạo dựng các mối quan hệ với khách hàng và
đối tác có tiềm năng trong kinh doanh.Vững vàng các kỹ năng tối cần thiết như
thuyết trình và thuyết phục. Có tầm nhìn dài hạn, dự đoán rủi ro, vận dụng tổng hợp
các con số, cơ hội, thách thức. Không để những mục tiêu lâu dài bị chi phối bởi
những lợi ích tài chính ngắn hạn trước mắt, không sợ hãi với những khó khăn tạm
thời.
2.2. Phỏng vấn kế toán trưởng:
Chị Trần Thị Thường là một kế toán trưởng mẫu mực, đam mê công việc, với
tham niên 7 năm trong nghề kế toán.Chị chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi
tiền,điều hành, quản lý, ra quyết định các vấn đề liên quan đến phòng kế toán, trực
tiếp phòng vấn tuyển dụng kế toán viên, lập báo cáo cho các bên cần sử dụng, lập
báo cáo thuế hàng tháng, ký các giấy tờ liên quan. Theo chị, trước khi trở thành một
kế toán trưởng, chị phải làm tốt các kỹ năng của một kế toán viên bình thường.Bên
cách các chuyên môn về kế toán tài chính, chị còn trang bị thêm các kiến thức liên

18


quan đến kinh tế như: kiểm toán cơ bản, quản lý doanh nghiệp, ...Ngoài việc nắm
chắc nghiệp vụ, thì cẩn thận và trung thực được xem là phẩm chất quan trọng mà
chị luôn chú trọng hàng đầu.Với tính chất công việc luôn phải xử lý số liệu liên
quan đến tài chính của công ty, chỉ cần một chút bất cẩncó thể gây tổn thất cho công
ty. Chính vì vậy, chị luôn nhắc nhở bản thân phải luôn cẩn thận đến từng chi tiết
nhỏ.Bởi tính chất công việc của một người kế toán trưởng làm việc luôn tay và lúc
nào cũng phải tính toán suy nghĩ. Nhất là gần cuối tháng hay dịp cuối năm, công ty
phải tổng kết thu chi của một năm và phân tích báo cáo tài chính, lập kế hoạch tài
chính cho năm mới, báo cáo thuế,… Vậy nên, chị cũng là người có khả năng chịu
được áp lực cao và kỹ năng quản lý thời gian sắp xếp lịch làm việc hợp lý để công
việc chạy đúng tiến độ.Quan hệ tốt với cấp dưới trong phòng kế toán, các đồng
nghiệp ở phòng ban khác cũng góp phần quan trọng tạo nên sự thuận lợi trong công
tác tại công ty.Môi trường , cơ sở vật chất tốt cũng tạo nên chất lượng làm việc cao.
Bên cạnh những thuận lợi, chị cũng gặp không ít khó khăn như gặp phải sai sót bất
cẩn của nhân viên trong hạch toán nghiệp vụ, tình hình lợi nhuận công ty không
được tốt do tình hình kinh tế biến động, do bất đồng quan điểm với nhân
viên,....Gặp phải những khó khăn như vậy, chị luôn bình tĩnh giải quyết vấn đề, sắp
xếp kiểm tra sao cho chính xác và hợp lý.

19


CHƯƠNG 3:MÔ TẢ THỰC TẾ CÔNG VIỆC THỰC TẬP
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN L&A
3.1. Vị trí công việc trong đơn vị thực tập: Thực tập sinh kế toán tiền lương
3.2.Mô tả tổng quan
Tiền lương được hiểu là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao
động sau khi họ hoàn thành xong công việc hoặc nhiệm vụ, được thỏa thuận giữa
hai bên và thể hiện cụ thể trên hợp đồng lao động.
Đối với mức lương tối thiểu vùng như trên thì phải đảm bảo được hai yếu tố
sau:
- Mức lương dành cho người lao động làm công việc đơn giản nhất không thấp
hơn mức lương tối thiểu vùng.
- Mức lương dành cho người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (bao
gồm những người đã được cấp chứng chỉ, bằng cấp tại các tổ chức đào tạo,.. – được
thể hiện cụ thể trong điều 5 của nghị định 141/2017/NĐ-CP) cao hơn ít nhất 7% so
với mức lương tối thiểu vùng.
Tùy thuộc vào trình độ và số năm kinh nghiệm mà mỗi cá nhân có mức lương
khác nhau được thể hiện cụ thể trên hợp đồng lao động giữa hai bên. Tuy nhiên mức
lương thỏa thuận phải tuân thủ theo luật lao động Việt Nam. Cụ thể theo Nghị định
141/2017/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng năm 2018 được áp dụng từ ngày
01/01/2018 như sau:
Vùng
Mức lương tối thiểu
Vùng I
3.980.000 đồng/ tháng
Vùng II
3.530.000 đồng/ tháng
Vùng III
3.090.000 đồng/ tháng
Vùng IV
2.760.000 đồng/ tháng
Bảng 3.1: Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
3.2.1.Tài khoản sử dụng
Các tài khoản sử dụng:
-

