Tải bản đầy đủ

Chào hỏi trong Tiếng Anh

TOPIC 1

GREETINGS


XIN CHÀO
• HELLO
- Chào trang trọng, với người lớn tuổi hơn như:
ông, bà, mẹ...
• HI
- Chào thân mật, với bạn bè, những người ít
tuổi hơn


- Good
morning

Chào buổi sáng

• Good afternoon


Chào buổi chiều

• Good evening

Chào buổi tối


Một số mẫu câu làm quen
- Nice to meet you. (Rất vui được gặp bạn)
- Nice to meet you, too. ( Tôi cũng vậy)
- I am very pleased to meet you. (Tôi rất vui
được gặp bạn)
- Glad to meet you. (Rất vui được gặp bạn)
- I am happy to make your acquaintance. (Tôi
rất vui được làm quen với bạn)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×