Tải bản đầy đủ

BAI tập TAM LI KINH DOANH

BÀI TẬP TÂM LÍ KINH DOANH
Câu 4.3:
+ Đây là mâu thuẫn xung đột phi chức năng
+ AirFrance nên dùng biện pháp là tổ chức một cuộc họp các nhân viên
lại trấn an tinh thần của nhân viên và đưa ra hướng giải quyết thỏa đán
ví dụ như đền bù một khoảng tiền thích hợp cho những nhân viên bị mất
việcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×