Tài khoản 1121Stand – Tài khoản (TK) tiền gửi ngân hàng Standard
Chactered

20


-

Tài khoản 1121VCB – TK tiền gửi ngân hàng Vietcombank

-

Tài khoản 1121Tech – TK tiền gửi ngân hàng Techcombank

-

Tài khoản 1121DA – TK tiền gửi ngân hàng Đông Á

-

Tài khoản 1121Agr – TK tiền gửi ngân hàng Agribank

-

Tài khoản 1121MSB – TK tiền gửi ngân hàng Maritime

-

Tài khoản 334A – TK Nhân viên LA làm bên ngoài (nhóm nhân viên cung
cấp dịch vụ cho khách hàng)

-

Tài khoản 334C – TK phải trả người lao động là giảng viên

-

Tài khoản 334D – TK phải trả người lao động là tư vấn

-

Tài khoản 334F – TK phải trả người lao động tháng 13 (nhóm nhân viên
cung cấp dịch vụ cho khách hàng)

3.2.2.Quy trình kế toán tiền lương tại CTCP LA
Khi tuyển người lao động tại các dự án của đối tác khách hàng, công ty tiến
hành thỏa thuận và ký kết Hợp đồng lao động giữa hai bên. Sau khi ký Hợp đồng
lao động thì NLĐ sẽ làm việc cho công ty theo như ngày bắt đầu làm việc đã thỏa
thuận trong Hợp đồng.
Đến cuối mỗi tháng nhân viên phụ trách dự án sẽ có trách nhiệm lên bảng
lương, các khoản trích theo lương và thu phí dịch vụ dựa trên đầu người sau đó in
bảng lương ra ký tên người lập vào bảng.
Tiếp đến nhân viên phụ trách sẽ chuyển bảng lương qua cho người phụ trách
kiểm tra (ký tên) và sau đó chuyển qua trưởng phòng ký duyệt. Sau khi tiến hành
kiểm tra qua nhiều người khác nhau để nhầm mang tính khách quan và minh bạch
thì bảng lương đó sẽ được chuyển qua phòng kế toán. Nhân viên phòng kế toán sẽ
nhập tất cả các dữ liệu trên bảng lương được thiết kế trên file excel bao gồm các
khoản: lương thực nhận; chi lương tháng 13 (nếu có); chi công đoàn theo lương; chi
khác theo lương; thuế thu nhập cá nhân; các khoản trích bảo hiểm,… (bao gồm cả
người lao động chịu và người sử dụng lao động chịu); lương tháng 13 (nếu có trích
hàng tháng);..

21


Hình 3.1: Nội dung kế toán kiểm tra bảng lương trên file excel
Như đối với nhóm nhân viên cung cấp dịch vụ cho khách hàng của công ty cổ phần
L&A tại thời điểm tháng 12/2017 có bảng lương phát sinh như sau:

22


Hình 3.2: Trích bảng lương người lao động LA tại dự án A
Theo như các mục chi tiết đính kèm của bảng lương thì công ty hiện đang có:
-

Bảng lương A có lương phải trả NLĐ là 14.200.000 đồng trong đó số lương thực
nhận là 12.543.600 đồng.
Lương thực nhận ở đây không phải là lương cơ bản/ tháng mà là số tiền sau khi đã
trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân (nếu có).
Dựa trên số lương thực nhận kế toán sẽ ghi nhận như sau:
Nợ TK 632: 12.543.600
Có TK 334A: 12.543.600
Khi thanh toán tiền lương thì kế toán sẽ ghi nhận:
Nợ 334A: 12.543.600
Có 1121: 12.543.600
Đối với công ty cách tính lương thực tế trong tháng như sau:
Tiền lương thực tế = x số ngày công thực tế
Ngoài lương phát sinh trong tháng ra thì nhân viên còn được nhận lương tháng 13,
đối với công ty thì người lao động nào ký hợp đồng phát sinh trong khoảng thời

23


gian từ tháng 01 – 06 mỗi năm sẽ được nhận lương tháng 13. Cách tính lương tháng
13 như sau:
Lương tháng 13 = x Lương cơ bản 1 tháng
Nhưng trong bảng lương A không có trường hợp nào nhận lương tháng 13 trong
thời điểm hiện tại mà chỉ phát sinh việc trích lương tháng 13 ở mỗi tháng.
Số trích lương tháng 13 trong bảng lương A như sau:
-

