Tải bản đầy đủ

Bai tap tinh huong quan tri nhan luc

Ebook.VCU – www.ebookvcu.com

15 Bài tập tình huống
u n t nh n
Tình huống số 1: Tiếng cười bí quyết kinh doanh của các đại công ty
Phân tích bí quyết kinh doanh của công ty:
Ông tổng giám đố của Men's Wearhouse cho rằng “ ông việ tốt hơn nếu có
tiếng cười”. Tiếng cười ở đ y chính là bầu không khí trong công việ , từ bộ phận
s n xuất đến bộ phận bán hàng. Nếu nhân viên c m thấy tho i mái và tạo đượ bầu
không khí vui vẻ trong công việ , khách hàng cũng c m thấy tho i mái và vui
lây.Nụ cười th

s không thể bắt chướ đượ , nó cần ph i bắt đầu từ thái độ chân

thành đối với khách hàng mà ra.Quan niệm tạo ra tiếng cười của công ty MW là
một quan niệm tuy không còn mới mẻ nhưng rất đúng đắn nhất là vào thời điểm
kinh tế đang gặp khó khăn, khi s cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng gay gắt
như hiện nay. “ Tiếng cười” nơi làm việ sẽ tạo ra bầu không khí vui vẻ, c m thấy
thân thuộ , dễ ch u khi đó tinh thần làm việ của nhân viên sẽ tăng cao và năng
suất lao động cũng như lợi nhuận mang về cho công ty sẽ tăng.
Ngoài ra ông tổng giám đố cũng rất đề cao đến nhân viên và công việ của họ.

Ông cho rằng thành phần quan trọng nhất đối với một công ty không ph i là cổ
đông hay khách hàng mà chính là nhân viên. Ở đ y ta hiểu nhân viên bao gồm tất
c người hoạt động trong bộ phận s n xuất, qu n lý, bộ phận bán hàng, họ là người
quýêt đ nh phần lớn doanh số bán ra của công ty.Hiểu đượ tầm quan trọng đó,
Men's Wearhouse luôn đưa ra các hình thứ hậu đãi nhân viên để thu hút và giữ
chân nhân tài.Muốn đượ như vậy ph i giúp cho người lao động thoát khỏi trạng
thái chán n n,căng thẳng, từ đó khơi dậy s sáng tạo của họ.Những việ làm cụ thể
của công ty MW đó là : tổ chứ buổi tiệ giáng sinh, đưa các cán bộ nhân viên
chứ đến cùng tham gia, đưa nhân viên tham gia các chương trình qu ng cáo hoành
tráng và đặ biệt khuyến khích họ giới thiệu người quen vào làm vì cho rằng mọi

1


Ebook.VCU – www.ebookvcu.com
người sẽ dễ làm hơn nếu họ quen biết nhau.Chính vì thế hiện nay MW đã trở thành
mạng lưới bán lẻ y phụ nam giới lớn nhất nướ Mỹ, với 507 cửa hàng và tài s n
giá tr 1 tỷ đôla
 bài học :
Bạn nở nụ cười với đời, đời sẽ tr lại cho bạn s vui vẻ. Bạn nở nụ cười với
khách hàng, khách hàng sẽ đem lại tiền tài cho bạn.
Với nhà qu n tr , nụ cười cũng là một kiểu đầu tư, đó chính là “đầu tư tình
c m”.Nó cũng giống như đầu tư tiền bạ vậy, nó có thể đem lại nhiều lợi nhuận
trong kinh doanh cho bạn bởi nếu khách hàng có tâm lý tho i mái, t nhiên họ cũng
sẽ rộng tay hơn
Tiếng cười cũng như liều thuố kích thích vô cùng lớn khiến các nhân viên khi
làm việ tránh đượ trạng thái chán n n, căng thẳng, từ đó khơi dậy lòng hăng say
va s sáng tạo của họ
Tình huống số 2 : Tìm kiếm nhân tài là công việc hàng đầu
1, Tiêu chí đánh giá nhân tài :
Trình độ họ vấn : trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ
Kinh nghiệm nghề nghiệp : thâm niên công tác,những công việ và chứ vụ đã
đ m nhận, những thành công đạt đượ , những rủi ro, thất bại gánh ch u….
Kỹ năng ứng xử : tr lời những vấn đề liên quan đến chuyên môn và những vấn
đề liên quan đến kiến thứ xã hội
Động cơ thúc đẩy : vì sao họ bỏ việ ? vì sao họ đến với ta ? họ mong đợi điều gì
ở công việ mới, nơi làm việ mới..
Nhận thứ khác : trách nhiệm cá nhân, hiểu biết về doanh nghiệp ( v trí, chứ
năng nhiệm vụ, tương lai phát triển)…
Tư cách: tính liêm khiết, s ch u đ ng, nhiệt tình,có s ham thích với công


