Tải bản đầy đủ

Nhà văn ngô ngọc bội nhiều tác giả

nhiều tác giả

Nhà văn Ngô Ngọc Bội

nhiều tác giả

Nhà văn Ngô Ngọc Bội
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Nhà văn Ngô Ngọc Bội

nhiều tác giả
Nhà văn Ngô Ngọc Bội
Tác Giả - Tác Phẩm
Ngô Ngọc Bội
(Các bút danh khác: Ngô Ngọc, Kim Môn)
--* Tên khai sinh: Ngô Ngọc Bôi, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1929 tại quê gốc: xã Phú Khê, huyện
Sông Thao, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: quận Ba Đình, Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt
Nam. Trình độ văn hóa: tiểu học (cũ). Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1976).

* Ngô Ngọc Bội đã tham gia thanh niên Cứu quốc tại xã từ 1945 - 1948. Cán sự huyện đội Cẩm Khê
(1948 -1949). Cán bộ thông tin tuyên truyền huyện Đà Bắc rồi tỉnh Hòa Bình (1949-1957). Công tác
tại ty Văn hóa Phú Thọ rồi Vĩnh Phú (1957-1958). Từ 1968-1993 ông là cán bộ biên tập Tuần báo
Văn nghệ. Hiện ông đã nghỉ hưu.
* Tác phẩm đã xuất bản: Chị Cả Phây (truyện ngắn, 1963); Đất bỏng (ký sự, 1967); Ao làng (tiểu
thuyết, 1975); Đường chè (truyện ngắn, in chung, 1984); Nợ đồi (truyện ngắn, 1984); Lá non (tiểu
thuyết, 1987); Chị Cả Phây (truyện ngắn, 1987); ác mộng (tiểu thuyết, 1990); Gió đưa cành trúc (tiểu
thuyết, 1992); Mênh mang cổng trời (tiểu thuyết, 1996); Những mảnh vụn (truyện ngắn, 1996).
- Nhà văn đã được nhận: Giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn học 1960 (truyện ngắn Bộ quần áo
mới). Giải nhất cuộc thi ký, phóng sự Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam 1987 (ký Tình cát sỏi).

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Nhà văn Ngô Ngọc Bội

nhiều tác giả

Giải thưởng văn học Hùng Vương (Vĩnh Phú, 1991) (tiểu thuyết Ao làng). Giải thưởng của ủy ban
Nông nghiệp Trung ương 1976 (tiểu thuyết Ao làng).
Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: Binhthuân.gov.vn
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 3 năm 2005

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×