Tải bản đầy đủ

Một phần ba hành tinh giống trái đất có sự sống thiên văn vũ trụ

Thiên văn vũ Trụ

Một phần ba hành tinh giống trái đất có sự sống?

Thiên văn vũ Trụ

Một phần ba hành tinh giống trái đất có sự
sống?
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Một phần ba hành tinh giống trái đất có sự sống?

Thiên văn vũ Trụ
Một phần ba hành tinh giống trái đất có sự sống?

Hai nhà khoa học Australia mới đưa ra phỏng đoán trên sau khi dùng phương trình Drake để tính xác
suất của sự sống trong vũ trụ. Theo đó, ở các hành tinh có điều kiện tương tự trái đất, sự sống có thể
đã hình thành và đang phát triển song song với chúng ta.
Charles Lineweaver và Tamara Davis, Đại học New South Wales ở Sydney (Australia), cho rằng, tốc

độ tiến hóa nhanh chóng của sinh vật trên trái đất là một yếu tố quan trọng cho thấy có thể ở các
hành tinh khác cũng đang tồn tại một nền văn minh nào đó. Theo hai ông, những mầm sống chỉ cần
khoảng 0,5 tỷ năm để cắm rễ vững chắc trên trái đất, trong khi điều kiện sinh thái ngày ấy vẫn còn
chưa được bảo đảm. Cho nên, ở các hành tinh trên 1 tỷ tuổi, có khí quyển, nước, ôxy và carbon, hoàn
toàn có thể đang tồn tại và phát triển một dạng sinh vật nào đó.
Lineweaver và Davis đã sử dụng phương trình của nhà vũ trụ Frank Drake (được phát minh vào năm
1961). Đây là công thức tổng hợp tất cả các yếu tố liên quan đến tín hiệu về sự tồn tại của các sinh
thể thông minh trong vũ trụ. Tuy nhiên, hai ông chỉ vận dụng một trường hợp hẹp của phương trình
Drake, trong đó chỉ đề cập đến sự sống, chứ không nhất thiết phải là sinh thể có linh hồn.
Phương trình mà hai nhà khoa học sử dụng còn vài ẩn số, có thể làm sai lệch kết quả. Ví dụ, sự sống

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Một phần ba hành tinh giống trái đất có sự sống?

Thiên văn vũ Trụ

trên trái đất đã phát triển nhanh chóng như vậy là để thích nghi với biến động của môi trường, nhưng
ở các hành tinh khác, môi trường tương đối ổn định, thì sao? Thêm nữa, điều kiện trên trái đất có thể
đặc biệt hơn hẳn so với ở các hành tinh khác, mặc dù nếu so sánh về mặt vĩ mô thì chúng giống nhau
khá nhiều.
Dù sao, xác suất 33% các hành tinh giống trái đất (trên 1 tỷ tuổi) mà hai nhà khoa học tính ra cũng
đem lại hy vọng lớn cho loài người trên đường đi tìm những "người anh em" trong vũ trụ.
Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: VnExpress
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×