việ …
2


Ebook.VCU – www.ebookvcu.com
2, Làm thế nào để tìm kiếm được những người có đủ yếu tố trên?
Để tìm kiềm đượ những người có yếu tố trên, ta có thể vận dụng theo cách của
Từ Minh, chủ t h tập đoàn Dailan Shide. Với chủ trương “ hiểu người, dùng
người, đào tạo rồi mới qu n người và dẫn dắt”. Nghĩa là anh ph i biết đượ người
nào có năng l , tận dụng phát huy cái hay, cái tốt của họ rồi mới căn cứ vào đó để
đào tạo một cách hợp lý,bổ sung cho năng l

của họ sâu hơn. Quan trọng nhất là

trong quá trình đào tạo và qu n lý đó, luôn ph i đánh giá cái Tâm trong họ.Trong
quá trình phát triển và tồn tại của công ty, công ty ph i không ngừng tìm kiếm nhân
tài và coi đó là công việ hàng đầu trong quá trình kinh doanh của mình. Ph i luôn
coi l

lượng chủ yếu kinh doanh là con người, vấn đề con người đượ gi i quyết

thì những vấn đề khác sẽ đượ gi i quyết đơn gi n
Ph i luôn tìm kiếm nhân tài với 3 điều kiện : thứ nhất là ph i có s ham thích với
công việ ; thứ 2 là ph i có năng l ; thứ 3 là bắt buộ ph i có đạo đứ
Tạo ác điều kiện ưu đãi tốt, tr lương cao để có đượ những người giỏi và s
trung thành của họ.Thêm vào đó nên tập trung đào tạo, t mình bồi dưỡng nhân tài.
Nếu là công ty lớn có tiếm năng thì có thể thiết lập một trường họ , t bồi dưỡng
những hạt giống của mình
Ngoài ra, doanh nghiệp có thể mở các lớp tập huấn, tổ hứ các hội thi về chuyên
môn, nghiệp vụ, vận động các cuộ thi sáng tạo
3,Tại sao doanh nghiệp nhỏ thu hút nhân tài ?
Tâm lý của người tài muốn làm trong các công ty lớn để có thể chứng tỏ đượ kh
năng của mình
Các công ty lớn thường có nhiều điều kiện để áp dụng những chế độ đãi ngộ tốt :
chứ vụ, lương cao, thời gian làm việ và nhiều đãi ngộ về vật chất khác…tạo sứ
hút đối với những người tài

3


Ebook.VCU – www.ebookvcu.com
Ở môi trường công ty lớn, họ có cơ hội đượ nâng cao năng l , tiếp xúc và họ
hỏi đượ nhiều hơn để cho chuyên môn ngày càng vững. Họ còn có thể mở rộng
các mối quan hệ xã hội và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn
Tình huống số 3 : Trạm kinh doanh tổng hợp thành phố Đà Nẵng
1, Vận dụng lý thuyết quản trị nhân lực để phân tích tình huống trên
Vấn đề của trạm kinh doanh tổng hợp thành phố Đà Nẵng là việ sử dụng nhân
s không đúng người, đúng việ . Đầu tiên phân trạm trưởng là kỹ sư Minh, người
có kinh nghiệm về nghành xây d ng và tổ chứ .Kỹ sư Minh là một người có nhiều
kinh nghiệm về nghành xây d ng và tổ chứ chưa chắ đã là một nhà qu n tr
tốt.Và phụ tá là ông Linh đã có đóng góp đáng kể trong việ xây cất trạm Đà Nẵng
.Hoạt động của công ty lúc này rất kém kh quan, hiệu suất làm việ của nhân viên
gi m rõ rệt, hàng hoá cung ứng chậm. Điều này cho thấy ông M và ông L còn thiếu
năng l

