Tải bản đầy đủ

Huyền quang thiền sư nhiều tác giả

nhiều tác giả

Huyền Quang Thiền sư

nhiều tác giả

Huyền Quang Thiền sư
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Tiểu sử
Tiểu sử

nhiều tác giả
Huyền Quang Thiền sư
Tiểu sử

HUYỀN QUANG Thiền sư (1254-1334)
Thiền sư và nhà thơ Việt Nam đời Trần. Tên thật là Lý Ðạo Tái (có sách chép Trần Ðạo Tái; Lý Tái
Ðạo). Pháp danh Huyền Quang, tổ thứ ba phái Thiền học Trúc Lâm (tổ thứ nhất là Ðiều Ngự Giác

Hoàng Trần Nhân tông; tổ thứ hai là Pháp Loa tôn giả Ðồng Kiên Cương). Quê làng Vạn Tải, châu
Nam Sách, lộ Lạng Giang; nay là huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh.
Năm 1274, ông đỗ khoa thi Hương. Năm sau đỗ đầu khoa thi Hội, được bổ làm việc ở Viện Nội Hàn;
từng ứng tiếp sứ Trung Quốc, nổi tiếng văn học. Nhưng chẳng bao lâu ông từ chức đi tu. (Tương
truyền rằng: khi ông còn trẻ, nhà nghèo, sống vất vả, thường bị bà con, bạn bè xa lánh. Ðến khi ông
đỗ Trạng, tấp nập bạn bè lui tới hàng ngày. Ông ngao ngán tình người có hai câu thơ cảm xúc:
"Khó khăn thì chẳng ai nhìn
Ðến khi đỗ Trạng chín nghìn anh em"
Vì thế, khi công danh thành đạt, ông cũng bỏ cả mà đi tu.)
Thiền sư Pháp Loa tận tình gíup đỡ ông. Về sau khi Pháp Loa mất (1330), ông nối tiếp làm vị tổ thứ
ba dòng Thiền Trúc Lâm. Ðạo hạnh và tài thơ ông khiến sĩ phu kính phục.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


nhiều tác giả

Huyền Quang Thiền sư
Ông mất năm 1334, thọ 80 tuổi.
Tác phẩm chính:
"Chư phẩm kinh"
"Công văn tập"
"Ngọc tiên tập" (tập thơ)

Hiện nay tất cả đều đã thất lạc. Chỉ còn khoảng hơn 20 bài thơ in trong "Việt Âm thi tập"; "Trích
diễm thi tập" mà thôi.

nhiều tác giả
Huyền Quang Thiền sư
Tiểu sử

Lý Thường Kiệt (李李李) (1019-1105)
Ông tên thật là Ngô Tuấn, tên chữ là Thường Kiệt; sau được ban quốc tính nên mới đổi tên thành Lý
Thường Kiệt.
Theo tài liệu mới phát hiện (bài văn khắc trên chuông chùa Bắc Biên và cuốn Tây Hồ Chí) thì ông là
người làng An Xá, huyện Quảng Ðức, thuộc khu vực phía nam hồ Tây trong thành Thăng Long. Ông
sinh năm 1019 và mất tháng Sáu năm Ất Dậu (khoảng từ 13 tháng 7 đến 11 tháng 8 năm 1105).
Lý Thường Kiệt tinh thông thao lược, lại có tài thơ văn. Năm 23 tuổi, ông đã được bổ làm Hoàng
môn chi hậu rồi thăng đến chức Thái úy. Ông có công rất lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất
nước: phá Tống, bình Chiêm, dẹp tan phản loạn...
Tác phẩm còn lại gồm có bài Lộ Bố Văn phát ra cho nhân dân Trung Quốc ở các châu Ung, Khâm,
Liêm nhân dịp chủ động đem quân sang đánh Tống năm 1075, lời tâu xin vua Lý Nhân Tông cho đi
dẹp loạn Lý Giác năm 1103, và tiêu biểu nhất là bài thơ Thần hay Nam Quốc Sơn Hà nổi tiếng, được
xem là Bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.
Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: www.hue.vnn.vn
Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 12 tháng 4 năm 2004

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×