Tải bản đầy đủ

Đề số 9 đề kiểm tra 15 phút học kì 2 ngữ văn 9

Đề số 9 Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2 Ngữ văn 9
Bình chọn:

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 10 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 11 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 12 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 8 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9


Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - HỌC KÌ 2 - NGỮ VĂN 9

Đề bài
Ý nghĩa của nhan đề bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh.

Lời giải chi tiết
1. Sang thu - Nhan đề gợi bao điều muốn nói. Sang thu hay chớm thu, một không gian giao
mùa, không gian Hữu Thỉnh.
2. Nhan đề
Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/de-kiem-tra-15-phut-de-so-9-hoc-ki-2-ngu-van-9c36a43263.html#ixzz5vxzwOYb0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×