Tải bản đầy đủ

B1 1Hướng dẫn tạo đồng hồ đếm lùi trong PowerPoint.

1-Hướng
dẫn
tạo
đồng
hồ
đếm
lùi
trong
PowerPoint.
Để giúp cho giáo viên biết được thời gian của bài giảng còn bao nhiêu phút trong các cuộc thi hội giảng
bạn có thể tạo 1 chiếc đồng hồ đếm ngược, để làm được điều này bạn cài đặt chương
trình TMPowerPointTimer,
cách
cài
đặt
như
sau:
+
Nháy
đúp
vào

tập
tin TMPowerPointTimer.exe.
+
Nháy Next
\
Next
\
Install
\
Finish để
kết
thúc
cài
đặt.
2Cách
chèn
đồng
hồ
vào
bài
giảng
PowerPoint.
+
Khởi
động
chương
trình
PowerPoint
.
Bước
1: Làm
xuất
hiện
Menu
chương
trình
trong
PowerPoint
+ Nếu bạn không tháy chữ TM xuất hiện bên phải Menu Help trong PowerPoint hãy làm như sau:
- Nháy vào thực đơn Tools \ Macro \ Security đánh dấu kiểm vào ô Medium. You can choose whether or


not
to
run
protentially
unsafe
macros,
Bấm
OK.
Nháy
tiếp
vào
thực
đơn Tools
\
Add
ins.
- Nháy vào TM PowerPoint Timer, bấm OK.

-Đánh dấu kiểm vào mục TM PowerPoint Timer dưới dòng chữ Available Add-Ins, bấm Close.

+

Bây

giờ

bạn

sẽ

thấy

chữ TM (Tên

của

chương

trình)

xuất

hiện

bên

Bước
2: Chèn
đồng
hồ
đếm
ngược
vào
bài
giảng
+ Khởi động chương trình PowerPoint và soạn bài giảng trên
+ Nháy vào thực đơn TM \ Presentation Timer.

phải Help.
PowerPoint
các Slide.


+ Hộp thoại hiện ra trong mục Select Options có nhiều tùy chọn để bạn thiết lập, thí dụ: Nếu muốn đồng
hồ đếm lùi đánh dấu vào Count down Timer v.v….còn nếu muốn hiển thị giờ hệ thống bạn đánh dấu vào
ô Time of Day,

+ Tại mục Duration gõ 00:45:00 ấn định số phút của bài giảng là 45 phút.
+ Tại mục Update display every chọn số giây đồng hồ sẽ cập nhật và hoạt động, tại mục này 00:00:01

nghĩa

bắt
đầu
giảng
bài
sau
1
giây
đồng
hồ
hoạt
động.
+ Để đồng hồ này hoạt động cho các lần sau bạn đánh dấu kiểm vào ô Leave all timer display alone.
+
Bấm
OK.
+ Nháy vào thực đơn TM \Customize Timer \ Add Timer Item.

+ Bạn sẽ thấy khung chữ dưới đây xuất hiện. Ấn F5 để xem kết quả.

Lưu ý: phiên bản này chỉ từ office 2003 trở xuống, còn office 2007 thì chưa có nhưng bạn cũng có thể
cài, mở macro và phải kịch hoạt bằng file .ppa và được sử dụng ngay lúc đó.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×