Tải bản đầy đủ

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU mổ của gây tê đám rối THẦN KINH THẮT LƯNG dưới hỗ TRỢ của máy SIÊU âm ĐỊNH vị THẦN KINH TRONG các PHẪU THUẬT CHI dưới

ĐỖ TRUNG DŨNG

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ CỦA GÂY
TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH THẮT LƯNG DƯỚI HỖ TRỢ
CỦA MÁY SIÊU ÂM ĐỊNH VỊ THẦN KINH TRONG CÁC
PHẪU THUẬT CHI DƯỚI
LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC
Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. Công Quyết Thắng


ĐẶT VẤN ĐỀ

Đau sau mổ

biến chứng nguy hiểm

Giảm đau tốt

hạn chế biến chứng, phục hồi sớm


Giảm đau trong PT chi dưới: TM, đa phương thức, TTS,
NMC...tồn tại một số rủi ro.
Từ 1970: Winnie, Chayen
thực hiện phong bế
ĐRTL

Việt Nam: chưa có nghiên
cứu nào
2


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Tiến hành nghiên
cứu

3


TỔNG QUAN
Khoang thắt lưng
cơ thắt lưng
thân đốt
sống

ĐRT
L
tủy sống
cơ vuông
thắt lưng

mỏm gai

cơ dựng sống


TỔNG QUAN
Cấu tạo ĐRTKTL
Từ T12
L1
TK chậu hạ vị


TK chậu bẹn

L2

TK sinh dục đùi
L3
TK đùi bì ngoài
L4
Nhánh đến thắt
lưng và chậu
TK đùi
TK phụ bịt
TK bịt
Thân thắt lưng cùng

L5


TỔNG QUAN
Phân khu cảm giác chi dưới

6


TỔNG QUAN

Hình ảnh giải phẫu SÂ của ĐRTL
Cơ thắt lưng
mỏm ngang L4

ĐRTL

Cơ dựng sống
Thân ĐS L4


TỔNG QUAN
Giảm đau với PT chi dưới
NSAID
Tê TS

Tê NMC

Morphin
Giảm đau
chi dưới

Tê ĐRTL

Tê TC, thân TK


TỔNG QUAN

Một số
nghiên cứu


TỔNG QUAN

Một số
nghiên cứu

10


TỔNG QUAN

Hiệu quả
lâm sàng


TỔNG QUAN

Các vấn đề
tồn tại

12


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tiêu chuẩn lựa
chọn bệnh nhân

Tiêu chuẩn loại trừ

13


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tiêu chuẩn
loại trừ

Tiêu chuẩn đưa ra
khỏi nghiên cứu

14


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thiết kế nghiên cứu
*NC trên xác: thực hiện trên 2 xác vô thừa nhận 7/2016
*NC trên BN:
-Thử nghiệm lâm sàng, phân bố ngẫu nhiên, mù đơn có đối chứng.
-Tiến hành tại khoa điều trị theo yêu cầu, bv Việt Đức từ tháng 12/2015 –
04/2017.
Cỡ mẫu
-Công thức tính cỡ mẫu tối thiểu n cho mỗi nhóm

15


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thiết kế
Thiết kế
nghiên cứu
nghiên cứu

16


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2C
n=

Các tiêu
chí đánh giá

(ES)

ES =
2

n=

2 x 7,85
(0,6)2

= 43,6


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Các tiêu chí
đánh giá


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Chuẩn bị phương tiện nghiên cứu

- Máy siêu âm MySonoU5 của hãng Medison (Hàn Quốc)
- Máy kích thích điện TK Plexygon của hãng VYGON
Bầu tiêm

Dây tiêm

Dây kích
thích điện
Kim Touhy
4 inch

Catheter

Bộ catheter ĐRTL

- Dụng cụ vô khuẩn

Máy siêu âm MySonoU5


Cách tiến hành
* Tiến hành nghiên cứu:
Bước 1

Bước 2

BN tự bốc thăm tại PM
Nhóm ĐRTL

Nhóm NMC

Đặt catheter ĐRTL

Đặt catheter NMC

Bước 3

TTS

Bước 4
Bước 5

Cố định catheter
TD trong PT

Bước 6
Bước 7

TD tại P. Hồi tỉnh
Pha thuốc giảm đau

Bước 8
Bước 9

Dùng thuốc giảm đau
TD tại P. ĐT trong 48h


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thu thập
số liệu


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thu thập
số liệu


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thu thập
số liệu

24


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thu thập
số liệu

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×