và kinh nghiệm trong kinh doanh. Do đó họ chưa sắp xếp công việ một

cách hợp lý,bố trí nhân s cũng chưa đượ phù hợp
Khi ông Chi về tiếp nhận v trí trạm trưởng trạm Đà Nẵng. Là người có nhiều
kinh nghiệm trong kinh doanh và đã từng giữ chứ vụ trưởng phòng kho vận. Ông
đã tìm ra đượ nguyên nhân của hoạt động không có hiệu qu của trạm. Ông đã tìm
ra hướng gi i quyết vấn đề là cần có thêm nhân viên, tăng cường hoạt động qu n tr
và có tổ chứ hoàn thiện hơn. Nhưng điều thiếu sót mà ông Chi gặp ph i là điều
đầu tiên ông lên làm là huấn luyện và đào tạo nhân viên cũ để khắ phục tình trạng
đó
Sai lầm tiếp theo của ông Chi là quá nóng vội chủ quan trong việ dùng
người.Chỉ qua lời giới thiệu, ông đã nhận ông Sơn vào làm việ dù ông Sơn là
người có năng l

nhưng ông ta lại là luật sư, với s kinh doanh của trạm không có

s liên quan

4


Ebook.VCU – www.ebookvcu.com
Ông Chi lại tiếp tụ mắ sai lầm khi phân ông Sơn về làm viêc tại Ban thanh tra
không đúng với năng l

của ông. Ông Gấm lại không giao cho ống Sơn một công

việ cụ thể nào nhưng họ vẫn để ông Sơn làm việ tại phòng. Khi đến phòng, ông
Sơn sắp đặt các vận dụng cá nhân gồm có văn bằng chứng chỉ luật đượ đóng
khung lên tường và giấy phép của toà án_ hành động này tạo ấn tượng không tốt về
ông Sơn với mọi người trong phòng
Khi ông Sơn đưa ra ý kiến thiếu tính khoa họ , mọi người không lên cư xử với
ông Sơn như vậy
2, Trách nhiệm của trạm trưởng Chi, trưởng phòng Gấm đôí với ông Sơn? Và ông
Sơn có làm tròn trách nhiệm đối với ông Chi không?
Trạm trưởng Chi chưa sắp xếp việ đúng với năng l

của ông Sơn, hơn nữa ông

cũng chưa giao nhiệm vụ cụ thể cho ông Sơn. Ông Chi cũng chưa gi i quyết ý kiến
ông Sơn đưa ra cho chặt chẽ
Trưởng phòng Gấm cũng không phân công việ rõ ràng cho ông Sơn. Ông Gấm
cũng chưa giúp ông Sơn hoà nhập đượ với phòng và hoạt động theo tổ chứ dần
ông Sơn đến hoạt động riêng lẻ, ý kiến b o thủ
Ông Sơn đã làm tròn trách nhiệm của mình vì ông đã rất nhiệt tình trong công
việ _ ông đã đi tất c các phòng để thuyết phụ họ, b o vệ ý kiến của mình. Tuy
nhiên, ông cũng quá b o thủ dẫn đến mâu thuẫn cho mọi người trong cơ quan
3, Nếu bạn là ông trạm trưởng Chi, bạn sẽ giải quyết vấn đề ông Sơn như thế nào?
Có thể chuyển ông Sơn sang một công tác khác như phòng tư vấn luật pháp,..
Nếu ông Sơn làm việ tại đó, thì ông Chi cần gọi ông Sơn lên có buổi nói
chuyện và lên đóng góp ý kiến để ông Sơn hòa nhập với hoạt động của phòng, làm
việ có tập thể và phân công công việ cụ thể
Ông Chi cũng nên triệu tập một buổi họp có tất c mọi người, trong buổi họp
đó nêu lên c những ưu, nhượ điểm của các thành viên c trong công việ và trong
thái độ với ông Sơn. Và đồng thời yêu cầu mọi người đưa ra hướng gi i quyết
5


