Tải bản đầy đủ

Đề số 3 đề kiểm tra 15 phút học kì 2 ngữ văn 9

Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2 Ngữ văn 9
Bình chọn:

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 4 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 5 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 6 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 7 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9


Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - HỌC KÌ 2 - NGỮ VĂN 9

Đề bài
Cho đoạn văn sau:
“Thao tác vận dụng quan trọng hàng đầu là đọc. Ngôn ngữ ghi bằng kí hiệu là văn tự, đọc lên
mới thành âm thanh. Tiếng ta giàu về mặt này. Âm thanh lại tác động đến tâm hồn ta theo
những quy luật đặc thù của nó. Linh hồn bài văn, câu thơ lại một phẩn quan trọng gửi gắm
trong âm thanh, nhịp điệu. Đọc tốt, bài văn đi thẳng vào lòng mình, thấm vào mình, mình thâm
nhập vào bài văn, tiếng nói sâu nhất, riêng tư nhất, bài văn đem bộc bạch với mình. Đó là chỗ
tinh vi, cái hay, cái thần của bài văn”.
(Lê Trí Viễn)
Chỉ rõ tính liên kết của đoạn văn.

Lời giải chi tiết
1. Liên kết về nội dung: (5 điểm)
- Đoạn văn bảo đảm được tính liên kết chủ đề. Các câu trong đoạn được sắp xếp theo một
trình tự hợp lí

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/de-kiem-tra-15-phut-de-so-3-hoc-ki-2-ngu-van-9c36a43255.html#ixzz5vxylVbqnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×