Tải bản đầy đủ

Vũ hoàng chương nhiều tác giả

nhiều tác giả

Vũ Hoàng Chương

nhiều tác giả

Vũ Hoàng Chương
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Vũ Hoàng Chương

nhiều tác giả
Vũ Hoàng Chương
Tác giả, tác phẩm

Vũ Hoàng Chương
(1916-1978)
Vũ Hoàng Chương sinh ngày 5 tháng 5 năm 1916 tại Nam Định. Chánh quán ông là làng Phù Ủng,
tỉnh Hưng Yên.

Thuở nhỏ, ông theo học Albert Sarrault ở Hà Nội, đỗ tú tài năm 1937. Năm 1938 ông vào Trường
Luật nhưng chỉ được một năm thì lại bỏ đi làm làm Phó kiểm soát sở hỏa xa Đông Dương.
Năm 1941, ông bỏ sở hỏa xa đi học toán tại Hà Nội, rồi bỏ dở để đi dạy ở Hải Phòng. Trong suốt thời
gian này, ông không ngừng viết thơ, viết kịch.
Năm 1954, Vũ Hoàng Chương vào Sài Gòn, tiếp tục sáng tác không ngừng cho đến khi ông mất

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


nhiều tác giả

Vũ Hoàng Chương
(tháng 10 năm 1976).

Tác phẩm tiêu biểu: các tập thơ Thơ Say (1940), Mây (1943), Tâm Sự Kẻ Sang Tần (1961), Lửa Từ
Bi (1963), Ta Đợi Em Từ 30 Năm (1970), Chúng Ta Mất Hết Chỉ Còn Nhau (1973)...; kịch thơ
Trương Chi (1944).
Thơ ông hoài cổ, giàu chất nhạc, với nhiều sắc nét Đông Phương dù ông lớn lên giữa cao trào Thơ
Mớị Theo Tạ Tỵ, thơ Vũ là "tiếng thở dài của phương Đông trầm mặc".

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: www.vietmedia.com
Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2004

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×