Ebook.VCU – www.ebookvcu.com

Tình huống số 4: Chuyện không thường ngày của huyện
1, Sử dụng thuyết bố trí và sử dụng nhân sự để bình luận tình huống trên
Ông D là một người nhanh nhẹn,quyết đoán,có trách nhiệm, luôn cập nhật
thông tin(máy tính xách tay luôn kẹp bên người như b o bối). Việ đầu tiên khi ông
nhận chứ ở huyện A Lưới là bỏ ra 5 tháng để đi tìm hiểu về cách làm việ ,sinh
sống của dân cư nơi đ y và cán bộ của họ làm việ như thế nào và đã rút ra kết luận
là nơi này vẫn vận hành theo kiểu xưa nay làm, chứ không có hoạ h đ nh chiến
lượ , phương hướng phát triển. Ông cũng nhận thấy ph i thay đổi cách thứ làm
việ ở huyện này, ph i sử dụng cán bộ là những người có năng l .Mà ở huyện này
có 10 sinh viên là con em đồng bào dân tộ của huyện mới tốt nghiệp đại họ nông
lâm Huế và 10 sinh viên chưa xin đượ việ . Ông đã tìm hiểu nguyện vọng của họ
và đã kiểm tra năng l

của họ và ông kết luận họ là nhân tài của huyện

Ông đã phát hiện ra nhân tài, nhưng sử dụng nhân tài thế nào đ y? Mười sinh
viên đó đều có năng l

chuyên môn, lại trẻ tuổi và nhiệt tình với công việ ,hiểu về

huyện vì họ là người b n đ a. Ông muốn bố trí họ vào những v trí mà họ vừa có
quyền nói và có quyền làm để họ bộ lộ hết kh năng của b n thân Sau một hồi suy
nghĩ, ông quyết đ nh bổ nhiệm họ làm lãnh đạo, cụ thể là phó chủ t h xã phụ trách
kinh tế.
Tất c đã cho thấy ông D đã sử dụng nhân s có mụ đí h và có s mạnh bạo
trong bố trí và sử dụng nhân s trẻ. Sử dụng nhân s trẻ chính là sử dụng họ khi
đang ở thời kỳ tinh l

th nh vượng.Tuy nhiên đây là một việ làm mà từ trướ đến

nay chưa có ai làm c vì họ còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm gì( mới tốt nghiệp
đang tìm việ ) và họ chưa kết nạp Đ ng.Tuy nhiên, nhân s giỏi là kết qu của quá
trình bồi dưỡng mà lên.Do vậy ông chủ t h huyện đã có s tính toán,cân nhắ và
đã có dùng s sáng tạo, ông còn vượt qua những lề lối thông thường và đã tạo ra
chuyện không thường ngày ở huyện
6


Ebook.VCU – www.ebookvcu.com
Một huyện miền núi A Lưới của Thừa Thiên Huế thông thường với việ hàng
ngày,cách làm hàng ngày, những cán bộ qu n lý nơi đây không cần thay đổi, họ
vẫn đượ hưởng lương và làm việ không cố gắng vì ở đ y họ không cần cạnh
tranh với ai, vì chẳng có nhiều người tài giỏi có nhiệt huyết ở nơi nghèo khó
này.Và cuộ sống ở huyện này cứ vậy, lớp cán bộ cũ về sẽ đượ thay thế bắng lớp
cán bộ mới_ có thể là con cháu, người thân quen hay một vài người trình độ kém
tiếp tụ qu n lý. Thế nhưng kể từ khi có ông cán bộ Võ Văn Dư, tân chủ t h huyện
về, mọi chuyện mới bắt đầu x y ra.Việ sử dụng nhân s mới của ông chưa có thể
nhận đ nh là thành công hay không nhưng cách làm táo bạo này đã đưa lại một
luồng gió mới.Những chuyện x y ra không thường ngày ở huyện có thể tốt, không
tốt nhưng bắt buộ ph i có s thay đổi này, không để tiếp diễn những câu chuyện
thường ngày diễn ra trên cái huyện A Lưới nghèo nàn.Nhà qu n tr Võ Văn Dư tuy
chưa rõ có ph i nhà qu n tr giỏi hay không vì chưa có thành công ghi nhận nhưng
rõ ràng ông có tư duy nhận xét, có tính quyết đoán và kh năng nhân s cao
2, Nếu bạn là sinh viên mới ra trường được bổ nhiệm như trong tình huống trên,
hãy tự đánh giá năng lực bản thân so với yêu cầu công việc
Là sinh viên mới ra trường,cụ thể mới tốt nghiệp đại họ Nông Lâm Huế. Em
thấy mình có trình độ chuyên môn và năng l

