Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

huu hoang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.66 KB, 2 trang )

PHIẾU PHẪU THUẬT / THỦ THUẬT
(ASD Oclussion)
Ngày làm thủ thuật: 19/ 05/ 2019
Họ và tên : VÕ HỮU HOÀNG Tuổi: 24th Giới tính: Nam
Địa chỉ: Nhân Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Chẩn đoán lâm sàng: TLN
Bác sỹ làm thủ thuật: Nam - Toàn
TÓM TẮT QUY TRÌNH
Đường vào: TM đùi phải

Tiến trình:
Thông tim phải.
Đo lỗ TLN bằng bóng Sizing 24, kích thước lỗ thông 12 mm.
Thông tim phải. Đặt Delivery 8Fr qua đường tĩnh mạch.
Bít lỗ thông bằng dụng cụ bít TLN số 14 củaCoCoon
Siêu âm kiểm tra không còn shunt tồn lưu
Rút sheath,băng ép, khâu cầm máu
KẾT QUẢ
THÔNG SỐ
Cao (cm)
Nặng (kg)
BSA (m )
Hb (g/l)
Hct (%)
CO (l/min)

VỊ TRÍ

ÁP LỰCTrước bít(mmHg) ÁP LỰC Sau bít(mmHg)

NHẬN XÉT


KHÁC

TMCT
TMCD
Nhĩ phải cao
Nhĩ phải giữa
Nhĩ phải thấp
Đường ra TP

2

CL (l/min/m )
Qp
2

Qs
Qp/Qs
SVR
PVR
Rp/Rs

GIÁ
TRỊ

Thất phải
Thân ĐM
phổi
ĐM phổi trái
ĐM phổi phải
Thất trái

ĐM chủ
Nhĩ trái

BIẾN CHỨNG VÀ XỬ LÝ: không
KẾT LUẬN: Bít TLN bằng dụng cụ 14 CoCoon, kết quả tốt, thủ thuật an toàn
Không có tai biến trong quá trình can thiệp

Bác sỹ làm thủ thuật


Hoàng Văn ToànXem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×