Trích lương tháng 13 ở bảng lương A: 1.166.667 đồng.
Căn cứ vào số tiền trích lương tháng 13 mà kế toán ghi nhận như sau:
Nợ 632: 1.166.667
Có 334F: 1.166.667
Tại thời điểm chi lương tháng 13, kế toán sẽ ghi nhận như sau:
Nợ 334F: 1.166.667
Có 1121: 1.166.667
3.2.3.Nhận xét – kiến nghị
3.2.3.1Nhận xét
Nhận xét của bản thân trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần L&A
Trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần L&A, bản thân em đã học được
rất nhiều bài học kinh nghiệm hữu ích.
Đầu tiên, khi còn đi học em chưa thật sự hiểu được sự quan trọng của chứng từ
kế toán là như thế nào đối với một người kế toán. Khi đến công ty để thực tập em
mới cảm nhận được tất cả các chứng từ đều rất quan trọng và có thêm nhiều kiến
thức về quy định hóa đơn; chứng từ. Tất cả các con số dữ liệu của doanh nghiệp đều
phải dựa trên chứng từ gốc và yêu cầu phải chính xác. Chứng từ phải được lưu trữ
cẩn thận và rõ ràng để dễ dàng cho việc kiểm soát, hoặc khi phát sinh việc gì đó liên
quan đến dữ liệu cũ thì chứng từ sẽ được mang ra để đối chiếu lại. Nếu bị thất lạc sẽ
rất khó khăn. Ngoài chứng từ ra thì còn có hóa đơn, hóa đơn giá trị gia tăng dù là
đầu ra hay đầu vào cũng đều rất quan trọng. Đối với hóa đơn đầu ra thì công ty
tuyệt đối không được làm thất lạc, vì thất lạc ngoài việc thực hiện một số thủ tục
phức tạp với cơ quan thuế thì còn phải đóng phạt cho hành vi thất lạc hóa đơn. Đối

24


với hóa đơn đầu vào, thông tin trên hóa đơn phải hoàn toàn chính xác và không bôi
xóa, nếu không sẽ không được thuế chấp nhận khấu trừ hóa đơn đó.
Điều thứ hai, bản thân em đã học hỏi được là đối với người kế toán phải tính
cẩn thận là quan trọng nhất. Trong tất cả những công việc hằng ngày, mọi việc
người kế toán làm phải chính xác. Nếu bất cẩn sai một con số nào thì sẽ chịu thiệt
hại lớn về sự bất cẩn của bản thân mình. Tính cẩn thận của người kế toán không
phải là ngày một ngày hai sẽ có được, mà nó còn được rèn luyện qua một quá trình
dài, và đối với bản thân em, em thật sự đã cẩn thận hơn rất nhiều so với trước khi đi
thực tập.
Điều thứ ba, khi học ở trường hầu hết chỉ là tính toán và ghi vào định khoản
giá trị đã tính dựa trên những dữ liệu đã có sẵn. Tuy nhiên trong thực tế không như
vậy, ngoài việc kế toán cần ghi nhận (định khoản) các số liệu phát sinh thì bên cạnh
đó còn phải thực hiện nhiều công việc khác không chỉ đơn giản là định khoản. Làm
thế nào để kiểm soát được số tiền mà công ty đã chi ra và thu vào không hề đơn
giản. Vì dòng tiền cứ thay đổi liên tục hằng ngày nên yêu cầu kế toán phải theo dõi
cực kỳ chặt chẽ mới có thể kiểm soát được dòng tiền đó chính xác. Ngoài ra khi
phát sinh các sự kiện kinh tế, người kế toán phải nắm rõ luật là cần những giấy tờ gì
để phù hợp với luật kế toán Việt Nam. Luật đôi khi lại thay đổi liên tục, yêu cầu
người kế toán phải nắm rõ Luật để thực hiện cho đúng.
Điều cuối cùng, bản thân phải có trách nhiệm với công việc mình đang làm.
Mỗi cá nhân đều có những trách nhiệm công việc khác nhau. Công việc của bản
thân không chỉ phát sinh cá nhân mà còn liên quan đến những người khác vì vậy
bản thân phải ý thức được trách nhiệm của mình để không làm gián đoạn công việc
từ những cá nhân khác. Khi bất cẩn phạm sai lầm thì điều quan trọng nhất là phải
cùng nhau tìm ra hướng giải quyết chứ không phải đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Và quan trọng hơn là bản thân phải biết sai ở đâu, rút kinh nghiệm như thế nào cho
lần sau, và dám nhận vể trách nhiệm đó cho bản thân nếu như đó là mình làm sai.
Nhận xét về bộ máy kế toán tại công ty cổ phần L&A
Ưu điểm

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×