Tải bản đầy đủ

Trần minh tông nhiều tác giả

nhiều tác giả

Trần Minh Tông

nhiều tác giả

Trần Minh Tông
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Trần Minh Tông

nhiều tác giả
Trần Minh Tông

TRẦN MINH TÔNG (1300-1357)
Hoàng đế và nhà văn Việt Nam triều Trần. Sinh ngày 04/09/1300. Nguyên quán làng Tức Mặc, phủ
Thiên Trường, tỉnh Nam Định.
Là ông vua thứ 5 của nhà Trần. Con Trần Anh Tông, huý Trần Mạnh; miếu hiệu Minh Tông.
Năm 1314 ông lên ngôi. Triều đại ông tiếp tục củng cố cơ nghiệp và có những bước tốt đẹp về văn

hóa, chính trị, tôn giáo. Ðặc biệt về nông nghiệp cũng phát triển thuận lợi, qua chính sách kêu gọi
các vương hầu trả lại ruộng tư hữu đã lấn chiếm, giúp nông dân có ruộng cày.
Ông ở ngôi 15 năm (1314-1329) sau nhường ngôi cho con, làm Thái thượng hoàng cho đến lúc mất.
Ông mất ngày 10/03/1357 tại kinh thành Thăng long.
Tác phẩm chính:
Minh Tông thi tập: Quyển thơ này nay đã mất, chỉ còn sót 25 bài thơ chép rải rác trong "Việt Âm thi
tập"
Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: www.hue.vnn.vn

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Trần Minh Tông

nhiều tác giả

Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 15 tháng 4 năm 2004

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×