Tải bản đầy đủ

ppt mô hình michigan

WELCOME
WE’RE GLAD YOU’RE HERE
ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - X Ã HỘI CSIICHỦ ĐỀ:

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC MICHIGAN


Bản chất của mô hìnhCác chính sách đang thực hiện và hướng tớiƯu điểm và hạn chế của mô hình
Điều kiện để áp dụng mô hình hiệu quả hơn5

4

3

2

1
1

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC MICHIGANTìm hiểu chung


1
1.1 Mô hình quản trị nhân lực là gì?

Mô hình quản trị nhân lực là hình mẫu thực hiện quản trị nhân lực trong một tổ chức, bảo đảm phản ánh được
quan điểm phong cách và chiến lược Quản trị nhân lực, qua đó đạt được mục tiêu đã định của tổ chức.

Mô hình quản trị nhân lực được biểu hiện thông qua hệ thống các chính sách và quan điểm Quản trị nhân lực,
là những biểu hiện cụ thể của trường phái quản trị nhân lực.


1
1.2. Những bậc phát triển của mô hình quản trị nhân lựcBậc 1: Quản trị nhân lực chỉ đơn thuần là nhiệm vụ hành chính.
Bậc 2: Hoạt động quản trị nhân lực là hoạt động tham mưu.
Bậc 3: Hoạt động quản trị nhân lực có nhiệm vụ tư vấn cho các cấp phụ trách bộ phận chức năng.
Bậc 4: Quản trị nhân lực tổng thể định hướng viễn cảnh.


1
1.3 Phân loại mô hình quản trị nhân lực
a/ Xét theo nơi đề xuất mô hình, ta có các mô hình quản trị sau:


Mô hình quản trị nhân lực Havard
Mô hình quản trị nhân lực Michigan
Mô hình quản trị nhân lực Cornell
Mô hình quản trị nhân lực Nhật Bản,…

b/ Xét theo đặc tính, quan điểm quản trị của mô hình theo quan điểm của Figen
Cakar:


Mô hình chuẩn mực
Mô hình- chức năng
Mô hình phê bình – đánh giá
Mô hình mô tả hành vi.


1
c/ Xét theo đối tượng quản lý:
Mô hình quản trị nhân lực đa văn hóa
Mô hình quản trị nhân lực đơn thuần
d/ Xét theo đặc điểm quản lý chiến lược nguồn nhân
lực:

Nhóm các mô hình tổng hợp
Mô hình tổ chức
Mô hình cụ thể hóa


1


2
Mô hình Michigan còn được gọi là phương
pháp 'mô hình phù hợp' hoặc 'phù hợp nhất' để
quản lý nguồn nhân lực. Về bản chất, nó đòi hỏi
các chiến lược nguồn nhân lực phải phù hợp
chặt chẽ với các chiến lược tổng thể của doanh
nghiệp.


2
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level


2
Sơ đồ: Mô hình quản trị nhân lực Michigan:
Khen thưởng

Tuyển dụng

Hiệu quả công
tác

Đánh giá hiệu
quả

Phát triển nhân
lực
Tóm lại, yếu tố then chốt của mô hình quản trị nhân lực Michigan là hiệu quả công tác, tất cả các hoạt động
đều tập trung vào việc nâng cao hiệu suất của nhân viên, tổ chức. Phương châm lấy hiệu quả công việc làm
thước đo, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.


3

* Tuyển dụng và lựa chọn người làm việc thích hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
* Giám sát việc thực hiện công việc phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
* Phần thưởng cho năng suất nhân viên.
* Phát triển và đào tạo nhằm đáp ứng mục tiêu doanh nghiệp.
* Cần phải có sự tương quan và sự gắn kết hoạt động nhân sự trong các tổ chức.
* Tác động làm tăng năng suất lao động cho nhân viên trong hiện tại và tương lai.


4

Ưu điểm:
• Áp dụng rộng rãi
• Tăng năng xuất lao động
• Người lao động có thể chủ động thay đổi môi trường làm việc khi thấy không phù hợp
• Tập trung trọng điểm vào kết quả làm việc của cá nhân và tập thể
• Kiểm tra được chiến lược hệ thông cơ cấu tổ chức để quản lí con người


4Ưu điểm và hạn chế của mô hình

Hạn chế:
• Quản trị nhân lực nắm vai trò thụ động
• Tầm nhìn của tổ chức chưa được đề cập tới (ở 4 chức năng)
• Chỉ thể hiện cách tiếp cận hệ thống “cứng”
• Không chú ý đến sự khác biệt trong từng hoàn cảnh và điều kiện ứng dụng
• Đơn điệu hướng vào các nhà quản trị cao cấp, quên đi nhóm nhân lực cấp thấp
• Bị giới hạn vào việc nâng cao lợi ích cổ đông
• …-

Điều kiện áp dụng mô hình hiệu quả hơn

Có sự quản lí, lãnh đạo của chủ sở hữu , nhà lãnh đạo và các nhà quản lý của tổ chức

- Sự ủng hộ của người lao động

-

Đảm bảo có đội ngũ cán bộ am hiểu mô hình quản trị nhân lực của tổ chức
Có phần mềm quản trị nhân lực thích hợp
Thiết lập được mối quan hệ quản lý
Có các biện pháp cụ thể để đưa mô hình vào thực tiễn...


Đánh giá chung
- Mô hình quản trị nhân lực Michigan chỉ đơn thuần là nhiệm vụ hành chính (xét về thứ bậc phát triển) nằm ở bậc 1:
“Quản trị nhân lực chỉ đơn thuần là nhiệm vụ hành chính”.
- Chỉ thích hợp cho các công ty mang đậm nét thị trường.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×