Tải bản đầy đủ

Bao cao thc tp tt nghip cong ty ph

WELCOME TO
MY PRESENTATION
HS: Nguyễn Thanh Quyền
GV: Nguyễn Thị Mộng Hằng


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
I. Về công ty Phương
Nam
II. Nội dung thực tập
III. Đánh giá & nhận xét


I. VỀ CÔNG TY PHƯƠNG NAM
TỔNG QUAN:
Tên: Công ty TNHH MTV DV Viễn Thông
Phương Nam (PNC)

Tên giao dịch: PHUONG NAM TELECOM
CO., LCD


Tên viết tắt: PNC
Logo:
Địa chỉ: 14, Đường 23, Phường Linh
Chiểu,Quận Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh.

Website: phuongnamtelecom.com


I. VỀ CÔNG TY PHƯƠNG NAM
Đối tác tin cậy & duy
nhất của FPT Telecom

Triển khai – Bảo trì dịch
vụ Internet & Truyền
hình
Dịch vụ chăm sóc khách
hàng tốt nhất


I. VỀ CÔNG TY PHƯƠNG NAM


I. VỀ CÔNG TY PHƯƠNG NAM


II. NỘI DUNG THỰC TẬP:

VỊ TRÍ THỰC TẬP:

Onsite & Insite
CÔNG VIỆC:

Chuyên môn – Khách
hàng


II. ĐÁNH GIÁ & NHẬN XÉT:

ĐÁNH GIÁ:

Khó khăn – Thuận
lợi
NHẬN XÉT:

Lý thuyết – Thực tiễn


THANKS FOR
LISTENINGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×