Tải bản đầy đủ

Xuân diệu nhiều tác giả

nhiều tác giả

Xuân Diệu

nhiều tác giả

Xuân Diệu
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Tác giả và tác phẩm
Đôi dòng tiểu sử

nhiều tác giả
Xuân Diệu
Tác giả và tác phẩm

Nhà thơ Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu (còn bút danh: Trảo Nha), sinh ngày 2 tháng 2 năm
1916 tại xã Tùng Giản, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Quê gốc: Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Mất
ngày 18 tháng 12 năm 1985 tại Hà Nội, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam (1957).

Sau khi đậu tú tài, năm 1940, Xuân Diệu làm viên chức tại Mỹ Tho. Năm 1943 xin thôi việc ra Hà
Nội. Năm 1944 tham gia phong trào Việt Minh. Sau Cách mạng Tháng tám, hoạt động trong Hội Văn
hóa Cứu quốc, Thư ký tòa soạn tạp chí Tiên phong. Kháng chiến chống Pháp ông công tác ở Đài
tiếng nói Việt Nam. Thư ký tòa soạn tạp chí Văn nghệ, là ủy viên thường vụ. ủy viên chấp hành Hội
nhà văn Việt Nam (khóa I, II, III). Đại biểu Quốc hội khóa I, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm nghệ
thuật Cộng hòa dân chủ Đức (1983). Ông đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng
nhất (1985).
Nhà thơ đã được nhận: Giải thưởng văn học Hội nhà văn Việt Nam 1954 - 1955 (tập thơ Ngôi sao);
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật (đợt I, 1996).
Tác phẩm:
Thơ: Thơ thơ (1983, 1939, 1968, 1970); Gửi hương cho gió (1945, 1967); Ngọn Quốc kỳ (1945,

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


nhiều tác giả

Xuân Diệu

1961); Hội nghị non sông (1946); Dưới sao vàng (1949); Sáng (1953); Mẹ con (1954); Ngôi sao
(1955); Riêng chung (1960); Mũi Cà Mau - Cầm tay (1962); Một khối hồng (1964); Hai đợt sóng
(1967); Tôi giàu đôi mắt (1970); Hồn tôi đôi cánh (1976); Thanh ca (1982).
Truyện ngắn: Phần thông vàng (1939)
Bút ký: Trường ca (1945); Miền Nam nước Việt (1945, 1946, 1947), Việt Nam nghìn dặm (1946);
Việt Nam trở dạ (1948); Ký sự thăm nước Hung (1956); Triều lên (1958).
Tiểu luận phê bình: Thanh niên với quốc văn (1945). Tiếng thơ (1951, 1954); Những bước đường tư
tưởng của tôi (1958); Ba thi hào dân tộc (1959); Phê bình giới thiệu thơ (1960); Hồ Xuân Hương bà
chúa thơ Nôm (1961); Trò chuyện với các bạn làm thơ trẻ (1961); Dao có mài mới sắc (1963); Thi
hào dân tộc Nguyễn Du (1966); Đi trên đường lớn (1968); Thơ Trần Tế Xương (1970). Đọc thơ
Nguyễn Khuyến (1971); Và cây đời mãi xanh tươi (1971); Mài sắt nên kim (1977); Lượng thông tin
và những kỹ sư tâm hồn ấy (1978); Các nhà thơ cổ điển Việt Nam (tập I, 1981; tập II, 1982); Tìm
hiểu Tản Đà (1982).
Dịch thơ: Thi hào Nadim Hitmet (1962); V.I. Lênin (1967). Vây giữa tình yêu (1968); Việt Nam hồn
tôi (1974). Những nhà thơ Bungari (1978, 1985). Nhà thơ Nicôla Ghiđen (1982).

nhiều tác giả
Xuân Diệu
Đôi dòng tiểu sửSương nương theo trăng ngừng lưng trời
Tương tư nâng lòng lên chơi vơi ...
Tên thật là Ngô Xuân Diệu, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1916 tại Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ, nơi cha
là Ngô Xuân Thọ vào dạy học và kết duyên với mẹ là Nguyễn Thị Hiệp.
Xuân Diệu sau ra Hà Nội học; 1938-1940 ông và Huy Cận ở gác 40 Hàng Than. Ông tốt nghiệp kỹ
sư canh nông năm 1943.
Ông mất ngày 18 tháng 12 năm 1985.
Xuân Diệu viết nhiều, có khoảng 450 bài thơ. Một số lớn chưa được xuất bản. Tác phẩm tiêu biểu:
các tập thơ Thơ Thơ 1938), Gửi Hương Cho Gió (1945), Ngọn Quốc Kỳ (1945), Một Khối Hồng
(1964), Thanh Ca (1982), Tuyển Tập Xuân Diệu (1983); truyện ngắn Phấn Thông Vàng (1939); và
nhiều bút ký, tiểu luận, phê bình văn học.
Xuân Diệu là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của phong trào Thơ Mới. Ông mang ngọn gió

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Xuân Diệu

nhiều tác giả

rạo rực, thiết tha, nồng cháy, khao khát yêu thương đến cho thi ca. Thơ Xuân Diệu là "vườn mơn
trớn", ca ngợi tình yêu bằng muôn sắc điệu, âm thanh và hương vị trong Thơ Thơ, pha lẫn chút vị
đắng cay trong Gửi Hương Cho Gió. Nhiều câu nhiều bài chịu ảnh hưởng từ thi ca lãng mạn Pháp.
Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: www.ugvf.org
Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 24 tháng 9 năm 2004

Tạo Ebook:

Nguồn truyện:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×