và một số kỹ năng đã rèn luyện

trong trường như kh năng làm việ theo nhóm,kỹ năng giao tiếp…..Lại là người
b n đ a nên em có hiểu biết tình hình đ a phương.Tuy nhiên, em mới ra trường nên
còn bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm nhưng em tin rằng bằng s nhiệt tình và năng l
sẵn có cùng với s giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo, em sẽ cố gắng sẽ hoàn thành
công việ để giúp cho quê hương mình thoát khỏi c nh đói nghèo hiện nay
Tình huống số 5: Hoạch định chương trình đào tạo
1, Vận dụng lý thuyết đào tạo nhân lực để phân tích tình huống trên và đưa ra giải
pháp
7


Ebook.VCU – www.ebookvcu.com
 Theo lý thuyết đào tạo nhân l , ta nhận đ nh đượ rằng: công ty May ở
thành phố X đang gặp ph i một vấn đề về nhân s , mà cụ thể đó là: đào tạo nhân
viên về chuyên môn bán hàng.
Theo thông tin từ ban giám đố , “hiện tại thì công ty có nhiều nhân viên đượ
tuyển trong vòng một năm gần đ y chưa có đủ kiến thứ về s n phẩm, về hệ thống
tiêu thụ s n phẩm, về nguyên tắ bán hàng… ủa công ty”; mà hiện nay, “ ông ty
chưa có chương trình đạo tạo nhân viên bán hàng”; người có nhiều kinh nghiệm
trong việ hướng dẫn và làm việ với nhân viên mới thì lại sắp đến tuổi về hưu. Do
vậy mà “ ông việ chào hàng, bán hàng và kinh doanh không đạt kết qu như
mong đợi”.
Vậy kết lại, nguyên nhân là do đ u? Nguyên nhân chính do trình độ chuyên
môn của nhân viên là chưa có. Mà chuyên môn - kỹ thuật đượ cấu thành từ các
yếu tố: kiến thứ chuyên môn, kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp. Vì
vậy, nếu muốn nâng cao trình độ của nhân viên về chuyên môn bán hàng của mình
thì cần ph i đào tạo về kiến thứ , kỹ năng trong nghề của họ để tạo cho họ một thói
quen, kinh nghiệm trong nghề của mình.
Tại công ty May này cũng đã nhận đ nh rõ được vấn đề đó và họ đã giao công
việ đào tạo nhân viên mới cho một người có nhiều kinh nghiệm nhưng người này
lại “sắp đến tuổi về hưu”. Mà tình hình công việ hiện tại đòi hỏi “việ nâng cao
trình độ của đội ngũ nhân viên bán hàng ngay là rất cần thiết trong khi họ vẫn ph i
làm việ như thường lệ bởi vì hiện không có người thay thế”. Thêm vào đó “mụ
tiêu và mối quan tâm hàng đầu của trưởng phòng nhân s là chất lượng”. Do vậy,
việ đào tạo nhân viên bán hàng là một vấn đề cần đượ gi i quyết gấp trong công
ty này.
 Dưới đ y là một số gi i pháp nhằm gi i quyết vấn đề mà công ty đang gặp
ph i:

8


Ebook.VCU – www.ebookvcu.com
- Trướ mắt là vẫn giao công việ đào tạo nhân viên mới cho người có kinh
nghiệm lâu năm trong hoạt động này của công ty; cùng thời gian đó tìm kiếm một
người thay thế (có thể là nhân viên có chuyên môn, có kinh nghiệm ngay trong nội
bộ công ty hoặ có thể là tuyển, thuê chuyên viên trong lĩnh v

này…)

