Tải bản đầy đủ

Đề số 8 đề kiểm tra 15 phút học kì 2 ngữ văn 9

Đề số 8 Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2 Ngữ văn 9
Bình chọn:

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 9 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 10 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 11 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 12 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9


Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - HỌC KÌ 2 - NGỮ VĂN 9

Đề bài
Tìm các biểu hiện liên kết nội dung và liên kết hình thức trong đoạn văn sau:
Mọi quyển sách tốt đều là người bạn hiền. Sách là nơi tích lũy những tri thức của nhân loại từ
xưa đến nay. Sách mở ra trước mắt ta những chân trời mới, sách bồi đắp tâm hồn ta, cho
chúng ta cảm xúc đẹp về tình yêu và lẽ sống. Sách chẳng khác nào cơm ăn. nước uống, khí
trời để thở. Cuộc đời sẽ vô vị biết bao nếu thiếu sách. Nhưng sách phải hay, phải đẹp, phải tốt
mới có giá trị bổ ích.

Lời giải chi tiết
Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/de-kiem-tra-15-phut-de-so-8-hoc-ki-2-ngu-van-9c36a43262.html#ixzz5vxzjukXsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×