- Bố trí các nhân viên bán hàng có chuyên môn kinh nghiệm kèm cặp các nhân
viên mới: bố trí nhân viên mới trướ là gián tiếp tiếp xúc với công việ bán hàng
(cho phụ việ cùng với các nhân viên cũ: vệ sinh quầy, xắp xếp hàng trong quầy,
lấy hàng cho khách xem…), dần dần cho họ th

hành bán, đồng thời thường

xuyên cung cấp thông tin về s n phẩm của công ty cho họ, và cuối cùng là cho họ
độ lập bán hàng.
- Sử dụng bộ đàm từ xa, kết hợp với máy quay điều hành nhân viên vào các v trí
bán hàng, hướng dẫn t

tiếp, th

hành tr

tiếp công việ bán hàng, chào hàng

cho khách. Đồng thời, các nhà qu n lý có thể kết hợp việ lập ra một trang web
riêng của công ty về m ng thông tin về s n phẩm, hệ thống tiêu thụ s n phẩm,
nguyên tắ bán hàng của công ty giành riêng cho nhân viên mới của công ty và yêu
cầu nhân viên mới ph i xem.
- Ngoài ra, công ty cũng có thể đào tạo nhân viên ngoài giờ nhằm đẩy nhanh trình
độ về chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên mới.
Tình huống số 6: Chọn người (đôi mắt tinh đời) (đối thủ)
1,Theo bạn, việc lựa chọn kế nhiệm trên đạt và chưa đạt điều gì?
Khi nhận đượ thông báo nghỉ hưu ủa mình không những v giám đố này
không hề số mà òn ất ui vẻ thông báo ho
này òn t m s

ơ quan biết.Không những vậy v

ất h n thành t ong uộ họp:” Cấp t ên ó giao ho tôi t ọng t á h

tìm và họn người kế nhiệm t ướ khi nghỉ àm và ũng ó một số gơ ý,nhưng tôi
9


Ebook.VCU – www.ebookvcu.com
nghĩ không ai quen việ và hiểu õ doanh nghiệp,nguyện vọng ủa án bộ ông
nh n viên bằng hính những đồng hí ãnh đạo t ong doanh nghiệp.Đồng hí phó
giám đố , đồng hí t ưởng phòng A, đồng hí t ưởng phòng B đều ó thể đ m
đương đượ

ông việ .” Chính hành động này ủa v giàm đố à nguyên nh n ủa

mọi vấn đè t ong ông ty x y a t ong thời gian vừa qua.Việ

a hon kế nhiệm

t ên vừa ó những ưu điểm nhưng ũng ó một số những nhượ điểm nhất đ nh.
*Ưu điểm:

ua hành động này ủa v giám đố , ngài ó thể thấy đượ ” on

người thật” ấp dưới ủa mình và từ đó ó s

a họn sáng suốt ho hứ giám

đố .Và s thật ông đã thành ông t ong việ này,b n hất ủa những ứng ử viên
đượ bộ ộ,họ thậm thà thậm thụt với những hiế phong bì,túi quà biếu và những
ời hứa hẹn về tương ai nếu đượ đ m nhiệm hứ vụ t ên. Nhưng vẫn không quên
hỉ t í h đạo đứ , năng

ủa đối thủ.Với hiế máy ghi m nhỏ xíu ủa mình,qua

việ này ông đã ó những ăn ứ ụ thể ũng như ời giới thiệu ó sứ thuyết phụ
ho s đề bạt sắp tới.
*Nhượ điểm: Cũng từ hành động này ủa v giám đố mà đã àm ho t ong
doanh nghiệp hình thành ăm bè b y phái , mà đứng đầu á phái à những người
đã đượ ông giám đố gợi ý t ong uộ họp kia. Sau những ời thì thầm bóng gió
t ở thành á

uộ đấu khẩu, t anh ãi, ông kí h ông khai.Cá sếp ũng ghè

nhau.Nội bộ ơ quan ụ đụ ,m u thuẫn ngày àng gay gắt.Tình hình ông việ

ủa

ông ty t ì t ệ.
2, Bạn đánh giá gì về ông giám đốc trên: kỹ năng, năng lực và phẩm chất
Ông là người có năng l , là một ông giám đố sắp về hưu nhưng lại vạ h ra một
kế hoạ h tìm đượ người xứng đáng vào thay v trí của ông
Ông là một người rất cẩn thận, kỹ càng trong làm việ và ngay c trong c đời
sống hằng ngày ( cách chọn vợ, cách làm việ , chọn nhân viên, người kế nhiệm)_
và những cuộn băng ghi âm là bằng chứng rất sinh động về đứ tính này của ông

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×